Course: Historical and Regional Geology

« Back
Course title Historical and Regional Geology
Course code CBG/HRG
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Mentlík Pavel, Doc. RNDr. Ph.D.
  • Vočadlová Klára, RNDr. Ph.D.
Course content
This course consists of these issues: Stratigraphy. Paleontology. Stratigraphic scale. Paleontological characteristics, division and the regional distribution of the Precambrian, the Paleozoic, the Mesozoic, the Tertiary and the Quaternary. The Bohemian Massif in terms of the geological structure of Europe. The regional geological division of the Bohemian Massif. An overview of the regional geological units. Evidence, causes and consequences of environmental changes in Quaternary.

Learning activities and teaching methods
Lecture supplemented with a discussion, Self-study of literature, Textual studies, Lecture
  • Contact hours - 36 hours per semester
  • Preparation for an examination (30-60) - 40 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
vysvětlit poznatky z mineralogie a petrologie na úrovni předmětu CBG/GELA
vysvětlit pojmy z endogenní dynamiky na úrovni CBG/GELA
vysvětlit pojmy z exogenní dynamiky na úrovni předmětu CBG/GELA
professional skills
analyzovat rozdíly mezi působením endogenních činitelů
analyzovat rozdíly mezi působením exogenních činitelů
learning outcomes
professional knowledge
rozlišit jednotlivá geologická období v minulosti Země a uvést jejich specifika
vysvětlit rozložení základních geologických jednotek v Českém masívu
vysvětlit příčiny environmentálních změn v minulosti Země (zejména se zaměřením na Kvartér)
klasifikovat metody využívané při výzkumu environmentálních změn v minulosti Země (zejména se zaměřením na Kvartér)
professional skills
analyzovat příčiny environmentálních změn v minulosti Země (se zaměřením na Kvartér)
interpretovat důkazy environmentálních změn a vysvětlit jejich prostorovou diferenciaci
provést rozbor metod užívaných k výzkumu environmentálních změn v kvartéru
teaching methods
professional knowledge
Lecture
Self-study of literature
Lecture supplemented with a discussion
professional skills
Task-based study method
assessment methods
professional knowledge
Written exam
professional skills
Seminar work
Recommended literature
  • Anderson, Goudie, Parker. Global Environments through Quaternary. Oxford, 2007.
  • Kumpera, Otakar; Vašíček, Zdeněk. Základy historické geologie a paleontologie : Celost. vysokošk. učebnice pro hornicko-geolog. fakulty vys. škol techn.. 1. vyd. Praha : SNTL, 1988.
  • Mísař, Zdeněk. Geologie ČSSR : Celost. vysokošk. učebnice pro stud. přírodověd. fakult, stud. oboru geochemie a zákl. a ložisková geologie. 1., Český masív. 1. vyd. Praha : SPN, 1983.
  • Mišík, M., Chlupáč, I., Cicha, I. Historická geologia. SPN Bratislava, 1985.
  • Růžičková et al. Quaternary clastic sediments of the Czech Republic. Praha, 2001. ISBN 80-7075-468-0.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Education Geography in Education (15) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Biology in Education (16) Biology courses 2 Summer
Faculty of Education Physics in Education (16) Physics courses 2 Summer
Faculty of Education Geography in Education (13) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Chemistry in Education (17) Chemistry courses 2 Summer
Faculty of Education - (17) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Physical Education in Education (16) Physical education and sport 2 Summer
Faculty of Education Chemistry in Education (16) Chemistry courses 2 Summer
Faculty of Education - (16) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Economics Economic and Regional Geography (2013) Geography courses 1 Summer
Faculty of Education Studies in Mathematics (17) Mathematics courses 2 Summer
Faculty of Education Physics in Education (17) Physics courses 2 Summer
Faculty of Education Information Technologies in Education (16) Informatics courses 2 Summer
Faculty of Education German Language in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Geography in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Information Technologies in Education (17) Informatics courses 2 Summer
Faculty of Education Russian Language in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Studies in Mathematics (16) Mathematics courses 2 Summer
Faculty of Education Geography in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education German Language in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Health Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Geography in Education (14) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Geography in Education (1) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Biology in Education (17) Biology courses 2 Summer
Faculty of Education English Language in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Physical Education in Education (17) Physical education and sport 2 Summer