Course: Thesis Tutorial 2

« Back
Course title Thesis Tutorial 2
Course code CBG/DP2
Organizational form of instruction Seminary
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 12
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Dokoupil Jaroslav, Doc. PaedDr. Ph.D.
  • Matušková Alena, Doc. PaedDr. CSc.
  • Mentlík Pavel, Doc. RNDr. Ph.D.
Course content
The diploma work is a final output of the master programme and it is a prerequisite for the Final State Examination in an appropriate study programme. Students choose one of the topics announced by the Department or they will suggest their own topic, which has to be approved by a supervisor. The supervisor gives to students detailed instructions for elaboration of the thesis. Students write a thesis according to the conditions stated by the Department.

Learning activities and teaching methods
One-to-One tutorial
  • E-learning (given by an e-learning course) - 156 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
získat ve skladbě předmětů předepsané studijním programem studovaného oboru alespoň počet kreditů rovný šedesátinásobku počtu roků standardní doby studia
vyjmenovat výzkumné metody relevantní pro cíle práce (geografické, oborově didaktické, z pedagogiky či psychologie)
popsat hlavní zdroje dat relevantních pro cíl práce
popsat vzhledem k zaměření práce relevantní vědecké časopisy (naše i zahraniční)
professional skills
analyzovat geografická (a jiná relevantní) data (i v prostředí GIS)
hodnotit výzkumné metody relevantní ke stanovenému cíli práce
provést rozbor tištěných i elektronických článků a dalších vědeckých výstupů
užívat poznámkový aparát, správně citovat zdroje
learning outcomes
professional knowledge
vysvětlit poznatky oborové (geografické) i didaktické průřezově celým oborem tak, že je schopen základní vědecké práce
professional skills
stanovit cíle práce
zvolit metody ke stanoveným cílům
generovat výsledky na základě metodického postupu
vyhodnocovat a prezentovat výsledky
pracovat s odbornou literaturou
stanovovat závěry a diskutovat je v kontextu aktuálního vědeckého diskurzu
teaching methods
professional knowledge
One-to-One tutorial
Self-study of literature
professional skills
One-to-One tutorial
assessment methods
professional knowledge
Master's thesis assessment
professional skills
Master's thesis assessment
Recommended literature
  • Stanovuje vedoucí práce při zadání.(Given by the supervisor while specifying the subject of the thesis)..


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Education SS Teacher Training in Music (16) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education SS Teacher Training in Computer Technology (16) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education SS Teacher Training in Computer Technology (15) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education BS Teacher Training in Geography (17) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education BS Teacher Training in the Russian Language (17) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education SS Teacher Training in Chemistry (1) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Applied Sciences Training Teachers of Mathematics at Higher Secondary Scholls (2016) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Applied Sciences Training Teachers of Mathematics at Higher Secondary Scholls (2015) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education BS Teacher Training in Mathematics (16) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education BS Teacher Training in Physical Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education SS Teacher Training in Physical Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education SS Teacher Training in the German Language (17) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Applied Sciences Training Teachers of Mathematics at Higher Secondary Scholls (2014) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education BS Teacher Training in Physics (16) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education BS Teacher Training in Computer Technology (16) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education SS Teacher Training in Chemistry (16) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education SS Teacher Training in the German Language (16) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education SS Teacher Training in Physics (16) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education BS Teacher Training in the Czech Language (17) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education BS Teacher Training in Mathematics (17) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education SS Teacher Training in Physical Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education BS Teacher Training in Fine Arts (16) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education SS Teacher Training in Geography (16) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education SS Teacher Training in Computer Technology (16) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education SS Teacher Training in Biology (1) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education BS Teacher Training in Physical Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education SS Teacher Training in Music (17) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education BS Teacher Training in Chemistry (16) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education BS Teacher Training in the Russian Language (16) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education SS Teacher Training in Biology (16) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education SS Teacher Training in the English Language (16) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education SS Teacher Training in the Czech Language (16) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education BS and SS Teacher Training in Arts (17) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education BS Teacher Training in Computer Technology (17) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education BS Teacher Training in Chemistry (17) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education BS Teacher Training in the Czech Language (16) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education BS Teacher Training in Music (16) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education SS Teacher Training in Physical Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education BS Teacher Training in the English Language (17) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education BS Teacher Training in History (17) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education BS Teacher Training in Technical Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Applied Sciences Training Teachers of Mathematics at Higher Secondary Scholls (2016) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education BS Teacher Training in History (16) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education BS Teacher Training in Geography (16) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education BS Teacher Training in Technical Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education BS Teacher Training in Health Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education - (16) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education SS Teacher Training in Fine Arts (16) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education SS Teacher Training in the Russian Language (16) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education BS Teacher Training in Biology (17) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education BS Teacher Training in the German Language (17) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education SS Teacher Training in the Russian Language (17) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Applied Sciences Training Teachers of Mathematics at Higher Secondary Scholls (2015) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education BS Teacher Training in the English Language (16) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education BS Teacher Training in Biology (16) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education BS Teacher Training in the German Language (16) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education SS Teacher Training in Psychology (16) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education SS Teacher Training in the Czech Language (17) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education BS Teacher Training in Physics (17) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education BS Teacher Training in Music (17) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education - (17) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education SS Teacher Training in Physical Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education BS Teacher Training in the English Language (1) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education BS Teacher Training in the Russian Language (1) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter