Course: English for Political Science-Propedeutics

« Back
Course title English for Political Science-Propedeutics
Course code KAP/APP1
Organizational form of instruction Seminar
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 4
Language of instruction English
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Tihelková Alice, PhDr. Ph.D.
 • Boldyrev Sergey
 • Mišterová Ivona, PhDr. Ph.D.
 • Lupták Ľubomír, Mgr. Ph.D.
 • Hostýnek Tomáš
 • Kašparová Jana, Mgr. et Mgr.
Course content
1. Political Science in the Context of Social Sciences 2. Political Science Methodology 3. Politics, Power and State as the Main Political Science Objectives 4. Three-dimensional Concept of Politics 5. Political Thinking and Political Philosophy 6. Political Actors 7. Political Parties 8. Political Regimes and Forms of Government

Learning activities and teaching methods
Textual studies, Seminar
 • Preparation for an examination (30-60) - 50 hours per semester
 • Presentation preparation (report in a foreign language) (10-15) - 15 hours per semester
 • Contact hours - 39 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
orientovat se v aktuálním politickém dění v České republice
orientovat se v současném společensko-politickém dění v České republice i zahraničí
popsat významné domácí a zahraniční politické události
ovládat anglický jazyk na úrovni B2
na základní úrovni se orientovat v politickém systému České republiky
orientovat se v základním politologickém pojmosloví
professional skills
používat základní anglické politologické pojmosloví
adekvátně sumarizovat odborný anglický text na dané téma
užívat domácí i zahraniční databáze odborných časopisů
na základní úrovni vysvětlit své názorové stanovisko týkající se dané problematiky
adekvátně sumarizovat odborný poslechový text
zapojit se do diskuse na dané téma
learning outcomes
professional knowledge
charakterizovat politické strany a stranické systémy
vysvětlit pojmy politické myšlení a politická filosofie
zhodnotit politiku, moc a stát jako hlavní předměty zájmu politické vědy
popsat metodologii politické vědy
charakterizovat politickou vědu v kontextu společenských věd
aktivně používat odborný anglický jazyk a pojmosloví oboru
professional skills
zhodnotit písemný/slyšený text, zaujmout k němu stanovisko a obhájit jej
adekvátně interpretovat poslechový text
na základě získaných znalostí vyprodukovat koherentní písemný projev, zhodnotit v něm zadané téma a podložit jej sekundárními odbornými zdroji
samostatně klasifikovat politické režimy a formy vlády
aktivně používat odborné politologické pojmosloví
vytvořit prezentaci na zadané téma
teaching methods
professional knowledge
Discussion
Seminar classes
professional skills
Textual studies
Seminar
assessment methods
professional knowledge
Test
professional skills
Individual presentation at a seminar
Seminar work
Recommended literature
 • BROOKS, C. Religious Influence and the Politics of Family Decline: Trends, Sources, and U.S. Politoval Behavior. American Sociological Review 67.
 • Hewings, Martin. Advanced grammar in use : a self-study reference and practice book for advanced learners of English : with answers. 1st pub. Cambridge : Cambridge University Press, 1999. ISBN 0-521-49868-6.
 • JOHNSON, L. K. America as a World Power. Foreign Policy in a Constitutional Framework. New York: McGraw-Hill, Inc., 1991.
 • Murphy, Raymond. English grammar in use : a self-study reference and practice book for intermediate students : with answers. 1st publ., 14th print. Cambridge : Cambridge University Press, 1991. ISBN 0-521-28723-5.
 • Swan, Michael; Walter, Catherine. How english works : a grammar practice book. 1st ed., 4th impression. Oxford : Oxford University Press, 1998. ISBN 0-19-431456-1.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Arts Political Science (15-1,2,3) Social sciences 1 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Political Science (14-4) Social sciences 1 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Political Science (15-1,2,3) Social sciences 1 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Political Science (14-4) Social sciences 1 Winter