Course: Field course in geosciences

« Back
Course title Field course in geosciences
Course code CBG/TPG
Organizational form of instruction Seminary
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 5
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory, Optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Vočadlová Klára, RNDr. Ph.D.
 • Stacke Václav, RNDr. Ph.D.
 • Rak Pavel, Ing.
 • Pluháčková Markéta, Mgr.
Course content
Day 1: Practical demonstration of sampling and measurement in the field. Proposal and presentation of a field project (schedule, methods), discussion about project topics. Day 2-4: Individual fieldworks and measurement in the lab (mapping, sampling, measurements, data processing). Day 5: Presentation of data outputs.

Learning activities and teaching methods
Lecture with practical applications, Discussion, Individual study, Lecture with visual aids, Practicum, Field trip
 • Attendance on a field trip (number of real hours - maximum 8h/day) - 24 hours per semester
 • Presentation preparation (report) (1-10) - 10 hours per semester
 • Individual project (40) - 40 hours per semester
 • Preparation for laboratory testing; outcome analysis (1-8) - 8 hours per semester
 • Team project (50/number of students) - 25 hours per semester
 • Practical training (number of hours) - 16 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
vytvořit tabulku a základní typy grafů
zaznamenat základní polohová data do mapy
vysvětlit základní pojmy obecné fyzické geografie
reprodukovat zákonitosti bezpečnosti práce a pohybu v terénu
professional skills
stanovit časový harmonogram činnosti
analyzovat mapové podklady
hodnotit data vizualizovaná v jednoduchých grafech a tabulkách
learning outcomes
professional knowledge
definovat cíle terénního výzkumu
stanovit základní postup terénního výzkumu
vytvořit tabulky a grafy z dat získaných vlastním měřením
popsat fyzickogeografické charakteristiky zvoleného zájmové území na základě terénního výzkumu
professional skills
aplikovat základní metodické postupy v reálném terénu
odebrat vzorky pro různé typy analýz
samostatně interpretovat výsledky získané terénním měřením
obhájit zvolené metodické postupy
teaching methods
professional knowledge
Lecture with visual aids
Practicum
Field trip
Individual study
Lecture with practical applications
Discussion
assessment methods
Project
Recommended literature
 • Kuna, M. a kol. Nedestruktivní archeologie. Praha: Academia. Academia Praha, 2003.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Education SS Teacher Training in Geography (15) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education Geography in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education SS Teacher Training in Geography (16) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Training Teachers of Mathematics at Higher Secondary Scholls (2016) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education BS Teacher Training in Geography (16) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education Geography in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Applied Sciences Training Teachers of Mathematics at Higher Secondary Scholls (2016) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer