Course: Shakespearian drama

« Back
Course title Shakespearian drama
Course code KAJ/SD
Organizational form of instruction Seminar
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Mišterová Ivona, PhDr. Ph.D.
Course content
This course focuses on the specific dramatic genre - the Shakespearian drama - in terms of its wider cultural and historical implications concerning the reign of Queen Elizabeth I. and King James I., the comparison of the eras or Queen Elizabeth I. and King James I., Shakespeare's life, and so forth. The course provides a basic strategy of to approaching dramatic texts, with an emphasis placed on analyzing Shakespearian tragedies and comedies (e.g. Hamlet, Macbeth, King Lear, and a Midsummer night's dream). Attention is also given to the reception of Shakespeare's plays on Czech stages and elsewhere. A segment of the course is also the comparison of significant Czech translations of Shakespeare's dramas. By means of various activities, the course will expand the knowledge and personal experience of the student.

Learning activities and teaching methods
Seminar
 • Contact hours - 26 hours per semester
 • Presentation preparation (report in a foreign language) (10-15) - 10 hours per semester
 • Preparation for formative assessments (2-20) - 5 hours per semester
 • Preparation for comprehensive test (10-40) - 10 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
No prerequisite courses.
- disponovat znalostí anglického jazyka na úrovni B2 podle SERR;
- definovat základní pojmy týkající se stavby dramatu;
- orientovat se v klíčových dílech Williama Shakespeara;
- orientovat se v základních historických souvislostech;
- disponovat znalostí kulturního kontextu.
professional skills
- porozumět literárním, respektive dramatickým textům;
- porozumět hlavním myšlenkám daných dramatických děl;
- adekvátně sumarizovat dramatická díla;
- aktivně se zapojovat do diskuse na dané téma;
- na základní úrovni vysvětlit své názorové stanovisko týkající se daného dramatického textu.
learning outcomes
professional knowledge
Students will be able to: - describe and explain the specific dramatic genre - the Shakespearean drama, - analyse the Shakespearean drama in terms of its wider cultural and historical implications concerning the reign of Queen Elizabeth I. and King James I., - analyse selected Shakespeare's tragedies and comedies, - describe the significant Czech translations of Shakespeare's plays.
- vysvětlit tzv. shakespearovské drama;
- uvést do souvislosti Shakespearovu dramatickou tvorbu s významnými kulturněhistorickými událostmi, tj. především vládou Alžběty I. a Jakuba I.;
- disponovat znalostí Shakespearových vrcholných tragédií a komedií;
- popsat vývoj českého shakespearovského překladu;
- orientovat se ve významných českých překladech a jevištních nastudováních Shakespearových dramat.
professional skills
- porozumět danému Shakespearovu dílu;
- aplikovat základní strategie přístupu k dramatickým textům na dílo Williama Shakespeara;
- adekvátně interpretovat daný dramatický text/dramatické dílo;
- odpovídajícím způsobem dané dílo sumarizovat;
- charakterizovat významné shakespearovské postavy a témata Shakespearových děl;
- charakterizovat Shakespearův jazyk.
teaching methods
professional knowledge
Seminar
assessment methods
Test
Recommended literature
 • HODEK, B. William Shakespeare. Praha: Naše vojsko, 1971.
 • LUKEŠ, M. Základy shakespearovské dramaturgie. Praha, 1982.
 • QUENNELL, P. - JOHNSON, H. Who's Who in Shakespeare. London: Routledge, 1995.
 • SHAKESPEARE, W. Hamlet. Přeložil Martin Hilský. Praha: Torst, 2001.
 • SHAKESPEARE, W. Tragedie I.. Praha: Nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1958.
 • STŘÍBRNÝ, Z. Shakespeare and Eastern Europe. Oxford: OUP, 2000.
 • Stříbrný, Zdeněk. Dějiny anglické literatury. Sv. 2. Vyd. 1. Praha : Academia, 1987.
 • ŠKANDEROVÁ, I. Vrcholná období recepce her Williama Shakespeara na plzeňských scénách. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2005.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (15-3) Philological sciences 2 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (13-3) Philological sciences 2 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (13-3) Philological sciences 2 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (13-4) Philological sciences 2 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (13-4) Philological sciences 2 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (13-4) Philological sciences 2 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (17-1) Philological sciences 2 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (16-1,2) Philological sciences 2 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (16-2) Philological sciences 2 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (16-1,2) Philological sciences 2 Summer