Course: British and American Studies 2

« Back
Course title British and American Studies 2
Course code KAJ/BAR2
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 3
Language of instruction English
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Tihelková Alice, PhDr. Ph.D.
  • Hostýnek Tomáš
Course content
The history of the United States of America beginning with the pre-Columbian America, the discovery of the "New World", the rise of the first colonies and their development leading to the Revolutionary War. Slavery, Civil War and subsequent development up to the modern history, with the emphasis on the 50s and 60s of the 20th century. Special attention will be paid to the themes: education and political system, social movements, the role of religion, the position of the native Americans, significant personae of American philosophy and literature.

Learning activities and teaching methods
Lecture
  • Contact hours - 26 hours per semester
  • Preparation for formative assessments (2-20) - 15 hours per semester
  • Preparation for comprehensive test (10-40) - 10 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
There are no prerequisites.
částečně se orientovat v základní politické a sociální charakteristice USA
orientovat se v současném politickém, sociálním a kulturním dění v USA
znát významné americké osobnosti z oblasti politiky, publicistiky a kultury
mít základní přehled o médiích v USA
disponovat znalostí anglického jazyka na stupni B2 podle SERR
professional skills
porozumět promítaným dokumentům na různá témata týkající se USA
umět reprodukovat obsah písemných i filmových materiálů s tématikou amerických reálií
vysvětlit své názorové stanovisko týkající se aktuálního dění v USA
vyhledávat informace v amerických médiích
disponovat odbornými dovednostmi na stupni B2 podle SERR
learning outcomes
professional knowledge
Understanding historical, social and cultural developmnet of the United States of America.
disponovat podrobnými znalostmi hlavních amerických politických, vzdělávacích a kulturních institucí
podrobně charakterizovat strukturu americké společnosti a životní styl jednotlivých sociálních skupin
na základě historického vývoje chápat základní společenské problémy současných USA
mít podrobný přehled o americké mediální scéně
disponovat znalostí anglického jazyka na stupni B2+ podle SERR
professional skills
adekvátně prezentovat a komentovat obsah textů a dokumentárního materiálu s tématikou amerických reálií
vést diskusi na aktuální politická, společenská a kulturní témata současných USA
kriticky pracovat s širokou škálou amerických médií
analyzovat společensko-kulturní specifika USA v komparaci s Českou republikou
disponovat odbornými dovednostmi na stupni B2+ podle SERR
teaching methods
professional knowledge
Lecture
assessment methods
Test
Recommended literature
  • An Outline of American History. USA, 1995.
  • Crowther, Jonathan. Oxford guide to british and american culture for learners of English. Oxford : Oxford university press, 1999. ISBN 0-19-431332-8.
  • Falk, Randee. Spotlight on the USA. Oxford : Oxford University Press, 1993. ISBN 0-19-434235-2.
  • Garwood, Christopher; Gardani, Guglielmo; Peris, Edda. Aspects of Britain and the USA. Oxford, 1999. ISBN 978-0194542456.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (13-4) Philological sciences 2 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (13-4) Philological sciences 2 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (13-4) Philological sciences 2 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (16-1,2) Philological sciences 2 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (16-2) Philological sciences 2 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (13-3) Philological sciences 2 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (17-1) Philological sciences 2 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (16-1,2) Philological sciences 2 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (15-3) Philological sciences 2 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (13-3) Philological sciences 2 Winter