Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Filologické vědy

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
KAJ/ABSZ Angličtina pro komerční praxi Letní Angličtina 0  
KAJ/ACRL1 Angličtina pro cestovní ruch 1 Zimní Angličtina 2  
KAJ/ACRL2 Angličtina pro cestovní ruch 2 Letní Angličtina 2  
KAJ/ACRL3 Angličtina pro cestovní ruch 3 Zimní Angličtina 2  
KAJ/AE1 Angličtina pro pokročilé 1 Zimní Angličtina 4  
KAJ/AE2 Angličtina pro pokročilé 2 Letní Čeština 5  
KAJ/AGI Angličtina v globálních tématech Zimní Angličtina 3  
KAJ/AKP1 Angličtina v komerční praxi 1 Zimní Angličtina 3  
KAJ/AKP2 Angličtina v komerční praxi 2 Letní Angličtina 4  
KAJ/AKS1 Angličtina pro kulturní studia 1 Zimní a letní Angličtina 3  
KAJ/AKS2 Angličtina pro kulturní studia 2 Zimní a letní Angličtina 3  
KAJ/AK1A Akademické psaní v angličtině 1 Zimní Angličtina 2  
KAJ/AK2A Akademické psaní v angličtině 2 Letní Angličtina 2  
KAJ/AL18 Anglická literatura do konce 18. století Letní Angličtina 4  
KAJ/AML Americká literatura 19. a 20. století Letní Angličtina 6  
KAJ/AML19 Americká literatura 19. a 20. století Letní Angličtina 4  
KAJ/AOAA1 Angličtina pro angloamerická studia 1 Zimní Angličtina 4  
KAJ/AOAA2 Angličtina pro angloamerická studia 2 Letní Angličtina 5  
KAJ/AOAA3 Angličtina pro angloamerická studia 3 Zimní Angličtina 4  
KAJ/AOAA4 Angličtina pro angloamerická studia 4 Letní Angličtina 5  
KAJ/AOBA1 Angličtina pro angloamerická studia 1 Zimní Angličtina 4  
KAJ/AOBA2 Angličtina pro angloamerická studia 2 Letní Angličtina 5  
KAJ/APIM1 Angličtina v managementu 1 Zimní Angličtina 2  
KAJ/APIM2 Angličtina v managementu 2 Letní Angličtina 2  
KAJ/AS Akademický mluvený projev Zimní a letní Angličtina 2  
KAJ/ASK Anglosaská kultura Zimní Angličtina 4  
KAJ/AW1 Angličtina pro podnikovou praxi 1 Zimní Angličtina 2  
KAJ/AW2 Angličtina pro podnikovou praxi 2 Letní Angličtina 2  
KAJ/A1D Angličtina pro doktorandy 1 Zimní a letní Angličtina 8  
KAJ/A2D Angličtina pro doktorandy 2 Zimní a letní Angličtina 8  
KAJ/BABSZ Britská a americká studia Letní Čeština, Angličtina 0  
KAJ/BAR1 Britské a americké reálie 1 Letní Angličtina 2  
KAJ/BAR2 Britské a americké reálie 2 Zimní Angličtina 3  
KAJ/BL Anglická literatura 19. a 20. století Zimní Angličtina 6  
KAJ/BL19 Britská literatura 19. a 20. století Zimní Angličtina 4  
KAJ/BPA Bakalářská práce - angličtina Letní Čeština 12  
KAJ/BPSA Bakalářský seminář - angličtina Letní Čeština 12  
KAJ/CAL Současná americká literatura Letní Angličtina 2  
KAJ/CBL Současná britská literatura Zimní a letní Čeština 2  
KAJ/CC1 Americké reálie 1 Zimní a letní Angličtina 3  
KAJ/CC2 Americké reálie 2 Zimní a letní Angličtina 4  
KAJ/CTJA2 Četba literárních textů v angličtině 2 Zimní a letní Čeština 3  
KAJ/EFL Příprava na testy TOEFL Zimní a letní Angličtina 3  
KAJ/EL1 Evropská literatura 1 Letní Čeština 2  
KAJ/EL2 Evropská literatura 2 Zimní Čeština 2  
KAJ/ETS Anglický jazyk v písních Letní Angličtina 2  
KAJ/FA Fonetika a fonologie angličtiny Zimní Angličtina 2  
KAJ/FFA Fonetika a fonologie - angličtina Zimní Angličtina 3  
KAJ/INTL Videokonference Zimní a letní Angličtina 3  
KAJ/JCA Jazyková cvičení v angličtině Zimní a letní Angličtina 3  
KAJ/KABSZ Kulturně historický přehled VB a USA Letní Angličtina 0  
KAJ/KATA Komplexní analýza textu Letní Angličtina 4  
KAJ/KJBSZ Kulturně-jazykové reálie Letní Čeština, Angličtina 0  
KAJ/KJRA Kulturní a jazykové reálie angličtiny Zimní Angličtina 4  
KAJ/KPR1 Kulturní přehled anglofonních zemí 1 Zimní Angličtina 6  
KAJ/KPR2 Kulturní přehled anglofonních zemí 2 Letní Angličtina 6  
KAJ/KP1 Kulturní přehled anglofonních zemí 1 Zimní Angličtina 5  
KAJ/KP2 Kulturní přehled anglofonních zemí 2 Letní Angličtina 6  
KAJ/LAJ1 Vybrané literární texty 1 Zimní Angličtina 3  
KAJ/LAJ2 Vybrané literární texty 2 Letní Angličtina 3  
KAJ/LAM1 Americká angličtina 1 Zimní a letní Angličtina 3  
KAJ/LAM2 Americká angličtina 2 Zimní a letní Angličtina 3  
KAJ/LEA Lexikologie angličtiny Letní Angličtina 4  
KAJ/LTA Lingvistické texty v angličtině Zimní Angličtina 3  
KAJ/MLI Mýty a literatura amerických Indiánů Zimní a letní Angličtina 2  
KAJ/MS1A Morfosyntax angličtiny 1 Zimní Angličtina 5  
KAJ/MS2A Morfosyntax angličtiny 2 Letní Angličtina 3  
KAJ/MS3A Morfosyntax angličtiny 3 Zimní Angličtina 4  
KAJ/MS4A Morfosyntax angličtiny 4 Zimní a letní Čeština 2  
KAJ/OABSZ Obchodní korespondence v angličtině Letní Angličtina 0  
KAJ/OT1A Odborný text v angličtině 1 Letní Angličtina 2  
KAJ/OT2A Odborný text v angličtině 2 Zimní Angličtina 4  
KAJ/PABSZ Překlad v angličtině Letní Angličtina 0  
KAJ/PFE Příprava na závěrečnou zkoušku Zimní a letní Angličtina 6  
KAJ/PK1A Překlad v komerční praxi 1 Zimní Angličtina 2  
KAJ/PK2A Překlad v komerční praxi 2 Letní Angličtina 3  
KAJ/PXE Praxe v podnikové sféře Zimní a letní Čeština 6  
KAJ/RABSZ Kulturní reálie anglofonních zemí Letní Angličtina 0  
KAJ/SAK Současná anglosaská kultura Zimní Angličtina 3  
KAJ/SD Shakespearovské drama Letní Čeština 2  
KAJ/SZZ Státní závěrečná zkouška Letní Čeština 0  
KAJ/TABSZ Tlumočení v AJ (z listu a informativní) Letní Angličtina 0  
KAJ/TE Odborná technická angličtina Letní Čeština 2  
KAJ/TK1A Tlumočení v komerční praxi 1 Zimní Angličtina 2  
KAJ/TK2A Tlumočení v komerční praxi 2 Letní Čeština 2  
KAJ/TL2A Tlumočení v komerční praxi 2 Letní Angličtina 3  
KAJ/TP Průprava k psaní textů Zimní Angličtina 2  
KAJ/UAS Úvod do angloamerických studií Zimní Angličtina 5  
KAJ/UBAS Úvod do angloamerických studií Zimní Angličtina 6  
KAJ/WAF Vývoj angličtiny ve filmech Zimní a letní Angličtina 2  
KAJ/ZZA Závěrečná zkouška Letní Angličtina 0  
KAJ/ZZAS Závěrečná zkouška - Americká studia Letní Angličtina 0  
KAJ/ZZBS Závěrečná zkouška - Britská studia Letní Angličtina 0  
KAJ/1ALC Anglo-americká kultura Zimní a letní Angličtina 10 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAN/ACPA Česká kultura z pohledu angl. autorů Zimní Čeština, Angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAN/AFC Fonetická cvičení Zimní Čeština, Angličtina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAN/KFA Korektivní fonetika - anglický jazyk Zimní a letní Čeština, Angličtina 2  
KAN/SZA Státní závěrečná zkouška z angl. studií Zimní a letní Čeština 0  
KAN/SZB Státní závěrečná zkouška z AJ Zimní a letní Čeština 0  
KAP/AMV1 Angličtina pro mezinárodní vztahy 1 Zimní Angličtina 4  
KAP/AMV2 Angličtina pro mezinárodní vztahy 2 Letní Angličtina 5  
KAP/AOP Angličtina pro politology - pokročilí Letní Angličtina 5  
KAP/APP Angličtina pro politology - úvod Zimní a letní Čeština 4  
KAP/APP1 Angličtina pro politology - úvod Zimní Angličtina 4  
KAP/FOP Francouzština pro politology Zimní Francouzština 5  
KAP/FPP Francouzština pro politology - úvod Zimní Francouzština 5  
KAP/JKBSZ Jazykově kulturní blok Letní Čeština 0  
KAP/NOP Němčina pro politology Zimní a letní Němčina 5  
KAP/NPP Němčina pro politology - úvod Zimní Němčina 5  
KAP/RIS Obecná politologie Zimní Čeština 4  
KAP/RMV1 Ruština pro mezinárodní vztahy 1 Zimní Čeština 6  
KAP/RMV2 Ruština pro mezinárodní vztahy 2 Letní Čeština 4  
KAP/RMV3 Ruština pro mezinárodní vztahy 3 Zimní Čeština 4  
KAP/RMV4 Ruština pro mezinárodní vztahy 4 Letní Čeština 5  
KAP/ROP Ruština pro politology Zimní Čeština 5  
KAP/SOP Španělština pro politology Zimní Čeština 5  
KAP/SPP Španělština pro politology - úvod Zimní Čeština 5  
KAR/NOAR Němčina pro archeology Zimní a letní Němčina 5  
KAR/NPAR Němčina pro archeology - úvod Zimní a letní Němčina 5  
KBS/AKD Akkadština pro doktorandy Zimní a letní Čeština 8  
KBS/AMD Amharština pro doktorandy Zimní a letní Čeština 8  
KBS/AOBS Angličtina pro Blízkovýchodní studia Zimní a letní Angličtina 5  
KBS/ARA1 Arabština 1 Zimní Čeština 9  
KBS/ARA2 Arabština 2 Letní Čeština 9  
KBS/ARA3 Arabština 3 Zimní Čeština 9  
KBS/ARA4 Arabština 4 Letní Čeština 9  
KBS/ARA5 Arabština 5 Zimní Čeština 9  
KBS/ARA6 Arabština 6 Letní Čeština 9  
KBS/ARA8 Arabština 8 Letní Čeština 5  
KBS/ARD Arabština pro doktorandy Zimní a letní Čeština 8  
KBS/AR1 Arabština 1 Zimní Čeština 4  
KBS/AR2 Arabština 2 Letní Čeština 5  
KBS/AR3 Arabština 3 Zimní Čeština 4  
KBS/AR4 Arabština 4 Letní Čeština 5  
KBS/AR5 Arabština 5 Zimní Čeština 4  
KBS/AR6 Arabština 6 Letní Čeština 5  
KBS/AR7 Arabština 7 Zimní Čeština 4  
KBS/AR8 Arabština 8 Letní Čeština 4  
KBS/A1 Arabština 1 Zimní Čeština 7  
KBS/A2 Arabština 2 Letní Čeština 7  
KBS/A3 Arabština 3 Zimní Čeština 7  
KBS/A4 Arabština 4 Letní Čeština 7  
KBS/A5 Arabština 5 Zimní Čeština 7  
KBS/A6 Arabština 6 Letní Čeština 7  
KBS/IVD Ivrit pro doktorandy Zimní a letní Čeština 8  
KBS/IVR3 Ivrit 3 Zimní Čeština 9  
KBS/IVR4 Ivrit 4 Letní Čeština 9  
KBS/IVR5 Ivrit 5 Zimní Čeština 9  
KBS/IVR6 Ivrit 6 Letní Čeština 9  
KBS/IVR7 Ivrit 7 Zimní Čeština 5  
KBS/IVR8 Ivrit 8 Letní Čeština 5  
KBS/IV1 Ivrit 1 Zimní Čeština 4  
KBS/IV2 Ivrit 2 Letní Čeština 5  
KBS/IV3 Ivrit 3 Zimní Čeština 4  
KBS/IV4 Ivrit 4 Letní Čeština 5  
KBS/IV5 Ivrit 5 Zimní Čeština 4  
KBS/IV6 Ivrit 6 Letní Čeština 5  
KBS/IV7 Ivrit 7 Zimní Čeština 4  
KBS/IV8 Ivrit 8 Letní Čeština 4  
KBS/I2 Ivrit 2 Letní Čeština 7  
KBS/I3 Ivrit 3 Zimní Čeština 7  
KBS/I4 Ivrit 4 Letní Čeština 7  
KBS/I5 Ivrit 5 Zimní Čeština 7  
KBS/I6 Ivrit 6 Letní Čeština 7  
KBS/PED Perština pro doktorandy Zimní a letní Čeština 8  
KBS/PER1 Perština 1 Zimní Čeština 3  
KBS/PER2 Perština 2 Letní Čeština 3  
KBS/POD Portugalština pro doktorandy Zimní a letní Čeština 8  
KBS/P1 Perština 1 Zimní Čeština 2  
KBS/P3 Perština 3 Zimní Čeština 2  
KBS/P4 Perština 4 Letní Čeština 2  
KBS/P5 Perština 5 Zimní Čeština 3  
KBS/P6 Perština 6 Letní Čeština 3  
KBS/SVD Svahilština pro doktorandy Zimní a letní Čeština 8  
KBS/TUD Turečtina pro doktorandy Zimní a letní Čeština 8  
KBS/TU1 Turečtina 1 Zimní Čeština 3  
KBS/TU2 Turečtina 2 Letní Čeština 3  
KČJ/DIDL Didaktika literatury pro ZŠ Zimní a letní Čeština 4  
KČJ/DIDSŠ Didaktika literatury pro SŠ Zimní a letní Čeština 4  
KČJ/DIJS Didaktika českého jazyka SŠ Zimní a letní Čeština 4  
KČJ/DIJZ Didaktika českého jazyka ZŠ Zimní a letní Čeština 3  
KČJ/DINT Didaktická interpretace liter. textu Letní Čeština 3  
KČJ/DISS Didaktika slohové a komun. výchovy Zimní a letní Čeština 3  
KČJ/DISZ Didaktika slohové a komunikativ. výchovy Zimní a letní Čeština 3  
KČJ/DPRX1 Didaktika prvopočátečního čtení Zimní a letní Čeština 3  
KČJ/EIA1 Morfologie Zimní Čeština 4  
KČJ/HIG Historická gramatika Zimní a letní Čeština 4  
KČJ/ICT ICT v předmětu český jazyk a literatura Zimní a letní Čeština 2  
KČJ/ISTE Interpretace staročeských textů Letní Čeština 2  
KČJ/ITPP Interpretace textu čes. poválečné prózy Zimní Čeština 2  
KČJ/JVNM Jazykový výklad textu a norm. mluvnice Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KČJ/LIKR Literární kritika Zimní a letní Čeština 2  
KČJ/LIMLZ Literatura pro mládež ZŠ Zimní Čeština 4  
KČJ/LI20 Literatura 1. pol. 20. století Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KČJ/LLTSV Lexikologie a tvoření slov Zimní Čeština 2  
KČJ/LMNŠ Literatura pro děti a mládež Zimní Čeština 2  
KČJ/MONA Moderní metody a formy práce Zimní a letní Čeština 2  
KČJ/NASPN Náslechová praxe - navazující Zimní a letní Čeština 1  
KČJ/NASPX Náslechová praxe - bakalářská Zimní a letní Čeština 1  
KČJ/PEZŠ Výstupová praxe ZŠ Letní Čeština 2  
KČJ/PRAV Pravopisný proseminář Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KČJ/PRAVC Základy českého pravopisu pro cizince Zimní a letní Čeština 2  
KČJ/PSŠ Výstupová praxe SŠ Letní Čeština 2  
KČJ/PUCJ Práce s učebnicemi v jazyce Zimní a letní Čeština 2  
KČJ/SČJ1 Současný český jazyk 1 Letní Čeština 4  
KČJ/SČJ2 Současný český jazyk 2 Zimní Čeština 4  
KČJ/SČLA Současná česká literatura Zimní a letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KČJ/SČLB Současná česká literatura Zimní a letní Čeština 5  
KČJ/SLMV Světová literatura pro mládež Zimní a letní Čeština 3  
KČJ/SLS Slavistika a staroslověnština Zimní a letní Čeština 4  
KČJ/STB Stylistika Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KČJ/SYNT Syntax Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KČJ/SYNTX Syntax a textová lingvistika Letní Čeština 2  
KČJ/TEPS Problematika odborného funkčního stylu Zimní a letní Čeština 2  
KČJ/TL Teorie literatury Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KČJ/VJ Vývoj jazyka Zimní Čeština 2  
KČJ/VJB Vývoj jazyka Zimní Čeština 5  
KČJ/VJBZ Vývoj jazyka Zimní a letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEM/AMFEU Monetární a fiskální politika EU v angl. Zimní a letní Angličtina 4  
KEM/ATEU Terminologie Evropské unie v angličtině Zimní a letní Angličtina 2  
KFI/AIF1 Četba anglických filozofických textů 1 Zimní Čeština, Angličtina 5  
KFI/AIF2 Četba anglických filozofických textů 2 Letní Čeština, Angličtina 5  
KFI/AIF3 Četba anglických filozofických textů 3 Letní Čeština, Angličtina 5  
KFI/AOH Angličtina pro humanistiku Zimní a letní Čeština, Angličtina 5  
KFI/APH Angličtina pro humanistiku - úvod Zimní Čeština, Angličtina 5  
KFI/BPH Bakalářská práce Letní Čeština 12  
KFI/FIF1 Četba francouzských filozofických textů1 Zimní Čeština, Francouzština 5  
KFI/FIF2 Četba francouzských filozofických textů2 Letní Čeština, Francouzština 5  
KFI/FIF3 Četba francouzských filozofických textů3 Letní Čeština, Francouzština 5  
KFI/FPH Francouzština pro humanistiku - úvod Zimní Čeština, Francouzština 5  
KFI/FTAFB Anglická filozofická terminologie Zimní Čeština, Angličtina 6  
KFI/FTFFB Francouzská filozofická terminologie Zimní Čeština, Francouzština 6  
KFI/FTNFB Německá filozofická terminologie Zimní Čeština, Němčina 6  
KFI/ITAFB Interpretace anglických textů Letní Čeština, Angličtina 6  
KFI/ITFFB Interpretace francouzských textů Letní Čeština, Francouzština 6  
KFI/ITLFB Interpretace latinských textů Letní Čeština 6  
KFI/ITNFB Interpretace německých textů Letní Čeština, Němčina 6  
KFI/ITRFB Interpretace řeckých textů Letní Čeština 6  
KFI/JNSZ Jazyk a komunikace Letní Čeština 0  
KFI/NIF1 Četba německých filozofických textů 1 Zimní Čeština, Němčina 5  
KFI/NIF2 Četba německých filozofických textů 2 Letní Čeština, Němčina 5  
KFI/NIF3 Četba německých filozofických textů 3 Letní Čeština, Němčina 5  
KFI/NOH Němčina pro humanistiku Zimní a letní Čeština, Němčina 5  
KFI/NPH Němčina pro humanistiku - úvod Zimní Čeština, Němčina 5  
KFI/PKJ1 Přístupy k jazyku 1 Zimní Čeština 5  
KFI/PKJ2 Přístupy k jazyku 2 Letní Čeština 5  
KFI/RIF1 Četba ruských filozofických textů 1 Zimní Čeština, Ruština 5  
KFI/RIF2 Četba ruských filozofických textů 2 Letní Čeština, Ruština 5  
KFI/RIF3 Četba ruských filozofických textů 3 Letní Čeština, Ruština 5  
KFI/UJ Úvod do jazykovědy Zimní Čeština 3  
KGS/AK1 Akademické psaní v němčině 1 Zimní a letní Němčina 2  
KGS/AK2 Akademické psaní v němčině 2 Zimní a letní Němčina 2  
KGS/AON1 Analýza odborného textu NJ 1 Zimní Němčina 2  
KGS/AON2 Analýza odborného textu NJ 2 Letní Němčina 2  
KGS/APRLS Vybrané aktuální problémy v ruštině Zimní a letní Ruština 2  
KGS/BALM Bavorsko v literatuře a médiích Zimní Němčina 4  
KGS/BASTL Syntax a textová lingvistika Zimní Němčina 4  
KGS/BPN Bakalářská práce - němčina Letní Čeština, Němčina 12  
KGS/BPR Bakalářská práce - ruština Letní Čeština, Ruština 12  
KGS/BPSN Seminář k bakalářské práci-němčina Letní Čeština, Němčina 12  
KGS/BPSR Seminář k bakalářské práci-ruština Letní Čeština, Ruština 12  
KGS/ČTJN1 Četba textů v němčině 1 Letní Němčina 3  
KGS/ČTJN2 Četba textů v němčině 2 Zimní Němčina 3  
KGS/ČTJR Četba textů v ruštině Zimní a letní Ruština 2  
KGS/DBA1 Bavorské dialekty 1 Letní Němčina 4  
KGS/DSBA1 Diplomový seminář pro bavorská studia 1 Zimní Němčina 6  
KGS/DSBA2 Diplomový seminář pro bavorská studia 2 Letní Němčina 12  
KGS/EL3 Evropská literatura 3 Zimní Čeština 2  
KGS/EL4 Evropská literatura 4 Letní Čeština 2  
KGS/EXBA Exkurze do česko-bavorského pohraničí Letní Němčina 2  
KGS/FN Fonetika a fonologie němčiny Letní Němčina 3  
KGS/IKK Interkulturní komunikace Zimní a letní Němčina 2  
KGS/IRML Interference v ruském jazyce Zimní a letní Ruština 5  
KGS/JC1N Jazyková cvičení v němčině 1 Zimní Němčina 3  
KGS/JC1R Jazyková cvičení v ruštině 1 Zimní Ruština 6  
KGS/JC2N Jazyková cvičení v němčině 2 Letní Němčina 3  
KGS/JC2R Jazyková cvičení v ruštině 2 Letní Ruština 6  
KGS/JC3R Jazyková cvičení v ruštině 3 Zimní Ruština 3  
KGS/JRBA Jazyk reklamy pro IBS Letní Němčina 3  
KGS/JRN Jazyk reklamy Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KGS/KATN Komplexní analýza textu Letní Němčina 4  
KGS/KATR Komplexní analýza textu Letní Ruština 4  
KGS/KJBA Kulturní a jazykové reálie Bavorska Zimní Němčina 5  
KGS/KNBSZ Kulturní reálie německy mluvících zemí Letní Němčina 0  
KGS/KOR1R Ruská obchodní korespondence 1 Letní Ruština 2  
KGS/KOR2R Ruská obchodní korespondence 2 Zimní Ruština 3  
KGS/KO1R Obchodní korespondence v ruštině 1 Letní Ruština 2  
KGS/KO2R Obchodní korespondence v ruštině 2 Zimní Ruština 3  
KGS/KPR Kulturněhistorický přehled Zimní Ruština 2  
KGS/KRBSZ Kulturně historický přehled Ruska Zimní a letní Ruština 0  
KGS/KRJN Kulturní a jazykové reálie Zimní Němčina 4  
KGS/LEN Lexikologie němčiny Zimní a letní Němčina 4  
KGS/LNJ1 Vybrané literární texty 1 Zimní Němčina 3  
KGS/LNJ2 Vybrané literární texty 2 Letní Němčina 3  
KGS/LOIR Literární osobnosti interregionu Letní Němčina 3  
KGS/LR Lexikologie Letní Čeština 4  
KGS/LRX Lexikologie ruštiny Zimní a letní Ruština 3  
KGS/LSBA Letní škola na bavorské univerzitě Letní Němčina 3  
KGS/MS1R Morfosyntax ruštiny 1 Letní Ruština 5  
KGS/MS2N Morfosyntax němčiny 2 Letní Němčina 5  
KGS/MS2R Morfosyntax ruštiny 2 Zimní Ruština 3  
KGS/MS3N Morfosyntax němčiny 3 Zimní Němčina 4  
KGS/MS3R Morfosyntax ruštiny 3 Letní Ruština 4  
KGS/MS4R Morfosyntax ruštiny 4 Zimní Ruština 2  
KGS/NBSZ Němčina pro komerční praxi Letní Němčina 0  
KGS/NCRL1 Němčina pro cestovní ruch a lázeňství 1 Zimní Němčina 2  
KGS/NCRL2 Němčina pro cestovní ruch a lázeňství 2 Letní Němčina 2  
KGS/NCRL3 Němčina pro cestovní ruch a lázeňství 3 Zimní Němčina 2  
KGS/NCRL4 Němčina pro cestovní ruch a lázeňství 4 Letní Němčina 3  
KGS/NCRL5 Němčina pro cestovní ruch a lázeňství 5 Zimní Němčina 2  
KGS/NER1 Německé reálie 1 Zimní Němčina 2  
KGS/NER2 Německé reálie 2 Letní Němčina 2  
KGS/NKP1 Němčina v komerční praxi 1 Zimní Němčina 2  
KGS/NKP2 Němčina v komerční praxi 2 Letní Němčina 2  
KGS/NKS1 Němčina pro kulturní studia 1 Zimní Němčina 3  
KGS/NKS2 Němčina pro kulturní studia 2 Letní Němčina 3  
KGS/NLC Německá literatura z Čech Zimní Čeština 3  
KGS/NONL Novější německá literatura Zimní Němčina 2  
KGS/NPLZ Německá literatura v západních Čechách Letní Němčina 3  
