Course: Didactic of biology 3

« Back
Course title Didactic of biology 3
Course code CBG/DB3SS
Organizational form of instruction Lecture + Seminar
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Vágnerová Petra, Mgr.
  • Podroužek Ladislav, Doc. PaedDr. Ph.D.
Course content
Analysis of theoretical and processual aspects of natural history and biology didactics in elementary, secondary and nursery scholls. Forms, methods, means, principles of education, re-education and self-education. Evaluation of education and teaching.

Learning activities and teaching methods
Interactive lecture, Lecture supplemented with a discussion, Discussion, Multimedia supported teaching, Task-based study method, Textual studies, Lecture, Seminar
  • Contact hours - 14 hours per semester
  • Graduate study programme term essay (40-50) - 50 hours per semester
  • Individual project (40) - 40 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
The student has knowledge of principles of biology didactics and is able to understand to main topics of subject didactics.
Uplatňovat vědomosti a dovednosti z předchozí výuky didaktiky biologie. Znalost odborné didaktické literatury z didaktiky biologie.
professional skills
Aplikovat didaktickou analýzu učiva vzhledem k RVP. Vytvářet přípravy na výuku biologie.
learning outcomes
professional knowledge
The student acquired ability of didactic transformation of natural history information into nursery school level and he is able to management this processual aspects.
Znalost všech kategorií procesuální stránky výuky biologie. Znalost kooperativního vyučování a badatelských způsobů výuky. Znalost základních způsobů snižování obtížnosti učiva. Analýza všech stránek RVP SŠ.
professional skills
Prakticky vytvářet didaktickou analýzu učiva i s ohledem na žáky nadané nebo se zvláštními vzdělávacími potřebami. Rozbor RVP SŠ. Vytvářet ŠVP podle daných principů a zásad.
teaching methods
professional knowledge
Lecture
Lecture supplemented with a discussion
Interactive lecture
Seminar
Multimedia supported teaching
Task-based study method
Textual studies
Discussion
Recommended literature
  • Vzdělávací program pro gymnázia a SŠ s výukou biologie. Standardy pro ZŠ a SŠ..
  • Altmann, Antonín; Horník, František. Vybrané kapitoly z didaktiky biologie : Určeno pro další vzdělávání učitelů, postgraduální studium. 1.. Praha : SPN, 1985.
  • Froněk, Jiří; Kvasničková, Danuše. V přírodopise nověji : Hrst zkušeností a rad z ověřování alternativního učiva z přírodopisu. Praha : Fortuna, 1993. ISBN 80-7168-032-X.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Education SS Teacher Training in Biology (14) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Applied Sciences Training Teachers of Mathematics at Higher Secondary Scholls (2015) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education SS Teacher Training in Biology (15) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education SS Teacher Training in Biology (13) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education SS Teacher Training in Biology (1) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Applied Sciences Training Teachers of Mathematics at Higher Secondary Scholls (2014) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Applied Sciences Training Teachers of Mathematics at Higher Secondary Scholls (2016) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Applied Sciences Training Teachers of Mathematics at Higher Secondary Scholls (2015) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education SS Teacher Training in Biology (16) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Applied Sciences Training Teachers of Mathematics at Higher Secondary Scholls (2016) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter