Course: English Cultural and Language Background

« Back
Course title English Cultural and Language Background
Course code KAJ/KJRA
Organizational form of instruction Lecture + Tutorial
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 4
Language of instruction English
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Kumar Alok, M.A.
 • Tihelková Alice, PhDr. Ph.D.
Course content
To be specified in the first week.

Learning activities and teaching methods
Multimedia supported teaching, Lecture, Practicum
 • Contact hours - 26 hours per semester
 • Presentation preparation (report in a foreign language) (10-15) - 15 hours per semester
 • Preparation for formative assessments (2-20) - 20 hours per semester
 • Preparation for comprehensive test (10-40) - 40 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
No prerequisite subjects.
disponovat znalostí hlavních politických, vzdělávacích a kulturních institucí Británie a USA
orientovat se v současném politickém, sociálním a kulturním dění v Británii a USA
znát významné britské a americké osobnosti z oblasti politiky, publicistiky a kultury
orientovat se v hlavních událostech a procesech moderních britských a amerických dějin
disponovat znalostí anglického jazyka na stupni B2 podle SERR
professional skills
rozumět odborným textům z oblasti britských a amerických reálií a reprodukovat jejich obsah
rozumět filmovému materiálu k tematice britských a amerických reáliích a reprodukovat jeho obsah
vysvětlit své názorové stanovisko týkající se aktuálního dění v Británii a USA
vyhledávat a kriticky hodnotit informace v britských a amerických médiích
disponovat odbornými dovednostmi na stupni B2 podle SERR
learning outcomes
professional knowledge
Students gain a complex view of the history, society and culture of the English-speaking world analyze the role of English-speaking countries in the process of globalization analzye the role of the varieties of English in the context of the English-speaking world work with historical sources as well as contemporary media
disponovat prohloubenou znalostí nejzávažnějších společenskopolitických témat v kontextu Británie a USA
podrobně charakterizovat rozvrstvení britské a americké společnosti a ekonomický, sociální a kulturní kapitál jednotlivých vrstev
bezpečně se orientovat v britské a americké mediální scéně
chápat, jaké historické procesy přispěly k současné situaci v Británii a USA
disponovat znalostí anglického jazyka na stupni B2+ podle SERR
professional skills
analyzovat společenské dění v Británii a Spojených států na základě teoretických konceptů z oblasti kulturních studií
orientovat se v odborné literatuře na téma britských a amerických reálií a prezentovat její obsah
vysvětlit a obhájit své názorové stanovisko týkající se nejdůležitějších společensko-kulturních problémů v Británii a USA
kriticky pracovat s obsahem britských a amerických médií s využitím rámcové analýzy
disponovat odbornými dovednostmi na stupni B2+ podle SERR
teaching methods
professional knowledge
Lecture
Practicum
Multimedia supported teaching
assessment methods
Combined exam
Recommended literature
 • ABERCROMBIE, N., W., A. Contemporary British Society. Cambridge: Polity, 2002.
 • DOBSON, A. Anglo American Relations in the Twentieth Century. London: Routledge, 1997.
 • MARWICK, A. British Society Since 1945. London : Penguin, 2003.
 • Mc DOWALL, D. An Illustrated History of Britain. Harlow : Longman, 1995.
 • SAMPSON, A. Who Runs This Place? An Anatomy of Britain in the 21st Century. London : John Murray, 2004.
 • STORRY, M., CHILDS, P. British Cultural Identities. London : Routledge, 1994.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (16-1,2) Philological sciences 3 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (13-4) Philological sciences 3 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (17-1) Philological sciences 3 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (16-1,2) Philological sciences 3 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (16-2) Philological sciences 3 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (13-3) Philological sciences 3 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (15-3) Philological sciences 3 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (13-4) Philological sciences 3 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (13-3) Philological sciences 3 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (13-4) Philological sciences 3 Winter