Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Teorie a dějiny umění

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
KAJ/CTJA1 Četba literárních textů v angličtině 1 Letní Čeština 3  
KAJ/SIL Severoirská literatura Zimní a letní Angličtina 2  
KAP/KUVE Východoevropská kultura Letní Čeština 6  
KČJ/TL Teorie literatury Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KDE/ADDP Ateliér - diplomová práce Zimní a letní Čeština 18  
KDE/DSDP Ateliér - diplomová práce Zimní a letní Čeština 18  
KDE/DTSK Technologie modelů a skicování Zimní Čeština 2  
KDE/FDSTM Současné trendy v módě Zimní a letní Čeština 2  
KDE/MSZZO Teorie a dějiny oboru Zimní a letní Čeština 0  
KDE/ODM Dějiny módy Zimní a letní Čeština 5  
KDE/ODTD1 Dějiny a teorie designu 1 Zimní Čeština 5  
KFI/BPH Bakalářská práce Letní Čeština 12  
KFI/DT1 Dramatická tvorba 1 Letní Čeština 3  
KFI/DT2 Dramatická tvorba 2 Zimní Čeština 3  
KFI/EBSZ Estetika Letní Čeština 0  
KFI/ED Evropské divadlo Letní Čeština 2  
KFI/ELT Estetika literárního textu Letní Čeština 2  
KFI/EST1 Estetika 1 Zimní a letní Čeština 2  
KFI/EST2 Estetika 2 Zimní a letní Čeština 4  
KFI/ES1 Estetika 1 Zimní a letní Čeština 5  
KFI/ES2 Estetika 2 Zimní a letní Čeština 5  
KFI/ETU1 Estetika a teorie umění 1 Zimní Čeština 2  
KFI/ETU2 Estetika a teorie umění 2 Letní Čeština 3  
KFI/EVU1 Estetika výtvarného umění 1 Zimní Čeština 2  
KFI/EVU2 Estetika výtvarného umění 2 Zimní Čeština 2  
KFI/FAU Filozofie a umění Zimní a letní Čeština 2  
KFI/PP1 Posvátný prostor 1 Zimní Čeština 5  
KFI/PP2 Posvátný prostor 2 Letní Čeština 4  
KFI/SZZE Státní závěrečná zkouška Letní Čeština 0  
KFI/TLEN Teoretické přístupy k literatuře Zimní a letní Čeština 3  
KFI/TVEN Teorie výtvarného umění Letní Čeština 3  
KHI/EX1H Pětidenní exkurze 1. ročníku Letní Čeština 2  
KHI/KVR Kulturní vývoj regionu Letní Čeština 2  
KHI/PP Památková péče Zimní a letní Čeština 2  
KHK/ASK Analýza skladeb Zimní Čeština 2  
KHK/DEH1 Dějiny hudby 1 Zimní Čeština 5  
KHK/DEH2 Dějiny hudby 2 Letní Čeština 2  
KHK/DEH3 Dějiny hudby 3 Zimní Čeština 3  
KHK/DIMŠ1 Didaktika předškolní HV Zimní Čeština 2  
KHK/HACV Harmonie - cvičení Zimní Čeština 2  
KHK/HHAR1 Historie hudebních aktivit v regionu 1 Zimní Čeština 5  
KHK/HHAR2 Historie hudebních aktivit v regionu 2 Letní Čeština 4  
KHK/HHAR3 Historie hudebních aktivit v regionu 3 Zimní Čeština 4  
KHK/HHAR4 Historie hudebních aktivit v regionu 4 Letní Čeština 4  
KHK/HKR Hudební kritika Zimní Čeština 2  
KHK/HNN1 Hra na nástroj 1 Zimní Čeština 2  
KHK/HNN2 Hra na nástroj 2 Letní Čeština 1  
KHK/HNN4 Hra na nástroj 4 Letní Čeština 1  
KHK/HOD Hudba od 20. století Zimní Čeština 3  
KHK/HPH Hudebně pohybové hry Zimní a letní Čeština 2  
KHK/HSO Hudební sondy Letní Čeština 2  
KHK/HTE Hudební teorie Zimní Čeština 2  
KHK/HTH1 Hudební teorie a harmonie 1 Zimní Čeština 4  
KHK/HTH2 Hudební teorie a harmonie 2 Letní Čeština 3  
KHK/HUF2 Hudební formy 2 Letní Čeština 3  
KHK/IND1 Instrumentální dovednosti 1 Zimní a letní Čeština, Angličtina, Němčina 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHK/IND2 Instrumentální dovednosti 2 Zimní a letní Čeština 1  
KHK/INT1 Intonace a sluchová výchova 1 Zimní Čeština 3  
KHK/IPR Instrumentální praktikum (improvizace) Zimní a letní Čeština 2  
KHK/KHP1 Kreativní Hv praktikum 1 Letní Čeština 2  
KHK/KHP2 Kreativní Hv praktikum 2 Zimní Čeština 2  
KHK/OHR4 Organizace hudebního života v regionu 4 Zimní Čeština 4  
KHK/OHZ2 Organizace hudebního života 2 Letní Čeština 2  
KHK/PNA Práce s notovým archivem Zimní a letní Čeština 2  
KHK/ROS Rozbor skladeb Zimní Čeština 3  
KHK/ROS1 Rozbor skladeb 1 Zimní Čeština 2  
KHK/ROS2 Rozbor skladeb 2 Zimní Čeština 2  
KHK/RTH Repetitorium hudební teorie a harmonie Zimní Čeština 1  
KHK/TIN Teorie interpretace Letní Čeština 2  
KMT/AI Astronomie a internet Zimní a letní Čeština 2  
KVK/PV1ZV Projektování výuky pro 1. st. Zimní a letní Čeština 3  
KVK/UTDVV Uvedení do teorie a didaktiky VV Zimní a letní Čeština 2  
KVK/VP Výtvarný projekt Zimní a letní Čeština 2  
KVK/ZVG Základy vizuální gramotnosti Zimní a letní Čeština 4  
KVU/BSZZD Dějiny umění Zimní a letní Čeština 0  
KVU/DUHB1 Dějiny umění 1 Zimní Čeština 5  
KVU/DUHB2 Dějiny umění 2 Letní Čeština 5  
KVU/DUM1 Dějiny umění 1 Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KVU/DUM1K Dějiny umění 1 Zimní Čeština 4  
KVU/DUM2 Dějiny umění 2 Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KVU/DUM2K Dějiny umění 2 Letní Čeština 4  
KVU/DUM3 Dějiny umění 3 Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KVU/DUM3K Dějiny umění 3 Zimní Čeština 4  
KVU/DUM4 Dějiny umění 4 Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KVU/DUM4K Dějiny umění 4 Letní Čeština 4  
KVU/MSZZD Dějiny umění Zimní a letní Čeština 0  
KVU/ODAT Dějiny animované tvorby Zimní a letní Čeština 5  
KVU/ODIL Dějiny ilustrace Zimní a letní Čeština 5  
KVU/ODKER Dějiny keramiky Letní Čeština 5  
KVU/ODMT Dějiny multimediální tvorby Letní Čeština 5  
KVU/ODNPU Nové podoby současného umění Zimní a letní Čeština 5  
KVU/ODSP Dějiny šperku Zimní a letní Čeština 5  
KVU/UCHB1 Dějiny umění v českých zemích 1 Zimní Čeština 5  
KVU/UCHB2 Dějiny umění v českých zemích 2 Letní Čeština 5  
KVU/VKDUM Vybrané kapitoly z dějin umění Zimní Čeština 4  
KVU/VKTO1 Vizuální komunikace a teorie obrazu 1 Zimní a letní Čeština 3  
KVU/VKTO2 Vizuální komunikace a teorie obrazu 2 Zimní a letní Čeština 4