Předmět: Pokročilá gramatika a slovní zásoba

« Zpět
Název předmětu Pokročilá gramatika a slovní zásoba
Kód předmětu KAN/APGS
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Petrlíková Jarmila, PhDr. Mgr. Ph.D.
 • Tollet Andrew, Bc. et Mgr. M.Litt.
 • Klečková Gabriela, Mgr. Ph.D.
 • Benešová Barbora, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Předmět je zaměřen na rozvoj pokročilých jazykových prostředků (gramatika, slovní zásoba) a přesnost jazykové produkce. Důraz je kladen na uvědomování si vzájemných souvislostí mezi jednotlivými rovinami jazykového systému jako prostředku komunikace.

Studijní aktivity a metody výuky
Kooperativní výuka, Diskuse, Samostatná práce studentů, Cvičení
 • Kontaktní výuka - 26 hodin za semestr
 • Příprava na dílčí test [2-20] - 20 hodin za semestr
 • Příprava na souhrnný test [10-40] - 20 hodin za semestr
 • Projekt individuální [40] - 40 hodin za semestr
Předpoklady
Odborné dovednosti
ovládat anglický jazyk v receptivních i produktivních dovednostech na úrovni B2 nebo vyšší
Výsledky učení
Odborné znalosti
znát vybrané pokročilé gramatické jevy
znát slovní zásobu na úrovni C1 ve vybraných tématech
Odborné dovednosti
identifikovat gramatické struktury pokročilejšího charakteru
popsat funkci a význam gramatických struktur pokročilejšího charakteru
používat lexikální jednotky pokročilé úrovně
Vyučovací metody
Odborné znalosti
Cvičení
Kooperativní výuka
Samostatná práce studentů
Diskuse
Odborné dovednosti
Cvičení
Kooperativní výuka
Samostatná práce studentů
Diskuse
Hodnotící metody
Odborné znalosti
Test
Demonstrace dovedností při cvičení
Průběžná evaluace
Odborné dovednosti
Test
Demonstrace dovedností při cvičení
Průběžná evaluace
Doporučená literatura
 • Hewings, M. Advanced grammar in use. 2nd ed.. Cambridge, 2005.
 • Mann, M. a S. Taylore-Knowles. Destination C1 and C2 Upper Intermediate Student Book with Key.. Houndmills, 2008.
 • Vince, M. Macmillan English Grammar In Context Advanced Pack with Key. Houndmills, 2009.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta pedagogická Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (16) Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Zimní
Fakulta pedagogická Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (17) Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Zimní