Course: English for International Relations 1

« Back
Course title English for International Relations 1
Course code KAP/AMV1
Organizational form of instruction Seminar
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 4
Language of instruction English
Status of course Compulsory, Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Hostýnek Tomáš
 • Mišterová Ivona, PhDr. Ph.D.
 • Kobylak Skyland Václav, Bc.
 • Kašparová Jana, Mgr. et Mgr.
 • Correia Amado Laurel António
Course content
Students will develop professional English through reading and analyzing authentic texts from the field of international relations. They acquire new terms, syntax and style in specialized authentic texts connected with their profession.

Learning activities and teaching methods
Practicum
 • Preparation for comprehensive test (10-40) - 20 hours per semester
 • Undergraduate study programme term essay (20-40) - 30 hours per semester
 • Preparation for formative assessments (2-20) - 10 hours per semester
 • Contact hours - 52 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
popsat významné politické události anglofonních zemí, zejména Velké Británie a USA
ovládat anglický jazyk na úrovni B2
orientovat se v současném společensko-politickém dění anglofonních zemí, především ve Velké Británii a USA
na základní úrovni se orientovat v politických systémech anglofonních zemí, především Velké Británie a USA
orientovat se v obecných a aktuálních otázkách mezinárodních vztahů ve 20. a 21. století
na základní úrovni charakterizovat základní termíny pojmosloví z oblasti mezinárodních vztahů
professional skills
používat anglické pojmosloví z oboru mezinárodních vztahů
užívat zahraniční databáze odborných časopisů
adekvátně sumarizovat autentický odborný text z oblasti mezinárodních vztahů
aktivně se zapojit do diskuse na dané téma
samostatně interpretovat poznatky z různých podoborů mezinárodních vztahů
na základě poslechu sumarizovat odborný poslechový text
learning outcomes
professional knowledge
charakterizovat hlavní aktéry mezinárodních vztahů
aktivně používat odborný anglický jazyk a pojmosloví oboru
v základních pojmech vysvětlit základní témata mezinárodní spolupráce, např. populační exploze, ekonomická nerovnováha aj
definovat a vysvětlit tzv. rozhodovací procesy
popsat historii oboru mezinárodní vztahy s ohledem na rozdělení politické vědy do čtyř základních kategorií
professional skills
aktivně se zapojit do rozhovoru, párové nebo skupinové diskuse na dané téma
adekvátně interpretovat poslechový text
stručně vymezit aktuální problémy mezinárodních vztahů
na základě získaných znalostí uvést základní ideová východiska zahraniční politiky a mezinárodních vztahů obecně
vytvořit koherentní písemné pojednání na zadané téma z oblasti mezinárodních vztahů a podložit jej adekvátními odbornými zdroji
aktivně používat anglické termíny z oblasti mezinárodních vztahů
teaching methods
professional knowledge
Discussion
Seminar classes
professional skills
Students' portfolio
Textual studies
Individual study
Seminar
assessment methods
professional knowledge
Test
professional skills
Seminar work
Individual presentation at a seminar
Recommended literature
 • BROOKS, Clem. Religious Influence and the Politics of Family Decline: Trends, Sources, and U.S. Political Behavior. In American Sociological Review 67.
 • Hewings, Martin. Advanced grammar in use : a self-study reference and practice book for advanced learners of English : with answers. 1st pub. Cambridge : Cambridge University Press, 1999. ISBN 0-521-49868-6.
 • JOHNSON, Loch. K. America as a World Power. Foreign Policy in a Constitutional Framework. New York: McGraw-Hill, Inc., 1991.
 • Murphy, Raymond. English grammar in use : a self-study reference and practice book for intermediate students of English : with answers. Cambridge : Cambridge University Press, 2004. ISBN 0-521-53762-2.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Arts - (14-2,3) Social sciences 1 Winter
Faculty of Philosophy and Arts - (14-2,3) Social sciences 2 Winter
Faculty of Philosophy and Arts - (14-4) Social sciences 1 Winter
Faculty of Philosophy and Arts - (17-1) Social sciences 2 Winter
Faculty of Philosophy and Arts - (17-1) Social sciences 1 Winter
Faculty of Philosophy and Arts International Relations - British and American Studies (14-4) Social sciences 1 Winter
Faculty of Philosophy and Arts International Relations - British and American Studies (14-4) Social sciences 2 Winter
Faculty of Philosophy and Arts - (14-4) Social sciences 2 Winter
Faculty of Philosophy and Arts International Relations and East European Studies (11-5) Social sciences 1 Winter