Course: Methodology of Teaching Biology for BS Teachers 2

« Back
Course title Methodology of Teaching Biology for BS Teachers 2
Course code CBG/DB2ZS
Organizational form of instruction Lecture + Seminar
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Vágnerová Petra, Mgr.
 • Podroužek Ladislav, Doc. PaedDr. Ph.D.
Course content
Analysis of theoretical and processual aspects of natural history and biology didactics in elementary, secondary and nursery scholls. Forms, methods, means, principles of education, re-education and self-education. Evaluation of education and teaching.

Learning activities and teaching methods
Interactive lecture, Lecture supplemented with a discussion, Collaborative instruction, Cooperative instruction, Project-based instruction, Students' portfolio, Skills demonstration, Individual study, Self-study of literature, Lecture with visual aids, Seminar
 • Team project (50/number of students) - 20 hours per semester
 • Preparation for formative assessments (2-20) - 10 hours per semester
 • Preparation for comprehensive test (10-40) - 10 hours per semester
 • Contact hours - 39 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
The student has knowledge of principles of biology didactics and is able to understand to main topics of subject didactics.
Hodnotit a využívat základní didaktické kategorie obecné didaktiky.
professional skills
Hodnotit a znát možnosti vyučovacích forem, metod a prostředků ve výuce se zaměřením na přírodopis a biologii.
learning outcomes
professional knowledge
The student acquired basic knowledge and skills about theory of natural history didactics and biology including the processual aspects of natural history and biology teaching.
Pochopit a charakterizovat základní teoretické okruhy didaktiky přírodopisu a biologie. Orientovat se v RVP ZV a RVP GV a dalších RVP se zaměřením na přírodopis a biologii.
professional skills
Zpracovat školní vzdělávací programy pro přírodopis a biologii. Vytvořit příklady projektů, které možno uskutečňovat v přírodopise a biologii. Aplikovat principy kooperativní výuky v přírodopisu a biologii. Aplikovat badatelský způsob výuky v přírodopise a biologii.
teaching methods
professional knowledge
Lecture with visual aids
Lecture supplemented with a discussion
Interactive lecture
Seminar
Skills demonstration
Project-based instruction
Collaborative instruction
Cooperative instruction
Self-study of literature
Individual study
Students' portfolio
Recommended literature
 • Modelové vzdělávací programy pro základní školy.
 • Vzdělávací program pro gymnázia a SŠ s výukou biologie Standardy pro ZŠ a SŠ.
 • Altmann, Antonín; Horník, František. Vybrané kapitoly z didaktiky biologie : Určeno pro další vzdělávání učitelů, postgraduální studium. 1.. Praha : SPN, 1985.
 • Froněk, Jiří; Kvasničková, Danuše. V přírodopise nověji : Hrst zkušeností a rad z ověřování alternativního učiva z přírodopisu. Praha : Fortuna, 1993. ISBN 80-7168-032-X.
 • Podroužek, Ladislav. Úvod do didaktiky prvouky a přírodovědy pro primární školu. Dobrá Voda : Aleš Čeněk, 2003. ISBN 80-86473-45-7.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Education BS Teacher Training in Biology (17) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education BS Teacher Training in Biology (15) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education BS Teacher Training in Biology (13) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education BS Teacher Training in Biology (16) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education BS Teacher Training in Biology (14) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer