Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Obecně odborná příprava

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
CBG/DGPBS Průběžná oborová praxe SŠ Zimní a letní Čeština 1  
CBG/DGPBZ Průběžná oborová praxe zš Letní Čeština 1  
KAN/ADOV Ak. dovednosti v anglickém jazyce Zimní a letní Čeština, Angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KDE/APRX Odborná praxe Zimní a letní Čeština 3  
KDE/PRX Praxe Zimní a letní Čeština 3  
KDE/PRXD Dlouhodobá praxe Zimní a letní Čeština 8  
KDE/PRXDZ Dlouhodobá zahraniční praxe Zimní a letní Čeština 10  
KDE/PRXZ Zahraniční praxe Zimní a letní Čeština 4  
KET/RIP Řízení procesů v elektrotechnice Zimní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFI/R1D Recenze 1 Zimní a letní Čeština 5  
KFI/R2D Recenze 2 Zimní a letní Čeština 5  
KFI/ST1D Studie 1 Zimní a letní Čeština 10  
KFI/ST2D Studie 2 Zimní a letní Čeština 10  
KFI/ST3D Studie 3 Zimní a letní Čeština 10  
KGE/TPRX Terénní praxe Zimní Čeština 6  
KGS/EXBA Exkurze do česko-bavorského pohraničí Letní Němčina 2  
KGS/LSBA Letní škola na bavorské univerzitě Letní Němčina 3  
KGS/PBAS Projekty a česko-bavorská spolupráce Letní Němčina 2  
KHI/EX1H Pětidenní exkurze 1. ročníku Letní Čeština 2  
KHI/ÚVOD Úvod do studia dějepisu Zimní a letní Čeština 3  
KHI/ZHS Základy historických studií Zimní Čeština 2  
KHK/DIMŠ1 Didaktika předškolní HV Zimní Čeština 2  
KHK/DIMŠ2 Didaktika předškolní HV Letní Čeština 2  
KHK/DIMŠ3 Didaktika předškolní HV Zimní Čeština 3  
KHK/HAK1 Hudební aktivity 1 Letní Čeština 1  
KHK/HAK2 Hudební aktivity 2 Zimní Čeština 1  
KHK/PNA Práce s notovým archivem Zimní a letní Čeština 2  
KKY/ZMB Základy modelování buněčných systémů Zimní a letní Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMO/PP Předdiplomní praxe Zimní a letní Čeština 5  
KMO/SBP Seminář k bakalářské práci Zimní a letní Čeština, Angličtina 12  
KMO/SPZD Studium a práce se zdroji Zimní a letní Čeština 3  
KMO/9SPZD Studium a práce se zdroji Zimní a letní Čeština 3  
KMT/AAO Astronomie pro každého Zimní a letní Čeština 2  
KMT/AI Astronomie a internet Zimní a letní Čeština 2  
KMT/DITMŠ Didaktická technologie MŠ Letní Čeština 3  
KMT/DITNŠ Didaktická technologie NŠ Zimní a letní Čeština 3  
KMT/DITPM Didaktická technologie Zimní a letní Čeština 3  
KMT/DITVA Didaktická a informační technologie A Zimní a letní Čeština 2  
KMT/DITVB Didaktická a informační technologie B Zimní a letní Čeština 2  
KMT/SPRA Školní praktika A Zimní Čeština 2  
KMT/SPRB Školní praktika B Letní Čeština 2  
KMT/STP Speciální technická praktika Zimní a letní Čeština 2  
KMT/TCPRB Technická praktika Zimní a letní Čeština 2  
KMT/TCPSB Technická praktika Zimní a letní Čeština 2  
KMT/TVPS Základy technické výchovy Zimní a letní Čeština 2  
KNJ/FRID Frazeologie a idiomatika Zimní Čeština 2  
KNJ/GRA2 Vybrané kapitoly z něm. gramatiky 2 Letní Čeština 2  
KNJ/IL Interkulturní literatura Letní Čeština 2  
KNJ/KON Konverzace v němčině Zimní a letní Čeština 2  
KNJ/MED Média ve výuce cizích jazyků Letní Čeština 2  
KNJ/MED1 Internet ve výuce cizích jazyků Letní Čeština 2  
KNJ/MVED1 Metodika vědecké práce 1 Zimní Čeština, Němčina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/MVED2 Metodika vědecké práce 2 Letní Čeština, Němčina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/PJAR3 Praktická jazyková cvičení a reálie 3 Letní Čeština 2  
KNJ/PJNP Němčina v česko-bavorském příhraničí Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/PJR3 Praktická jazyková cvičení a reálie 3 Letní Čeština 3  
KPM/DS Diplomový seminář Zimní a letní Čeština 13  
KPM/PP Předdiplomní praxe Zimní a letní Čeština 5  
KPM/PRX Odborná praxe Zimní a letní Čeština 5  
KPM/SBP Seminář k bakalářské práci Zimní a letní Čeština 12  
KTO/DM Dílenská metrologie Zimní a letní Čeština, Angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTO/KER Kvalita, ergonomie a racionalizace práce Zimní Čeština 4  
KTO/ŘJ Řízení jakosti Zimní Čeština, Angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTO/9KER Kvalita, ergonomie a racionalizace práce Zimní Čeština 4  
KTV/ADSS Didaktika atletiky SŠ Letní Čeština 3  
KTV/ADZS Didaktika atletiky ZŠ Letní Čeština 3  
KTV/ADZŠ Didaktika atletiky ZŠ Letní Čeština 3  
KTV/AD2SŠ Didaktika atletiky 2 Letní Čeština 3  
KTV/AH Atletika hrou Zimní Čeština 2  
KTV/A2 Atletika 2 Letní Čeština 2  
KVD/UAPO Úvod do administrace počítačů Letní Čeština 5  
KVD/ZPD Zpracování dat pro vzdělávání Zimní Čeština 3  
KVK/KPV Kultura prezentace a výstupu Zimní a letní Čeština 3  
SMA/ZPRX1 Zahraniční odborná praxe 1 Zimní a letní Čeština 10  
SMA/ZPRX2 Zahraniční odborná praxe 2 Zimní a letní Čeština 20