Course: British and American Studies 1

« Back
Course title British and American Studies 1
Course code KAJ/BAR1
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 2
Language of instruction English
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Tihelková Alice, PhDr. Ph.D.
Course content
Week 1 : Victorian England ; Introduction, Victorian England Week 2 : International relations ; Regions; Scotland, N. Ireland, Wales Week 3 : Attitudes of the Britons ; Identity - class system, language, men &women Week 4: Multiculturalism ; Monarchy Week 5 : Political life ; Parliament, Prime Ministers Week 6 : Welfare State ; Economy, consumer culture Week 7 : Education ; Education, state and public schools Week 8 : Religion ; Everyday life Week 9 : Arts and Science ; Media Week 1 0 : 20th Century Literature ; Reading session Week 11 : 20 th Century Literature ; Reading session

Learning activities and teaching methods
Lecture supplemented with a discussion, Multimedia supported teaching, Textual studies, Lecture
 • Contact hours - 26 hours per semester
 • Preparation for comprehensive test (10-40) - 22 hours per semester
 • Preparation for an examination (30-60) - 30 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
No prerequisite subjects
disponovat znalostí anglického jazyka na stupni B2 podle SERR
částečně se orientovat v základní politické a sociální charakteristice Británie
orientovat se v současném politickém, sociálním a kulturním dění v Británii
znát významné britské osobnosti z oblasti politiky, publicistiky a kultury
mít základní přehled o médiích v Británii
professional skills
disponovat odbornými dovednostmi na stupni B2 podle SERR
porozumět filmovým dokumentům věnovaným historii i současnosti Británie
umět reprodukovat obsah písemných i filmových materiálů s tematikou britských reálií
vysvětlit své názorové stanovisko týkající se aktuálního dění v Británii
vyhledávat informace v britských médiích
learning outcomes
professional knowledge
Students are able to analyze the structure and character of contemporary British society see political, social and cultural development in context identify the most pressing social problems and their causes work with the British press
disponovat podrobnými znalostmi hlavních britských politických, vzdělávacích a kulturních institucí
podrobně charakterizovat strukturu britské společnosti a životní styl jednotlivých sociálních skupin
na základě historického vývoje chápat základní společenské problémy současné Británie
mít podrobný přehled o britské mediální scéně
disponovat znalostí anglického jazyka na stupni B2+ podle SERR
professional skills
adekvátně prezentovat a komentovat obsah textů a dokumentárního materiálu s tématikou britských reálií
vést diskusi na aktuální politická, společenská a kulturní témata současné Británie
kriticky pracovat s širokou škálou britských médií
analyzovat společensko-kulturní specifika Británie v komparaci s Českou republikou
disponovat odbornými dovednostmi na stupni B2+ podle SERR
teaching methods
professional knowledge
Lecture
Lecture supplemented with a discussion
Multimedia supported teaching
Textual studies
assessment methods
Oral exam
Written exam
Recommended literature
 • ABERCROMBIE, Nicholas, WARDE, Alan. Contemporary British Society. Cambridge: Polity, 2000.
 • Marwick, Artur. British society since 1945.
 • McDowall, David. An illustrated history of Britain. Harlow, 1989. ISBN 978-0582749146.
 • O'Driscoll, James. Britain. Oxford, 1997. ISBN 978-0194324298.
 • Paxman, Jeremy. Angličané : portrét národa. Vyd. 1. Praha : Academia, 2006. ISBN 80-200-1383-0.
 • PHILIPS, Melanie. All Must Have Prizes. The Book at the Heart of the Education Debate. London: Time Warmer, 2002. ISBN 0751522740.
 • SAMPSON, Anthony. Who Runs This Place? The Anatomy of Britain in the 21st Century. London: John Murray, 2004.
 • STORRY MICHAEL, CHILDS PETER. British Cultural Identities. UK, 1997.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (16-1,2) Philological sciences 1 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (16-1,2) Philological sciences 1 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (13-4) Philological sciences 1 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (13-4) Philological sciences 1 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (17-1) Philological sciences 1 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (16-2) Philological sciences 1 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (13-3) Philological sciences 1 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (15-3) Philological sciences 1 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (13-3) Philological sciences 1 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (13-4) Philological sciences 1 Summer