Course: Field course in landscape ecology

« Back
Course title Field course in landscape ecology
Course code CBG/KEEX
Organizational form of instruction Seminary
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 5
Language of instruction Czech, English
Status of course Compulsory, Optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
 • Pluháčková Markéta, Mgr.
 • Stacke Václav, RNDr. Ph.D.
 • Vočadlová Klára, RNDr. Ph.D.
Course content
Day 1: Field work focused on the vertical landscape structure. Day 2: Field work focused on the horizontal landscape structure. Day 3: Field work focused on the current spirit of the place. Day 4: Field work focused on the different types of land-use. Day 5: Field work focused on the complex landscape ecological survey.

Learning activities and teaching methods
Project-based instruction, Lecture with visual aids, Field trip
 • Individual project (40) - 40 hours per semester
 • Practical training (number of hours) - 40 hours per semester
 • Attendance on a field trip (number of real hours - maximum 8h/day) - 40 hours per semester
 • Team project (50/number of students) - 10 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
aplikovat znalosti, odpovídající obsahu předmětů CBG/GEO1, GEO2, GEO3, UGI, ZKE, AEK
professional skills
pohybovat se v lehčím terénu
zapisovat deník exkurze
používat mapu
learning outcomes
professional knowledge
ukazovat a definovat základní složky vertikální i horizontální struktury krajiny
analyzovat současný místní krajinný ráz
zjišťovat možnosti využití krajiny k terénní výuce zeměpisu
professional skills
interpretovat vazby mezi jednotlivými krajinnými složkami
přímo v terénu diskutovat na příkladech problematiku udržitelného rozvoje krajiny
navrhovat vhodná opatření v krajině k zachování či zlepšení současného stavu
navrhovat opatření k omezení negativních vlivů (např. eroze) v krajině
argumentovat a obhajovat své názory na současný stav krajiny
teaching methods
professional knowledge
Lecture with visual aids
Field trip
Project-based instruction
assessment methods
Project
Recommended literature
 • Ehrlich, P., Gergel, J., Zuna, J., Novák, L., Meruňka, K. Metodické pokyny pro revitalizaci potoků. Praha, 1996.
 • Forman, Richard T. T.; Godron, Michel. Krajinná ekologie. null. Praha : Academia, 1993. ISBN 80-200-0464-5.
 • Kubeš, J., Perlín, R. Územní plánování pro geografy. Karolinum, Nakladatelství UK, Praha.
 • Kubeš, Jan. Plánování venkovské krajiny. Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 1996. ISBN 80-7078-358-3.
 • Kubeš, Jan. Vybrané postupy krajinného plánování. 1. vyd. České Budějovice : Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity, 1997. ISBN 80-7040-229-6.
 • Lipský, Z. Krajinná ekologie pro studenty geografických oborů. Praha Karolinum UK, 1996.
 • Löw, J. Rukověť projektanta místního územního systému ekologické stability. Brno, 1995.
 • Löw, Jiří; Míchal, Igor. Krajinný ráz. 1. vyd. Kostelec nad Černými lesy : Lesnická práce, 2003. ISBN 80-86386-27-9.
 • Míchal I. Ekologická stabilita. Veronika Brno, 1992.
 • Moldan, Bedřich. Životní prostředí : globální perspektiva. Dotisk [1. vyd.]. Praha : Karolinum, 1995. ISBN 80-7066-938-1.
 • Moldan, Bedřich. Životní prostředí České republiky : vývoj a stav do konce roku 1989. 1. vyd. Praha : Academia, 1990. ISBN 80-200-0292-8.
 • Moldan, Bedřich. Životní prostředí očima přírodovědce. 1. vyd. Praha : Academia, 1979.
 • Naveh, Zev. Landscape ecology : theory and application : with 82 figures. 2nd ed. New York [etc.] : Springer-Verlag, 1994. ISBN 0-387-94059-6.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Education BS Teacher Training in Geography (17) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Applied Sciences Training Teachers of Mathematics at Higher Secondary Scholls (2016) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Geography in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 3 Summer
Faculty of Education SS Teacher Training in Geography (16) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education SS Teacher Training in Geography (15) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Applied Sciences Training Teachers of Mathematics at Higher Secondary Scholls (2016) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education BS Teacher Training in Geography (16) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Geography in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 3 Summer