Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Pedagogika, učitelství a sociální péče

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
CBG/AEK Aplikovaná ekologie krajiny Zimní Čeština, Angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
CBG/BIČ Biologie člověka Zimní Čeština 3  
CBG/BRYO Kurz bryologie a lichenologie Zimní Čeština 2  
CBG/BSLS Biologický seminář LS Zimní a letní Čeština 3  
CBG/DB1SS Didaktika biologie 1 (SŠ) Zimní Čeština 1  
CBG/DB1ZS Didaktika biologie 1 (ZŠ) Zimní Čeština 1  
CBG/DB2SS Didaktika biologie 2 (SŠ) Letní Čeština 3  
CBG/DB2ZS Didaktika biologie 2 (ZŠ) Letní Čeština 3  
CBG/DB3SS Didaktika biologie 3 (SŠ) Zimní Čeština 4  
CBG/DEVEP Environ. výchova v edukačních programech Zimní a letní Čeština 10  
CBG/DEVZ Didaktika elementárního vzdělání Zimní Čeština 3  
CBG/DEZBG Dopady environ. změn na biosféru Zimní a letní Čeština 10  
CBG/DE1 Didaktická exkurze 1 Letní Čeština 3  
CBG/DGPBS Průběžná oborová praxe SŠ Zimní a letní Čeština 1  
CBG/DGPBZ Průběžná oborová praxe zš Letní Čeština 1  
CBG/DGZ Didaktika geografie Zimní a letní Čeština 4  
CBG/DIDS2 Didaktika geografie 2 Zimní Čeština 6  
CBG/DIDZ1 Didaktika geografie 1 Zimní Čeština 6  
CBG/DISPE Dizertační práce (EV) Zimní a letní Čeština 60  
CBG/DMFYT Modelové skupiny rostlin ve výzkumu změn Zimní a letní Čeština 10  
CBG/DPT2 Prezentace zahraniční Zimní a letní Čeština 6  
CBG/DPU1 Publikace 1 Zimní a letní Čeština 10  
CBG/DPU2 Publikace 2 Zimní a letní Čeština 13  
CBG/DP1 Diplomová práce 1 Zimní a letní Čeština 6  
CBG/DP2 Diplomová práce 2 Zimní a letní Čeština 12  
CBG/DP3 Publikace 3 Zimní a letní Čeština 5  
CBG/DSDG Diplomový seminář z didaktiky geografie Zimní a letní Čeština 6  
CBG/DSDZE Státní doktorská zkouška (EV) Zimní a letní Čeština 0  
CBG/DTNF Did. transformace do neform. vzdělávání Zimní a letní Čeština 10  
CBG/EDVL Didaktika vlastivědy Zimní a letní Čeština 3  
CBG/EDVL1 Didaktika vlastivědy Zimní a letní Čeština 4  
CBG/EGEO2 Geovědy 2 Zimní a letní Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
CBG/EGEO3 Geovědy 3 Zimní a letní Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
CBG/ENVR Environmentální výchova Zimní a letní Čeština 4  
CBG/GEO1 Geovědy 1 Zimní a letní Čeština, Angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
CBG/GEO2 Geovědy 2 Zimní a letní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
CBG/GEO3 Geovědy 3 Zimní a letní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
CBG/GK Geovědní kroužek Zimní Čeština 3  
CBG/G21 Základy geografie pro PS Zimní Čeština 2  
CBG/HŠZ Hygiena a školní zdravotnictví Zimní a letní Čeština 2  
CBG/MODO Modelové organismy ve výuce biologie Zimní a letní Čeština 4  
CBG/MOPS Metody odborné práce pro PS Zimní a letní Čeština 4  
CBG/NAPGB Náslechová praxe - bakalářská (GEO) Zimní a letní Čeština 1  
CBG/NAPGN Náslechová praxe - navazující (GEO) Zimní a letní Čeština 1  
CBG/NASPG Náslechová praxe Zimní a letní Čeština 2  
CBG/NASPN Náslechová praxe - navazující (BIO) Zimní a letní Čeština 1  
CBG/NASPX Náslechová praxe - bakalářská (BIO) Zimní a letní Čeština 1  
CBG/OZP Ochrana životního prostředí Zimní Čeština 2  
CBG/PPZ Pedagogická praxe Letní Čeština 2  
CBG/PPZG Pedagogická praxe Letní Čeština 2  
CBG/PVG Propedeutika výuky geografie Zimní a letní Čeština 3  
CBG/SZ Státní závěrečná zkouška Letní Čeština 0  
CBG/VPGZ Výchovné problémy v geografii Zimní a letní Čeština 4  
CBG/9HŠZ Hygiena a školní zdravotnictví Zimní Čeština 2  
KAN/AAD Analýza diskurzu Letní Čeština, Angličtina 2  
KAN/AAKS Americká kulturní studia Letní Čeština, Angličtina 2  
KAN/AAL Americká literatura Zimní Čeština, Angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAN/AALF Skotská studia Zimní Čeština, Angličtina 2  
KAN/ABAK Bakalářská práce Letní Čeština 12  
KAN/ABEL Vybrané kapitoly z britských studií Zimní a letní Čeština, Angličtina 2  
KAN/ABKS Britská kulturní studia Zimní a letní Čeština, Angličtina 2  
KAN/ABL1 Britská literatura 1 Zimní Čeština, Angličtina 2  
KAN/ABL2 Britská literatura 2 Letní Čeština, Angličtina 3  
KAN/ACPA Česká kultura z pohledu angl. autorů Zimní Čeština, Angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAN/ADID1 Didaktika 1 pro ZŠ Zimní Čeština, Angličtina 4  
KAN/ADID2 Didaktika 2 pro ZŠ Letní Čeština, Angličtina 4  
KAN/ADID3 Didaktika 3 pro ZŠ Zimní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAN/ADID4 Didaktika 4 pro ZŠ Letní Čeština, Angličtina 2  
KAN/ADISC Teorie komunikace Zimní Čeština, Angličtina 2  
KAN/ADIS1 Diplomový seminář 1 Zimní a letní Čeština 6  
KAN/ADIS2 Diplomový seminář 2 Zimní a letní Čeština 12  
KAN/ADI1Z Didaktika 1 pro ZŠ Zimní Čeština, Angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAN/ADI2Z Didaktika 2 pro ZŠ Letní Čeština, Angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAN/ADKC Doplňková konverzační cvičení Zimní a letní Čeština, Angličtina 2  
KAN/ADKM Diagnostické a klasifikační metody Zimní Čeština, Angličtina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAN/ADL Literatura pro děti a mládež Zimní Čeština, Angličtina 2  
KAN/ADLM Literatura pro děti a mládež Zimní a letní Čeština, Angličtina 3  
KAN/ADL1 Literatura pro mládež Zimní Čeština, Angličtina 2  
KAN/AFF1 Fonetika a fonologie Letní Čeština, Angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAN/AFRAZ Frazeologie a idiomatika Zimní a letní Čeština, Angličtina 2  
KAN/AGC Gramatická cvičení Letní Čeština, Angličtina 2  
KAN/AGCR Remediální gramatická cvičení Zimní a letní Čeština, Angličtina 2  
KAN/AHAJ Historický vývoj anglického jazyka Letní Čeština, Angličtina 2  
KAN/AIAS Americké reálie Zimní a letní Čeština, Angličtina 2  
KAN/AICL Integrace všeob. vzděl. př. do výuky AJ Zimní a letní Čeština, Angličtina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAN/AICT Užití inf. a kom. technologií ve výuce Zimní a letní Čeština, Angličtina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAN/AILT Interpretace literárního textu Zimní a letní Čeština, Angličtina 2  
KAN/AIMP Interaktivní mluvený projev Zimní Čeština, Angličtina 2  
KAN/AIMPR Interaktivní mluvený projev Zimní a letní Čeština, Angličtina 2  
KAN/AJ2 Anglický jazyk 2 Zimní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAN/AJ3 Anglický jazyk 3 Letní Čeština, Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAN/AJ4 Anglický jazyk 4 Zimní Čeština, Angličtina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAN/AKA Kapitoly ze souč. pol. a kult. vývoje Zimní Čeština, Angličtina 2  
KAN/AKJR Komplexní jazykový rozbor Zimní a letní Čeština, Angličtina 3  
KAN/ALC Lexikální cvičení Letní Čeština, Angličtina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAN/ALIT Literatura ve výuce angličtiny Letní Čeština, Angličtina 2  
KAN/ALITR Literární překlad Zimní a letní Čeština, Angličtina 2  
KAN/ALJS Literárně-jazykový seminář Letní Čeština, Angličtina 2  
KAN/ALS Lexikologie Zimní a letní Čeština, Angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAN/AMAT Morfosyntaktická analýza textu Zimní Čeština, Angličtina 2  
KAN/AMOR Morfologie Zimní a letní Čeština, Angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAN/AMS Studium médií Zimní a letní Čeština, Angličtina 2  
KAN/AOZS Výuka angl. na odbor. zaměřených školách Zimní Čeština 2  
KAN/APJ Praktický jazyk Zimní Čeština, Angličtina 4  
KAN/APJ1 Praktický jazyk 1 Letní Čeština, Angličtina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAN/APJ2 Praktický jazyk 2 Zimní Čeština, Angličtina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAN/APJ3 Praktický jazyk 3 Zimní a letní Čeština, Angličtina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAN/APJ4 Praktický jazyk a reálie 4 Zimní a letní Čeština, Angličtina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAN/APJ5 Praktický jazyk a reálie 5 Zimní a letní Čeština, Angličtina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAN/APJ6 Praktický jazyk a reálie 6 Zimní a letní Čeština, Angličtina 3  
KAN/APMJ Principy osvoj. mateř. a cizího jazyka Zimní a letní Čeština 2  
KAN/APOS Postkolonialismus Zimní a letní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAN/APRES Prezentace v angličtině Zimní a letní Čeština, Angličtina 2  
KAN/APR1 Překlad 1 Zimní Čeština, Angličtina 2  
KAN/ASAL Americká literatura 20. stol. Zimní Čeština, Angličtina 2  
KAN/ASBL Britská literatura 20. stol. Letní Čeština, Angličtina 2  
KAN/AST Stylistika Zimní a letní Čeština, Angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAN/ASTYL Kapitoly ze stylistiky Zimní a letní Čeština, Angličtina 3  
KAN/ASYN Syntax Zimní a letní Čeština, Angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAN/ATL Teorie literatury Zimní a letní Čeština, Angličtina 2  
KAN/AVAJ Vývoj anglického jazyka Zimní a letní Čeština 2  
KAN/AVJR Všestranný jazykový rozbor Zimní a letní Čeština, Angličtina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAN/AVMD Výuka angličtiny dětí mladšího škol.věku Zimní Čeština, Angličtina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAN/AVTA Vybraná témata ve výuce angl. jazyka Letní Čeština, Angličtina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAN/AZLEX Základy lexikografie Zimní a letní Čeština, Angličtina 2  
KAN/AZM Zahr. studijní pobyt nebo odborná praxe Zimní a letní Čeština 6  
KAN/A5AWR Akademické psaní Zimní a letní Čeština, Angličtina 4  
KAN/DS2 Diplomový seminář 2 Zimní a letní Čeština 12  
KAN/KFA Korektivní fonetika - anglický jazyk Zimní a letní Čeština, Angličtina 2  
KAN/KPB Klauzurní práce Zimní a letní Čeština 0  
KAN/KPM Klauzurní práce Zimní a letní Čeština 0  
KAN/LPA Literární propedeutika AJ Zimní a letní Čeština, Angličtina 3  
KAN/NASPN Náslechová praxe - navazující Zimní Čeština, Angličtina 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAN/NASPX Náslechová praxe - bakalářská Zimní a letní Čeština, Angličtina 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAN/PRAXE Pedagogická praxe pro zahr. studenty Zimní a letní Čeština, Angličtina 20 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAN/SDID1 Didaktika 1 pro SŠ Zimní Čeština, Angličtina 4  
KAN/SDID2 Didaktika 2 pro SŠ Letní Čeština, Angličtina 4  
KAN/SDID3 Didaktika 3 pro SŠ Zimní Čeština, Angličtina 4  
KAN/SDID4 Didaktika 4 pro SŠ Letní Čeština, Angličtina 2  
KAN/SDI1 Didaktika 1 pro SŠ Zimní Čeština, Angličtina 3  
KAN/SDI2 Didaktika 2 pro SŠ Letní Čeština, Angličtina 3  
KAN/SZ Státní závěrečná zkouška z oboru AJ Letní Čeština 0  
KAN/SZA Státní závěrečná zkouška z angl. studií Zimní a letní Čeština 0  
KAN/SZD1 SZZ z teorie didaktiky Zimní a letní Čeština 0  
KAN/SZD2 SZZ z aplikace didaktických poznatků Zimní a letní Čeština 0  
KAN/UAN Úvod do jazykovědy Zimní a letní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAP/DID1 Didaktika společenských věd 1 Zimní Čeština 2  
KAP/DID2 Didaktika společenských věd 2 Letní Čeština 2  
KAP/DPU Diplomová práce Letní Čeština 8  
KAP/DSU Diplomový seminář Zimní Čeština 10  
KAP/OMS Občan a moderní stát Zimní Čeština 4  
KAP/PRAXE Souvislá praxe Letní Čeština 10  
KAP/PUNSZ Pedagogicko-psychologická průprava Zimní a letní Čeština 0  
KAP/VP1 Výuková praxe 1 Letní Čeština 1  
KAP/VP2 Výuková praxe 2 Zimní Čeština 1  
KAP/ZUNSZ Základy společenských věd Zimní a letní Čeština 0  
KAR/PZU Přednáška zahraničních učitelů Zimní Angličtina 3  
KČJ/AA Česká literatura 19. stol. Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KČJ/AB Česká literatura 19. stol. Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KČJ/BAK Bakalářská práce Zimní a letní Čeština 12  
KČJ/CJ1 Čeština jako cizí jazyk 1 Zimní a letní Čeština 4  
KČJ/CJ2 Čeština jako cizí jazyk 2 Zimní a letní Čeština 5  
KČJ/DA Starší česká literatura Zimní a letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KČJ/DB Starší česká literatura Zimní a letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KČJ/DIDL Didaktika literatury pro ZŠ Zimní a letní Čeština 4  
KČJ/DIDSŠ Didaktika literatury pro SŠ Zimní a letní Čeština 4  
KČJ/DID1 Didaktika českého jazyka 1 Zimní Čeština 2  
KČJ/DID2 Didaktika českého jazyka 2 Zimní a letní Čeština 3  
KČJ/DIJS Didaktika českého jazyka SŠ Zimní a letní Čeština 4  
KČJ/DIJZ Didaktika českého jazyka ZŠ Zimní a letní Čeština 3  
KČJ/DINT Didaktická interpretace liter. textu Letní Čeština 3  
KČJ/DISS Didaktika slohové a komun. výchovy Zimní a letní Čeština 3  
KČJ/DISZ Didaktika slohové a komunikativ. výchovy Zimní a letní Čeština 3  
KČJ/DJLSM Státní závěrečná zkouška - 2. část Zimní a letní Čeština 0  
KČJ/DL Didaktika literatury Zimní a letní Čeština 2  
KČJ/DPRX1 Didaktika prvopočátečního čtení Zimní a letní Čeština 3  
KČJ/DSČ Diplomový seminář Zimní a letní Čeština 6  
KČJ/DS2 Diplomový seminář 2 Zimní a letní Čeština 12  
KČJ/EIA1 Morfologie Zimní Čeština 4  
KČJ/FFB Fonetika a fonologie Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KČJ/HIG Historická gramatika Zimní a letní Čeština 4  
KČJ/ICT ICT v předmětu český jazyk a literatura Zimní a letní Čeština 2  
KČJ/ISTE Interpretace staročeských textů Letní Čeština 2  
KČJ/ITPP Interpretace textu čes. poválečné prózy Zimní Čeština 2  
KČJ/JVNM Jazykový výklad textu a norm. mluvnice Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KČJ/JVPV1 Jazyková výchova v předšk. věku 1 Zimní a letní Čeština 3  
KČJ/JVPV2 Literární výchova v předškolním věku Zimní a letní Čeština 2  
KČJ/KJPH Kultura jazykového projevu Zimní a letní Čeština 2  
KČJ/KMPV Kultura mluveného projevu Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KČJ/KSL4 Kapitoly ze světové literatury 4 Zimní a letní Čeština 2  
KČJ/KSL5 Kapitoly ze světové literatury 5 Zimní Čeština 2  
KČJ/LB Lingvistická bohemistika Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KČJ/LIFIV Literatura a film Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KČJ/LIKR Literární kritika Zimní a letní Čeština 2  
KČJ/LIMLZ Literatura pro mládež ZŠ Zimní Čeština 4  
KČJ/LI19 Lit. inter. textu čes. lit. 19. stol. Zimní a letní Čeština 2  
KČJ/LI20 Literatura 1. pol. 20. století Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KČJ/LLTSA Lexikologie, lexikografie a tvoření slov Zimní a letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KČJ/LMNŠ Literatura pro děti a mládež Zimní Čeština 2  
KČJ/MONA Moderní metody a formy práce Zimní a letní Čeština 2  
KČJ/MPU Mluvený projev učitele a žáka Zimní a letní Čeština 2  
KČJ/NASPN Náslechová praxe - navazující Zimní a letní Čeština 1  
KČJ/NASPX Náslechová praxe - bakalářská Zimní a letní Čeština 1  
KČJ/PDF Přehled a poetika malých divadel Zimní Čeština 2  
KČJ/PECP Předškol. aspekty element. čtení a psaní Zimní a letní Čeština 2  
KČJ/PEZŠ Výstupová praxe ZŠ Letní Čeština 2  
KČJ/PRAV Pravopisný proseminář Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KČJ/PRAVC Základy českého pravopisu pro cizince Zimní a letní Čeština 2  
KČJ/PS Public speech Zimní a letní Čeština, Angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KČJ/PSŠ Výstupová praxe SŠ Letní Čeština 2  
KČJ/PUCJ Práce s učebnicemi v jazyce Zimní a letní Čeština 2  
KČJ/SBP1 Seminář k bakalářské práci 1 Zimní a letní Čeština 5  
KČJ/SBP2 Seminář k bakalářské práci 2 Zimní a letní Čeština 7  
KČJ/SČJ1 Současný český jazyk 1 Letní Čeština 4  
KČJ/SČJ2 Současný český jazyk 2 Zimní Čeština 4  
KČJ/SČLA Současná česká literatura Zimní a letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KČJ/SČLB Současná česká literatura Zimní a letní Čeština 5  
KČJ/SLMV Světová literatura pro mládež Zimní a letní Čeština 3  
KČJ/SLS Slavistika a staroslověnština Zimní a letní Čeština 4  
KČJ/SMCJC Sociokulturní minimum pro učitele Zimní a letní Čeština 2  
KČJ/STB Stylistika Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KČJ/SYNT Syntax Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KČJ/SYNTX Syntax a textová lingvistika Letní Čeština 2  
KČJ/SZB Státní závěrečná zkouška Zimní a letní Čeština 0  
KČJ/SZNŠ Státní závěrečná zkouška NŠ Letní Čeština 0  
KČJ/TEPS Problematika odborného funkčního stylu Zimní a letní Čeština 2  
KČJ/TL Teorie literatury Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KČJ/TP Tvůrčí psaní Zimní a letní Čeština 2  
KČJ/UDLB Úvod do lingvistické terminologie Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KČJ/VJ Vývoj jazyka Zimní Čeština 2  
KČJ/VJB Vývoj jazyka Zimní Čeština 5  
KČJ/VJBZ Vývoj jazyka Zimní a letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KČJ/ZAJA Úvod do studia jazyka Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KČJ/ZSČS Závěrečná státní zkouška SŠ Zimní a letní Čeština 0  
KČJ/ZSČZ Závěrečná státní zkouška ZŠ Letní Čeština 0  
KDE/BAP1 Bakalářská práce 1 Zimní a letní Čeština 4  
KDE/BAP2 Bakalářská práce 2 Zimní a letní Čeština 8  
KDE/DS Diplomový seminář Zimní a letní Čeština 6  
KDE/DS2K Diplomový seminář 2 Zimní Čeština 12  
KFI/EPU Etika pro učitele Zimní a letní Čeština 2  
KFI/FFV Filozofie výchovy Zimní a letní Čeština 2  
KFI/VS1D Vedení seminářů 1 Zimní Čeština 5  
KFY/FPLU Fyzika pevných látek pro učitele 1 Zimní Čeština 4  
KFY/KVT Kvantová teorie Zimní Čeština 4  
KFY/MTP Modelování tepel. procesů ve fyz. tech. Letní Čeština 6  
KFY/OTR Obecná teorie relativity Letní Čeština 4  
KFY/TME Teoretická mechanika Zimní Čeština 4  
KGE/BSZG3 Státní závěrečná zkouška - 3. část Zimní a letní Čeština 0  
KGE/EU Evropská unie Letní Čeština 2  
KGE/GBAS Geografie Bavorska a Saska Letní Čeština 2  
KGE/GE Geografie Evropy Zimní Čeština 4  
KGE/GEO1 Geovědy 1 Zimní Čeština 3  
KGE/GEVS Geografie Evropy Zimní Čeština 3  
KGE/GEVZ Geografie Evropy Zimní Čeština 3  
KGE/RPRZ Regionální politika a regionální rozvoj Letní Čeština 3  
KGE/VMEGS Výchova k myšlení v glob. souvislostech Letní Čeština 2  
KHI/DAND Didaktická aplikace nejnovějších dějin Zimní a letní Čeština 4  
KHI/DC Dějiny civilizací Zimní Čeština 3  
KHI/DDCJ Didaktika dějepisu v cizím jazyce Zimní a letní Čeština 4  
KHI/DĚJZČ Regionální dějiny západních Čech Zimní Čeština 2  
KHI/DHIV1 Didaktika historických věd 1 Zimní Čeština 3  
KHI/DHIV2 Didaktika historických věd 2 Zimní a letní Čeština 4  
KHI/DHIV3 Didaktika historických věd 3 Zimní a letní Čeština 3  
KHI/DHP Didaktika humanitních předmětů Zimní Čeština 1  
KHI/DID1Z Didaktika dějepisu 1 Zimní Čeština 3  
KHI/DID2Z Didaktika dějepisu 2 Letní Čeština 3  
KHI/DID3Z Didaktika dějepisu 3 Zimní Čeština 3  
KHI/DISE1 Diplomový seminář /D/ 1 Zimní a letní Čeština 6  
KHI/DISE2 Diplomový seminář /D/ 2 Zimní a letní Čeština 6  
KHI/DSS2 Diplomový seminář 2 Zimní a letní Čeština 12  
KHI/DS2 Diplomový seminář 2 Zimní a letní Čeština 12  
KHI/DTD Didaktická technologie ve výuce dějepisu Zimní a letní Čeština 2  
KHI/EXKZA Výběrová zahraniční exkurze Letní Čeština 2  
KHI/EX1H Pětidenní exkurze 1. ročníku Letní Čeština 2  
KHI/HIPO2 Historiografie pro učitele 2 Zimní a letní Čeština 2  
KHI/HIS Historiografie Zimní a letní Čeština 3  
KHI/HISS Historiografický seminář Zimní a letní Čeština 2  
KHI/HKH Historická koncepce historiografie Zimní a letní Čeština 2  
KHI/HM Historiografie moderní Zimní Čeština 3  
KHI/HN Historiografie novověku Zimní Čeština 3  
KHI/IE Islám a Evropa Zimní a letní Čeština 2  
KHI/KDE30 Kapitoly z dějin třicetileté války Zimní Čeština 3  
KHI/NDEU Nejnovější dějiny pro učitele Zimní a letní Čeština 4  
KHI/ODN1H Obecné dějiny novověku (17. st.-1918) Zimní a letní Čeština 3  
KHI/ODN2H Obecné dějiny novověku (17. st.-1918) 2 Letní Čeština 3  
KHI/POHP3 Orální historie v praxi 3 Zimní a letní Čeština 3  
KHI/POVSŠ Pedagogická praxe Letní Čeština 2  
KHI/POVZŠ Pedagogická praxe ZŠ Letní Čeština 2  
KHI/SZ Závěrečná státní zkouška /D/ Zimní a letní Čeština 0  
KHI/VZD Vzdělanost v českých zemích Zimní Čeština 2  
KHK/ASHD Analýza stěžejních hudebních děl Zimní a letní Čeština 3  
KHK/BP1 Bakalářská práce 1 Zimní Čeština 6  
KHK/BP2 Bakalářská práce 2 Letní Čeština 6  
KHK/CNHV Historie česko-německých hudebních vazeb Letní Čeština 3  
KHK/CSH Dějiny české hudby ve 20. a 21. stol. Zimní Čeština, Němčina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHK/DHV1 Didaktika hudební výchovy 1 Zimní Čeština 2  
KHK/DHV2 Didaktika hudební výchovy 2 Letní Čeština 4  
KHK/DIH1 Didaktika hudební výchovy 1 Zimní Čeština 2  
KHK/DIH2 Didaktika hudební výchovy 2 Letní Čeština 3  
KHK/DIMŠ1 Didaktika předškolní HV Zimní Čeština 2  
KHK/DIMŠ2 Didaktika předškolní HV Letní Čeština 2  
KHK/DIMŠ3 Didaktika předškolní HV Zimní Čeština 3  
KHK/DP1 Diplomová práce 1 Zimní a letní Čeština 6  
KHK/DP2 Diplomová práce 2 Zimní a letní Čeština 12  
KHK/DS Diplomový seminář Zimní a letní Čeština 6  
KHK/DS2 Diplomový seminář 2 Zimní a letní Čeština 12  
KHK/GPOK1 Grantové projekty v oblasti kultury 1 Zimní Čeština 4  
KHK/GPOK2 Grantové projekty v oblasti kultury 2 Letní Čeština 4  
KHK/GPOK3 Grantové projekty v oblasti kultury 3 Zimní Čeština 6  
KHK/HAK1 Hudební aktivity 1 Letní Čeština 1  
KHK/HAK2 Hudební aktivity 2 Zimní Čeština 1  
KHK/HAR2 Harmonie 2 Zimní Čeština 2  
KHK/HDA Hudební dovednosti a aktivity Zimní a letní Čeština 3  
KHK/HKR Hudební kritika Zimní Čeština 2  
KHK/HLV Hlasová výchova Zimní a letní Čeština 2  
KHK/HNN3 Hra na nástroj 3 Zimní Čeština 1  
KHK/HPA Hudebně pohybové aktivity Letní Čeština 2  
KHK/HPH Hudebně pohybové hry Zimní a letní Čeština 2  
KHK/HPP Hudební psychologie a pedagogika Zimní a letní Čeština 2  
KHK/HRMŠ1 Hra na klávesový nástroj 1 Zimní Čeština 2  
KHK/HRMŠ2 Hra na klávesový nástroj 2 Letní Čeština 2  
KHK/HRMŠ3 Hra na klávesový nástroj 3 Zimní Čeština 2  
KHK/HRMŠ4 Hra na klávesový nástroj 4 Letní Čeština 2  
KHK/HUDO1 Hudební dovednosti 1 Letní Čeština 2  
KHK/HUDO2 Hudební dovednosti 2 Zimní Čeština 2  
KHK/HUDO3 Hudební dovednosti 3 Letní Čeština 2  
KHK/HUDO4 Hudební dovednosti 4 Zimní Čeština 4  
KHK/HUF Hudební formy Letní Čeština 2  
KHK/HUF1 Hudební formy 1 Zimní Čeština 2  
KHK/HUF2 Hudební formy 2 Letní Čeština 3  
KHK/HUP Hudební pedagogika Zimní Čeština 3  
KHK/HUVY Hudební výchova Zimní a letní Čeština 3  
KHK/IDO3 Instrumentální dovednosti 3 Zimní Čeština 1  
KHK/IND1 Instrumentální dovednosti 1 Zimní a letní Čeština, Angličtina, Němčina 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHK/IND2 Instrumentální dovednosti 2 Zimní a letní Čeština 1  
KHK/IND3 Instrumentální dovednosti Zimní a letní Čeština 1  
KHK/KHP1 Kreativní Hv praktikum 1 Letní Čeština 2  
KHK/KHP2 Kreativní Hv praktikum 2 Zimní Čeština 2  
KHK/KHP3 Hudebně kreativní praktikum Zimní Čeština 1  
KHK/MUZ Muzikoterapie v hudební výchově Letní Čeština 2  
KHK/MZKT Muzikoterapie Zimní Čeština 2  
KHK/NASPN Náslechová praxe - navazující Zimní a letní Čeština 1  
KHK/NASPX Náslechová praxe Zimní a letní Čeština 1  
KHK/ORCH4 Orchestrální, komorní hra 4 Zimní Čeština 2  
KHK/PEV6 Pěvecká výchova 6 Letní Čeština 1  
KHK/PGSX Hudební pedagogika Zimní a letní Čeština 2  
KHK/PNA Práce s notovým archivem Zimní a letní Čeština 2  
KHK/PPS Pedagogická praxe Letní Čeština 2  
KHK/RSB Řízení sboru Zimní Čeština 2  
KHK/RSB1 Řízení sboru 1 Letní Čeština 2  
KHK/RSB2 Řízení sboru 2 Zimní Čeština 2  
KHK/SBZ1 Sborový zpěv 1 Zimní Čeština, Němčina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHK/SBZ2 Sborový zpěv 2 Letní Čeština, Němčina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHK/SBZ3 Sborový zpěv 3 Zimní Čeština 2  
KHK/SBZ4 Sborový zpěv 4 Letní Čeština 2  
KHK/SKDR2 Současné kulturní dění v regionu 2 Letní Čeština 6  
KHK/SKDR4 Současné kulturní dění v regionu 4 Letní Čeština 4  
KHK/SKDR5 Současné kulturní dění v regionu 5 Zimní Čeština 4  
KHK/SZ Státní zkouška Zimní a letní Čeština 0  
KHK/SZB Státní závěrečná zkouška Zimní a letní Čeština 0  
KHK/SZP1 Sborový zpěv 1 Zimní Čeština 2  
KHK/SZP2 Sborový zpěv 2 Zimní a letní Čeština 2  
KHK/SZP3 Sborový zpěv 3 Zimní Čeština 2  
KHK/UPS Úvod do hudební psychologie Zimní a letní Čeština 3  
KHK/VDO1 Vokální dovednosti 1 Zimní Čeština 1  
KHK/VDO3 Vokální dovednosti 3 Zimní Čeština 1  
KHK/VOD1 Vokální dovednosti 1 Zimní a letní Čeština 1  
KHK/VOD2 Vokální dovednosti 2 Letní Čeština 1  
KHK/VOD3 Vokální dovednosti 3 Zimní Čeština 1  
KHK/ZVP1 Zahraniční hudebně vzdělávací praxe 1 Zimní Čeština 2  
KHK/ZVP2 Zahraniční hudebně vzdělávací praxe 2 Letní Čeština 2  
KHK/ZVP3 Zahraniční hudebně vzdělávací praxe 3 Zimní Čeština 2  
KCH/DS2 Diplomový seminář 2 Zimní a letní Čeština 12  
KCH/D1SŠ Didaktika chemie 1 SŠ Zimní Čeština 3  
KCH/D1ZŠ Didaktika chemie 1 ZŠ Zimní Čeština 3  
KCH/D2SŠ Didaktika chemie 2 SŠ Letní Čeština 3  
KCH/D2ZŠ Didaktika chemie 2 ZŠ Letní Čeština 3  
KCH/CHEHR Chemie hrou Zimní a letní Čeština 2  
KCH/CHPU Chemické poznatky v učivu 1. st. ZŠ Zimní Čeština 2  
KCH/INST Instrumentální analýza Zimní a letní Čeština 4  
KCH/LINST Laboratorní cvičení z instr.analýzy Zimní Čeština 3  
KCH/MVCHD Metody výzkumu v chem.a didaktice chemie Zimní Čeština 3  
KCH/NASPN Náslechová praxe - navazující Zimní a letní Čeština 1  
KCH/NASPX Náslechová praxe - bakalářská Zimní a letní Čeština 1  
KCH/PP Pedagogická praxe Letní Čeština 2  
KCH/PPS Pedagogická praxe Letní Čeština 2  
KCH/SDCHS Speciální seminář didaktiky chemie SŠ Zimní Čeština 1  
KCH/SDCHZ Speciální seminář didaktiky chemie ZŠ Zimní Čeština 2  
KCH/STRH Struktura hmoty Zimní Čeština 2  
KCH/SZ Státní závěrečná zkouška SŠ Letní Čeština 0  
KCH/SZB Státní závěrečná zkouška Zimní a letní Čeština 0  
KCH/SZZ Státní závěrečná zkouška ZŠ Letní Čeština 0  
KCH/TD1SŠ Technika a didaktika škol.pokusů 1 SŠ Letní Čeština 4  
KCH/TD1ZŠ Technika a didaktika škol. pokusů 1 ZŠ Letní Čeština 4  
KCH/TD2SŠ Technika a didaktika škol.pokusů 2 SŠ Zimní Čeština 3  
KCH/TD2ZŠ Technika a didaktika škol. pokusů 2 ZŠ Zimní Čeština 3  
KCH/VDS Výběrový diplomový seminář Zimní a letní Čeština 6  
KCH/VUCH Výpočtové úlohy v chemii Letní Čeština 2  
KCH/ZCHPS Základy chemie pro PS Zimní Čeština 2  
KIV/INU Informatika - učitelství Letní Čeština 0  
KIV/PXU Praxe učitelská - informatika Zimní Čeština 4  
KKY/UI Umělá inteligence Zimní Čeština, Angličtina, Francouzština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMA/DPU Diplomová práce - učitelství Letní Čeština 15  
KMA/DSU Diplomní seminář - učitelství Zimní Čeština 3  
KMA/GEU Geometrie - učitelství Letní Čeština 0  
KMA/G1 Geometrie 1 Zimní a letní Čeština 4  
KMA/MAU Matematika - učitelství Letní Čeština 0  
KMA/MNO Metody numerické optimalizace Zimní Čeština 4  
KMA/PXU Praxe učitelská - technická geometrie Zimní Čeština 2  
KMA/TVU Teorie vyučování Letní Čeština 0  
KMA/VSM Vybrané statistické metody Zimní a letní Čeština 5  
KMT/AAO Astronomie pro každého Zimní a letní Čeština 2  
KMT/AI Astronomie a internet Zimní a letní Čeština 2  
KMT/AMKA Vybrané kapitoly z autom. pro učitele A Zimní a letní Čeština 2  
KMT/AMKB Vybrané kapitoly z autom. pro učitele B Zimní a letní Čeština 4  
KMT/ASPR Astronomické přístroje Zimní Čeština 2  
KMT/ASTR Astronomie Zimní a letní Čeština 3  
KMT/ASTR1 Astronomické poznatky na 1. stupni ZŠ Zimní a letní Čeština 2  
KMT/ASTR2 Astronomie pro ZŠ 2 Zimní Čeština 1  
KMT/BAP1 Bakalářská práce 1 Zimní Čeština 5  
KMT/BAP2 Bakalářská práce 2 Letní Čeština 7  
KMT/BCP1 Bakalářská práce 1 Zimní Čeština 5  
KMT/BCP2 Bakalářská práce 2 Letní Čeština 7  
KMT/BP Bakalářská práce Letní Čeština 12  
KMT/BSZA Bakalářská státní zkouška - astronomie Zimní a letní Čeština 0  
KMT/DA Diplomový seminář Zimní a letní Čeština 6  
KMT/DELN Didaktická praktika z elektroniky Zimní a letní Čeština 2  
KMT/DETEM Dějiny techniky Zimní a letní Čeština 2  
KMT/DF1Z Didaktika fyziky 1 ZŠ Zimní Čeština 2  
KMT/DF2Z Didaktika fyziky 2 ZŠ Zimní Čeština 3  
KMT/DIP Didaktické pomůcky Zimní Čeština 1  
KMT/DISE Diplomový seminář Zimní a letní Čeština 6  
KMT/DITAM Didaktika A Zimní Čeština 4  
KMT/DITBM Didaktika B Letní Čeština 4  
KMT/DITMŠ Didaktická technologie MŠ Letní Čeština 3  
KMT/DITVA Didaktická a informační technologie A Zimní a letní Čeština 2  
KMT/DITVB Didaktická a informační technologie B Zimní a letní Čeština 2  
KMT/DOV Didaktika odborného výcviku Letní Čeština 2  
KMT/DPV Didaktika pracovní výchovy Letní Čeština 2  
KMT/DPVMS Státní závěrečná zkouška - 7. část Zimní a letní Čeština 0  
KMT/DPX Dílenská praxe Zimní Čeština 2  
KMT/DSTC Diplomový seminář Zimní a letní Čeština 6  
KMT/DSTCA Diplomový seminář Zimní a letní Čeština 6  
KMT/DS1S Didaktický seminář 1 SŠ Zimní Čeština 1  
KMT/DS1Z Didaktický seminář 1 ZŠ Zimní Čeština 1  
KMT/DS2F Diplomový seminář 2 Zimní a letní Čeština 12  
KMT/DS2M Diplomový seminář 2 Zimní a letní Čeština 12  
KMT/DS2S Didaktický seminář 2 SŠ Letní Čeština 1  
KMT/DS2T Diplomový seminář 2 Zimní a letní Čeština 12  
KMT/DS2Z Didaktický seminář 2 ZŠ Zimní Čeština 1  
KMT/DS3Z Didaktický seminář 3 ZŠ Zimní a letní Čeština 1  
KMT/DS4Z Didaktický seminář 4 ZŠ Zimní a letní Čeština 2  
KMT/DVTC Dopravní výchova Zimní a letní Čeština 2  
KMT/EKOL Ekologie Zimní Čeština 2  
KMT/ELTA Elektrotechnika A Zimní a letní Čeština 3  
KMT/ELTB Elektrotechnika B Zimní a letní Čeština 3  
KMT/ELTC Elektrotechnika C Zimní a letní Čeština 4  
KMT/ES Elektronika pro učitele SŠ Zimní Čeština 3  
KMT/EXTCB Exkurze B Letní Čeština 1  
KMT/EXTCC Exkurze C Zimní a letní Čeština 1  
KMT/FP4 Fyzikální praktikum 4 Zimní Čeština 2  
KMT/FV Finanční výchova Zimní a letní Čeština 2  
KMT/GKOA Technická dokumentace pro učitele A Zimní a letní Čeština 3  
KMT/GKOB Technická dokumentace pro učitele B Zimní a letní Čeština 3  
KMT/HRA Fyzikální hrátky pro každého Zimní a letní Čeština 2  
KMT/KOTVM Konstrukční tvořivost Zimní Čeština 2  
KMT/KPR Kurikulární projekty Zimní Čeština 3  
KMT/LEGO Lego dacta Zimní Čeština 2  
KMT/MMV Multimédia ve vyučování na 1. stupni ZŠ Zimní a letní Čeština, Angličtina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMT/MSD1 Matematika s didaktikou /aritmetika/ Zimní a letní Čeština 3  
KMT/MSD2 Matematika s didaktikou /aritmetika/ Zimní a letní Čeština 4  
KMT/MSD3 Matematika s didaktikou /aritmetika/ Zimní a letní Čeština 2  
KMT/MSD4 Matematika s didaktikou /geometrie/ Zimní a letní Čeština 3  
KMT/MSD5 Matematika s didaktikou /geometrie/ Zimní a letní Čeština 4  
KMT/MŠDI Didaktika pracovního vyučování a praxe Letní Čeština 3  
KMT/MŠMA Materiály a pracovní techniky Zimní Čeština 4  
KMT/MŠTD1 Tvořivá dílna 1 Zimní Čeština 2  
KMT/MŠTD2 Tvořivá dílna 2 Letní Čeština 2  
KMT/MTTGA Materiály a technologie A Zimní a letní Čeština 4  
KMT/MTTGB Materiály a technologie B Zimní a letní Čeština 4  
KMT/MTTGC Materiály a technologie C Zimní a letní Čeština 3  
KMT/MTTGD Materiály a technologie D Letní Čeština 2  
KMT/NAPR Náslechová praxe Letní Čeština 2  
KMT/NAPTN Náslechová praxe - navazující (TE) Zimní a letní Čeština 1  
KMT/NAPTX Náslechová praxe - bakalářská (TE) Zimní a letní Čeština 1  
KMT/NPTCM Náslechová praxe předmětová Zimní a letní Čeština 2  
KMT/OTSE Odborný technický seminář Zimní a letní Čeština 2  
KMT/PAS Pravděpodobnost a statistika Zimní Čeština 4  
KMT/PČM Pracovní činnosti a materiály Zimní Čeština 5  
KMT/PDGF Práce s digitálním fotoaparátem Zimní a letní Čeština 2  
KMT/PPTC Předmětová praxe tchv Zimní a letní Čeština 2  
KMT/PRKM Projekty a konstrukční materiály Zimní Čeština 2  
KMT/PSTCD Principy a systémy techniky D Zimní a letní Čeština 3  
KMT/PŠPS2 Praktikum školních pokusů SŠ 2 Zimní a letní Čeština 3  
KMT/RMMŠ1 Rozvoj log. a matem. myšlení 1 Zimní a letní Čeština 2  
KMT/SBP1M Seminář k bakalářské práci 1 Zimní Čeština 6  
KMT/SBP1T Seminář k bakalářské práci 1 Zimní Čeština 6  
KMT/SBP2M Seminář k bakalářské práci 2 Letní Čeština 6  
KMT/SBP2T Seminář k bakalářské práci 2 Letní Čeština 6  
KMT/SM Software pro učitele matematiky Zimní a letní Čeština 3  
KMT/SOCT Lidé a technika Zimní Čeština 2  
KMT/SPRA Školní praktika A Zimní Čeština 2  
KMT/SPRB Školní praktika B Letní Čeština 2  
KMT/SPSE Supervizní seminář k praxím Letní Čeština 4  
KMT/STAV Stavebnice konstrukční a elektro Zimní a letní Čeština 1  
KMT/STP Speciální technická praktika Zimní a letní Čeština 2  
KMT/STRJA Strojírenství pro učitele A Letní Čeština 1  
KMT/STRJB Strojírenství pro učitele B Zimní Čeština 2  
KMT/SZBF Státní závěrečná zkouška Zimní a letní Čeština 0  
KMT/SZBM Státní závěrečná zkouška Zimní a letní Čeština 0  
KMT/SZBT Státní závěrečná zkouška Zimní a letní Čeština 0  
KMT/SZNŠ Státní závěrečná zkouška Letní Čeština 0  
KMT/SZTC Státní závěrečná zkouška z tchv Letní Čeština 0  
KMT/TCPRA Technická praktika Zimní a letní Čeština 2  
KMT/TCPRB Technická praktika Zimní a letní Čeština 2  
KMT/TCPSA Technická praktika Zimní a letní Čeština 2  
KMT/TCPSB Technická praktika Zimní a letní Čeština 2  
KMT/TES1 Technický seminář 1 Zimní Čeština 3  
KMT/TES2 Technický seminář 2 Zimní a letní Čeština 3  
KMT/TEXT Práce s textilem Zimní a letní Čeština 2  
KMT/TVDP Tvorba výukových dokumentů počítačem Zimní a letní Čeština 2  
KMT/TVPS Základy technické výchovy Zimní a letní Čeština 2  
KMT/USM Úvod do studia matematiky Zimní a letní Čeština 3  
KMT/VYPR1 Výstupová praxe 1 Zimní a letní Čeština 6  
KMT/VYPR2 Výstupová praxe 2 Zimní a letní Čeština 6  
KMT/ZTP68 Základy teorie přístrojů Zimní a letní Čeština 5  
KMT/ZVT Videotechnika ve škole Zimní a letní Čeština 2  
KMT/ZZCDP Závěrečná zkouška - metodika odb. před. Zimní a letní Čeština 0  
KMT/9DV Didaktika výcviku Zimní a letní Čeština 2  
KMT/9MD2R Matematika s didaktikou /aritmetika/ Zimní Čeština 1  
KMT/9NAPR Náslechová praxe Letní Čeština 2  
KNJ/APLDI Aplikovaná didaktika Zimní a letní Čeština, Němčina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/BAK Bakalářská práce Letní Čeština 8  
KNJ/BSZ Státní závěrečná zkouška Zimní a letní Čeština 0  
KNJ/CVPRA Cvičení z německého pravopisu Zimní a letní Čeština 2  
KNJ/DID1 Didaktika německého jazyka 1 Zimní Čeština, Němčina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/DID1S Didaktika 1 Zimní Čeština, Němčina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/DID1Z Didaktika 1 Zimní Čeština, Němčina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/DID2 Didaktika německého jazyka 2 Letní Čeština 2  
KNJ/DID2S Didaktika 2 Letní Čeština 3  
KNJ/DID2Z Didaktika 2 Letní Čeština, Němčina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/DID3 Didaktika 3 Zimní Čeština 4  
KNJ/DID3S Didaktika 3 Zimní Čeština, Němčina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/DID4 Didaktika 4 Letní Čeština 2  
KNJ/DID4S Didaktika 4 Letní Čeština, Němčina 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/DIGR Didaktika gramatiky německého jazyka Letní Čeština, Němčina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/DIGRZ Didaktika gramatiky německého jazyka Letní Čeština 3  
KNJ/DINŠ1 Didaktika německého jazyka NŠ 1 Zimní Čeština 2  
KNJ/DINŠ2 Didaktika německého jazyka 2 NŠ Letní Čeština 2  
KNJ/DINŠ3 Didaktika německého jazyka 3 NŠ Zimní Čeština 2  
KNJ/DIPR Didaktický proseminář Zimní Čeština 2  
KNJ/DIPS Diplomový seminář Zimní a letní Čeština 6  
KNJ/DLNŠ Literatura pro děti Letní Čeština 2  
KNJ/DNŠ3 Didaktika německého jazyka 3 Zimní Čeština 4  
KNJ/DPUČN Dějiny UK z pohledu č.-něm. vztahů Zimní a letní Čeština 2  
KNJ/DPUV Dějiny pražské univ. (česko-něm. vztahy) Letní Čeština 2  
KNJ/DS1 Diplomový seminář Zimní a letní Čeština 6  
KNJ/DS2 Diplomový seminář 2 Zimní a letní Čeština 12  
KNJ/EJPDI Práce s Evropským jazykovým portfoliem Zimní Čeština 2  
KNJ/FOF1 Fonetika a fonologie současného NJ 1 Zimní a letní Čeština 2  
KNJ/FOF2 Fonetika a fonologie současného NJ 2 Zimní a letní Čeština 3  
KNJ/FON Fonetika Zimní a letní Čeština 3  
KNJ/FONE Fonetická a pravopisná cvičení Zimní a letní Čeština 3  
KNJ/FON1 Fonetika a fonologie 1 Zimní a letní Čeština 3  
KNJ/FON2 Fonetika a fonologie 2 Letní Čeština 2  
KNJ/GLEX1 Gramaticko-lexikální cvičení 1 Zimní a letní Čeština 2  
KNJ/GLEX2 Gramaticko-lexikální cvičení 2 Zimní Čeština 2  
KNJ/GRA1 Vybrané kapitoly z něm. gramatiky 1 Zimní a letní Čeština 3  
KNJ/GRA2 Vybrané kapitoly z něm. gramatiky 2 Letní Čeština 2  
KNJ/HKNO Historie němec. obyv. v záp. Čechách Zimní a letní Čeština 2  
KNJ/HODI Reflexe a sebereflexe ve vyučování Zimní Čeština 2  
KNJ/HODIZ Hodnocení ve vyučování na ZŠ Zimní Čeština, Němčina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/HPSG Historický proseminář pro germanisty Zimní a letní Čeština 2  
KNJ/CHYDI Práce s chybou ve výuce Letní Čeština, Němčina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/CHYDZ Práce s chybou ve výuce Letní Čeština, Němčina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/IMAG Imagologie Zimní a letní Čeština 2  
KNJ/KASL Kapitoly ze současné literatury Zimní Čeština 2  
KNJ/KASL1 Kapitoly ze současné literatury 1 Zimní Čeština 2  
KNJ/KASL2 Kapitoly ze současné literatury 2 Letní Čeština 2  
KNJ/KASL3 Kapitoly ze současné literatury 3 Zimní Čeština 2  
KNJ/KFN Kurz korektivní fonetiky - německý jazyk Zimní a letní Čeština 3  
KNJ/KLDI Dětská literatura ve výuce Letní Čeština 2  
KNJ/KMP Klauzurní práce - Mgr. Letní Čeština 0  
KNJ/KOMIN Komplexní interpretace ve výuce NJ Zimní a letní Čeština 3  
KNJ/KOMP Úvod do komparatistiky a imagologie Zimní a letní Čeština 2  
KNJ/KOMPZ Úvod do komparistiky a imagologie Zimní a letní Čeština 2  
KNJ/KON Konverzace v němčině Zimní a letní Čeština 2  
KNJ/KPM Klauzurní práce magisterská Letní Čeština 0  
KNJ/KREAP Kreativní psaní Zimní a letní Čeština, Němčina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/LEX Lexikologie Letní Čeština 4  
KNJ/LIN Lingvistika mluvené němčiny Letní Čeština 2  
KNJ/LING Seminář lingvistiky Zimní Čeština 2  
KNJ/LINTM Lingvistika textu a mluvené němčiny Letní Čeština, Němčina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/LITMZ Lingvistika textu a mluvené němčiny Letní Čeština, Němčina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/LIT1 Německá literatura od počátků po klasiku Zimní Čeština, Němčina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/LIT4 Německá literatura 4 Letní Čeština 2  
KNJ/MED Média ve výuce cizích jazyků Letní Čeština 2  
KNJ/MED1 Internet ve výuce cizích jazyků Letní Čeština 2  
KNJ/MLUVA Mluvený jazyk ve výuce německého jazyka Zimní a letní Čeština 2  
KNJ/MOS Morfo-syntaktická cvičení Letní Čeština 2  
KNJ/MPVS Mluvený projev ve škole Zimní Čeština 2  
KNJ/MRF1 Morfologie 1 Zimní a letní Čeština 4  
KNJ/MRF2 Morfologie 2 Zimní a letní Čeština 3  
KNJ/MVED Metodika vědecké práce Zimní a letní Čeština 2  
KNJ/MVEDX Metodika vědecké práce prakticky Zimní a letní Čeština 3  
KNJ/NASPN Náslechová praxe - navazující Zimní a letní Čeština 1  
KNJ/NASPX Náslechová praxe - bakalářská Zimní a letní Čeština 1  
KNJ/NJ Německý jazyk Zimní Čeština 4  
KNJ/NJD1 Německý jazyk s didaktikou 1 Letní Čeština 4  
KNJ/NJD2 Německý jazyk s didaktikou 2 Zimní Čeština 4  
KNJ/NJD3 Německý jazyk s didaktikou 3 Letní Čeština 5  
KNJ/NJD4 Německý jazyk s didaktikou 4 Zimní Čeština 2  
KNJ/NJPX Němčina v praxi Zimní a letní Čeština 2  
KNJ/NPG Novověká paleografie pro germanisty Zimní a letní Čeština 2  
KNJ/PAT Překladatelský a tlumočnický seminář 1 Zimní a letní Čeština 2  
KNJ/PAT1 Překladatelský a tlumočnický seminář 1 Zimní a letní Čeština 3  
KNJ/PCJ Praktická cvičení jazyková Zimní Čeština 4  
KNJ/PCJ1 Praktická cvičení jazyková 1 Zimní Čeština 2  
KNJ/PCJ1J Praktická cvičení jazyková 1 Zimní Čeština 2  
KNJ/PCJ2 Praktická cvičení jazyková 2 Letní Čeština 2  
KNJ/PCJ2J Praktická cvičení jazyková 2 Zimní Čeština 2  
KNJ/PDNZ Přehled dějin německy mluvících zemí Zimní a letní Čeština 3  
KNJ/PEPS Pedagogická praxe Zimní a letní Čeština 2  
KNJ/PEPZ Pedagogická praxe Zimní a letní Čeština 2  
KNJ/PJAR Praktický jazyk a reálie Zimní a letní Čeština 2  
KNJ/PJAR1 Praktická jazyková cvičení a reálie 1 Letní Čeština 4  
KNJ/PJAR2 Praktická jazyková cvičení a reálie 2 Zimní Čeština 2  
KNJ/PJAR3 Praktická jazyková cvičení a reálie 3 Letní Čeština 2  
KNJ/PJAR4 Praktická jazyková cvičení a reálie 4 Zimní Čeština 2  
KNJ/PJAR5 Praktická jazyková cvičení a reálie 5 Letní Čeština 2  
KNJ/PJNP Němčina v česko-bavorském příhraničí Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/PJR3 Praktická jazyková cvičení a reálie 3 Letní Čeština 3  
KNJ/PPP Příprava na pedag. praxi Letní Čeština 2  
KNJ/PPPZ Příprava na pedag. praxi na ZŠ Letní Čeština 2  
KNJ/PRGR Seminář gramatiky C1+ Zimní Čeština 2  
KNJ/PRLIT Práce s literárním textem ve výuce na ZŠ Zimní a letní Čeština 3  
KNJ/PRTLS Překladatelský a tlumočnický seminář Zimní a letní Čeština 2  
KNJ/RET Rétorika Zimní a letní Čeština 2  
KNJ/RHPG Reg.-hist. proseminář pro germanisty Letní Čeština 2  
KNJ/SENL Seminář německé literatury Zimní a letní Čeština 2  
KNJ/SLIT Současná německá literatura Letní Čeština 2  
KNJ/SLIT1 Německá literatura v období 1900-1949 Zimní Čeština, Němčina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/SLIT2 Německá literatura od r. 1949 Letní Čeština 3  
KNJ/SLIT3 Současná německá literatura 3 Zimní a letní Čeština 1  
KNJ/SLT1Z Německá literatura v období 1900-1949 Zimní Čeština 2  
KNJ/SLT2Z Německá literatura od r. 1949 Letní Čeština 2  
KNJ/SOLIN Sociolingvistika Zimní Čeština 3  
KNJ/STML Směry a teorie moderní lingvistiky Zimní a letní Čeština 2  
KNJ/STXCV Syntaktická cvičení Letní Čeština 2  
KNJ/STYLT Stylistické aspekty textu Zimní a letní Čeština 2  
KNJ/SZ Závěrečná státní zkouška z němčiny Letní Čeština 0  
KNJ/UDČN Úvod do dějin německo-českých vztahů Zimní Čeština 2  
KNJ/UGE Úvod do lingvistiky Zimní a letní Čeština 3  
KNJ/UVDK Úvod do dějin a kultury Zimní a letní Čeština 3  
KNJ/UVDV Úvod do dějin německo-českých vztahů Letní Čeština 3  
KNJ/UVLIT Úvod do studia německé literatury Zimní a letní Čeština 3  
KNJ/UVNJ Úvod do studia německého jazyka Zimní a letní Čeština 3  
KNJ/VAR Varianty německého jazyka Zimní Čeština, Němčina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/VJKN1 Vedení jazyk. kroužku německého jazyka 1 Zimní a letní Čeština 4  
KNJ/VJKN2 Vedení jazyk. kroužku německého jazyka 2 Zimní a letní Čeština 4  
KNJ/VJKN3 Vedení jazyk. kroužku německého jazyka 3 Zimní a letní Čeština 5  
KNJ/VJKN4 Vedení jazyk. kroužku německého jazyka 4 Zimní Čeština 2  
KNJ/VJKN5 Vedení jazyk. kroužku německého jazyka 5 Letní Čeština 2  
KNJ/VJKN6 Vedení jazyk. kroužku německého jazyka 6 Zimní Čeština 4  
KNJ/VJKN7 Vedení jazyk. kroužku německého jazyka 7 Letní Čeština 2  
KNJ/VJKN8 Vedení jazyk. kroužku německého jazyka 8 Zimní Čeština 2  
KNJ/VJK1 Vedení jazyk. kroužku s ped. konzultací Zimní a letní Čeština 2  
KNJ/VJK2 Vedení jazyk. kroužku s ped. konzultací Zimní a letní Čeština 2  
KNJ/VJK3 Vedení jazyk. kroužku s ped. konzultací Zimní a letní Čeština 2  
KNJ/VKLK Vybrané kap. z dějin německé lit. a kul. Zimní Čeština 2  
KPG/AKOM Alternativní komunikace Zimní Čeština 3  
KPG/ANO Andragogika Zimní a letní Čeština 2  
KPG/AP Asistentská praxe Zimní a letní Čeština 6  
KPG/BSZ Státní závěrečná zkouška Zimní a letní Čeština 0  
KPG/CPDI Communication with people with disabilit Zimní a letní Čeština, Angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPG/DEVZ Didaktika elementárního vzdělání Zimní Čeština 3  
KPG/DGPD Diagnostika předškolního dítěte Zimní a letní Čeština 2  
KPG/DIEC Drama in Education Zimní a letní Čeština, Angličtina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPG/DISE Diplomový seminář Zimní a letní Čeština 6  
KPG/DMVV Didaktika multikulturní výchovy Zimní a letní Čeština 2  
KPG/DPG Dějiny pedagogiky Zimní a letní Čeština 2  
KPG/DPMS1 Didaktika přírod. vzdělávání pro MŠ 1 Zimní a letní Čeština 2  
KPG/DPMS2 Didaktika přírod. vzdělávání pro MŠ 2 Zimní a letní Čeština 4  
KPG/DPŘI Prvouka, přírod., pěstitel. s didakt. I Zimní Čeština 5  
KPG/DPŘII Prvouka,přírodověda,pěstit. s didakt. II Letní Čeština 5  
KPG/DS2 Diplomový seminář 2 Zimní a letní Čeština 12  
KPG/DVMŠ1 Dramatická výchova pro MŠ 1 Zimní a letní Čeština 2  
KPG/DVMŠ2 Dramatická výchova pro MŠ 2 Zimní a letní Čeština 2  
KPG/DVNS Výběrový seminář z pedagogiky,DV Letní Čeština 2  
KPG/DVV Didaktika vysokoškolské výuky Letní Čeština 6  
KPG/DV1 Dramatická výchova 1 Zimní Čeština 2  
KPG/DV2 Dramatická výchova 2 Letní Čeština 2  
KPG/DV3 Dramatická výchova 3 Zimní Čeština 3  
KPG/DV4 Dramatická výchova 4 Letní Čeština 4  
KPG/EPRV Exkurze k didaktice prvouky Zimní Čeština 1  
KPG/EPŘ Exkurze k didaktice přírodovědy Letní Čeština 1  
KPG/GRN Gerontologie Letní Čeština 3  
KPG/HLP Hlasová průprava Zimní a letní Čeština 2  
KPG/HMSMP Hra a její možnosti ve školním prostředí Zimní a letní Čeština 2  
KPG/HNP Využití hry na MŠ a ZŠ Zimní a letní Čeština 2  
KPG/HRV Hlasová a řečová výchova Zimní a letní Čeština 2  
KPG/HSTP Handicapované skupiny na trhu práce Letní Čeština 2  
KPG/IKVV Interkulturní výchova a vzdělávání Zimní Čeština 4  
KPG/INKL Inkluzivní pedagogika Zimní a letní Čeština 3  
KPG/INKLP Inkluzivní pedagogika Zimní a letní Čeština 2  
KPG/IPDA Integrace postiženého dítěte A Zimní a letní Čeština 1  
KPG/IPV Inkluzivní přístupy ve vzdělávání žáků Zimní a letní Čeština 2  
KPG/KOMP Comparison of the education attitudes Zimní a letní Čeština, Angličtina, Ruština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPG/KPRA Odborná praxe A Zimní a letní Čeština 4  
KPG/KPRAC Odborná praxe C Zimní a letní Čeština 6  
KPG/KPRAI Social Work Practice A Zimní a letní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPG/KPRB Odborná praxe B Zimní a letní Čeština 6  
KPG/KPRBI Social Work Practice B Zimní a letní Čeština, Angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPG/KS1 Klinický seminář 1 Zimní a letní Čeština 6  
KPG/KS2 Klinický seminář 2 Zimní a letní Čeština 2  
KPG/KZUS Supervizní kazuistický seminář Zimní Čeština 2  
KPG/LDIS Learning Disabilities Zimní a letní Čeština, Angličtina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPG/MET Metodologie pedagogického výzkumu Zimní a letní Čeština 1  
KPG/MKBP Metodologie projektu bakalářské práce Letní Čeština 4  
KPG/MKVV Multikulturní výchova a vzdělávání Letní Čeština 2  
KPG/MKVVZ Multikulturní výchova a vzdělávání Zimní a letní Čeština 2  
KPG/MLKV Multikulturní výchova Zimní a letní Čeština 2  
KPG/MMDT Meze dětské umělecké tvořivosti Zimní a letní Čeština 2  
KPG/MPV1 Metodika předškolního vzdělávání 1 Letní Čeština 3  
KPG/MPV2 Metodika předškolního vzdělávání 2 Zimní Čeština 4  
KPG/MTDVI Metody a techniky dramatické výchovy I. Zimní a letní Čeština 2  
KPG/MTV Moderní technologie ve vzdělávání Zimní a letní Čeština 2  
KPG/NAPXB Náslechová praxe - bakalářská Zimní a letní Čeština 1  
KPG/OASR Osobnostní a sociální rozvoj Zimní a letní Čeština 2  
KPG/OBDIS Obecná didaktika pro SŠ Zimní a letní Čeština 3  
KPG/OBDIZ Obecná didaktika pro ZŠ Zimní a letní Čeština 3  
KPG/OBDK Obecná didaktika Zimní a letní Čeština 4  
KPG/OBDKZ Obecná didaktika Zimní a letní Čeština 2  
KPG/OSR Osobnostní a sociální rozvoj Zimní a letní Čeština 2  
KPG/OSTR Ošetřovatelství Zimní Čeština 2  
KPG/OTV Obecná teorie výchovy a vzdělávání Zimní a letní Čeština 2  
KPG/OTVV Obecná teorie výchovy a vzdělávání Zimní a letní Čeština 2  
KPG/PAŠ Právní aspekty školství Zimní a letní Čeština 1  
KPG/PDKT Pedagogická diagnostika klimatu třídy Zimní a letní Čeština 2  
KPG/PED1 Pedagogika I. Zimní a letní Čeština 2  
KPG/PED2 Pedagogika II. Zimní a letní Čeština 3  
KPG/PEX Pedagogická exkurze Zimní a letní Čeština 1  
KPG/PGD1 Pedagogická diagnostika Zimní a letní Čeština 2  
KPG/PGM Státní závěrečná zkouška MŠ Zimní a letní Čeština 0  
KPG/PGNSA Pedagogika pro učitele NŠA Zimní Čeština 3  
KPG/PGNSB Pedagogika pro učitele NŠB Letní Čeština 4  
KPG/PGPSM Státní závěrečná zkouška - 1. část Zimní a letní Čeština 0  
KPG/PGPSS Státní zk. z pedagogiky a psychologie SŠ Zimní a letní Čeština 0  
KPG/PGPSZ Státní zk. z pedagogiky a psychologie ZŠ Zimní a letní Čeština 0  
KPG/PGSS Státní zkouška z pedagogiky Zimní a letní Čeština 0  
KPG/PGZ Pedagogika Zimní a letní Čeština 2  
KPG/PG1 Pedagogika Zimní a letní Čeština 2  
KPG/PM1A Právní minimum 1A Zimní Čeština 2  
KPG/PM1B Právní minimum 1B Letní Čeština 3  
KPG/PM2A Právní minimum 2A Letní Čeština 2  
KPG/PM2B Právní minimum 2B Zimní Čeština 2  
KPG/PNPN1 Průběžná náslechová praxe NŠ - 1 Zimní a letní Čeština 1  
KPG/PNPN2 Průběžná náslechová praxe NŠ - 2 Zimní a letní Čeština 2  
KPG/PPG Předškolní pedagogika Zimní Čeština 3  
KPG/PPG1 Předškolní pedagogika 1 Zimní Čeština 3  
KPG/PPG2 Předškolní pedagogika 2 Letní Čeština 4  
KPG/PPL Práce s předmětem a loutkou Zimní a letní Čeština 2  
KPG/PPN Pedagogická praxe náslechová, 1. třída Zimní a letní Čeština 1  
KPG/PPR Pedagogická propedeutika Zimní a letní Čeština 3  
KPG/PPVÝ1 Pedagogická praxe - výstupy Zimní a letní Čeština 4  
KPG/PPVÝ2 Pedagogická praxe - výstupy Letní Čeština 4  
KPG/PRXP1 Praxe průběžná 1 Letní Čeština 5  
KPG/PRXP2 Praxe průběžná 2 Zimní Čeština 5  
KPG/PRXS1 Praxe souvislá 1 Zimní Čeština 5  
KPG/PRXS2 Praxe souvislá 2 Letní Čeština 5  
KPG/PVP1 Praxe výchovného poradenství 1 Zimní Čeština 2  
KPG/PVP2 Praxe výchovného poradenství 2 Zimní a letní Čeština 1  
KPG/RET Rétorika Zimní a letní Čeština 2  
KPG/RHV Reflexe a hodnocení kvality výuky Zimní a letní Čeština 2  
KPG/RP Rodinné právo Letní Čeština 3  
KPG/RTF Rétorika - prohloubený kurz Zimní a letní Čeština 2  
KPG/SBP1 Seminář k bakalářské práci 1 Zimní Čeština 6  
KPG/SBP2 Seminář k bakalářské práci 2 Letní Čeština 6  
KPG/SCPA Sociální patologie Zimní Čeština 2  
KPG/SCPT Sociální patologie Zimní a letní Čeština 3  
KPG/SCZS Sociální pedagogika ZŠ Zimní a letní Čeština 1  
KPG/SDP Skupinový dramatický projekt Zimní Čeština 3  
KPG/SEXA Sexuální výchova Zimní a letní Čeština 2  
KPG/SEXV Sexuální výchova Zimní a letní Čeština 1  
KPG/SEXZ Sexuál. vých. v kontextu vých. ke zdraví Zimní a letní Čeština 2  
KPG/SOC Sociologie Zimní Čeština 4  
KPG/SOCPS Sociální pedagogika SŠ Zimní a letní Čeština 2  
KPG/SOCPZ Sociální pedagogika ZŠ Zimní a letní Čeština 1  
KPG/SOMP Somatopatologie Zimní Čeština 4  
KPG/SOPR Problematika sociální práce Zimní Čeština 2  
KPG/SP Sociální pedagogika Zimní Čeština 3  
KPG/SPAAI Social Work Continous Practice A Zimní a letní Čeština, Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPG/SPABI Social Work Continous Practice B Zimní a letní Angličtina 5  
KPG/SPČZP Sociál. problémy lidí se zdr. postižením Letní Čeština 3  
KPG/SPEC Speciální pedagogika Zimní a letní Čeština 2  
KPG/SPECS Speciální pedagogika Zimní a letní Čeština 2  
KPG/SPEU Speciální pedagogika pro učitele Zimní a letní Čeština 4  
KPG/SPEUS Speciální pedagogika pro učitele SŠ Zimní a letní Čeština 2  
KPG/SPEUZ Speciální pedagogika pro učitele ZŠ Zimní a letní Čeština 2  
KPG/SPGSS Sociální pedagogika SŠ Zimní a letní Čeština 1  
KPG/SPGZS Sociální pedagogika ZŠ Zimní a letní Čeština 1  
KPG/SPMZ1 Speciální pedagogika pro MŠ a ZŠ Zimní Čeština 2  
KPG/SPMZ2 Speciální pedagogika pro MŠ a ZŠ 2 Letní Čeština 3  
KPG/SPNS1 Speciální pedagogika NŠ1 Zimní Čeština 2  
KPG/SPNS2 Speciální pedagogika NŠ2 Letní Čeština 3  
KPG/SPO Sociální poradenství Letní Čeština 2  
KPG/SPORM Sociální práce s ohroženými dětmi Zimní Čeština 7  
KPG/SPP Speciální pedagogika Zimní a letní Čeština 2  
KPG/SPPB Speciální pedagogická praxe Zimní Čeština 2  
KPG/SPPG Speciální pedagogika 2 Letní Čeština 3  
KPG/SPPJ Sociální plánování a projektování Letní Čeština 3  
KPG/SPRB Sociální práce B Letní Čeština 3  
KPG/SPT Sociální patologie Zimní a letní Čeština 2  
KPG/SPTJ Sociální práce v trestní justici Letní Čeština 2  
KPG/SPT2 Sociální patologie 2 Letní Čeština 3  
KPG/SPVT Sociální práce v terénu Zimní a letní Čeština 3  
KPG/SRPG Srovnávací pedagogika Zimní a letní Čeština 2  
KPG/SRPN Srovnávací pedagogika Zimní a letní Čeština 1  
KPG/STPSP Seminář k technice psaní stud. prací Zimní a letní Čeština 2  
KPG/SZ Státní záv.zkouška z pedagogiky NŠ Letní Čeština 0  
KPG/SZP Sociální zabezpečení a péče Zimní Čeština 2  
KPG/TPDV Tělo jako prostředek dramatického výrazu Zimní Čeština 2  
KPG/TPKD Teorie a praxe komunitního divadla Zimní a letní Čeština 2  
KPG/TŘAV Technika řeči a výrazu Zimní a letní Čeština 2  
KPG/TVYCH Teorie výchovy Zimní Čeština 3  
KPG/UDP Úvod do didaktiky prvouky a přírodovědy Letní Čeština 2  
KPG/UPDMD Účast na divadelní přehlídce Zimní a letní Čeština 1  
KPG/UPNS Úvod do pedagogiky NŠ Zimní a letní Čeština 2  
KPG/USKPI Introductory Seminar Zimní a letní Čeština, Angličtina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPG/USPG Úvod do studia pedagogiky Zimní a letní Čeština 2  
KPG/USPR Úvod do sociální práce Letní Čeština 2  
KPG/VDD Výtvarně dramatická dílna Zimní a letní Čeština 1  
KPG/VKDM Vybrané kapitoly z dějin moder. divadla Zimní a letní Čeština 3  
KPG/VOVS Vybrané otázky veřejné správy Zimní Čeština 2  
KPG/VPAR Výchova k partnerství a rodičovství Zimní a letní Čeština 2  
KPG/VVKVS Výchova a vzděl. v kontextu vývoje spol. Zimní a letní Čeština 2  
KPG/VVSK Výchova a vzdělávání v sociál. kontextu Zimní a letní Čeština 3  
KPG/VYVSK Výchova a vzdělávání v sociál. kontextu Zimní a letní Čeština 2  
KPG/VZSK Vedení žáků k sebeřízení Zimní a letní Čeština 2  
KPG/VZZS Výchova ke zdravému životnímu stylu Zimní a letní Čeština 2  
KPG/XPA Asistentská praxe v mateřské škole Zimní a letní Čeština 4  
KPG/XPN Průběžná náslechová praxe Zimní a letní Čeština 2  
KPG/XPS1 Souvislá praxe 1 Zimní a letní Čeština 6  
KPG/XPS2 Souvislá praxe 2 Zimní a letní Čeština 6  
KPG/XPV2 Praxe - výstupy 2 Zimní a letní Čeština 4  
KPG/ZALOA Základy logopedie Letní Čeština 3  
KPG/ZAV Závislosti jako psychosociální fenomén Zimní a letní Čeština 3  
KPG/ZDP Základy divadelního pojmosloví Zimní a letní Čeština 2  
KPG/ZNAK Znaková řeč Zimní a letní Čeština 1  
KPG/ZNAKR Znaková řeč Zimní a letní Čeština 2  
KPG/ZNAK2 Znaková řeč 2 Zimní a letní Čeština 2  
KPG/ZPN Základy psychiatrie a neurologie Zimní Čeština 2  
KPG/ZREF1 Znaková řeč pro FYT a ERG I. Zimní a letní Čeština 2  
KPG/ZREF2 Znaková řeč pro FYT a ERG II. Zimní a letní Čeština 2  
KPG/ZRES Znaková řeč Zimní Čeština 2  
KPG/ZRHV Základy reflexe a hodnocení kval. výuky Zimní a letní Čeština 2  
KPG/ZSILT Základy scénické interpretace lit. textu Letní Čeština 2  
KPG/ZSP Závěrečný seminář k praxím Zimní a letní Čeština 2  
KPG/ZSPI Final Seminar to Social Work Practice Zimní a letní Angličtina 2  
KPG/ZTDV Základy teorie dramatické výchovy Zimní a letní Čeština 2  
KPG/ZTPDV Zkouška z teoret. předmětů dram. výchovy Letní Čeština 0  
KPG/ZZK Závěrečná zkouška Zimní a letní Čeština 0  
KPG/ZZVP Základy zdravotní výchovy pro pedagogy Zimní a letní Čeština 3  
KPG/9OBD Obecná didaktika Zimní a letní Čeština 2  
KPG/9SP1R Speciální pedagogika NŠ1 Zimní Čeština 1  
KPM/MNV Management NNO a VS Zimní a letní Čeština 3  
KPS/ADUC Autodiagnostika učitele Zimní Čeština 2  
KPS/ALVY Alternativní výživa Zimní a letní Čeština 2  
KPS/APLPS Aplikovaná psychologie Zimní a letní Čeština 2  
KPS/APSU Aplikovaná psychologie pro učitele Zimní a letní Čeština 2  
KPS/BARS Biomedicínské aspekty rekreačního sportu Zimní a letní Čeština 2  
KPS/ČLZD Člověk a zdraví Zimní Čeština 2  
KPS/DDISP Dizertační práce (VZ) Zimní a letní Čeština 0  
KPS/DDS3 Doktorský seminář 3 Zimní a letní Čeština 3  
KPS/DIPSA Didaktika psychologie A Zimní Čeština 3  
KPS/DISE1 Diplomový seminář 1 Zimní a letní Čeština 6  
KPS/DISE2 Diplomový seminář 2 Zimní a letní Čeština 12  
KPS/DISV1 Diplomový seminář 1 (výchova ke zdraví) Zimní a letní Čeština 6  
KPS/DISV2 Diplomový seminář 2 (výchova ke zdraví) Zimní a letní Čeština 12  
KPS/DIVZA Didaktika výchovy ke zdraví A Zimní a letní Čeština 3  
KPS/DIVZB Didaktika výchovy ke zdraví B Zimní a letní Čeština 3  
KPS/DIVŽ Didaktika výživy Zimní a letní Čeština 2  
KPS/DIŽS Diagnostika životního stylu Zimní a letní Čeština 3  
KPS/DKPP Didaktické koncepce první pomoci Zimní a letní Čeština 10  
KPS/DPC3 Pedagogická činnost 3 Zimní a letní Čeština 3  
KPS/DPP Didaktika první pomoci Zimní a letní Čeština 4  
KPS/DPSPA Dětská psychopatologie Zimní a letní Čeština 3  
KPS/DPT1 Prezentace tuzemská Zimní a letní Čeština 3  
KPS/DSDZV Státní doktorská zkouška (VZ) Zimní a letní Čeština 0  
KPS/DSPVV Dizertační práce (VZ) Zimní a letní Čeština 60  
KPS/DS2 Diplomový seminář 2 Zimní a letní Čeština 12  
KPS/EŘPP Ekonomika a řízení pomáhajících profesí Zimní a letní Čeština 2  
KPS/FRVZ Filozofická reflexe výchovy ke zdraví Zimní a letní Čeština 10  
KPS/IAV Interakční výcvik Zimní a letní Čeština 2  
KPS/INKPS Interkulturní psychologie Zimní a letní Čeština, Angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPS/KPAK Kurz pohybových aktivit Zimní a letní Čeština 4  
KPS/KVPZ Koncepce výchovy ke zdraví Zimní a letní Čeština 15  
KPS/MNS Management stresu Zimní a letní Čeština 3  
KPS/MOSR Metodika osobnostního a soc. rozvoje Letní Čeština 2  
KPS/MPP Metodika prevence rizikového chování Zimní a letní Čeština 3  
KPS/MTVZ Metody výzkumu Zimní a letní Čeština 3  
KPS/MVKA Metody výchovy ke zdraví A Zimní a letní Čeština 2  
KPS/MVKB Metody výchovy ke zdraví B Zimní a letní Čeština 3  
KPS/NADŽ Nadaný žák Letní Čeština 4  
KPS/NAPVN Náslechová praxe - navazující (VZ) Zimní a letní Čeština 1  
KPS/NAPXV Náslechová praxe - bakalářská (VZ) Zimní a letní Čeština 1  
KPS/NASPN Náslechová praxe - navazující (PS) Zimní a letní Čeština 1  
KPS/NASPX Náslechová praxe - bakalářská (PS) Zimní a letní Čeština 1  
KPS/NASPZ Náslechová praxe - bakalářská (VZ) Zimní a letní Čeština 1  
KPS/NTPŠ Nutriční poradenství ve škole Zimní a letní Čeština 2  
KPS/NUTR Nutriční poradenství Zimní a letní Čeština 2  
KPS/OBME Obecná metodologie Zimní Čeština 3  
KPS/OČMU Ochrana za mimořádných událostí Zimní a letní Čeština 4  
KPS/OHVA Osobnostní a hlasová výchova Zimní a letní Čeština 2  
KPS/OHVB Osobnostní a hlasová výchova B Zimní a letní Čeština 3  
KPS/PADIU Psychopatol. a psychodiag. pro učitele Letní Čeština 3  
KPS/PARO Patologie rodiny Zimní a letní Čeština 2  
KPS/PEPS Pedagogická psychologie Zimní a letní Čeština 3  
KPS/PEPSB Pedagogická psychologie B Zimní a letní Čeština 4  
KPS/PGPSA Pedagogická psychologie A Zimní a letní Čeština, Angličtina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPS/PGPSP Pedagogicko-psychologické poradenství Zimní a letní Čeština 3  
KPS/PKV Projektové a kooperativní vyučování Zimní a letní Čeština 3  
KPS/PPPZ Pedagogicko-psychologické poradenství Zimní Čeština 2  
KPS/PPR Pedagogicko-psychologická propedeutika Zimní a letní Čeština 2  
KPS/PPSK Propedeutika pohybových aktivit Zimní a letní Čeština 2  
KPS/PRIZ Psychologie rizikového chování Zimní a letní Čeština 4  
KPS/PRVZ Pohybová rekreace ve výchově ke zdraví Zimní a letní Čeština 2  
KPS/PSCHZ Psychosociální zdraví Zimní a letní Čeština 3  
KPS/PSOS Psychologie osobnosti Zimní a letní Čeština 3  
KPS/PSOU Psychologie osobnosti učitele Zimní a letní Čeština 2  
KPS/PSPD1 Psychologie předškolního dítěte 1 Zimní Čeština 4  
KPS/PSPD2 Psychologie předškolního dítěte 2 Letní Čeština 4  
KPS/PSRO Psychologie rodiny Zimní a letní Čeština 1  
KPS/PSRS Psychologie referenčních skupin Zimní a letní Čeština 2  
KPS/PSS2 Psychologie 2 Letní Čeština 2  
KPS/PSYPR Psychologie práce Zimní a letní Čeština 4  
KPS/PVEV Psychologie výživy a edukace ve výživě Zimní a letní Čeština 10  
KPS/PZP Projekty v oblasti podpory zdraví Letní Čeština 2  
KPS/RETE Relaxační techniky Zimní a letní Čeština 2  
KPS/RIZ Rizikové chování Zimní Čeština 3  
KPS/RPEPS Pedagogická psychologie Zimní a letní Čeština 5  
KPS/SBP1 Seminář k bakalářské práci 1 Zimní Čeština 6  
KPS/SBP2 Seminář k bakalářské práci 2 Letní Čeština 6  
KPS/SBV1 Seminář k BP 1 (výchova ke zdraví) Zimní Čeština 6  
KPS/SBV2 Seminář k BP 2 (výchova ke zdraví) Letní Čeština 6  
KPS/SPT Sociálně psychologické techniky Zimní a letní Čeština 3  
KPS/SPV Sociálně psychologický výcvik Zimní a letní Čeština 1  
KPS/SVEP Sexuální výchova v edukačních programech Zimní a letní Čeština 10  
KPS/SVKZ Systémy výchovy ke zdraví Zimní a letní Čeština 3  
KPS/SZPS Státní závěrečná zkouška Letní Čeština 0  
KPS/SZVZ Státní závěrečná zkouška Letní Čeština 0  
KPS/SZVZB Státní závěrečná zkouška Letní Čeština 0  
KPS/TOZ Teorie osobnostního a sociálního rozvoje Zimní a letní Čeština 10  
KPS/TPAS Teorie a praxe asertivity Zimní a letní Čeština 2  
KPS/TPCH Teorie prevence neinfek. chorob Zimní a letní Čeština 10  
KPS/TVP Teoretická východiska prevence Zimní Čeština 3  
KPS/VPKZ Výzkumné projekty Zimní a letní Čeština 5  
KPS/VPXVV Výstupová praxe (výchova ke zdraví) Zimní a letní Čeština 2  
KPS/VPXVY Výstupová praxe Zimní a letní Čeština 1  
KPS/VYPA Výživa a poživatiny A Zimní a letní Čeština 2  
KPS/VYPB Výživa a poživatiny B Zimní a letní Čeština 3  
KPS/VYŽV Výživa člověka Zimní Čeština 3  
KPS/VZZS Výchova ke zdravému životnímu stylu Zimní a letní Čeština 3  
KPS/ZPDT Základy psychodiagnostiky a psychoterap. Zimní a letní Čeština 2  
KPS/ZPDTB Základy psychodiagnostiky a psychoterap. Zimní a letní Čeština 1  
KPS/ZPPEC Základy pedagog. psych. a eduk. činnost Letní Čeština 1  
KPS/ZPPEK Základy pedagog. psych. a eduk. činnost Letní Čeština 1  
KPS/ZZCP Závěrečná zkouška k cert. programu Zimní a letní Čeština 0  
KPS/9ČLZR Člověk a zdraví Zimní Čeština 1  
KRF/ANARJ Analýza uměleckého textu Letní Čeština 2  
KRF/BAKF Bakalářská práce Zimní a letní Čeština 12  
KRF/BAKR Bakalářská práce Zimní a letní Čeština 12  
KRF/BO1RJ Ruský jazyk pro bohemisty 1 Letní Čeština 2  
KRF/BO2RJ Ruský jazyk pro bohemisty 2 Zimní Čeština 2  
KRF/ČRVJR Česko-ruské kulturní a literární vztahy Zimní a letní Čeština 2  
KRF/ČRVRJ Česko-ruské literární vztahy Zimní a letní Čeština 1  
KRF/DARL Didaktická aplikace ruské literatury Zimní Čeština 3  
KRF/DC1 Domácí četba 1 Zimní Čeština 2  
KRF/DC2 Domácí četba 2 Letní Čeština 2  
KRF/DIDS1 Didaktika RJ pro SŠ 1 Zimní Čeština 4  
KRF/DIDS2 Didaktika RJ pro SŠ 2 Letní Čeština 3  
KRF/DIDS3 Didaktika RJ pro SŠ 3 Zimní Čeština 4  
KRF/DIDZ1 Didaktika RJ 1 Zimní Čeština 4  
KRF/DIDZ2 Didaktika RJ 2 Letní Čeština 4  
KRF/DIDZ3 Didaktika RJ 3 Zimní Čeština 5  
KRF/DIDZ4 Didaktika RJ 4 Letní Čeština 2  
KRF/DID1F Didaktika FJ 1 Zimní Čeština 4  
KRF/DID2F Didaktika FJ 2 Letní Čeština 5  
KRF/DID3F Didaktika FJ 3 Zimní Čeština 4  
KRF/DID4F Didaktika FJ 4 Zimní a letní Čeština 2  
KRF/DISEM Diplomový seminář 1 Zimní a letní Čeština 6  
KRF/DIS1 Didaktika RJ pro SŠ 1 Zimní a letní Čeština 3  
KRF/DLRM Literatura pro děti a mládež Letní Čeština 2  
KRF/DSF1 Diplomový seminář 1 Zimní a letní Čeština 6  
KRF/DSF2 Diplomový seminář 2 Zimní a letní Čeština 12  
KRF/DS2 Diplomový seminář 2 Zimní a letní Čeština 12  
KRF/EXR Exkurze Zimní a letní Čeština 3  
KRF/FCVR Fonetická a pravopisná cvičení Zimní a letní Čeština 3  
KRF/FFF Frankofonní literatura a frankofonie Zimní Čeština 2  
KRF/FJD1 Francouzský jazyk s didaktikou 1 Letní Čeština 4  
KRF/FJD2 Francouzský jazyk s didaktikou 2 Zimní Čeština 4  
KRF/FJD3 Francouzský jazyk s didaktikou 3 Letní Čeština 5  
KRF/FJD4 Francouzský jazyk s didaktikou 4 Zimní Čeština 2  
KRF/FJD5 Francouzský jazyk s didaktikou 5 Letní Čeština 2  
KRF/FJD6 Francouzský jazyk s didaktikou 6 Zimní Čeština 4  
KRF/FJD7 Francouzský jazyk s didaktikou 7 Letní Čeština 2  
KRF/FJD8 Francouzský jazyk s didaktikou 8 Zimní Čeština 2  
KRF/FONR Fonetika a fonologie RJ Letní Čeština 3  
KRF/FRA Francouzský jazyk Zimní Čeština 7  
KRF/FRAZR Frazeologie a idiomatika Zimní Čeština 2  
KRF/GCVRJ Gramatická cvičení Zimní a letní Čeština 1  
KRF/GLEX1 Gramatická a lexikální cvičení 1 Zimní Čeština 2  
KRF/GLEX2 Gramatická a lexikální cvičení 2 Letní Čeština 2  
KRF/GRL1F Gramatická a lexikální cvičení 1 Zimní Čeština 2  
KRF/GRL2F Gramatická a lexikální cvičení 2 Letní Čeština 2  
KRF/GRR1 Ruská gramatika 1 Zimní Čeština 2  
KRF/GRR2 Ruská gramatika 2 Letní Čeština 3  
KRF/GRR3 Základy ruské gramatiky 3 Letní Čeština 3  
KRF/GRS Gramat. cvičení - interfer. ve výuce RJ Zimní a letní Čeština 2  
KRF/GRS1 Gramatický seminář RJ 1 Zimní a letní Čeština 2  
KRF/GRS2 Gramatický seminář RJ 2 Letní Čeština 2  
KRF/INLIF Interpretace literárního textu Zimní Čeština 2  
KRF/INTRJ Interpretace literárního textu Zimní Čeština 2  
KRF/JAPRR Jazykový proseminář Letní Čeština 2  
KRF/KFR Korektivní fonetika - ruský jazyk Zimní a letní Čeština 3  
KRF/KOGR1 Komparativní gramatika 1 Letní Čeština 2  
KRF/KOGR2 Komparativní gramatika 2 Zimní Čeština 2  
KRF/KONR1 Konverzace 1 Zimní Čeština 2  
KRF/KONR2 Konverzace 2 Letní Čeština 3  
KRF/KONR3 Konverzace 3 Zimní Čeština 2  
KRF/KORF Korektivní fonetika RJ Zimní Čeština 2  
KRF/KPM Klauzurní práce Zimní a letní Čeština 0  
KRF/KST Přednáška ze stylistiky Zimní a letní Čeština 2  
KRF/KULT Kulturologický projekt Zimní a letní Čeština 3  
KRF/LDMF Literatura pro děti a mládež Zimní Čeština 2  
KRF/LEX Lexikologie Zimní a letní Čeština 2  
KRF/LEXR Lexikologie ruského jazyka Zimní Čeština 2  
KRF/LGMR Lex. a gram. minimum v přípr. vyuč. h. Zimní Čeština 2  
KRF/LITF1 Francouzská literatura 1 Zimní Čeština 2  
KRF/LITF2 Francouzská literatura 2 Letní Čeština 2  
KRF/LITS1 Literární seminář 1 Zimní Čeština 2  
KRF/LITS2 Literární seminář 2 Zimní Čeština 2  
KRF/LPF Literárněvědná propedeutika Zimní a letní Čeština 3  
KRF/LPR Literárněvědná propedeutika Zimní a letní Čeština 4  
KRF/LRO Latina pro romanisty Zimní Čeština 2  
KRF/MLU1F Mluvená francouzština 1 Zimní Čeština 2  
KRF/MLU2F Mluvená francouzština 2 Letní Čeština 2  
KRF/MORF1 Morfologie 1 Letní Čeština 3  
KRF/MORF2 Morfologie 2 Zimní Čeština 4  
KRF/MOR1 Morfologie RJ 1 Zimní Čeština 3  
KRF/MOR2 Morfologie RJ 2 Letní Čeština 3  
KRF/MPFR Metodika počát. fáze výuky RJ Zimní Čeština 2  
KRF/NASPB Náslechová praxe - bakalářská Zimní a letní Čeština 1  
KRF/NASPF Náslechová praxe Zimní a letní Čeština 2  
