Předmět: Anglofonní kultura očima imigrantů

« Zpět
Název předmětu Anglofonní kultura očima imigrantů
Kód předmětu KAN/AKOI
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Quinn Justin John, Doc.
 • Vice William Bradley, Ph.D.
 • Potočňáková Magdaléna, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Jeden z nejnovějších směrů literární vědy posledních desetiletí se zabývá kulturou přistěhovalců a jejím centrálním postavením v americké a britské literatuře. Místo dosud vžité představy, že romány, básně a divadelní hry vycházejí z čistě národních pramenů, se současná kulturologie a literární věda přiklání k názoru, že základní rámec pro studii kultury představují spíše cesty než kořeny (James Clifford tento jev zachycuje slovní hříčkou routes ne roots). V semináři budou studenti sledovat různé cesty přistěhovalců do anglofonní společnosti a budou se pokoušet vystopovat, jak tito spisovatelé uchopují nově přijatou kulturu. Pocházejí jak z Východní Evropy, tak ze vzdálenějších kontinentů. Studenti budou moci uplatnit dovednosti ze semináře "Interkulturní inteligence" v práci na konkrétních literárních textech, filmech a dokumentech. Dále se naučí vnímat různé překážky a problémy (včetně jejich řešení) v mezikulturní komunikaci, na které cizinci během svého setkávání s anglofonní kulturou běžně narážejí.

Studijní aktivity a metody výuky
Přednáška, Seminář
 • Kontaktní výuka - 22 hodin za semestr
 • Příprava na dílčí test [2-20] - 10 hodin za semestr
 • Příprava prezentace (referátu v cizím jazyce) [10-15] - 15 hodin za semestr
 • Vypracování seminární práce v bakalářském studijním programu [20-40] - 30 hodin za semestr
Předpoklady
Odborné znalosti
nejsou předepsány žádné specifické předpoklady
Výsledky učení
Po absolvování předmětu prokazuje student znalosti - klíčové příklady kultury imigrantů
Odborné dovednosti
Po absolvování předmětu budou studenti schopni - analyzovat způsoby jak kultura imigrantů funguje v anglofonním světě - spojit tyto vzory s interkulturní střety z předchozích seminářů
Obecné způsobilosti
bc. studium: samostatně získávají další odborné znalosti, dovednosti a způsobilosti na základě především praktické zkušenosti a jejího vyhodnocení, ale také samostatným studiem teoretických poznatků oboru
Vyučovací metody
Odborné znalosti
Přednáška
Seminář
Hodnotící metody
Demonstrace dovedností při semináři
Referát
Seminární práce
Průběžná evaluace
Doporučená literatura
 • Bigsby, Christopher. What, then, Is an American? The Cambridge Companion to Modern American Culture.. Cambridge, 2007.
 • Cowart, David. Trailing Clouds: Immigrant Fiction in Contemporary America. Ithaca, 2006.
 • Díaz, Junot. The Wondrous Life of Oscar Wao. New York, 2007.
 • Sollors, Werner. Beyond Ethnicity. Oxford, 1987.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta pedagogická Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání (16) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Zimní
Fakulta pedagogická Vizuální kultura se zaměřením na vzdělávání (16) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Zimní
Fakulta pedagogická Český jazyk se zaměřením na vzdělávání (17) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Zimní
Fakulta pedagogická Fyzika se zaměřením na vzdělávání (17) Fyzikální obory 2 Zimní
Fakulta pedagogická Vizuální kultura se zaměřením na vzdělávání (17) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Zimní
Fakulta pedagogická Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání (17) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Zimní
Fakulta pedagogická Hudba se zaměřením na vzdělávání (17) Umění a užité umění 2 Zimní
Fakulta pedagogická Hudba se zaměřením na vzdělávání (16) Umění a užité umění 2 Zimní
Fakulta pedagogická Český jazyk se zaměřením na vzdělávání (16) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Zimní
Fakulta pedagogická Informatika se zaměřením na vzdělávání (17) Informatické obory 2 Zimní
Fakulta pedagogická Historie se zaměřením na vzdělávání (16) Obory z oblasti historie 2 Zimní
Fakulta pedagogická Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání (16) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Zimní
Fakulta pedagogická Chemie se zaměřením na vzdělávání (17) Chemické obory 2 Zimní
Fakulta pedagogická Geografie se zaměřením na vzdělávání (17) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Zimní
Fakulta pedagogická Historie se zaměřením na vzdělávání (17) Obory z oblasti historie 2 Zimní
Fakulta pedagogická Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání (17) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Zimní
Fakulta pedagogická Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (16) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Zimní
Fakulta pedagogická Psychologie se zaměřením na vzdělávání (16) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Zimní
Fakulta pedagogická Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání (17) Tělesná kultura, tělovýchova a sport 2 Zimní
Fakulta pedagogická Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (17) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Zimní