Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Obory z oblasti psychologie

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
KAP/PUNSZ Pedagogicko-psychologická průprava Zimní a letní Čeština 0  
KFI/BPH Bakalářská práce Letní Čeština 12  
KFI/PSBSZ Psychologie Letní Čeština 0  
KHK/HPH Hudebně pohybové hry Zimní a letní Čeština 2  
KHK/HPP Hudební psychologie a pedagogika Zimní a letní Čeština 2  
KHK/KHP1 Kreativní Hv praktikum 1 Letní Čeština 2  
KHK/UPS Úvod do hudební psychologie Zimní a letní Čeština 3  
KMT/AAO Astronomie pro každého Zimní a letní Čeština 2  
KMT/AI Astronomie a internet Zimní a letní Čeština 2  
KPF/FPS Forenzní psychologie Letní Čeština 3  
KPF/PSG Psychologie gamblerství Zimní Čeština 3  
KPF/SPS Sociální psychologie pro právníky Zimní a letní Čeština 3  
KPG/PGPSS Státní zk. z pedagogiky a psychologie SŠ Zimní a letní Čeština 0  
KPG/PGPSZ Státní zk. z pedagogiky a psychologie ZŠ Zimní a letní Čeština 0  
KPG/VZZS Výchova ke zdravému životnímu stylu Zimní a letní Čeština 2  
KPM/APKV Podniková kultura a výkonnost v angl. Zimní Angličtina 5  
KPM/MRK Manažerská komunikace Zimní a letní Čeština 4  
KPM/PKV Podniková kultura a výkonnost Zimní a letní Čeština 6  
KPM/PPO Personální procesy v organizaci Zimní a letní Čeština 5  
KPM/PSM Personální management Zimní a letní Čeština 4  
KPM/PSYCH Psychologie v ekonomické praxi Zimní a letní Čeština 4  
KPM/9PPO Personální procesy v organizaci Zimní a letní Čeština 5  
KPM/9PSM Personální management Zimní a letní Čeština 4  
KPM/9PSY Psychologie v ekonomické praxi Zimní a letní Čeština 4  
KPS/APLPS Aplikovaná psychologie Zimní a letní Čeština 2  
KPS/APSU Aplikovaná psychologie pro učitele Zimní a letní Čeština 2  
KPS/ASU Aktivní sociální učení Zimní a letní Čeština 2  
KPS/CPSA Cvičení z psychoanalýzy Letní Čeština 2  
KPS/DDS3 Doktorský seminář 3 Zimní a letní Čeština 3  
KPS/DEPS Dějiny psychologie Zimní a letní Čeština 2  
KPS/DIPSA Didaktika psychologie A Zimní Čeština 3  
KPS/DIPSB Didaktika psychologie B Letní Čeština 3  
KPS/DIPSC Didaktika psychologie C Zimní Čeština 2  
KPS/DIŽS Diagnostika životního stylu Zimní a letní Čeština 3  
KPS/DKRT Didakt. koncepce relaxačních technik Zimní a letní Čeština 10  
KPS/DPC3 Pedagogická činnost 3 Zimní a letní Čeština 3  
KPS/DPT1 Prezentace tuzemská Zimní a letní Čeština 3  
KPS/DSDZV Státní doktorská zkouška (VZ) Zimní a letní Čeština 0  
KPS/DSPVV Dizertační práce (VZ) Zimní a letní Čeština 60  
KPS/EXPTZ Exkurze v krizových zařízeních Zimní a letní Čeština 2  
KPS/IAV Interakční výcvik Zimní a letní Čeština 2  
KPS/KAZUS Kazuistický seminář Zimní a letní Čeština 2  
KPS/KODO Komunikativní dovednosti Letní Čeština 2  
KPS/KODU Komunikativní dovednosti učitele Zimní a letní Čeština 1  
KPS/KOKI Komunikace v terap. a kriz. intervenci Zimní a letní Čeština 2  
KPS/KOPS Kognitivní psychologie Zimní a letní Čeština 6  
KPS/KVPZ Koncepce výchovy ke zdraví Zimní a letní Čeština 15  
KPS/LEKPS Lékařská psychologie Zimní a letní Čeština 3  
KPS/LIOR Lidé v organizaci Letní Čeština 3  
KPS/LTDZ Léčba a terapie drogových závislostí Zimní a letní Čeština 3  
KPS/MATRI Matrimoniologie Zimní Čeština 3  
KPS/MHVV Mentálně hygienické aspekty vzdělávání Zimní a letní Čeština 6  
KPS/MOSR Metodika osobnostního a soc. rozvoje Letní Čeština 2  
KPS/MOŽU Motivace žáků k učení Letní Čeština 2  
KPS/MPP Metodika prevence rizikového chování Zimní a letní Čeština 3  
KPS/MRP Manželské a rodinné poradenství Letní Čeština 3  
KPS/MTVZ Metody výzkumu Zimní a letní Čeština 3  
KPS/NTPŠ Nutriční poradenství ve škole Zimní a letní Čeština 2  
KPS/OBME Obecná metodologie Zimní Čeština 3  
KPS/OBPA Obecná psychologie A Zimní Čeština 3  
KPS/OBPS Obecná psychologie Zimní Čeština 3  
KPS/OBPSA Obecná psychologie A Zimní Čeština 3  
KPS/OBPSB Obecná psychologie B Letní Čeština 5  
KPS/PEPS Pedagogická psychologie Zimní a letní Čeština 3  
KPS/PEPSB Pedagogická psychologie B Zimní a letní Čeština 4  
KPS/PGPSA Pedagogická psychologie A Zimní a letní Čeština, Angličtina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPS/PGPSP Pedagogicko-psychologické poradenství Zimní a letní Čeština 3  
KPS/PCHN2 Psychologie 2 Letní Čeština 2  
KPS/PCH1 Psychologie 1 Zimní a letní Čeština 2  
KPS/PCH2 Psychologie 2 Letní Čeština 2  
KPS/POPS Pozitivní psychologie Zimní a letní Čeština 3  
KPS/POZ Právní ochrana zdraví Letní Čeština 2  
KPS/PPPZ Pedagogicko-psychologické poradenství Zimní Čeština 2  
KPS/PPR Pedagogicko-psychologická propedeutika Zimní a letní Čeština 2  
KPS/PPROP Psychologická propedeutika Zimní Čeština 4  
KPS/PRIZ Psychologie rizikového chování Zimní a letní Čeština 4  
KPS/PRVZ Pohybová rekreace ve výchově ke zdraví Zimní a letní Čeština 2  
KPS/PSDI Psychologická diagnostika Letní Čeština 5  
KPS/PSCHZ Psychosociální zdraví Zimní a letní Čeština 3  
KPS/PSKRE Psychologie kreativity Zimní Čeština 2  
KPS/PSMA Psychologie managementu Zimní a letní Čeština 4  
KPS/PSOM Psychosomatika Zimní a letní Čeština 3  
KPS/PSOS Psychologie osobnosti Zimní a letní Čeština 3  
KPS/PSOSO Psychologie osobnosti Zimní a letní Čeština 4  
KPS/PSOU Psychologie osobnosti učitele Zimní a letní Čeština 2  
KPS/PSPO Psychologie práce a organizace Zimní a letní Čeština 3  
KPS/PSPRO Psychologie práce a organizace Zimní a letní Čeština, Angličtina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPS/PSRO Psychologie rodiny Zimní a letní Čeština 1  
KPS/PSS3K Psychologie 3 Zimní a letní Čeština 2  
KPS/PSS4K Psychologie 4 Zimní a letní Čeština 2  
KPS/PSTEA Psychoterapie A Zimní a letní Čeština 2  
KPS/PSTEB Psychoterapie B Zimní a letní Čeština 3  
KPS/PSV Psychologie výživy Zimní a letní Čeština 2  
KPS/PSVA Psychologie výživy A Zimní a letní Čeština 2  
KPS/PSVB Psychologie výživy B Zimní a letní Čeština 3  
KPS/PSVP Psychologie ve vzdělávací praxi Zimní a letní Čeština 2  
KPS/PSY Psychologie Zimní a letní Čeština 4  
KPS/PSYS1 Psychologie 1 Zimní a letní Čeština 1  
KPS/PSYS3 Psychologie 3 Zimní a letní Čeština 2  
KPS/PSYS4 Psychologie 4 Zimní a letní Čeština 2  
KPS/PSYZ Psychologie Zimní Čeština 3  
KPS/PSYZK Psychologie Zimní Čeština 3  
KPS/PSY1K Psychologie 1 Zimní Čeština 1  
KPS/PSY2K Psychologie 2 Letní Čeština 1  
KPS/PSZD Psychologie zdraví Zimní a letní Čeština 3  
KPS/PS1 Psychologie 1 Zimní a letní Čeština 2  
KPS/PS2 Psychologie 2 Zimní a letní Čeština 3  
KPS/PTE Psychoterapie Letní Čeština 2  
KPS/PTER Psychoterapie Zimní Čeština 2  
KPS/PVEV Psychologie výživy a edukace ve výživě Zimní a letní Čeština 10  
KPS/PZSO Psychologie zdraví a psychosomatika Zimní a letní Čeština 10  
KPS/ROBOS Obecná psychologie a psych. osobnosti Letní Čeština 2  
KPS/RPEPS Pedagogická psychologie Zimní a letní Čeština 5  
KPS/RROPS Rogersovská psychoterapie Letní Čeština 2  
KPS/RSOPS Sociální psychologie Zimní a letní Čeština 3  
KPS/RVYPS Vývojová psychologie Zimní a letní Čeština 3  
KPS/SELF Selfmanagement Zimní a letní Čeština 2  
KPS/SKOPS Školní psychologie Zimní a letní Čeština 3  
KPS/SOCPS Sociální psychologie Zimní a letní Čeština, Angličtina, Ruština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPS/SOPS Sociální psychologie Zimní a letní Čeština 2  
KPS/SOPSA Sociální psychologie A Zimní a letní Čeština 2  
KPS/SOPSB Sociální psychologie B Zimní a letní Čeština 5  
KPS/SOVZ Sociologie výchovy ke zdraví Letní Čeština 3  
KPS/SPT Sociálně psychologické techniky Zimní a letní Čeština 3  
KPS/SPVA Sociálně psychologický výcvik Zimní a letní Čeština 2  
KPS/SPVB Sociálně psychologický výcvik Zimní a letní Čeština 1  
KPS/SPVM Sociálně psycholog. výcvik s metodikou Zimní Čeština 2  
KPS/SVKZ Systémy výchovy ke zdraví Zimní a letní Čeština 3  
KPS/SZB Státní závěrečná zkouška Zimní a letní Čeština 0  
KPS/SZBVZ Státní závěrečná zkouška Zimní a letní Čeština 0  
KPS/SZPS Státní závěrečná zkouška Letní Čeština 0  
KPS/SZVZ Státní závěrečná zkouška Letní Čeština 0  
KPS/SZVZB Státní závěrečná zkouška Letní Čeština 0  
KPS/TOZ Teorie osobnostního a sociálního rozvoje Zimní a letní Čeština 10  
KPS/TPPP Teorie prevence psychických poruch Zimní a letní Čeština 10  
KPS/TPVP Tvorba projektů pro výuku psychologie Zimní Čeština 2  
KPS/TVP Teoretická východiska prevence Zimní Čeština 3  
KPS/UKP Úvod do klinické psychologie Letní Čeština 2  
KPS/UPP Učitel v pedagogické praxi Zimní Čeština 2  
KPS/VDPP Vybrané dětské psychické poruchy Zimní a letní Čeština 10  
KPS/VOPS Vývojová psychologie Zimní a letní Čeština 2  
KPS/VPXPS Výstupová praxe z psychologie Letní Čeština 2  
KPS/VSOKO Výcvik sociálních kompetencí Zimní a letní Čeština 2  
KPS/VYPS Vývojová psychologie Zimní a letní Čeština 4  
KPS/VYPSC Vývojová psychologie Letní Čeština 3  
KPS/VYPSO Vývojová psychologie Zimní a letní Čeština 5  
KPS/ZAPS Základy psychologie Zimní a letní Čeština 4  
KPS/ZPPEC Základy pedagog. psych. a eduk. činnost Letní Čeština 1  
KPS/ZPPEK Základy pedagog. psych. a eduk. činnost Letní Čeština 1  
KPS/ZPS Základy psychologie pro právníky Zimní Čeština, Ruština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPS/ZPTE Základy psychoterapie Zimní a letní Čeština 2  
KPS/ZPTEK Základy psychoterapie Zimní a letní Čeština 2  
KPS/ZSPZ Zdravý životní styl a péče o zdraví Zimní Čeština 3  
KPS/9PSS1 Psychologie 1 Zimní a letní Čeština 1  
KPS/9PSS2 Psychologie 2 Zimní a letní Čeština 1  
KTO/EED Ergonomie pro design Letní Čeština 3  
KTV/AH Atletika hrou Zimní Čeština 2  
KTV/PSMU Psychologie PA a motor. učení Zimní Čeština 3  
KTV/PSPA Psychologie pohybových aktivit Zimní Čeština 1  
KTV/PSYSP Psychologie sportu Zimní Čeština 3