KRF/NASPN Náslechová praxe SŠ - navazující Zimní a letní Čeština 1  
KRF/NASPX Náslechová praxe ZŠ - navazující Zimní a letní Čeština 1  
KRF/NLRJ Nejnovější ruská literatura Letní Čeština 3  
KRF/NMFLE Netradiční metody ve výuce FJ jako CJ Zimní Čeština 2  
KRF/ONJR Osvojování nez. jazyka s ped. reflexí Zimní Čeština 2  
KRF/ONRJ Osvojování neznámého jaz. s did. reflexí Letní Čeština 2  
KRF/PBPR Proseminář k bakalářské práci Zimní Čeština 2  
KRF/PCR1 Praktická cvičení jazyková 1 Zimní Čeština 2  
KRF/PCR2 Praktická cvičení jazyková 2 Letní Čeština 3  
KRF/PCR3 Praktická cvičení jazyková 3 Zimní Čeština 2  
KRF/PDCJ Propedeutika didaktiky cizích jazyků Zimní Čeština 3  
KRF/PDGP Pedagogická praxe Letní Čeština 2  
KRF/PLITF Přednáška z literatury Zimní Čeština 3  
KRF/PPPR Příprava na ped. praxi - "Mikrovýstupy" Letní Čeština 2  
KRF/PRA Praktický jazyk a reálie Zimní Čeština 2  
KRF/PRAF1 Praktický jazyk a reálie 1 Letní Čeština 3  
KRF/PRAF2 Praktický jazyk a reálie 2 Zimní Čeština 3  
KRF/PRAF3 Praktický jazyk a reálie 3 Letní Čeština 3  
KRF/PRAF4 Praktický jazyk a reálie 4 Zimní Čeština 3  
KRF/PRAF5 Praktický jazyk a reálie 5 Letní Čeština 2  
KRF/PRAR Praktický jazyk a reálie Zimní Čeština 4  
KRF/PRAR1 Praktický jazyk a reálie 1 Letní Čeština 4  
KRF/PRAR2 Praktický jazyk a reálie 2 Zimní Čeština 5  
KRF/PRAR3 Praktický jazyk a reálie 3 Letní Čeština 2  
KRF/PRAR4 Praktický jazyk a reálie 4 Zimní Čeština 3  
KRF/PRAR5 Praktický jazyk a reálie 5 Letní Čeština 2  
KRF/PRC Pravopisná cvičení Zimní a letní Čeština 1  
KRF/PREK1 Překlad 1 Letní Čeština 2  
KRF/PRE1F Překlad mezi francouzštinou a češtinou 1 Zimní Čeština 3  
KRF/PRE2F Překlad mezi francouzštinou a češtinou 2 Letní Čeština 3  
KRF/PXRJS Pedagogická praxe SŠ Letní Čeština 2  
KRF/PXRJZ Pedagogická praxe ZŠ Letní Čeština 2  
KRF/RASK Rusko a ruština v akt. svět. kontextu Zimní Čeština 3  
KRF/REALF Přednáška z francouzských reálií Letní Čeština 3  
KRF/RJCJ1 Rusko-český překlad v souvislostech 1 Zimní Čeština 3  
KRF/RJCJ2 Rusko-český překlad v souvislostech 2 Letní Čeština 3  
KRF/RJD1 Ruský jazyk s didaktikou 1 Letní Čeština 4  
KRF/RJD2 Ruský jazyk s didaktikou 2 Zimní Čeština 4  
KRF/RJD3 Ruský jazyk s didaktikou 3 Letní Čeština 5  
KRF/RJD4 Ruský jazyk s didaktikou 4 Zimní Čeština 2  
KRF/RJD5 Ruský jazyk s didaktikou 5 Letní Čeština 2  
KRF/RJD6 Ruský jazyk s didaktikou 6 Zimní Čeština 4  
KRF/RJD7 Ruský jazyk s didaktikou 7 Letní Čeština 2  
KRF/RJD8 Ruský jazyk s didaktikou 8 Zimní Čeština 2  
KRF/RJRK Ruský jazyk a řečová kultura Zimní Čeština 3  
KRF/RKR1 Ruská konverzace a reálie 1 Letní Čeština 2  
KRF/RKR2 Ruská konverzace a reálie 2 Zimní Čeština 2  
KRF/RLIT1 Ruská literatura 19. století Zimní a letní Čeština 4  
KRF/RLIT2 Ruská literatura 20. století Zimní a letní Čeština 4  
KRF/RLKT1 Ruská literatura v kulturním kontextu 1 Zimní a letní Čeština 2  
KRF/RLKT2 Ruská literatura v kulturním kontextu 2 Zimní Čeština 3  
KRF/RSF1F Rozbor současné francouzštiny 1 Letní Čeština 2  
KRF/RSF2F Rozbor současné francouzštiny 2 Zimní Čeština 2  
KRF/RUS Ruský jazyk Zimní a letní Čeština 7  
KRF/SFLF Současná francouzsky psaná literatura Letní Čeština 2  
KRF/SGTF Stylistika a gramatika textu Zimní Čeština 2  
KRF/SKVR Sociokulturní aspekty ve výuce RJ Zimní a letní Čeština 2  
KRF/SLRJS Vybrané kapitoly ze světové literatury Zimní Čeština 3  
KRF/SRL Současná ruská literatura Zimní a letní Čeština 2  
KRF/SRLT Stará ruská literatura a folklór Zimní Čeština 2  
KRF/STXF Syntax Zimní a letní Čeština 4  
KRF/STYL Stylistický seminář Zimní Čeština 3  
KRF/STYL1 Stylistický seminář 1 Zimní Čeština 2  
KRF/STYL2 Stylistický seminář 2 Letní Čeština 2  
KRF/SVRO Dějiny světového románu Letní Čeština 2  
KRF/SYNR Syntax RJ Letní Čeština 4  
KRF/SYN1R Syntax RJ 1 Zimní Čeština 3  
KRF/SYN2R Syntax RJ 2 Zimní Čeština 2  
KRF/SZ Státní závěrečná zkouška Letní Čeština 0  
KRF/SZBF Státní závěrečná zkouška Zimní a letní Čeština 0  
KRF/SZBR Státní závěrečná zkouška Zimní a letní Čeština 0  
KRF/SZZRJ Státní závěrečná zkouška Letní Čeština 0  
KRF/TSD Text. Styl. Diskurs. Letní Čeština 3  
KRF/TXT Textologie Letní Čeština 3  
KRF/ÚDĚRJ Úvod do dějin Ruska Letní Čeština 2  
KRF/UP1 Teorie a praxe umělec. překladu 1 - RJ Zimní Čeština 3  
KRF/UP2 Teorie a praxe umělec. překladu 2 - RJ Letní Čeština 3  
KRF/URO Úvod do romanistiky Zimní a letní Čeština 3  
KRF/URU Úvod do studia ruského jazyka Zimní a letní Čeština 3  
KRF/VFJ Vývoj francouzského jazyka Zimní Čeština 2  
KRF/VJK Vedení jaz.kroužku s ped. konzultací Letní Čeština 2  
KRF/VJKR Vedení jaz. kroužku s pedagog.konzultací Letní Čeština 2  
KRF/VJR Všestranný jazykový rozbor Zimní a letní Čeština 2  
KRF/VKRK Vybrané kapitoly z ruské kultury Zimní a letní Čeština 2  
KRF/VKSL Vybrané kapitoly ze světové literatury Zimní Čeština 2  
KRF/VK1RJ Vybrané kapitoly z ruské kultury 1 Letní Čeština 1  
KRF/VK2RJ Vybrané kapitoly z rus. kultury Zimní a letní Čeština 1  
KRF/VRT Všestranný rozbor textu Zimní a letní Čeština 2  
KRF/XXFRF Francie 20. století Zimní Čeština 2  
KRF/ZAHRR Zahraniční stáž Zimní a letní Čeština 4  
KRF/ZEMR Zeměvěda Ruska Zimní a letní Čeština 3  
KRF/ZSEF Závěrečný seminář Letní Čeština 2  
KRF/ZSRJS Základy slavistiky Letní Čeština 2  
KRF/9DARL Práce s uměleckým textem na hodinách RJ Zimní Čeština 3  
KRF/9DIS1 Didaktika RJ pro SŠ 1 Zimní Čeština 4  
KRF/9DIS2 Didaktika RJ pro SŠ 2 Letní Čeština 3  
KRF/9GRS Gramat. cvičení - interfer. ve výuce RJ Zimní a letní Čeština 2  
KRF/9RASK Rusko a ruština v akt. svět. kontextu Zimní Čeština 3  
KRF/9RJRK Ruský jazyk a řečová kultura Zimní Čeština 3  
KRF/9RLK Ruská literatura v kulturním kontextu 1 Zimní a letní Čeština 2  
KRF/9TSD Text. Styl. Diskurs. Letní Čeština 3  
KRF/9ZPR Seminář k závěrečné práci Zimní a letní Čeština 12  
KRF/9ZS Základy slavistiky Letní Čeština 2  
KRO/AMKO Asertivní a manipulativní komunikace Letní Čeština 2  
KSA/VS1D Vedení seminářů 1 Zimní Čeština 8  
KSA/VS2D Vedení seminářů 2 Letní Čeština 8  
KSA/VS3D Vedení seminářů 3 Zimní Čeština 8  
KSS/KME Komparativní metodologie Letní Čeština 4  
KSS/PT Sociální patologie Letní Čeština 2  
KSS/SOCPT Sociální patologie Zimní a letní Čeština 2  
KSS/SOCZP Sociologie životního prostředí Zimní Čeština 2  
KTB/ANAM Anatomie Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTB/FANA Funkční anatomie Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTB/FYZI Fyziologie Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/A Atletika Letní Čeština, Angličtina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/ADSS Didaktika atletiky SŠ Letní Čeština 3  
KTV/ADZS Didaktika atletiky ZŠ Letní Čeština 3  
KTV/ADZŠ Didaktika atletiky ZŠ Letní Čeština 3  
KTV/AD2SŠ Didaktika atletiky 2 Letní Čeština 3  
KTV/AH Atletika hrou Zimní Čeština 2  
KTV/AKU Kurz atletiky Letní Čeština 2  
KTV/APM Antropomotorika Letní Čeština 5  
KTV/A1 Atletika 1 Zimní Čeština 2  
KTV/A2 Atletika 2 Letní Čeština 2  
KTV/BATM Teorie a metodika basketbalu Letní Čeština 2  
KTV/BGZKS TD gymnastiky Letní Čeština 2  
KTV/BHZKS TD her Letní Čeština 2  
KTV/BPPZK TD sportů a pobytu v přírodě Zimní Čeština 2  
KTV/BPS Pohybová skladba Zimní a letní Čeština 2  
KTV/BP1 Bakalářská práce 1 Zimní Čeština 6  
KTV/BP2 Bakalářská práce 2 Letní Čeština 6  
KTV/BSM Sportovní masáž Zimní Čeština, Angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/BSZT Státní závěrečná zkouška Zimní a letní Čeština 0  
KTV/BTPL Teorie a didaktika plavání Zimní Čeština 2  
KTV/BT1 Tance 1 Zimní Čeština 2  
KTV/BT2 Tance 2 Letní Čeština 1  
KTV/DBFSS Didaktika basketbalu a fotbalu SŠ Letní Čeština 2  
KTV/DBFZS Didaktika basketbalu a fotbalu ZŠ Letní Čeština 2  
KTV/DHVSS Didaktika házené a volejbalu SŠ Letní Čeština 2  
KTV/DHVZŠ Didaktika volejbalu a házené ZŠ Letní Čeština 2  
KTV/DIGSS Didaktika gymnastiky SŠ Zimní Čeština 3  
KTV/DIGU Didaktika gymnastiky a úpolů ZŠ Zimní Čeština 4  
KTV/DIPRA Didaktika rekreačněpohybových aktivit Letní Čeština 2  
KTV/DI1SS Didaktika TV 1 SŠ Zimní Čeština 2  
KTV/DI1ZS Didaktika TV 1 ZŠ Zimní Čeština 2  
KTV/DI2SS Didaktika TV 2 SŠ Letní Čeština 5  
KTV/DI2ZS Didaktika TV 2 ZŠ Letní Čeština 6  
KTV/DNHSS Didaktika netradičních sport. her SŠ Letní Čeština 2  
KTV/DNHZS Didaktika netradičních sport. her ZŠ Letní Čeština 2  
KTV/DPA Diagnostika pohybové aktivity Zimní a letní Čeština 5  
KTV/DPLS Didaktika plavání SŠ Letní Čeština 3  
KTV/DPLZS Didaktika plavání ZŠ Letní Čeština 3  
KTV/DPV Diagnostika pohybového výkonu Zimní a letní Čeština 7  
KTV/DRPA Didaktika rekreačně-pohybových aktivit Zimní a letní Čeština 6  
KTV/DSTV1 Diplomový seminář 1 Zimní a letní Čeština 6  
KTV/DS2 Diplomový seminář 2 Zimní a letní Čeština 12  
KTV/DTVMS Státní závěrečná zkouška - 6. část Zimní a letní Čeština 0  
KTV/DTV3 Didaktika tělesné výchovy 3 Zimní Čeština 1  
KTV/DTV4 Didaktika tělesné výchovy 4 Letní Čeština 2  
KTV/DVFSS Didaktika volejbalu a florbalu SŠ Letní Čeština 2  
KTV/DVFZS Didaktika volejbalu a florbalu ZŠ Letní Čeština 2  
KTV/EZPP Evaluace zdrav.-orientovaných programů Zimní a letní Čeština 5  
KTV/GAK Akrobatická a kondiční gymnastika Letní Čeština 2  
KTV/GHR Herní a relaxační formy gymnastiky Zimní Čeština 2  
KTV/GYM1 Gymnastika 1 Letní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/GYM2 Gymnastika 2 Zimní Čeština 2  
KTV/HATM Teorie a metodika házené Zimní Čeština 2  
KTV/HITK Historie tělesné kultury Zimní Čeština 2  
KTV/HOR Horolezectví Zimní a letní Čeština, Angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/HOR1 Horolezectví 1 Zimní a letní Čeština 3  
KTV/ITMP IT media, prezentace Zimní a letní Čeština 6  
KTV/KBRLH Kurz bruslení a ledního hokeje Zimní Čeština 2  
KTV/KG Kurz gymnastiky Letní Čeština 2  
KTV/KIN Úvod do studia kinantropologie Zimní Čeština 2  
KTV/KVOT Kurz vodní turistiky Letní Čeština 2  
KTV/LOK Letní outdoorový kurz Zimní a letní Čeština 3  
KTV/LVK Letní výcvikový kurz Letní Čeština 2  
KTV/LVKNŠ Letní výcvikový kurz Zimní a letní Čeština 3  
KTV/LY1 Kurz lyžování 1 Zimní Čeština, Angličtina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/LY2 Kurz lyžování 2 Zimní Čeština 2  
KTV/MODZŠ Modelované vyučování ZŠ Zimní Čeština 3  
KTV/MPA Metodika organizace pohybových aktivit Zimní Čeština 4  
KTV/MPF1 Moderní pohybové formy 1 Zimní Čeština, Angličtina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/MPF2 Moderní pohybové formy 2 Letní Čeština 2  
KTV/MU Motorické učení Zimní a letní Čeština 2  
KTV/MV Metodologie výzkumu Zimní Čeština, Angličtina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/MVMD Metody výzkumu a motodiagnostika Zimní Čeština, Angličtina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/MVVY Metody vědeckého výzkumu Zimní a letní Čeština 6  
KTV/NASPN Náslechová praxe - navazující Zimní a letní Čeština 1  
KTV/NASPX Náslechová praxe - bakalářská Zimní a letní Čeština 1  
KTV/OPRX Odborná praxe Zimní a letní Čeština 3  
KTV/OPSA Organizace pohybových a sport. aktivit Zimní a letní Čeština 6  
KTV/OTNJ Odborná terminologie v německém jazyce Zimní a letní Čeština 4  
KTV/PCC Prevence civilizačních chorob Zimní a letní Čeština 6  
KTV/PDIDP Dizertační práce (TV) Zimní a letní Čeština 60  
KTV/PDS1 Doktorský seminář 1 Zimní a letní Čeština 3  
KTV/PET Technologie ve vzdělávání Zimní a letní Čeština 6  
KTV/PIRT IRT v diagnostice dětské motoriky Zimní a letní Čeština 10  
KTV/PIVSH Inovace výuky sportovních her Zimní a letní Čeština 10  
KTV/PKFSV Kognitivní funkce v senzomot. výkonu Zimní a letní Čeština 10  
KTV/PKPP Kompenzační cvičení v pohybové prevenci Zimní a letní Čeština 10  
KTV/PKT Kreativní terapie Zimní a letní Čeština 10  
KTV/PL1 Plavání 1 Zimní Čeština, Angličtina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/PL2 Plavání 2 Letní Čeština 2  
KTV/PMNSP Psychomotorika NŠSP Letní Čeština 2  
KTV/PMPV Metody a techniky pedagogického výzkumu Zimní a letní Čeština 6  
KTV/PNSH1 Pohybové a netradiční sportovní hry 1 Zimní Čeština 5  
KTV/PP Průběžná praxe Zimní a letní Čeština 2  
KTV/PPC2 Pedagogická činnost 2 Zimní a letní Čeština 3  
KTV/PPFD Psychofyziologická diagnostika Zimní a letní Čeština 10  
KTV/PPPZ Prev. pohybové programy pro zaměstnance Zimní a letní Čeština 7  
KTV/PPRA Projekty pohybově-rekreačních akcí Zimní a letní Čeština 5  
KTV/PPT1 Prezentace tuzemská Zimní a letní Čeština 3  
KTV/PP1 Průběžná praxe 1 Zimní Čeština 2  
KTV/PP2 Průběžná praxe 2 Letní Čeština 2  
KTV/PRX Kurz TV praxe Letní Čeština 2  
KTV/PR2 Pohybová rekreace 2 Zimní Čeština 5  
KTV/PS Pohybová skladba Letní Čeština 2  
KTV/PSDZT Státní doktorská zkouška (TV) Zimní a letní Čeština 0  
KTV/PSMT Psychomotorika Letní Čeština 2  
KTV/PSU Senzomotorické učení Zimní a letní Čeština 10  
KTV/PTVS Pedagogika tělesné výchovy a sportu Letní Čeština 4  
KTV/PZS1 Zahraniční stáž 1 Zimní a letní Čeština 15  
KTV/PZS2 Zahraniční stáž 2 Zimní a letní Čeština 10  
KTV/RG Rytmická gymnastika Letní Čeština 2  
KTV/RPA Řízení pohybových aktivit Zimní a letní Čeština 6  
KTV/SH Sportovní hry Zimní Čeština 4  
KTV/SHBA Sportovní hry - basketbal Letní Čeština 2  
KTV/SHFRL Sportovní hry - florbal Zimní a letní Čeština 2  
KTV/SHVO Sportovní hry - volejbal Letní Čeština 2  
KTV/SH2 Sportovní hry 2 Zimní Čeština 2  
KTV/SM Sportovní medicína Zimní Čeština 2  
KTV/SPD Sportovní příprava dětí Letní Čeština 2  
KTV/SSO Sportovní soustředění Zimní Čeština 2  
KTV/SZ Státní zkouška Letní Čeština 0  
KTV/SZB Státní závěrečná zkouška Zimní a letní Čeština 0  
KTV/TAN Tance Letní Čeština 3  
KTV/TA1 Tance 1 Zimní Čeština 2  
KTV/TA2 Tance 2 Letní Čeština 2  
KTV/TDTC1 Teorie a didaktika tělesných cvičení 1 Zimní Čeština 2  
KTV/TDTC2 Teorie a didaktika tělesných cvičení 2 Letní Čeština 3  
KTV/TDTC3 Teorie a didaktika tělesných cvičení 3 Letní Čeština 2  
KTV/TDZTV Teorie a didakt. zdravot. těles. výchovy Letní Čeština 3  
KTV/TVDI Tělesná výchova - didaktika Letní Čeština 3  
KTV/TVDM1 Tělesná výchova dovednostní minimum 1 Zimní Čeština 2  
KTV/TVDM2 Tělesná výchova dovednostní minimum 2 Letní Čeština 1  
KTV/TVH Tělesná výchova - herní základy Letní Čeština 1  
KTV/TVLK Tělesná výchova - letní kurz Zimní Čeština 2  
KTV/TVTG Tělesná výchova - teorie a gymn. základy Zimní Čeština 4  
KTV/TVUI Tělesná výchova pro učitele 1 Zimní a letní Čeština 2  
KTV/TVUO Tělesná výchova pro učitele 2 Zimní a letní Čeština 2  
KTV/TV1 Tělesná výchova 1 Zimní Čeština 4  
KTV/TV2 Tělesná výchova 2 Letní Čeština 3  
KTV/TV3 Tělesná výchova 3 Letní Čeština 3  
KTV/TV4 Tělesná výchova 4 Zimní Čeština 5  
KTV/TV5 Tělesná výchova 5 Letní Čeština 2  
KTV/URCV Úpolová a relaxační cvičení Zimní Čeština 2  
KTV/VK Výzkumné koloquium Zimní a letní Čeština 10  
KTV/VOTM Teorie a metodika volejbalu Letní Čeština 2  
KTV/ZAFY Zátěžová fyziologie Letní Čeština 2  
KTV/ZAPA Základy aplikovaných pohybových aktivit Letní Čeština 4  
KTV/ZDR Zdravotní TV Zimní Čeština 4  
KTV/ZG Základní gymnastika Zimní Čeština 2  
KTV/ZOK Zimní outdoorový kurz Zimní a letní Čeština 3  
KTV/ZRSA Základy řízení sportovních akcí Zimní a letní Čeština 4  
KTV/ZRTV Zdravotně regenerační tělesná výchova Zimní Čeština 3  
KVD/BAP1 Bakalářská práce 1 Zimní a letní Čeština 6  
KVD/BAP2 Bakalářská práce 2 Zimní a letní Čeština 6  
KVD/DIPLS Diplomový seminář Zimní a letní Čeština 6  
KVD/DPTS Digit. techn. jako pomocník při studiu Letní Čeština 2  
KVD/DS2 Diplomový seminář 2 Zimní a letní Čeština 12  
KVD/ELVV E-learning ve vzdělávání Letní Čeština, Angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KVD/GRPR Grafické projekty Zimní a letní Čeština 2  
KVD/ITV Informační technologie ve výuce Zimní a letní Čeština 2  
KVD/ITVV Informační technologie ve výuce Zimní a letní Čeština, Angličtina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KVD/KAFJB Konečné automaty a formální jazyky Zimní a letní Čeština 2  
KVD/PPV1 Počítačem podporovaná výuka 1 Zimní a letní Čeština 4  
KVD/SPGM2 Systémové programování 2 pro vzdělávání Zimní a letní Čeština 4  
KVD/SZ Závěrečná státní zkouška z VT Letní Čeština 0  
KVD/SZB Státní závěrečná zkouška Zimní a letní Čeština 0  
KVD/ÚZTI Úvod do zpracování textových informací Zimní a letní Čeština 2  
KVD/ZDP Zpracování diplomové práce na počítači Zimní a letní Čeština 2  
KVD/ZPD Zpracování dat pro vzdělávání Zimní Čeština 3  
KVD/ZPKP Zpracování kvalifikační práce Zimní Čeština 2  
KVD/ZTD Zpracování textových dokumentů Zimní Čeština 3  
KVD/ZTGI Zprac. textových a grafických informací Letní Čeština 4  
KVK/AA Artefiletika Zimní a letní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KVK/BAP1 Bakalářská práce 1 Zimní a letní Čeština 4  
KVK/BAP2 Bakalářská práce 2 Zimní a letní Čeština 8  
KVK/ČPV Časoprostorové vyjádřování (pro MŠ) Zimní a letní Čeština, Němčina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KVK/DS Diplomový seminář Zimní a letní Čeština 6  
KVK/DS2 Diplomový seminář 2 Zimní a letní Čeština 12  
KVK/DVČ Didaktika výtvarných činností Zimní a letní Čeština 3  
KVK/DVČ1 Didaktika výtvarných činností 1 Zimní a letní Čeština 3  
KVK/DVVMS Státní závěrečná zkouška - 5. část Zimní a letní Čeština 0  
KVK/GA Galerijní animace Zimní a letní Čeština 4  
KVK/GD1 Grafický design 1 pro vzdělávání Zimní a letní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KVK/GP Galerijní pedagogika Zimní a letní Čeština 4  
KVK/GR Grafika Zimní a letní Čeština 4  
KVK/HKVV Historie a současné koncepce VV Zimní a letní Čeština 2  
KVK/HKVV2 Historie a současné koncepce VV 2 Zimní a letní Čeština 3  
KVK/KE Keramika Zimní a letní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KVK/KRR Kresba rozšiřující Zimní a letní Čeština 4  
KVK/KR1 Kresba 1 Zimní a letní Čeština 4  
KVK/KR2 Kresba 2 Zimní a letní Čeština 4  
KVK/KR3 Kresba 3 Zimní a letní Čeština 4  
KVK/MAR Rozšiřující malba Zimní a letní Čeština 4  
KVK/MAV Multimediální aplikace ve výuce Letní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KVK/MA1 Malba 1 pro učitele Zimní a letní Čeština 4  
KVK/MA2 Malba 2 pro učitele Zimní a letní Čeština 4  
KVK/MA3 Malba 3 pro učitele Zimní a letní Čeština 4  
KVK/MED Mediální výchova pro vizuální gramotnost Zimní a letní Čeština 4  
KVK/MEDP Mediální pedagogika pro viz. gramotnost Zimní a letní Čeština 4  
KVK/MSZUS Metodický seminář pro výtv. vzdělávání Zimní a letní Čeština 4  
KVK/MV Metodika výuky Zimní Čeština 3  
KVK/MVNV Metodika výuky pro výtvarné vzdělání Zimní Čeština 3  
KVK/NASPN Náslechová praxe - navazující Zimní a letní Čeština 1  
KVK/NASPX Náslechová praxe - bakalářská Zimní a letní Čeština 1  
KVK/NAZUS Náslechová praxe Zimní a letní Čeština 2  
KVK/NEO Nová média ve Vv Zimní Čeština, Angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KVK/NEOV Nová média ve Vv Zimní Čeština 2  
KVK/PPSŠ Pedagogická praxe SŠ Zimní a letní Čeština 2  
KVK/PPZŠ Pedagogická praxe ZŠ Zimní a letní Čeština 2  
KVK/PPZUŠ Pedagogická praxe SŠ Zimní a letní Čeština 4  
KVK/PRX Seminář praxe Zimní a letní Čeština 3  
KVK/PŘV Projektování a řízení výuky Letní Čeština 3  
KVK/PT Prostorová tvorba Zimní a letní Čeština, Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KVK/PV1ZV Projektování výuky pro 1. st. Zimní a letní Čeština 3  
KVK/RCMED Receptivní činnosti v mediální výchově Letní Čeština 3  
KVK/REEV Reflexe a evaluace Zimní Čeština 4  
KVK/RPV Reflektivní praxe a výzkum Zimní a letní Čeština 2  
KVK/SGD Specializace v grafickém designu pro vzd Zimní a letní Čeština 4  
KVK/SGR Specializace v grafice Zimní a letní Čeština 4  
KVK/SKR Specializace v kresbě Zimní a letní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KVK/SMA Specializace v malbě Zimní a letní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KVK/SPT Spec. v prostor. tvorbě pro učitele Zimní a letní Čeština, Angličtina 4  
KVK/SZ Státní zkouška Letní Čeština 0  
KVK/SZB Státní závěrečná zkouška Zimní a letní Čeština 0  
KVK/TAVM Tvorba AV záznamu pro vzdělávání Zimní Čeština 4  
KVK/TPR Prostor. a objektová tvorba (pro vzděl.) Zimní a letní Čeština 2  
KVK/UKV1 Umění v kontextech vzdělávání 1 Zimní a letní Čeština 2  
KVK/UKV2 Umění v kontextech vzdělávání 2 Zimní a letní Čeština 3  
KVK/UPVV Úvod do problematiky výtvarného výrazu Zimní a letní Čeština 4  
KVK/US Umění a sebepoznávání Zimní a letní Čeština 6  
KVK/UTDVV Uvedení do teorie a didaktiky VV Zimní a letní Čeština 2  
KVK/UV Umění a vzdělávání Zimní Čeština 5  
KVK/VED Výzkum v expresivních disciplínách Zimní a letní Čeština 2  
KVK/VKMS Viz. kultura v meziobor. souvislostech Zimní a letní Čeština 2  
KVK/VP Výtvarný projekt Zimní a letní Čeština 2  
KVK/VUTP Vizuální tvorba v ploše pro MŠ Zimní a letní Čeština, Němčina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KVK/VV1 Výtvarné vyjadřování 1 Zimní a letní Čeština, Němčina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KVK/VV2 Výtvarné vyjadřování 2 Zimní Čeština, Němčina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KVK/ZA Základy artefiletiky Zimní a letní Čeština 6  
KVK/ZAKII Zážitkové aktivity v kontextu viz. kult. Zimní a letní Čeština 5  
KVK/ZAKNM Zážitkové aktivity pro VV Zimní a letní Čeština 3  
KVK/ZAKVK Zážitk. aktivity v kontex. viz. kultury Zimní a letní Čeština 5  
KVK/ZAVK Základy výtvarné kultury Zimní a letní Čeština 3  
KVK/ZAZVK Zážitk. aktivity v kontex. viz. kultury Zimní a letní Čeština 4  
KVK/ZVG Základy vizuální gramotnosti Zimní a letní Čeština 4  
KVK/9VV2R Výtvarné vyjadřování 2 Zimní Čeština 1  
SPP/MA Pedagogická praxe v mimoškol. aktivitách Zimní a letní Čeština 2  
SPP/PPS Pedagogická praxe souvislá Letní Čeština 10  
SPP/PPSNŠ Pedagogická praxe souvislá - NŠ Zimní a letní Čeština, Angličtina 12 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
SPP/PSTF Praxe souvislá-technické fakulty Zimní a letní Čeština 3  
SPP/SPR1 Souvislá praxe Zimní a letní Čeština 6  
SPP/SPR2 Souvislá praxe Zimní a letní Čeština 6