Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Obecná příprava

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
KAN/APGS Pokročilá gramatika a slovní zásoba Zimní a letní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMA/MAG Maticová algebra a analytická geometrie Zimní a letní Čeština 4  
KMA/ZDG Základy deskriptivní geometrie Zimní a letní Čeština 2  
KMT/AAO Astronomie pro každého Zimní a letní Čeština 2  
KMT/AI Astronomie a internet Zimní a letní Čeština 2  
KPM/SPOL Politika a praxe zaměstnanosti Zimní a letní Čeština 4  
KPS/SPV Sociálně psychologický výcvik Zimní a letní Čeština 1  
KTO/EED Ergonomie pro design Letní Čeština 3  
KTO/PAM Praktické aplikace metrologie Letní Čeština 6  
KTV/AKU Kurz atletiky Letní Čeština 2