Course: Geoscience curiosity

« Back
Course title Geoscience curiosity
Course code CBG/GVZE
Organizational form of instruction Lecture + Seminary
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Stacke Václav, RNDr. Ph.D.
 • Vočadlová Klára, RNDr. Ph.D.
 • Pluháčková Markéta, Mgr.
Course content
1. Geoscientific curiosity and extremity - definition, examples, importance, classification. 2. Selected geoscientific curiosities and extremities of the world. 3. Selected geoscientific curiosities and extremities of the Czech Republic. 4. Geoscientific curiosities and extremities of the West and South Bohemia. 5. Travelogues - classic and historic. 6. Travelogues - modern and post-modern. 7. Reading and writing travelogue - use in the teaching of geography. 8. Remote and abandoned places in the world and Czech Republic. 9. Stay in the Arctic polar station. 10. Highest parts of the Alps, Pyrenees and High Tatra Mts. 11. Curiosities and extremities of desert landscapes of the Southeast of the USA and Near East. 12. Curiosities and extremities of Patagonia. 13. Extremes and curiosities of Sri Lankan landscape.

Learning activities and teaching methods
Lecture supplemented with a discussion, Cooperative instruction, Discussion, Multimedia supported teaching, Task-based study method, Self-study of literature, Textual studies, Lecture, Seminar
 • Contact hours - 26 hours per semester
 • Individual project (40) - 40 hours per semester
 • Team project (50/number of students) - 25 hours per semester
 • Practical training (number of hours) - 13 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
Students are expected to have the basic knowledge of geography (high school curriculum).
learning outcomes
Student will familiarize with geoscientific extremities and curiosities of region, Czech republic and the world in an entertaining and attractive manner. Students will learn curiosities from the historic voyages, from the expeditions, tours and educational exchanges of the lecturers. Students will also familiarize with selected ways of inclusion of reading travelogues into the teaching of geography. Student defines geoscientific curiosity and describes selected geoscientific extremities. Student clarifies the issues of defining extremity and describes attractiveness of geoscientific extremities and curiosities. Student will analyse one of the geoscientific extremities/curiosities and will design the way how to include it into the geography lesson. Student will familiarize with different ways how to classify geoscientific extremities and curiosities. Student will understand planning of geoscientific trips. Student will defend his opinions on the issues of geoscientific extremities and curiosities in the discussion.
teaching methods
Lecture
Lecture supplemented with a discussion
Seminar
Multimedia supported teaching
Task-based study method
Textual studies
Cooperative instruction
Self-study of literature
Discussion
assessment methods
Report
Seminar work
Recommended literature
 • Binková, Simona; Opatrný, Josef. 77 zajímavostí z Mexika : Pro čtenáře od 12 let. 1. vyd. Praha : Albatros, 1988.
 • Cousteau, Jacques-Yves; Paccalet, Yves. život na konci světa : Patagonie, Ohňová země, MagalhŽesovo souostroví. 1. vyd. Praha : MF, 1983.
 • Cybikov, Gonbožab Cebekovič. Cesta k posvátným místům Tibetu : Podle deníků vedených v letech 1899 až 1902. 1. vyd. Praha : Vyšehrad, 1987.
 • Jakeš, Antonín. Na březích moře a času : Cestopisné reportáže z Turecka, Řecka, Itálie, Francie, Tunisu a Egypta. 1. vyd. Čes. Budějovice : Jihočes. nakl., 1986.
 • Janský, Bohumír. K pramenům Amazonky. České vyd. 1. Praha : Ottovo nakladatelství, 2004. ISBN 80-7181-125-4.
 • Kochánek, Ladislav. 1000 československých nej : Pro čtenáře od 12 let. 2., přeprac. a dopln. vyd. Praha : Albatros, 1983.
 • Štěrba, Otakar; Štětina, Jaromír. Od pramenů k oceánu : Expedice Ob. 1. vyd. Praha : Panorama, 1986.
 • Velek, Josef; Zpěvák, Karel. Od polderů k Ardenám. 1. vyd. Praha : Panorama, 1985.
 • Vráz, Enrique Stanko; Kandertová, Olga; Zpěvák, Karel. Napříč rovníkovou Amerikou. 1. vyd. Praha : Panorama, 1984.
 • Welzl, Jan Eskymo. Třicet let na zlatém severu. 6. vyd. (v Čs. spis. 1. vyd.). Praha : Československý spisovatel, 1989. ISBN 80-202-0087-8.
 • Zikmund, Miroslav; Hanzelka, Jiří. Cejlon : Ráj bez andělů. 1. vyd. Praha : Nakladatelství Svoboda, 1991. ISBN 80-205-0164-9.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Education Geography in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education Geography in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter