Course: Thesis Tutorial 1

« Back
Course title Thesis Tutorial 1
Course code CBG/DP1
Organizational form of instruction no contact
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 6
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Vočadlová Klára, RNDr. Ph.D.
  • Mentlík Pavel, Doc. RNDr. Ph.D.
Course content
The diploma thesis is a final output of the master programme and it is a prerequisite for the Final State Examination in an appropriate study programme. Students choose one of the topics announced by the Department (CBG, KGE) or they will suggest their own topic, which has to be approved by the supervisor. CBG sets the approval process and other internal regulations, schedules and deadlines. The orderly consultations with the supervisor or consultant prepare the student for a formal aspect of the thesis, familiarise the student with the structure of thesis, bibliographic research, information sources and publication ethics.

Learning activities and teaching methods
Students' portfolio, One-to-One tutorial, Task-based study method, Individual study, Students' self-study, Self-study of literature, Textual studies
  • E-learning (given by an e-learning course) - 156 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
popsat základní poznatky svého oboru
popsat základní metody laboratorního a terénního výzkumu v geovědách
aplikovat citační normu běžnou v geovědních oborech
popsat cíle a hypotézy výzkumného úkolu
professional skills
provést základní rozbor odborné literatury
navrhnout metodologii práce ve vztahu k zadaným cílům
komentovat převzatá data či data získaná vlastním výzkumem
diskutovat na základní úrovni výsledky vlastní práce
learning outcomes
professional knowledge
identifikovat hlavní cíle práce
vysvětlit metodický postup vedoucí ke splnění vytyčených cílů
popsat výsledky práce
professional skills
provést do hloubky rozbor českých i zahraničních zdrojů vztažených k tématu práce
navrhovat individuální úpravy metodického postupu vedoucí ke splnění cílů
analyzovat data získaná vlastním výzkumem
samostatně interpretovat výsledky v kontextu české a zahraniční literatury
obhájit postup práce a výsledná data před širším plénem
teaching methods
professional knowledge
Task-based study method
Textual studies
Students' self-study
Self-study of literature
Individual study
Students' portfolio
One-to-One tutorial
assessment methods
Master's thesis assessment
Recommended literature
  • časopis Arnica. Plzeň.
  • Dle zadání tematiky..
  • Boldiš, P. Bibliografické citace podle ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2. Část 1 - Citace: metodika a obecná pravidla.. 2004.
  • On-line katalogy knihoven. On-line katalogy knihoven.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Education BS Teacher Training in the English Language (16) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education SS Teacher Training in the English Language (16) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education SS Teacher Training in Geography (16) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education SS Teacher Training in Computer Technology (16) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education SS Teacher Training in the German Language (17) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education BS Teacher Training in Computer Technology (16) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education SS Teacher Training in Music (16) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education SS Teacher Training in Computer Technology (15) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education SS Teacher Training in Physical Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education BS Teacher Training in the Czech Language (17) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education BS Teacher Training in the German Language (17) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education BS Teacher Training in Technical Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education SS Teacher Training in Music (17) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education SS Teacher Training in Physical Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Applied Sciences Training Teachers of Mathematics at Higher Secondary Scholls (2015) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education BS Teacher Training in Physics (16) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education BS Teacher Training in Geography (16) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education BS Teacher Training in Music (16) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education BS Teacher Training in Chemistry (16) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education BS Teacher Training in Physical Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education SS Teacher Training in Psychology (16) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education SS Teacher Training in the Czech Language (17) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education BS Teacher Training in Biology (17) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education BS Teacher Training in Mathematics (17) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education BS Teacher Training in the Russian Language (17) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education - (17) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education SS Teacher Training in Chemistry (1) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education BS Teacher Training in Technical Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education BS Teacher Training in Fine Arts (16) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education SS Teacher Training in Chemistry (16) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education SS Teacher Training in Physical Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education BS Teacher Training in Chemistry (17) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education BS Teacher Training in the English Language (1) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education BS Teacher Training in the Russian Language (1) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Training Teachers of Mathematics at Higher Secondary Scholls (2014) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education BS Teacher Training in the Czech Language (16) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education BS Teacher Training in the Russian Language (16) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education BS Teacher Training in Health Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education SS Teacher Training in the Czech Language (16) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education SS Teacher Training in Biology (1) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education BS Teacher Training in Physical Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education BS Teacher Training in Biology (16) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education SS Teacher Training in the Russian Language (16) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education BS Teacher Training in the English Language (17) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education BS Teacher Training in Music (17) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Applied Sciences Training Teachers of Mathematics at Higher Secondary Scholls (2016) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Applied Sciences Training Teachers of Mathematics at Higher Secondary Scholls (2015) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education BS Teacher Training in Mathematics (16) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education BS Teacher Training in the German Language (16) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education - (16) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education SS Teacher Training in the German Language (16) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education SS Teacher Training in Fine Arts (16) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education SS Teacher Training in Physics (16) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education SS Teacher Training in Computer Technology (16) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education BS Teacher Training in History (17) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education BS Teacher Training in Physics (17) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education SS Teacher Training in Physical Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education SS Teacher Training in the Russian Language (17) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education BS Teacher Training in History (16) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education SS Teacher Training in Biology (16) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education BS and SS Teacher Training in Arts (17) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education BS Teacher Training in Computer Technology (17) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education BS Teacher Training in Geography (17) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Applied Sciences Training Teachers of Mathematics at Higher Secondary Scholls (2016) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter