Předmět: Ak. dovednosti v anglickém jazyce

« Zpět
Název předmětu Ak. dovednosti v anglickém jazyce
Kód předmětu KAN/ADOV
Organizační forma výuky Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Klečková Gabriela, Mgr. Ph.D.
 • Petrlíková Jarmila, PhDr. Mgr. Ph.D.
 • Tollet Andrew, Bc. et Mgr. M.Litt.
 • Benešová Barbora, Mgr. Ph.D.
 • Potočňáková Magdaléna, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Předmět rozvíjí akademické a výzkumné dovednosti, které budou studenti potřebovat v průběhu celého bakalářského studia. Náplní semináře jsou metody plánování a přípravy na psaní akademických textů, metody výzkumu odborné literatury a základní charakteristiky psaného akademického textu. Součástí semináře je i seznámení se s charakteristikami úspěšné prezentace.

Studijní aktivity a metody výuky
Kooperativní výuka, Diskuse, Prezentace práce studentů, Studium metodou řešení problémů, Samostatná práce studentů, Studium textů, Seminář
 • Příprava prezentace (referátu v cizím jazyce) [10-15] - 15 hodin za semestr
 • Kontaktní výuka - 26 hodin za semestr
 • Projekt individuální [40] - 40 hodin za semestr
Předpoklady
Odborné znalosti
nejsou předepsány žádné specifické předpoklady
Odborné dovednosti
ovládat anglický jazyk v receptivních i produktivních dovednostech na úrovni B2 nebo vyšší
Výsledky učení
Odborné znalosti
znát základní pravidla citační normy APA
popsat okolnosti, které ovlivňují obsah a formu psaného nebo mluveného textu (rhetorical triangle)
popsat vlastnosti efektivní prezentace
vybrat prostředí vhodné pro daný typ prezentace
vysvětlit vlastnosti kvalitního odborného zdroje
vědět, co je plagiatorství
popsat rozdíl mezi běžnou a akademickou angličtinou
Odborné dovednosti
aplikovat APA při psaní akademického textu
identifikovat vhodné zdroje pro akademické texty
vytvořit vizuálně atraktivní prezentaci
vytvořit prezentaci zohledňující zvolené téma a jeho vztah k publiku
prezentovat téma vlastní volby podle pravidel efektivních prezentací
rozlišit akademický text od textu běžného
Vyučovací metody
Odborné znalosti
Seminář
Studium metodou řešení problémů
Studium textů
Kooperativní výuka
Samostatná práce studentů
Prezentace práce studentů
Diskuse
Odborné dovednosti
Seminář
Demonstrace dovedností
Diskuse
Výuka podporovaná multimédii
Samostudium studentů
Prezentace práce studentů
Kooperativní výuka
Hodnotící metody
Odborné znalosti
Individuální prezentace na semináři
Průběžná evaluace
Odborné dovednosti
Individuální prezentace na semináři
Autoevaluace
Demonstrace dovedností při semináři
Doporučená literatura
 • Publication Manual of the American Psychological Association.. Washington, DC, 2009.
 • Anderson, K., J. Maclean, a T. Lynch. Study speaking. 2nd ed.. Cambridge, 2004.
 • Jordan, R. R. Academic writing course: study skills in English 3rd ed.. Harlow, 1999.
 • Reinhert M. S. Giving Academic Presentations. Ann Harbor, 2002.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta pedagogická Informatika se zaměřením na vzdělávání (17) Informatické obory 1 Zimní
Fakulta pedagogická Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání (17) Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Zimní
Fakulta pedagogická Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání (16) Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Zimní
Fakulta pedagogická Český jazyk se zaměřením na vzdělávání (17) Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Zimní
Fakulta pedagogická Fyzika se zaměřením na vzdělávání (17) Fyzikální obory 1 Zimní
Fakulta pedagogická Psychologie se zaměřením na vzdělávání (16) Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Zimní
Fakulta pedagogická Chemie se zaměřením na vzdělávání (17) Chemické obory 1 Zimní
Fakulta pedagogická Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání (17) Tělesná kultura, tělovýchova a sport 1 Zimní
Fakulta pedagogická Hudba se zaměřením na vzdělávání (16) Umění a užité umění 1 Zimní
Fakulta pedagogická Geografie se zaměřením na vzdělávání (17) Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Zimní
Fakulta pedagogická Historie se zaměřením na vzdělávání (17) Obory z oblasti historie 1 Zimní
Fakulta pedagogická Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (16) Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Zimní
Fakulta pedagogická Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (17) Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Zimní
Fakulta pedagogická Historie se zaměřením na vzdělávání (16) Obory z oblasti historie 1 Zimní
Fakulta pedagogická Český jazyk se zaměřením na vzdělávání (16) Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Zimní
Fakulta pedagogická Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání (16) Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Zimní
Fakulta pedagogická Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání (17) Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Zimní
Fakulta pedagogická Vizuální kultura se zaměřením na vzdělávání (16) Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Zimní
Fakulta pedagogická Vizuální kultura se zaměřením na vzdělávání (17) Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Zimní
Fakulta pedagogická Hudba se zaměřením na vzdělávání (17) Umění a užité umění 1 Zimní