Course: Final State Examination - English Language

« Back
Course title Final State Examination - English Language
Course code KAN/SZB
Organizational form of instruction no contact
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 0
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Quinn Justin John, Doc.
  • Klečková Gabriela, Mgr. Ph.D.
Course content
Mode: Oral exam in linguistics during which student show their ability to analyze a text from a syntactical, morphological, lexical, and phonological point of view. More info on the English Department website

Learning activities and teaching methods
Students' self-study, Self-study of literature
prerequisite
professional knowledge
Students are required to complete the required coursework for their program of studies.
learning outcomes
Students can: locate, analyze and describe selected grammatical, lexical or phonological items in a sample text demonstrate knowledge of anglophone culture in broader contexts
professional skills
studenti jsou schopni: analyzovat komplexní kulturní jevy originálním způsobem Představit jasný, přesvědčivý a originální argument na základě své analyzy Reagovat pohotově a kriticky ke komentářům a otázkám zkušební komise Komunikovat jasně a profesionálně ve standartní angličtině bez gramatických a jiných chyb Mluvit způsobem, který dokazuje, že student je detailně obeznámen s látkou
teaching methods
professional knowledge
Students' self-study
Self-study of literature
assessment methods
Oral exam
Recommended literature
  • Viz. literatura předmětů studijního oboru..


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Education English Language in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 3 Summer
Faculty of Education English Language in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 3 Summer
Faculty of Education English Language in Education (14) Pedagogy, teacher training and social care 3 Summer
Faculty of Education English Language in Education (14) Pedagogy, teacher training and social care 3 Summer
Faculty of Education English Language in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 3 Summer
Faculty of Education English Language in Education (13) Pedagogy, teacher training and social care 3 Summer
Faculty of Education English Language in Education (1) Pedagogy, teacher training and social care 3 Summer
Faculty of Education English Language in Education (15) Pedagogy, teacher training and social care 3 Summer