Course: Geoscience curiosity

« Back
Course title Geoscience curiosity
Course code CBG/GVZE
Organizational form of instruction Lecture + Seminary
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Stacke Václav, RNDr. Ph.D.
 • Vočadlová Klára, RNDr. Ph.D.
 • Pluháčková Markéta, Mgr.
Course content
1. Geoscientific curiosity and extremity - definition, examples, importance, classification. 2. Selected geoscientific curiosities and extremities of the world. 3. Selected geoscientific curiosities and extremities of the Czech Republic. 4. Geoscientific curiosities and extremities of the West and South Bohemia. 5. Travelogues - classic and historic. 6. Travelogues - modern and post-modern. 7. Reading and writing travelogue - use in the teaching of geography. 8. Remote and abandoned places in the world and Czech Republic. 9. Stay in the Arctic polar station. 10. Highest parts of the Alps, Pyrenees and High Tatra Mts. 11. Curiosities and extremities of desert landscapes of the Southeast of the USA and Near East. 12. Curiosities and extremities of Patagonia. 13. Extremes and curiosities of Sri Lankan landscape.

Learning activities and teaching methods
Lecture supplemented with a discussion, Cooperative instruction, Discussion, Multimedia supported teaching, Task-based study method, Self-study of literature, Textual studies, Lecture, Seminar
 • Contact hours - 26 hours per semester
 • Individual project (40) - 40 hours per semester
 • Team project (50/number of students) - 25 hours per semester
 • Practical training (number of hours) - 13 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
užívat základní znalosti zeměpisu na středoškolské úrovni
používat běžné internetové vyhledávací nástroje
vyhledávat geovědní zajímavosti a extrémy vybraného regionu
professional skills
analyzovat vybraný cestopis
navrhovat výpravu za geovědními zajímavostmi vybraného regionu
learning outcomes
professional knowledge
definovat geovědní zajímavost
popsat některé geovědní extrémy
objasnit problematiku extremity a vyjádřit přitažlivost extrémů a zajímavostí
sestavit plán geovědní cesty
argumentovat a diskutovat své názory na problematiku geovědních zajímavostí a extrémů
professional skills
zábavnou a atraktivní formou popisovat geovědní zajímavosti a extrémy regionu, ČR a vybraných částí světa
hodnotit zajímavosti z historických cest, z cest a výzkumných pobytů uskutečněných přednášejícími
hodnotit možnosti využití studia cestopisů ve výuce geografie
provádět detailní rozbor jednoho z extrémů či jedné zajímavosti
navrhovat možnosti zařazení problematiky extrémů do výuky zeměpisu
klasifikovat zajímavosti a extrémy
teaching methods
professional knowledge
Lecture
Lecture supplemented with a discussion
Seminar
Multimedia supported teaching
Task-based study method
Textual studies
Cooperative instruction
Self-study of literature
Discussion
assessment methods
Report
Seminar work
Recommended literature
 • Binková, Simona; Opatrný, Josef. 77 zajímavostí z Mexika : Pro čtenáře od 12 let. 1. vyd. Praha : Albatros, 1988.
 • Cousteau, Jacques-Yves; Paccalet, Yves. život na konci světa : Patagonie, Ohňová země, MagalhŽesovo souostroví. 1. vyd. Praha : MF, 1983.
 • Cybikov, Gonbožab Cebekovič. Cesta k posvátným místům Tibetu : Podle deníků vedených v letech 1899 až 1902. 1. vyd. Praha : Vyšehrad, 1987.
 • Jakeš, Antonín. Na březích moře a času : Cestopisné reportáže z Turecka, Řecka, Itálie, Francie, Tunisu a Egypta. 1. vyd. Čes. Budějovice : Jihočes. nakl., 1986.
 • Janský, Bohumír. K pramenům Amazonky. České vyd. 1. Praha : Ottovo nakladatelství, 2004. ISBN 80-7181-125-4.
 • Kochánek, Ladislav. 1000 československých nej : Pro čtenáře od 12 let. 2., přeprac. a dopln. vyd. Praha : Albatros, 1983.
 • Štěrba, Otakar; Štětina, Jaromír. Od pramenů k oceánu : Expedice Ob. 1. vyd. Praha : Panorama, 1986.
 • Velek, Josef; Zpěvák, Karel. Od polderů k Ardenám. 1. vyd. Praha : Panorama, 1985.
 • Vráz, Enrique Stanko; Kandertová, Olga; Zpěvák, Karel. Napříč rovníkovou Amerikou. 1. vyd. Praha : Panorama, 1984.
 • Welzl, Jan Eskymo. Třicet let na zlatém severu. 6. vyd. (v Čs. spis. 1. vyd.). Praha : Československý spisovatel, 1989. ISBN 80-202-0087-8.
 • Zikmund, Miroslav; Hanzelka, Jiří. Cejlon : Ráj bez andělů. 1. vyd. Praha : Nakladatelství Svoboda, 1991. ISBN 80-205-0164-9.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Education Geography in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education Geography in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter