Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Publicistika, knihovnictví a informatika

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
KAP/MED Média v současné politice Letní Čeština 4  
KAP/NMP Nová média v politice Letní Čeština 3  
KAP/NOM Nová média v politice Letní Čeština 6  
KAP/UPZ Úvod do praktické žurnalistiky Letní Čeština 5  
KAP/ZPCŽ Závěrečná práce certifik. studia žurnal. Zimní a letní Čeština 3  
KAP/ŽURN Problémy praktické žurnalistiky Letní Čeština 2  
KFI/BPH Bakalářská práce Letní Čeština 12  
KFI/IPD Identifikační popis dokumentu Zimní a letní Čeština 4  
KFI/IS Informační služby Zimní Čeština 4  
KFI/KBSZ Knihovnictví a informační služby Letní Čeština 0  
KFI/KPR1K Komunikační praxe 1 Zimní Čeština 5  
KFI/KPR2K Komunikační praxe 2 Letní Čeština 5  
KFI/KS Knihovnické systémy Zimní Čeština 4  
KFI/KTVK Komunikace a tvořivost Zimní Čeština 5  
KFI/RC Rešeršní činnost Letní Čeština 4  
KFI/ZIV Základy informační vědy Zimní Čeština 4  
KFI/ZVP Základy věcného pořádání informací Letní Čeština 4  
KGS/NPLZ Německá literatura v západních Čechách Letní Němčina 3  
KHK/HCHV Počítač v hudební výchově Zimní a letní Čeština 2  
KHK/HMP Hudba, media a propagace Zimní Čeština 5  
KHK/HOP3 Hudebně organizační praxe 3 Zimní Čeština 1  
KHK/HPC Hudba a počítač Zimní Čeština 3  
KHK/OHR1 Organizace hudebního života v regionu 1 Letní Čeština 3  
KHK/OHR2 Organizace hudebního života v regionu 2 Zimní Čeština 4  
KHK/OHR3 Organizace hudebního života v regionu 3 Letní Čeština 4  
KHK/OHZ1 Organizace hudebního života 1 Zimní Čeština 2  
KHK/PNA Práce s notovým archivem Zimní a letní Čeština 2  
KIV/ZPS Základy počítačových sítí Zimní a letní Čeština 5  
KMT/AAO Astronomie pro každého Zimní a letní Čeština 2  
KMT/AI Astronomie a internet Zimní a letní Čeština 2  
KNJ/DPUV Dějiny pražské univ. (česko-něm. vztahy) Letní Čeština 2  
KNJ/RHPG Reg.-hist. proseminář pro germanisty Letní Čeština 2