Course: Czech Literature in the 19th Century

« Back
Course title Czech Literature in the 19th Century
Course code KČJ/AA
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory, Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
 • Viktora Viktor, Prof. PhDr. CSc.
Course content
Lectures: 1. National Revivalism (Enlightenment and Classicism, stimulation of national culture in the late 18th and 19th centuries, science, drama, theatre, almanacs and folk tales). 2. Pre-romanticism (idea of national literature and culture, production of non-fiction, poetry and prose in the early 19th century and drama). 3. Romanticism - biedermeier (characteristic of the term, main authors and literary criticism).

Learning activities and teaching methods
Lecture
 • Presentation preparation (report) (1-10) - 10 hours per semester
 • Contact hours - 26 hours per semester
 • Undergraduate study programme term essay (20-40) - 40 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
No particular prerequisites specified.
learning outcomes
vysvětlit historický literární vývoj, jeho souvislosti literární i umělecké, národní i mimonárodní
charakterizovat specifikum literární tvorby v různých obdobích
teaching methods
Lecture
assessment methods
Oral exam
Recommended literature
 • Česká literatura národního obrození. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1956.
 • Obrození národa : svědectví a dokumenty ; [Uspořádal, předml., komentáři a poznámkami opatřil Jan Novotný]. Vyd. 1. Praha : Melantrich, 1979.
 • Haman, Aleš. Trvání v proměně : česká literatura devatenáctého století. 1. vyd. Praha : ARSCI, 2007. ISBN 978-80-86078-71-7.
 • Jakubec, Jan. Dějiny literatury české. II, Od osvícenství po družinu Máje. Praha : Jan Laichter, 1934.
 • Krejčí, František Václav. Česká literatura druhé poloviny XIX. století pro posluchače DS na PI. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1964.
 • Krejčí, Karel. Česká literatura druhé poloviny XIX. století. Praha, 1954.
 • Macura, Vladimír. Znamení zrodu : české národní obrození jako kulturní typ. 2. rozšíř. vyd., v H & H 1. vyd. Jinočany : H & H, 1995. ISBN 80-85787-74-1.
 • Štěpánek, Vladimír. Z dějin obrozenecké literatury. 1. vyd. Praha : Československý spisovatel, 1988.
 • Vlček, Jaroslav. Dějiny české literatury. III. Praha : Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1960.
 • Vlček, Jaroslav. Dějiny české literatury. II. 5. vyd. Praha : Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1960.
 • Vodička, Felix. Počátky krásné prózy novočeské : Příspěvek k literárním dějinám doby Jungmannovy. 1. vyd. v nakl. H & H. Jinočany : H & H, 1994. ISBN 80-85787-62-8.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Education - (16) History courses 2 Summer
Faculty of Education English Language in Education (14) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education German Language in Education (14) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Russian Language in Education (14) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education English Language in Education (13) Pedagogy, teacher training and social care 1 -
Faculty of Education Czech Language in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education - (15) History courses 2 Summer
Faculty of Education German Language in Education (15) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Czech Language in Education (1) Pedagogy, teacher training and social care 1 -
Faculty of Education English Language in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Music in Education (16) Art and applied art 2 Summer
Faculty of Education Music in Education (17) Art and applied art 2 Summer
Faculty of Education Czech Language in Education (13) Pedagogy, teacher training and social care 1 -
Faculty of Education English Language in Education (1) Pedagogy, teacher training and social care 1 -
Faculty of Education English Language in Education (15) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Music in Education (14) Art and applied art 2 Summer
Faculty of Education Czech Language in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education German Language in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Psychology in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Russian Language in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Visual Culture in Education (15) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Psychology in Education (14) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Visual Culture in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Visual Culture in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education - (14) History courses 2 Summer
Faculty of Education Russian Language in Education (15) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Music in Education (15) Art and applied art 2 Summer
Faculty of Education Russian Language in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Russian Language in Education (1) Pedagogy, teacher training and social care 1 -
Faculty of Education Visual Culture in Education (14) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Psychology in Education (15) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education - (17) History courses 2 Summer
Faculty of Education German Language in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education German Language in Education (13) Pedagogy, teacher training and social care 1 -
Faculty of Education Czech Language in Education (15) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Czech Language in Education (14) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education English Language in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Physical Education in Education (17) Physical education and sport 2 Summer
Faculty of Education Russian Language in Education (13) Pedagogy, teacher training and social care 1 -