Předmět: Krajinně-ekologická exkurze

« Zpět
Název předmětu Krajinně-ekologická exkurze
Kód předmětu CBG/KEEX
Organizační forma výuky Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Povinný, Volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Pluháčková Markéta, Mgr.
 • Stacke Václav, RNDr. Ph.D.
 • Vočadlová Klára, RNDr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. den: Exkurze zaměřená na poznání vertikální struktury krajiny. 2. den: Exkurze zaměřená na poznání horizontální struktury krajiny. 3. den: Exkurze zaměřená na poznání současného krajinného rázu. 4. den: Exkurze zaměřená na poznání různých typů land-use. 5. den: Komplexní krajinně-ekologický průzkum.

Studijní aktivity a metody výuky
Projektová výuka, Přednáška s demonstrací, Exkurze, výuka v terénu
 • Projekt individuální [40] - 40 hodin za semestr
 • Praktická výuka [vyjádření počtem hodin] - 40 hodin za semestr
 • Účast na exkurzi [reálný počet hodin - max. 8h/den] - 40 hodin za semestr
 • Projekt týmový [50 / počet studentů] - 10 hodin za semestr
Předpoklady
Odborné znalosti
aplikovat znalosti, odpovídající obsahu předmětů CBG/GEO1, GEO2, GEO3, UGI, ZKE, AEK
Odborné dovednosti
pohybovat se v lehčím terénu
zapisovat deník exkurze
používat mapu
Výsledky učení
Odborné znalosti
ukazovat a definovat základní složky vertikální i horizontální struktury krajiny
analyzovat současný místní krajinný ráz
zjišťovat možnosti využití krajiny k terénní výuce zeměpisu
Odborné dovednosti
interpretovat vazby mezi jednotlivými krajinnými složkami
přímo v terénu diskutovat na příkladech problematiku udržitelného rozvoje krajiny
navrhovat vhodná opatření v krajině k zachování či zlepšení současného stavu
navrhovat opatření k omezení negativních vlivů (např. eroze) v krajině
argumentovat a obhajovat své názory na současný stav krajiny
Vyučovací metody
Odborné znalosti
Přednáška s demonstrací
Exkurze, výuka v terénu
Projektová výuka
Hodnotící metody
Projekt
Doporučená literatura
 • Ehrlich, P., Gergel, J., Zuna, J., Novák, L., Meruňka, K. Metodické pokyny pro revitalizaci potoků. Praha, 1996.
 • Forman, Richard T. T.; Godron, Michel. Krajinná ekologie. null. Praha : Academia, 1993. ISBN 80-200-0464-5.
 • Kubeš, J., Perlín, R. Územní plánování pro geografy. Karolinum, Nakladatelství UK, Praha.
 • Kubeš, Jan. Plánování venkovské krajiny. Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 1996. ISBN 80-7078-358-3.
 • Kubeš, Jan. Vybrané postupy krajinného plánování. 1. vyd. České Budějovice : Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity, 1997. ISBN 80-7040-229-6.
 • Lipský, Z. Krajinná ekologie pro studenty geografických oborů. Praha Karolinum UK, 1996.
 • Löw, J. Rukověť projektanta místního územního systému ekologické stability. Brno, 1995.
 • Löw, Jiří; Míchal, Igor. Krajinný ráz. 1. vyd. Kostelec nad Černými lesy : Lesnická práce, 2003. ISBN 80-86386-27-9.
 • Míchal I. Ekologická stabilita. Veronika Brno, 1992.
 • Moldan, Bedřich. Životní prostředí : globální perspektiva. Dotisk [1. vyd.]. Praha : Karolinum, 1995. ISBN 80-7066-938-1.
 • Moldan, Bedřich. Životní prostředí České republiky : vývoj a stav do konce roku 1989. 1. vyd. Praha : Academia, 1990. ISBN 80-200-0292-8.
 • Moldan, Bedřich. Životní prostředí očima přírodovědce. 1. vyd. Praha : Academia, 1979.
 • Naveh, Zev. Landscape ecology : theory and application : with 82 figures. 2nd ed. New York [etc.] : Springer-Verlag, 1994. ISBN 0-387-94059-6.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta pedagogická Učitelství geografie pro základní školy (17) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Letní
Fakulta aplikovaných věd Učitelství matematiky pro střední školy (2016) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Letní
Fakulta pedagogická Geografie se zaměřením na vzdělávání (17) Pedagogika, učitelství a sociální péče 3 Letní
Fakulta pedagogická Učitelství geografie pro střední školy (16) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Letní
Fakulta pedagogická Učitelství geografie pro střední školy (15) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Letní
Fakulta aplikovaných věd Učitelství matematiky pro střední školy (2016) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Letní
Fakulta pedagogická Učitelství geografie pro základní školy (16) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Letní
Fakulta pedagogická Geografie se zaměřením na vzdělávání (16) Pedagogika, učitelství a sociální péče 3 Letní