Course: Methodology of Elementary Education

« Back
Course title Methodology of Elementary Education
Course code CBG/DEVZ
Organizational form of instruction Lecture + Seminar
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course unspecified
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Podroužek Ladislav, Doc. PaedDr. Ph.D.
Course content
Analysis of theoretical and processual aspects of natural history and biology didactics in elementary, secondary and nursery scholls. Forms, methods, means, principles of education, re-education and self-education. Evaluation of education and teaching.

Learning activities and teaching methods
Interactive lecture, Lecture supplemented with a discussion, Cooperative instruction, Project-based instruction, Multimedia supported teaching, Skills demonstration, Task-based study method, Lecture with visual aids
 • Graduate study programme term essay (40-50) - 40 hours per semester
 • Contact hours - 39 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
The student has basic knowledge of priciples of didactics, pedagogic and evolutionary psychology, he has basic knowledge of biology in elementary and secondary school levels and he is able to applicate them into praxis.
learning outcomes
The student acquired ability of didactic transformation of natural history information into nursery school level and he is able to management this processual aspects.
teaching methods
Lecture with visual aids
Lecture supplemented with a discussion
Interactive lecture
Multimedia supported teaching
Task-based study method
Skills demonstration
Project-based instruction
Cooperative instruction
assessment methods
Oral exam
Recommended literature
 • RVP PV, RVP ZV.
 • Barwinek, Helmut; Felmberg, Irmgard; Pradel, Walter; Jandík, Milan. Metodika seznamování dětí s přírodou : Učebnice pro 2. a 3. roč. stř. pedagog. školy, obor učitelství na mateřských školách. 3. vyd. Praha : SPN, 1989. ISBN 80-04-24530-7.
 • Bruce, Tina. Předškolní výchova : deset principů moderní pedagogiky a jejich aplikace v praxi. Praha : Portál, 1996. ISBN 80-7178-068-5.
 • Claycomb, Patty. Školka plná zábavy : kalendář tvořivých her pro předškolní děti. Vyd. 2. Praha : Portál, 1999. ISBN 80-7178-316-1.
 • Opravilová, E. Kurikulum předškolní výchovy. 2. díl, Léto v mateřské škole : učebnice pro pedagogické obory středních, vyšších a vysokých škol. Portál Praha, 1998.
 • Opravilová, Eva. Dítě si hraje a poznává svět : Metodika rozvíjení poznání dětí v mateřské škole : Učebnice pro 3. roč. stř. pedagog. škol. 1. vyd. Praha : SPN, 1988.
 • Opravilová, Eva; Gebhartová, Vladimíra. Kurikulum předškolní výchovy : učebnice pro pedagogické obory středních, vyšších a vysokých škol. 4. díl, Zima v mateřské škole. Praha : Portál, 1998. ISBN 80-7178-268-8.
 • Opravilová, Eva. Kurikulum předškolní výchovy. 3. díl, Podzim v mateřské škole :.
 • Opravilová, Eva. Kurikulum předškolní výchovy. 1. vyd. Praha : Portál, 1998. ISBN 80-7178-210-6.
 • Podroužek, L. Seznamování dětí mladšího školního věku s přírodou a společností. ZČU Plzeň, 1998.
 • Šimik Ondřej. Základy seznamování s přírodou a společností. Ostrava, 2007. ISBN 978-80-7368-490-7.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester