Course: Teaching Practice

« Back
Course title Teaching Practice
Course code CBG/DGPBZ
Organizational form of instruction Seminar
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 1
Language of instruction Czech
Status of course unspecified
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Suda Jiří, PaedDr.
 • Rousová Magdalena, Mgr. M.A., Ph.D.
Course content
The content of this course is the students´ teaching practice. It familiarizes students with: ? the organizational forms of education and monthly and weekly plan ? a valid SEPs (School Education Programmes) ? a thematic plan of a course It consists of: ? close collaboration with the head teacher of practice ? preparation for individual lessons ? practical teaching of thematic units ( methods, forms, organization, timing, written preparation, analysis of lessons, acquiring new knowledge and experiences)

Learning activities and teaching methods
Internship, Skills demonstration, Students' self-study, Self-study of literature, Textual studies, Field trip
 • Practical training (number of hours) - 26 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
To pass the course the students are expected to have accomplished the courses of methodology of teaching and classroom observations.
learning outcomes
Students will: ? obtain personal experiences of a class management ? broaden the knowledge and the skills related to teaching practice ? cope with the preparation and management of the various types of lessons ? be able to choose appropriate teaching methods ? provide subject matter in the context and adapt it for the level and age of pupils ? participate in the organization of school education ? solve problems operationally with the entrusted teacher or the school management ? be able to lead educational documents and handle organizational and didactic communication. ? gain professional competences.
teaching methods
Internship
Field trip
Textual studies
Skills demonstration
Students' self-study
Self-study of literature
assessment methods
Skills demonstration during field trip
Recommended literature
 • Současné platné učební osnovy..
 • Učebnice zeměpisu pro 6.-9. ročník,.
 • Výukový program příslušné školy, kde student vykonává výstupovou praxi..
 • Hájek, Jan. Vybrané kapitoly z didaktiky geografie. Plzeň : Západočeská univerzita, 2003. ISBN 80-7082-988-5.
 • Klímová, Eva. Školní atlas světa. 1. vyd., 1. dotisk. Praha : Kartografie, 2004. ISBN 80-7011-730-3.
 • Kyriacou, Chris. Geografické tabulky, další literatura podle pokynů učitele praxe. Portál Praha, 1996.
 • Kyriacou, Chris. Klíčové dovednosti učitele : cesty k lepšímu vyučování. Praha : Portál, 2004. ISBN 80-7178-965-8.
 • Mojžíšek, Lubomír. Vyučovací hodina. 1. vyd. Praha : SPN, 1984.
 • Průcha, Jan; Mareš, Jiří; Walterová, Eliška. Pedagogický slovník. 4. aktualiz. vyd. Praha : Portál, 2003. ISBN 80-7178-772-8.
 • Rys. Hospitace v pedagogické praxi. Praha SPN, 1978.
 • Sovák, Miloš. Biologické základy učení. 1. vyd. Praha : SPN, 1985.
 • Tesaříková, Pavla. Školní atlas České republiky. 1. vyd. Praha : Kartografie, 2000. ISBN 80-7011-657-9.
 • Wahla, Arnošt. Terminologický a výkladový slovník didaktiky geografie : Určeno posl. interního, dálkového i postgraduálního studia. 1. vyd. Ostrava : Pedagogická fakulta, 1983.
 • Západočeská univerzita. Pedagogická fakulta. Rada didaktiků. Pedagogická praxe : metodické pokyny.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester