Course: Introducion to field research methods in geosciences

« Back
Course title Introducion to field research methods in geosciences
Course code CBG/ZTVG
Organizational form of instruction Seminary
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Vočadlová Klára, RNDr. Ph.D.
  • Stacke Václav, RNDr. Ph.D.
Course content
Day 1: Lectures on safety and hygiene at work, research permission approval process, material equipment. Day 2: Presentation of technical equipment and laboratory instrumentation. Day 3: Presentation of instrumentation including training in the lab and field.

Learning activities and teaching methods
Lecture with practical applications, Lecture, Lecture with visual aids, Field trip
  • Attendance on a field trip (number of real hours - maximum 8h/day) - 8 hours per semester
  • Contact hours - 8 hours per semester
  • Practical training (number of hours) - 8 hours per semester
  • Preparation for an examination (30-60) - 16 hours per semester
  • Individual project (40) - 25 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
vysvětlit základní problémy přírodních věd na středoškolské úrovni
ukázat schopnost práce s jednoduchými měřícími přístroji
professional skills
analyzovat základní problémy přírodních věd na středoškolské úrovni
hodnotit jednoduché datové soubory pomocí tabulek a základních grafů
learning outcomes
professional knowledge
reprodukovat zákonnitosti bezpečnosti práce a pohybu v terénu a laboratoři
popsat přípravné kroky práce v terénu
vytvořit plán vlastních elementárních výzkumných, didaktických či projektových aktivit
professional skills
hodnotit bezpečnostní rizika spojená s konkrétním návrhem terénních aktivit
provést rozbor základních zdrojů potřebných pro konkrétní úkol v terénu
diskutovat navržené metodické postupy
teaching methods
professional knowledge
Lecture
Lecture with visual aids
Field trip
Lecture with practical applications
assessment methods
Combined exam
Recommended literature
  • Kuna, M. a kol. Nedestruktivní archeologie. Praha: Academia. Academia Praha, 2003.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Education - (16) Pedagogy, teacher training and social care 1 Winter
Faculty of Education Chemistry in Education (16) Chemistry courses 1 Winter
Faculty of Education Physical Education in Education (16) Physical education and sport 1 Winter
Faculty of Education German Language in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 1 Winter
Faculty of Education Biology in Education (16) Biology courses 1 Winter
Faculty of Education Physics in Education (16) Physics courses 1 Winter
Faculty of Education Geography in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 1 Winter
Faculty of Education Studies in Mathematics (16) Mathematics courses 1 Winter
Faculty of Education Information Technologies in Education (16) Informatics courses 1 Winter
Faculty of Education Health Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 1 Winter