Předmět: Užití inf. a kom. technologií ve výuce

« Zpět
Název předmětu Užití inf. a kom. technologií ve výuce
Kód předmětu KAN/AICT
Organizační forma výuky Seminář
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Klečková Gabriela, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
ICT a principy učení se cizímu jazyku Principy efektivního použití ICT Různé typy nástrojů a aktivit Tvorba materiálů

Studijní aktivity a metody výuky
E-learning, Kooperativní výuka, Diskuse, Výuka podporovaná multimédii, Demonstrace dovedností, Studium metodou řešení problémů, Studium textů
  • E-learning [dáno e-learningovým kurzem] - 26 hodin za semestr
  • Projekt individuální [40] - 40 hodin za semestr
Předpoklady
Odborné znalosti
nejsou předepsány žádné specifické předpoklady
Výsledky učení
popsat a vysvěstlit principy jak efektivně integrovat ICT do výuky
vyjmenovat škálu nástrojů, které maji k dispozici při integraci ICT do výuky
sdělit příklady jazykových aktivit za použití ICT
Odborné dovednosti
použít spektrum online nástrojů a aplikací pro vzdělávací účely
vytvořit a plánovat jazykové činnosti za použití ICT
identifikovat výhody a nevýhody online nástrojů a app z pohledu jejich přínosu do výuky aj
Vyučovací metody
Odborné znalosti
E-learning
Výuka podporovaná multimédii
Studium metodou řešení problémů
Studium textů
Demonstrace dovedností
Kooperativní výuka
Diskuse
Odborné dovednosti
E-learning
Výuka podporovaná multimédii
Studium metodou řešení problémů
Demonstrace dovedností
Samostudium studentů
Diskuse
Hodnotící metody
Odborné znalosti
Průběžná evaluace
Autoevaluace
Projekt
Odborné dovednosti
Průběžná evaluace
Autoevaluace
Individuální prezentace na semináři
Doporučená literatura
  • Dudeney, G., & Hockly, N.: . How to Teach English with Technology. . UK: Pearson Longman , 2008.
  • Forsyth I. Teaching and Learning Materials and the Internet.. London, Kogan Page, 1999.
  • White, G., a A. Walker. Technology Enhanced Language Learning: Connecting Theory and Practice.. Oxford, 2013.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta aplikovaných věd Učitelství matematiky pro střední školy (2016) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Letní
Fakulta aplikovaných věd Učitelství matematiky pro střední školy (2015) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Letní
Fakulta pedagogická Učitelství anglického jazyka pro střední školy (16) Pedagogika, učitelství a sociální péče - Letní
Fakulta pedagogická Učitelství anglického jazyka pro střední školy (14) Pedagogika, učitelství a sociální péče - Letní
Fakulta pedagogická Učitelství anglického jazyka pro střední školy (13) Pedagogika, učitelství a sociální péče - Letní
Fakulta pedagogická Učitelství anglického jazyka pro základní školy (1) Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Letní
Fakulta pedagogická Učitelství anglického jazyka pro základní školy (17) Pedagogika, učitelství a sociální péče - Letní
Fakulta pedagogická Učitelství anglického jazyka pro základní školy (16) Pedagogika, učitelství a sociální péče - Letní
Fakulta pedagogická Učitelství anglického jazyka pro základní školy (14) Pedagogika, učitelství a sociální péče - Letní
Fakulta aplikovaných věd Učitelství matematiky pro střední školy (2016) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Letní
Fakulta pedagogická Učitelství anglického jazyka pro střední školy (15) Pedagogika, učitelství a sociální péče - Letní
Fakulta pedagogická Učitelství anglického jazyka pro základní školy (15) Pedagogika, učitelství a sociální péče - Letní
Fakulta aplikovaných věd Učitelství matematiky pro střední školy (2015) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Letní
Fakulta aplikovaných věd Učitelství matematiky pro střední školy (2014) Pedagogika, učitelství a sociální péče - Zimní