Course: Geographical Research

« Back
Course title Geographical Research
Course code CBG/GV
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 5
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Dokoupil Jaroslav, Doc. PaedDr. Ph.D.
 • Mentlík Pavel, Doc. RNDr. Ph.D.
Course content
This course includes these items: introduction to scientific methodology focused on geography, system of geographical sciences, geographical research its objects and basic stages. Students should be able to understand a region as an objective of geographical research. Geographic analysis, synthesis and thinking. Mapping, regionalization, a multidisciplinary approach (genesis, chronology, dynamics of geographical phenomena). Analyses in GIS.

Learning activities and teaching methods
Task-based study method, Individual study, Lecture
 • Undergraduate study programme term essay (20-40) - 40 hours per semester
 • Contact hours - 36 hours per semester
 • Preparation for an examination (30-60) - 30 hours per semester
 • Preparation for comprehensive test (10-40) - 25 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
popsat základní znalosti pro studium geografie
professional skills
prokázat obecné předpoklady pro studium geografie
learning outcomes
professional knowledge
vysvětlit multidisciplinární charakter oboru
vyjmenovat výzkumné metody užívané v geografii
popsat geografické dimenze
vysvětlit principy regionalizace
vysvětlit principy základních geografických analýz (situační, SWOT atd.)
popsat hlavní zdroje geografických dat a relevantní geografické vědecké časopisy (naše i zahraniční)
professional skills
hodnotit geografické výzkumné metody
užívat poznámkový aparát, správně citovat zdroje
provést rozbor tištěných i elektronických článků a dalších vědeckých výstupů
teaching methods
professional knowledge
Lecture
Task-based study method
professional skills
Individual study
assessment methods
professional knowledge
Combined exam
professional skills
Combined exam
general eligibility
Seminar work
Recommended literature
 • geomorpholgy.
 • Úvod do geografického poznávání regionu. 1. vydání. Plzeň : Pedagogická fakulta, 1996. ISBN 80-7043-197-0.
 • GOUDIE, Andrew et al. Geomorphological techniques..
 • Kopp, Jan; Novotná, Marie. Geografické metody výzkumu malé oblasti. 1. vyd. Plzeň : Pedagogická fakulta Západočeské univerzity, 1997. ISBN 80-7082-321-6.
 • Kopp, Jan. Úvod do regionálního výzkumu. Plzeň : Západočeská univerzita, 2001. ISBN 80-7082-762-9.
 • Mirvald, Stanislav. Metody geografického výzkumu. [Díl] I.. 1. vyd. Plzeň : Vydavatelství Západočeské univerzity, 1998. ISBN 80-7082-435-2.
 • Winter, Jiří. Základy regionálního výzkumu : malá oblast. 1. vyd. Plzeň : Pedagogická fakulta Západočeské univerzity, 1993. ISBN 80-7043-085-0.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Education Physics in Education (16) Physics courses 2 Winter
Faculty of Education German Language in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Chemistry in Education (15) Chemistry courses 2 Winter
Faculty of Education German Language in Education (14) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Geography in Education (15) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Geography in Education (13) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education English Language in Education (13) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Biology in Education (17) Biology courses 1 Winter
Faculty of Education Information Technologies in Education (17) Informatics courses 1 Winter
Faculty of Education - (17) Pedagogy, teacher training and social care 1 Winter
Faculty of Education German Language in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 1 Winter
Faculty of Education Chemistry in Education (16) Chemistry courses 2 Winter
Faculty of Education Biology in Education (16) Biology courses 2 Winter
Faculty of Education Physics in Education (15) Physics courses 2 Winter
Faculty of Education Physical Education in Education (15) Physical education and sport 2 Winter
Faculty of Education Geography in Education (1) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Physical Education in Education (1) Physical education and sport 2 Winter
Faculty of Education Physics in Education (17) Physics courses 1 Winter
Faculty of Education Studies in Mathematics (16) Mathematics courses 2 Winter
Faculty of Education - (16) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Information Technologies in Education (14) Informatics courses 2 Winter
Faculty of Education Chemistry in Education (17) Chemistry courses 1 Winter
Faculty of Education Physical Education in Education (17) Physical education and sport 1 Winter
Faculty of Education Studies in Mathematics (15) Mathematics courses 2 Winter
Faculty of Education Chemistry in Education (14) Chemistry courses 2 Winter
Faculty of Education Information Technologies in Education (15) Informatics courses 2 Winter
Faculty of Education Studies in Mathematics (13) Mathematics courses 2 Winter
Faculty of Education Physics in Education (13) Physics courses 2 Winter
Faculty of Education German Language in Education (13) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Health Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Biology in Education (15) Biology courses 2 Winter
Faculty of Education Geography in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Studies in Mathematics (1) Mathematics courses 2 Winter
Faculty of Education Geography in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 1 Winter
Faculty of Education English Language in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 1 Winter
Faculty of Education Information Technologies in Education (16) Informatics courses 2 Winter
Faculty of Education Physical Education in Education (16) Physical education and sport 2 Winter
Faculty of Education Biology in Education (14) Biology courses 2 Winter
Faculty of Education Information Technologies in Education (13) Informatics courses 2 Winter
Faculty of Education Physical Education in Education (13) Physical education and sport 2 Winter
Faculty of Education Studies in Mathematics (17) Mathematics courses 1 Winter
Faculty of Education Physics in Education (14) Physics courses 2 Winter
Faculty of Education Physical Education in Education (14) Physical education and sport 2 Winter
Faculty of Education German Language in Education (15) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Chemistry in Education (13) Chemistry courses 2 Winter
Faculty of Education Biology in Education (13) Biology courses 2 Winter
Faculty of Education English Language in Education (1) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Russian Language in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 1 Winter
Faculty of Education Studies in Mathematics (14) Mathematics courses 2 Winter
Faculty of Education Geography in Education (14) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Economics Economic and Regional Geography (2013) Geography courses 1 Winter