Course: Specialized Texts in English 2

« Back
Course title Specialized Texts in English 2
Course code KAJ/OT2A
Organizational form of instruction Seminary
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 4
Language of instruction English
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Dworak Joanna Katarzyna
  • Dejmalová Lenka, Mgr. Ph.D.
  • Skopečková Eva, PhDr. Ph.D.
Course content
Students know and explain legal terminology on the basis of work with authentic professional text.

Learning activities and teaching methods
Discussion, Seminar classes, Textual studies
  • Contact hours - 26 hours per semester
  • Preparation for formative assessments (2-20) - 20 hours per semester
  • Preparation for comprehensive test (10-40) - 58 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
No prerequisites.
ovládat mluvenou a psanou angličtinu na pokročilé úrovní tj. B2 dle SERRJ;
na základní úrovni se orientovat v aktuálním politickém a právním dění v České republice a Evropské Unii;
disponovat znalostmi složitějších gramatických struktur;
ovládat základní odbornou terminologii z oblasti morfosyntaxe angličtiny;
adekvátně rozlišovat mezi formální a neformální psanou a mluvenou angličtinou.
professional skills
na základní úrovni provést stylistický a morfosyntaktický rozbor textu;
na základní úrovni adekvátně formulovat hlavní myšlenky autentického odborného textu z právní oblasti;
správně přeložit vybrané pasáže textu z angličtiny do češtiny;
na základě poslechu sumarizovat odborný poslechový text;
adekvátně se zapojit do diskuse na dané téma.
learning outcomes
professional knowledge
Students know and explain legal terminology on the basis of work with authentic professional text. The emphasis is on learning key terms from the area of legislature and constitutional as well criminal law.
ovládat mluvenou a psanou angličtinu na pokročilé úrovní tj. B2 dle SERRJ;
ovládat základní odbornou právní terminologii v angličtině,
orientovat se v aktuální politickém dění v České republice a Evropské Unii;
disponovat znalostmi klíčových a nových pojmů používaných v Evropské unii;
vysvětlit charakteristické rysy oficiálních dokumentů Evropské Unie;
professional skills
vysvětlit základní právnickou terminologií na základě práce s odborným autentickým textem;
extrahovat nejdůležitější textové informace z autentických odborných textů právního zaměření;
na základní úrovni interpretovat aktuální zprávy z oblasti klíčových politik EU;
adekvátně formulovat hlavní myšlenky autentického odborného právního textu;
teaching methods
professional knowledge
Textual studies
Discussion
Seminar classes
assessment methods
Written exam
Test
Recommended literature
  • Chromá, Marta; Coats, Thomas. Introduction to legal English I : skripta pro posluchače práv.fakulty = Úvod do právnické angličtiny. 1. vyd. Praha : Karolinum, 1996. ISBN 80-7184-254-0.
  • Chromá, Marta; Coats, Thomas. Introduction to legal English. Vol. II.. 1. vyd. Praha : Karolinum, 1996. ISBN 80-7184-263-X.
  • Whittaker, Paul; Whittaker, Jarmila. English for Europe. 1st ed. Olomouc : inStep, 2002. ISBN 80-238-9259-2.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (13-4) Philological sciences 3 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (16-1,2) Philological sciences 3 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (17-1) Philological sciences 3 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (16-1,2) Philological sciences 3 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (16-2) Philological sciences 3 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (13-3) Philological sciences 3 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (13-4) Philological sciences 3 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (15-3) Philological sciences 3 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (13-3) Philological sciences 3 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (13-4) Philological sciences 3 Winter