Course: Teaching Practice

« Back
Course title Teaching Practice
Course code CBG/DGPBS
Organizational form of instruction Seminar
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 1
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Pluháčková Markéta, Mgr.
Course content
The content of this course is the students´ teaching practice. It familiarizes students with: ? the organizational forms of education and monthly and weekly plan ? a valid SEPs (School Education Programmes) ? a thematic plan of a course It consists of: ? close collaboration with the head teacher of practice ? preparation for individual lessons ? practical teaching of thematic units ( methods, forms, organization, timing, written preparation, analysis of lessons, acquiring new knowledge and experiences)

Learning activities and teaching methods
Internship, Skills demonstration, Students' self-study, Self-study of literature, Textual studies, Field trip
 • Practical training (number of hours) - 10 hours per semester
 • Individual project (40) - 16 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
To pass the course the students are expected to have accomplished the courses of methodology of teaching and classroom observations.
learning outcomes
Students will: ? obtain personal experiences of a class management ? broaden the knowledge and the skills related to teaching practice ? cope with the preparation and management of the various types of lessons ? be able to choose appropriate teaching methods ? provide subject matter in the context and adapt it for the level and age of pupils ? participate in the organization of school education ? solve problems operationally with the entrusted teacher or the school management ? be able to lead educational documents and handle organizational and didactic communication. ? gain professional competences.
teaching methods
Internship
Field trip
Textual studies
Skills demonstration
Students' self-study
Self-study of literature
assessment methods
Skills demonstration during field trip
Continuous assessment
Recommended literature
 • Další literatura podle pokynů učitele praxe.
 • Současné platné učební osnovy.
 • Výukový program příslušné školy, kde student vykonává výstupovou praxi.
 • Hájek, Jan. Vybrané kapitoly z didaktiky geografie. Plzeň : Západočeská univerzita, 2003. ISBN 80-7082-988-5.
 • Kepka, Josef. Pedagogická praxe. null. Plzeň : Západočeská univerzita, 2007. ISBN 978-80-7043-590-8.
 • Klímová, Eva. Školní atlas světa. 1. vyd., 1. dotisk. Praha : Kartografie, 2004. ISBN 80-7011-730-3.
 • Kyriacou, Chris. Geografické tabulky.
 • Kyriacou, Chris. Klíčové dovednosti učitele : cesty k lepšímu vyučování. Praha : Portál, 1996. ISBN 80-7178-022-7.
 • Mísařová, Darina; Hercik, Jan. Kapitoly z didaktiky geografie 1. Olomouc, 2013. ISBN 978-80-244-3849-8.
 • Mojžíšek, Lubomír. Vyučovací hodina. 1. vyd. Praha : SPN, 1984.
 • Průcha, Jan; Mareš, Jiří; Walterová, Eliška. Pedagogický slovník. 4. aktualiz. vyd. Praha : Portál, 2003. ISBN 80-7178-772-8.
 • Rys. Hospitace v pedagogické praxi. SPN Praha, 1978.
 • Sovák, Miloš. Biologické základy učení. 1. vyd. Praha : SPN, 1985.
 • Tesaříková, Pavla. Školní atlas České republiky. 1. vyd. Praha : Kartografie, 2000. ISBN 80-7011-657-9.
 • Wahla, Arnošt. Terminologický a výkladový slovník didaktiky geografie : Určeno posl. interního, dálkového i postgraduálního studia. 1. vyd. Ostrava : Pedagogická fakulta, 1983.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Applied Sciences Training Teachers of Mathematics at Higher Secondary Scholls (2015) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Training Teachers of Mathematics at Higher Secondary Scholls (2015) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Training Teachers of Mathematics at Higher Secondary Scholls (2014) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer