Course: European Literature 2

« Back
Course title European Literature 2
Course code KAJ/EL2
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Mišterová Ivona, PhDr. Ph.D.
Course content
- The Renaissance Humanism - The term Renaissance (the rebirth of classical learning and knowledge) - "Multiple Renaissances", e.g. the Italian Renaissance, the English Renaissance - Early Renaissance - The Renaissance Spreads (list of Renaissance figures) - The Elizabethan Era in England - Classicism and Neoclassicism

Learning activities and teaching methods
Lecture
 • Contact hours - 26 hours per semester
 • Graduate study programme term essay (40-50) - 26 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
No prerequisite courses.
learning outcomes
Students will be able to: - explain basic philosophical, esthetical and poetological problems of European literature from the Middle Ages to the 18th century, - explain transformations of lyrical, epic and dramatic genres and their cultural and historical relations, - describe important works of particular national literatures, i.e. English, French, German, and Russian of the given period and contextualize them within the broader cultural and social context.
teaching methods
Lecture
assessment methods
Seminar work
Recommended literature
 • Auerbach, Erich. Mimesis : zobrazení skutečnosti v západoevropských literaturách. 2. vyd. Praha : Mladá fronta, 1998. ISBN 80-204-0738-3.
 • Bloom, Harold. Kánon západní literatury : knihy, které prošly zkouškou věků. V českém jazyce vyd. 1. Praha : Prostor, 2000. ISBN 80-7260-013-3.
 • Dorovská, Dagmar; Dorovský, Ivan. Slovník balkánských spisovatelů : albánská literatura, bosenskohercegovská literatura, bulharská literatura, chorvatská literatura, makedonská literatura, slovinská literatura, srbská a černohorská literatura[pod vedením Ivana Dorovského zpracovali Dagmar Dorovská.. et al. ; odborný recenzent Jiří Našinec]. Praha : Libri, 2001. ISBN 80-7277-006-3.
 • Hartlová, Dagmar; Černík, Zbyněk. Slovník severských spisovatelůdánská literatura, faerská literatura, finská literatura, finskošvédská literatura, fríská literatura, islandská literatura, nizozemská literatura, norská literatura, švédská literatura[pod vedením Dagmar Hartlové zpracovali Zbyněk Černík .. et al.]. 1. vyd. Praha : Libri, 1998. ISBN 80-85983-21-4.
 • Hodoušek, Eduard. Slovník spisovatelů Španělska a Portugalska : baskická literatura, galicijská literatura, katalánská literatura, portugalská literatura, španělská literatura. 1. vyd. Praha : Libri, 1999. ISBN 80-85983-54-0.
 • Novák, Otakar. Slovník spisovatelů : Francie, Švýcarsko, Belgie, Lucembursko. 1. vyd. Praha : Odeon, 1966.
 • PECHAR, J. Dvacáté století v zrcadle literatury. Praha, 1999.
 • POSPÍŠIL, I. Ruský román znovu navštívený. Brno, 2005.
 • Procházka, Martin; Stříbrný, Zdeněk. Slovník spisovatelů. 2., opr. a dopl. vyd. Praha : Libri, 2003. ISBN 80-7277-131-0.
 • Stromšík, Jiří. Od Grimmelshausena k Dürrenmattovi : Kapitoly z německé literatury. V tomto souboru 1. vyd. Jinočany : H & H, 1994. ISBN 80-85787-68-7.
 • Stříbrný, Zdeněk. Dějiny anglické literatury. Sv. 2. Praha : Academia, 1987.
 • Stříbrný, Zdeněk. Dějiny anglické literatury. Sv. 2. Vyd. 1. Praha : Academia, 1987.
 • Šrámek, Jiří. Dějiny francouzské literatury v kostce. Olomouc : Votobia, 1997. ISBN 80-7198-240-7.
 • Štěpán, Ludvík. Slovník polských spisovatelů. 1. vyd. Praha : Libri, 2000. ISBN 80-7277-005-5.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Arts European Cultural Studies (10-3) Philosophy, theology 2 Winter
Faculty of Philosophy and Arts European Cultural Studies (17-1) Philosophy, theology 2 Winter
Faculty of Philosophy and Arts European Cultural Studies (17-1) Philosophy, theology 2 Winter
Faculty of Philosophy and Arts European Cultural Studies (10-3) Philosophy, theology 2 Winter
Faculty of Philosophy and Arts European Cultural Studies (16-2) Philosophy, theology 2 Winter
Faculty of Philosophy and Arts European Cultural Studies (16-2) Philosophy, theology 2 Winter