Předmět: Komunikace a kultura

« Zpět
Název předmětu Komunikace a kultura
Kód předmětu KAN/AKK
Organizační forma výuky Seminář
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Tollet Andrew, Bc. et Mgr. M.Litt.
Obsah předmětu
Hlavní témata jsou: 1. Shody a rozdíly v lexiku angličtiny a češtiny, případně dalších evropských jazyků; 2. Etnografie komunikace; 3. Pragmatika lidské komunikace (kooperativní principy); 4. Oslovení a problematika "tykání a vykání"; 5. Rozbor mluveného a písemného projevu; 6. Jazyk a identita.

Studijní aktivity a metody výuky
Studium textů, Seminář
  • Příprava prezentace (referátu v cizím jazyce) [10-15] - 15 hodin za semestr
  • Příprava na souhrnný test [10-40] - 40 hodin za semestr
  • Kontaktní výuka - 22 hodin za semestr
Předpoklady
Odborné znalosti
nejsou předepsány žádné specifické předpoklady
Výsledky učení
porozumět komunikačním situacím v různých kulturách z lingvistického hlediska a identifikují případné potíže a nedorozumění, které můžou vzniknout na základě různých společenských a lingvistických norem v daných kulturách.
Odborné dovednosti
aplikovat získané znalosti při komunikaci v multikulturních situacích
Vyučovací metody
Odborné znalosti
Seminář
Studium textů
Hodnotící metody
Test
Referát
Doporučená literatura
  • Huber-Kriegler, Martina. Mirrors and Windows. Strasbourg, 2003.
  • Lewis, Richard D. When Cultures Collide. Boston, MA, 2006.
  • O'Sullivan, Tim. Key Concepts in Communication and Cultural Studies. London, 1993.
  • Viney, Peter. Handshake. Oxford, 1996.
  • Wierzbicka, Anna. Meaning and Culture. Oxford, 2006.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta pedagogická Učitelství anglického jazyka pro základní školy (17) Pedagogika, učitelství a sociální péče - -
Fakulta aplikovaných věd Učitelství matematiky pro střední školy (2016) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Zimní
Fakulta pedagogická Učitelství anglického jazyka pro základní školy (16) Pedagogika, učitelství a sociální péče - -
Fakulta pedagogická Učitelství anglického jazyka pro střední školy (16) Pedagogika, učitelství a sociální péče - -
Fakulta aplikovaných věd Učitelství matematiky pro střední školy (2016) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Zimní