KGS/N1D Němčina pro doktorandy 1 Zimní a letní Němčina 8  
KGS/N2D Němčina pro doktorandy 2 Zimní a letní Němčina 8  
KGS/OBBA Obrazy Bavora a Čecha v literatuře Letní Němčina 3  
KGS/OKN Obchodní korespondence v němčině Zimní a letní Němčina 3  
KGS/OK1N Obchodní korespondence v němčině 1 Zimní Němčina 2  
KGS/OK2N Obchodní korespondence v němčině 2 Letní Němčina 2  
KGS/ONBSZ Obchodní korespondence v němčině Letní Němčina 0  
KGS/ORBSZ Obchodní korespondence v ruštině Letní Ruština 0  
KGS/OT1N Odborný text v němčině 1 Letní Němčina 2  
KGS/OT1R Odborný text v ruštině 1 Letní Ruština 2  
KGS/OT2N Odborný text v němčině 2 Zimní Němčina 3  
KGS/OT2R Odborný text v ruštině 2 Zimní Ruština 2  
KGS/OT3N Odborný text v němčině 3 Letní Němčina 2  
KGS/PALN Paleografie německých textů Zimní a letní Němčina 3  
KGS/PFIR Překlad v interregionální spolupráci Letní Němčina 2  
KGS/PFR Praktická fonetika a rétorika Zimní a letní Němčina 3  
KGS/PHP Přednáška hostujícího profesora Zimní a letní Čeština 4  
KGS/PHPN Přednáška hostujícího profesora NJ Zimní a letní Němčina 3  
KGS/PKNR Politika a kultura v Německu a Rakousku Zimní a letní Němčina 4  
KGS/PK1N Překlad v komerční praxi 1 Zimní Němčina 2  
KGS/PK1R Překlad v komerční praxi 1 Zimní Ruština 2  
KGS/PK2N Překlad v komerční praxi 2 Letní Němčina 2  
KGS/PK2R Překlad v komerční praxi 2 Letní Ruština 3  
KGS/PL1 Polština 1 Zimní Čeština 3  
KGS/PL2 Polština 2 Letní Čeština 3  
KGS/PNBSZ Překlad v němčině Letní Němčina 0  
KGS/POR Podnikatelská ruština Letní Čeština 2  
KGS/PRBSZ Překlad v ruštině Letní Ruština 0  
KGS/PSPT1 Praktická stylistika psaných textů 1 Letní Němčina 2  
KGS/PSPT2 Praktická stylistika psaných textů 2 Zimní Němčina 2  
KGS/PSTA Praktická cvičení ve stylistice Letní Němčina 3  
KGS/PS1R Překladatelský seminář 1 Zimní Čeština 3  
KGS/PS2R Překladatelský seminář 2 Letní Ruština 3  
KGS/RBSZ Ruština pro komerční praxi Letní Ruština 0  
KGS/RD Osobnosti ruské literatury 19. století Zimní Čeština 3  
KGS/REAR Ruské reálie Letní Ruština 4  
KGS/RKP1 Ruština v komerční praxi 1 Letní Ruština 2  
KGS/RKP2 Ruština v komerční praxi 2 Zimní Ruština 2  
KGS/RKS Ruština pro kulturní studia Zimní a letní Čeština 3  
KGS/RLDR Osobnosti ruské literatury 20. století Letní Čeština 4  
KGS/RUR1 Ruské reálie 1 Zimní a letní Ruština 3  
KGS/RUR2 Ruské reálie 2 Zimní a letní Ruština 3  
KGS/R1D Ruština pro doktorandy 1 Zimní a letní Ruština 8  
KGS/R2D Ruština pro doktorandy 2 Zimní a letní Ruština 8  
KGS/SEA Střední Evropa jako literární areál Letní Čeština 5  
KGS/SNLR Současná německá a rakouská literatura Letní Němčina 3  
KGS/STYA Stylistika administrativních textů Zimní Němčina 3  
KGS/STYLR Stylistika ruštiny Zimní a letní Ruština 3  
KGS/STYN Stylistika němčiny Zimní a letní Němčina 3  
KGS/STYP Stylistika právních textů Zimní Němčina 4  
KGS/TCRL1 Tlumočení v cest. ruchu a lázeňství 1 Zimní Ruština 3  
KGS/TCRL2 Tlumočení v cest. ruchu a lázeňství 2 Letní Ruština 3  
KGS/TFIR Tlumočení v interregionální spolupráci Zimní Němčina 2  
KGS/TK1N Tlumočení v komerční praxi 1 Zimní Němčina 2  
KGS/TK1R Tlumočení v komerční praxi 1 Zimní Ruština 2  
KGS/TK2N Tlumočení v komerční praxi 2 Letní Němčina 2  
KGS/TK2R Tlumočení v komerční praxi 2 Letní Ruština 2  
KGS/TNBSZ Tlumočení v NJ (z listu a informativní) Zimní a letní Němčina 0  
KGS/TRBSZ Tlumočení v RJ (z listu a informativní) Letní Ruština 0  
KGS/TSR Tlumočnický seminář Zimní Ruština 4  
KGS/UCJ Úvod do studia cizích jazyků Zimní Čeština 4  
KGS/UKR1 Ukrajinistika 1 Zimní Ruština 3  
KGS/UKR2 Ukrajinistika 2 Letní Ruština 3  
KGS/UKR3 Ukrajinština 3 Zimní a letní Čeština 4  
KGS/UTP Úvod do teorie překladu Letní Čeština 3  
KGS/UVJD Úvod do vývoje jazyka a dialektologie Zimní Němčina 4  
KGS/VSF Východoslovanský folklór Zimní a letní Ruština 2  
KGS/VSNJ Vývoj spisovné němčiny Letní Němčina 4  
KGS/1NCV Německo - české vztahy Zimní a letní Němčina 10 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KGS/1RCV Rusko - české vztahy Zimní a letní Ruština 10 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KGS/1SJK Slovanské jazyky kontrastivně Zimní a letní Angličtina 5  
KHV/AJPHB Angličtina pro Historická studia - úvod Zimní a letní Angličtina 5  
KHV/AOHB Angličtina pro Historická studia Zimní a letní Angličtina 5  
KHV/NJOHB Němčina pro Historická studia Zimní a letní Němčina 5  
KHV/NPHB Němčina pro Historická studia- úvod Zimní a letní Němčina 5  
KHV/ROHB Ruština pro Historická studia Zimní a letní Čeština 5  
KHV/SOHB Španělština pro Historická studia Zimní a letní Čeština 5  
KHV/SPHB Španělština pro Historická studia - úvod Zimní Čeština 5  
KKY/KKOL Kvantitativní a korpusová lingvistika Zimní Čeština 5  
KMO/OS Obchod a služby Letní Čeština 4  
KMT/AAO Astronomie pro každého Zimní a letní Čeština 2  
KMT/AI Astronomie a internet Zimní a letní Čeština 2  
KNJ/APLDI Aplikovaná didaktika Zimní a letní Čeština, Němčina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/BSZ Státní závěrečná zkouška Zimní a letní Čeština 0  
KNJ/CVPRA Cvičení z německého pravopisu Zimní a letní Čeština 2  
KNJ/DID1 Didaktika německého jazyka 1 Zimní Čeština, Němčina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/DID1S Didaktika 1 Zimní Čeština, Němčina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/DID1Z Didaktika 1 Zimní Čeština, Němčina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/DID2 Didaktika německého jazyka 2 Letní Čeština 2  
KNJ/DID2S Didaktika 2 Letní Čeština 3  
KNJ/DID2Z Didaktika 2 Letní Čeština, Němčina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/DID3 Didaktika 3 Zimní Čeština 4  
KNJ/DID3S Didaktika 3 Zimní Čeština, Němčina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/DID4 Didaktika 4 Letní Čeština 2  
KNJ/DID4S Didaktika 4 Letní Čeština, Němčina 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/DIGR Didaktika gramatiky německého jazyka Letní Čeština, Němčina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/DIGRZ Didaktika gramatiky německého jazyka Letní Čeština 3  
KNJ/DINŠ1 Didaktika německého jazyka NŠ 1 Zimní Čeština 2  
KNJ/DINŠ2 Didaktika německého jazyka 2 NŠ Letní Čeština 2  
KNJ/DINŠ3 Didaktika německého jazyka 3 NŠ Zimní Čeština 2  
KNJ/DIPR Didaktický proseminář Zimní Čeština 2  
KNJ/DIPS Diplomový seminář Zimní a letní Čeština 6  
KNJ/DLNŠ Literatura pro děti Letní Čeština 2  
KNJ/DNŠ3 Didaktika německého jazyka 3 Zimní Čeština 4  
KNJ/DPUV Dějiny pražské univ. (česko-něm. vztahy) Letní Čeština 2  
KNJ/DS1 Diplomový seminář Zimní a letní Čeština 6  
KNJ/EJPDI Práce s Evropským jazykovým portfoliem Zimní Čeština 2  
KNJ/FOF1 Fonetika a fonologie současného NJ 1 Zimní a letní Čeština 2  
KNJ/FOF2 Fonetika a fonologie současného NJ 2 Zimní a letní Čeština 3  
KNJ/FON Fonetika Zimní a letní Čeština 3  
KNJ/FONE Fonetická a pravopisná cvičení Zimní a letní Čeština 3  
KNJ/FON1 Fonetika a fonologie 1 Zimní a letní Čeština 3  
KNJ/FON2 Fonetika a fonologie 2 Letní Čeština 2  
KNJ/FRAZ Frazeologie a idiomatika Zimní a letní Čeština 2  
KNJ/FRID Frazeologie a idiomatika Zimní Čeština 2  
KNJ/GLEX1 Gramaticko-lexikální cvičení 1 Zimní a letní Čeština 2  
KNJ/GLEX2 Gramaticko-lexikální cvičení 2 Zimní Čeština 2  
KNJ/GLEX3 Gramaticko-lexikální cvičení 3 Letní Čeština 2  
KNJ/GRAT Gramatika textu Zimní Čeština 2  
KNJ/GRA1 Vybrané kapitoly z něm. gramatiky 1 Zimní a letní Čeština 3  
KNJ/GRA2 Vybrané kapitoly z něm. gramatiky 2 Letní Čeština 2  
KNJ/HODI Reflexe a sebereflexe ve vyučování Zimní Čeština 2  
KNJ/HODIZ Hodnocení ve vyučování na ZŠ Zimní Čeština, Němčina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/CHYDI Práce s chybou ve výuce Letní Čeština, Němčina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/CHYDZ Práce s chybou ve výuce Letní Čeština, Němčina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/IL Interkulturní literatura Letní Čeština 2  
KNJ/IMAG Imagologie Zimní a letní Čeština 2  
KNJ/INTER Interpretace literárního textu Zimní a letní Čeština 2  
KNJ/KASL Kapitoly ze současné literatury Zimní Čeština 2  
KNJ/KASL1 Kapitoly ze současné literatury 1 Zimní Čeština 2  
KNJ/KASL2 Kapitoly ze současné literatury 2 Letní Čeština 2  
KNJ/KASL3 Kapitoly ze současné literatury 3 Zimní Čeština 2  
KNJ/KFN Kurz korektivní fonetiky - německý jazyk Zimní a letní Čeština 3  
KNJ/KLDI Dětská literatura ve výuce Letní Čeština 2  
KNJ/KLITD Kapitoly z literatury pro děti a mládež Zimní Čeština 2  
KNJ/KLK Vybrané kap. z děj. něm. liter. a kult. Zimní Čeština 3  
KNJ/KMP Klauzurní práce - Mgr. Letní Čeština 0  
KNJ/KNL Práce s literárním textem Zimní a letní Čeština 2  
KNJ/KNLA Kapitoly z německé literatury A Zimní Čeština, Němčina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/KNLB Kapitoly z německé literatury B Letní Čeština, Němčina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/KNLC Kapitoly z německé literatury C Zimní Čeština 2  
KNJ/KOGR Komparativní gramatika Zimní a letní Čeština 2  
KNJ/KOMIN Komplexní interpretace ve výuce NJ Zimní a letní Čeština 3  
KNJ/KOMPZ Úvod do komparistiky a imagologie Zimní a letní Čeština 2  
KNJ/KON Konverzace v němčině Zimní a letní Čeština 2  
KNJ/KPB Klauzurní práce Zimní a letní Čeština 0  
KNJ/KPM Klauzurní práce magisterská Letní Čeština 0  
KNJ/KREAP Kreativní psaní Zimní a letní Čeština, Němčina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/LEX Lexikologie Letní Čeština 4  
KNJ/LIN Lingvistika mluvené němčiny Letní Čeština 2  
KNJ/LING Seminář lingvistiky Zimní Čeština 2  
KNJ/LINTM Lingvistika textu a mluvené němčiny Letní Čeština, Němčina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/LIT Německá literatura Letní Čeština, Němčina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/LITDM Literatura pro děti a mládež Zimní a letní Čeština 2  
KNJ/LITE3 Německy psaná literatura z českých zemí Zimní Čeština 5  
KNJ/LITMZ Lingvistika textu a mluvené němčiny Letní Čeština, Němčina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/LIT1 Německá literatura od počátků po klasiku Zimní Čeština, Němčina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/LIT2 Německá lit. od romant.po fin de siécle Letní Čeština, Němčina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/LIT3 Německy psaná literatura z českých zemí Zimní Čeština, Němčina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/LIT4 Německá literatura 4 Letní Čeština 2  
KNJ/LPN Literárněvědná propedeutika Zimní a letní Čeština 4  
KNJ/MED Média ve výuce cizích jazyků Letní Čeština 2  
KNJ/MED1 Internet ve výuce cizích jazyků Letní Čeština 2  
KNJ/MLUVA Mluvený jazyk ve výuce německého jazyka Zimní a letní Čeština 2  
KNJ/MOS Morfo-syntaktická cvičení Letní Čeština 2  
KNJ/MPVS Mluvený projev ve škole Zimní Čeština 2  
KNJ/MRF1 Morfologie 1 Zimní a letní Čeština 4  
KNJ/MRF2 Morfologie 2 Zimní a letní Čeština 3  
KNJ/MVED Metodika vědecké práce Zimní a letní Čeština 2  
KNJ/MVEDX Metodika vědecké práce prakticky Zimní a letní Čeština 3  
KNJ/MVED1 Metodika vědecké práce 1 Zimní Čeština, Němčina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/MVED2 Metodika vědecké práce 2 Letní Čeština, Němčina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/NASPN Náslechová praxe - navazující Zimní a letní Čeština 1  
KNJ/NASPX Náslechová praxe - bakalářská Zimní a letní Čeština 1  
KNJ/NJ Německý jazyk Zimní Čeština 4  
KNJ/NJD1 Německý jazyk s didaktikou 1 Letní Čeština 4  
KNJ/NJD2 Německý jazyk s didaktikou 2 Zimní Čeština 4  
KNJ/NJD3 Německý jazyk s didaktikou 3 Letní Čeština 5  
KNJ/NJD4 Německý jazyk s didaktikou 4 Zimní Čeština 2  
KNJ/NJPX Němčina v praxi Zimní a letní Čeština 2  
KNJ/NMDAF Netradiční metody ve výuce DaF Zimní Čeština 2  
KNJ/NMZO Německy mluvící země a oblasti v 21. st. Zimní Čeština 2  
KNJ/ODBJ Odborný německý jazyk Zimní Čeština 2  
KNJ/PAT Překladatelský a tlumočnický seminář 1 Zimní a letní Čeština 2  
KNJ/PAT1 Překladatelský a tlumočnický seminář 1 Zimní a letní Čeština 3  
KNJ/PCJ Praktická cvičení jazyková Zimní Čeština 4  
KNJ/PCJ1 Praktická cvičení jazyková 1 Zimní Čeština 2  
KNJ/PCJ1J Praktická cvičení jazyková 1 Zimní Čeština 2  
KNJ/PCJ2 Praktická cvičení jazyková 2 Letní Čeština 2  
KNJ/PCJ2J Praktická cvičení jazyková 2 Zimní Čeština 2  
KNJ/PDNZ Přehled dějin německy mluvících zemí Zimní a letní Čeština 3  
KNJ/PEPS Pedagogická praxe Zimní a letní Čeština 2  
KNJ/PEPZ Pedagogická praxe Zimní a letní Čeština 2  
KNJ/PJAR Praktický jazyk a reálie Zimní a letní Čeština 2  
KNJ/PJAR1 Praktická jazyková cvičení a reálie 1 Letní Čeština 4  
KNJ/PJAR2 Praktická jazyková cvičení a reálie 2 Zimní Čeština 2  
KNJ/PJAR3 Praktická jazyková cvičení a reálie 3 Letní Čeština 2  
KNJ/PJAR4 Praktická jazyková cvičení a reálie 4 Zimní Čeština 2  
KNJ/PJAR5 Praktická jazyková cvičení a reálie 5 Letní Čeština 2  
KNJ/PJNP Němčina v česko-bavorském příhraničí Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/PJR3 Praktická jazyková cvičení a reálie 3 Letní Čeština 3  
KNJ/PNL Pražská německá literatura Zimní Čeština 2  
KNJ/PPP Příprava na pedag. praxi Letní Čeština 2  
KNJ/PPPZ Příprava na pedag. praxi na ZŠ Letní Čeština 2  
KNJ/PRGR Seminář gramatiky C1+ Zimní Čeština 2  
KNJ/PRLIT Práce s literárním textem ve výuce na ZŠ Zimní a letní Čeština 3  
KNJ/PRODT Překlad odborného textu Zimní a letní Čeština 2  
KNJ/PRTLS Překladatelský a tlumočnický seminář Zimní a letní Čeština 2  
KNJ/RET Rétorika Zimní a letní Čeština 2  
KNJ/RHPG Reg.-hist. proseminář pro germanisty Letní Čeština 2  
KNJ/RSL Rakouská a švýcarská literatura Zimní a letní Čeština 2  
KNJ/SLIT Současná německá literatura Letní Čeština 2  
KNJ/SLIT1 Německá literatura v období 1900-1949 Zimní Čeština, Němčina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/SLIT2 Německá literatura od r. 1949 Letní Čeština 3  
KNJ/SLIT3 Současná německá literatura 3 Zimní a letní Čeština 1  
KNJ/SLT1Z Německá literatura v období 1900-1949 Zimní Čeština 2  
KNJ/SLT2Z Německá literatura od r. 1949 Letní Čeština 2  
KNJ/SOLIN Sociolingvistika Zimní Čeština 3  
KNJ/STML Směry a teorie moderní lingvistiky Zimní a letní Čeština 2  
KNJ/STX Syntax Zimní Čeština 5  
KNJ/STXCV Syntaktická cvičení Letní Čeština 2  
KNJ/STYLT Stylistické aspekty textu Zimní a letní Čeština 2  
KNJ/SZ Závěrečná státní zkouška z němčiny Letní Čeština 0  
KNJ/UDČN Úvod do dějin německo-českých vztahů Zimní Čeština 2  
KNJ/UGE Úvod do lingvistiky Zimní a letní Čeština 3  
KNJ/ULI Úvod do studia literatury Letní Čeština, Němčina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/UVDK Úvod do dějin a kultury Zimní a letní Čeština 3  
KNJ/UVDV Úvod do dějin německo-českých vztahů Letní Čeština 3  
KNJ/UVLIT Úvod do studia německé literatury Zimní a letní Čeština 3  
KNJ/UVNJ Úvod do studia německého jazyka Zimní a letní Čeština 3  
KNJ/VAR Varianty německého jazyka Zimní Čeština, Němčina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/VJKN1 Vedení jazyk. kroužku německého jazyka 1 Zimní a letní Čeština 4  
KNJ/VJKN2 Vedení jazyk. kroužku německého jazyka 2 Zimní a letní Čeština 4  
KNJ/VJKN3 Vedení jazyk. kroužku německého jazyka 3 Zimní a letní Čeština 5  
KNJ/VJKN4 Vedení jazyk. kroužku německého jazyka 4 Zimní Čeština 2  
KNJ/VJKN5 Vedení jazyk. kroužku německého jazyka 5 Letní Čeština 2  
KNJ/VJKN6 Vedení jazyk. kroužku německého jazyka 6 Zimní Čeština 4  
KNJ/VJKN7 Vedení jazyk. kroužku německého jazyka 7 Letní Čeština 2  
KNJ/VJKN8 Vedení jazyk. kroužku německého jazyka 8 Zimní Čeština 2  
KNJ/VJK1 Vedení jazyk. kroužku s ped. konzultací Zimní a letní Čeština 2  
KNJ/VJK2 Vedení jazyk. kroužku s ped. konzultací Zimní a letní Čeština 2  
KNJ/VJK3 Vedení jazyk. kroužku s ped. konzultací Zimní a letní Čeština 2  
KNJ/VKLK Vybrané kap. z dějin německé lit. a kul. Zimní Čeština 2  
KNJ/VTN Vývoj. tendence současného NJ Zimní a letní Čeština 2  
KNJ/VYN Vývoj německého jazyka Letní Čeština 2  
KPM/NPM Němčina pro personální management Zimní a letní Němčina 3  
KRF/FJD1 Francouzský jazyk s didaktikou 1 Letní Čeština 4  
KRF/FJD5 Francouzský jazyk s didaktikou 5 Letní Čeština 2  
KRF/FJD6 Francouzský jazyk s didaktikou 6 Zimní Čeština 4  
KRF/FJD7 Francouzský jazyk s didaktikou 7 Letní Čeština 2  
KRF/FJD8 Francouzský jazyk s didaktikou 8 Zimní Čeština 2  
KRF/FONEF Fonetická a pravopisná cvičení Letní Čeština 2  
KRF/FRA Francouzský jazyk Zimní Čeština 7  
KRF/NMFLE Netradiční metody ve výuce FJ jako CJ Zimní Čeština 2  
KRF/PRA Praktický jazyk a reálie Zimní Čeština 2  
KRF/PRCV2 Praktická cvičení z jazyka a reálií 2 Letní Čeština 2  
KRF/SKLF Současná francouzsko-kanadská literatura Zimní a letní Čeština 2  
KRF/STYF Stylistika Zimní Čeština 2  
KRF/VJK Vedení jaz.kroužku s ped. konzultací Letní Čeština 2  
KRO/AMKO Asertivní a manipulativní komunikace Letní Čeština 2  
KRO/FAN2 Angličtina pro francouzštináře 2 Letní Angličtina, Francouzština 2  
KRO/FOF Fonetika a fonologie francouzštiny Zimní Francouzština 4  
KRO/FON Fonetika a fonologie Zimní Čeština 2  
KRO/LAT1 Latina 1 Zimní Čeština 2  
KRO/MOS1F Morfosyntax francouzštiny 1 Zimní Francouzština 6  
KRO/PRGR Pragmalingvistika a rétorika Zimní Čeština 5  
KRO/RFT Francouzsko - české vztahy Zimní a letní Francouzština 10 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KRO/1RFT Francouzsko - české vztahy Zimní a letní Francouzština 10 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSA/AOAN Angličtina pro antropology Zimní a letní Angličtina 5  
KSA/FOAN Francouzština pro antropology Zimní a letní Francouzština 5  
KSA/FPAN Francouzština pro antropology - úvod Zimní Francouzština 5  
KSA/NOAN Němčina pro antropology Zimní a letní Němčina 5  
KSA/NPAN Němčina pro antropology - úvod Zimní a letní Němčina 5  
KSA/ROAN Ruština pro antropology Zimní a letní Čeština 5  
KSA/SOAN Španělština pro antropology Zimní a letní Čeština 5  
KSA/SPAN Španělština pro antropology - úvod Zimní Čeština 5  
KSS/AOS Angličtina pro sociology Zimní a letní Čeština 5  
KSS/APS Angličtina pro sociology - úvod Zimní a letní Čeština 5  
KSS/FOS Francouzština pro sociology Zimní Francouzština 5  
KSS/FPS Francouzština pro sociology - úvod Zimní Francouzština 5  
KSS/NOS Němčina pro sociology Zimní a letní Němčina 5  
KSS/NPS Němčina pro sociology - úvod Zimní a letní Němčina 5  
KSS/ROS Ruština pro sociologii Zimní Čeština 5  
KSS/SJOS Španělština pro sociology Zimní Čeština 5  
KSS/SPS Španělština pro sociology - úvod Zimní a letní Čeština 5  
UJP/AEP1 Akademická angličtina 1 Zimní Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UJP/AEP2 Akademická angličtina 2 Letní Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UJP/AEP3 Akademická angličtina 3 Zimní Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UJP/AEP4 Akademická angličtina 4 Letní Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům