Course: Methodology of Teaching Cultivation for BS Teachers

« Back
Course title Methodology of Teaching Cultivation for BS Teachers
Course code CBG/DIPE
Organizational form of instruction Seminar
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 1
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Chocholoušková Zdeňka, RNDr. Mgr. Ph.D.
  • Veverka Antonín, Ing. CSc.
Course content
1.-4. Floriculture and applied biology in curriculum of natural science and floriculture works at basic school. 5.-8. Curricular documents and their didactic analysis. 9.-10. Didactic transformation of curriculum. 11. Procesual aspect of education and it's specifics. 12. Folricultural experiments, observation and evaluation. 13. Floricultural hobbitry.

Learning activities and teaching methods
Seminar classes
  • Contact hours - 13 hours per semester
  • Presentation preparation (report) (1-10) - 10 hours per semester
  • Preparation for comprehensive test (10-40) - 10 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
Basics of biology and floriculture.
Student rozezná základní užitkové druhy rostlin a živočichů.
professional skills
Student popíše základní zemědělské metody.
general eligibility
N/A
learning outcomes
professional knowledge
Students know basic principles of floriculture and agriculture useful in basic school education.
Student objasní problematiku zemědělsví na úrovni ČR, Evropy i světa.
professional skills
Student rozezná pěstované druhy rostlin a živočichů. Používá základní pěstitelské dovednosti.
general eligibility
N/A
teaching methods
professional knowledge
Seminar classes
Field trip
professional skills
Lecture with visual aids
general eligibility
Skills demonstration
assessment methods
professional knowledge
Report
professional skills
Skills demonstration during seminar
general eligibility
Project
Quality of a written report
Recommended literature
  • Pěstitelské práce. 1. vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1990. ISBN 80-04-23976-5.
  • Drahovzal. Didaktika zemědělských předmětů. Praha, 1987.
  • Macek. Metodika pěstitelských a chovatelských prací. Praha, 1966.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Education BS Teacher Training in Biology (17) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education BS Teacher Training in Biology (15) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education BS Teacher Training in Biology (13) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education BS Teacher Training in Biology (16) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education BS Teacher Training in Biology (14) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer