Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Obory z oblasti historie

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
CBG/GISS GIS ve škole Zimní a letní Čeština 2  
CBG/HRG Historická a regionální geologie Letní Čeština 3  
KAJ/KPA Kulturněhistorický přehled Zimní Angličtina 2  
KAP/FMS1 Formování mezinárodního systému 1 Letní Čeština 3  
KAP/FMS2 Formování mezinárodního systému 2 Zimní Čeština 3  
KAP/RE Region Evropa Zimní Čeština 3  
KAR/ADV Archeologie digitálního věku Zimní Čeština 5  
KAR/AHS Archeologie a historie skla Zimní Čeština 2  
KAR/APP1 Aktuální problémy archeologie pravěku 1 Letní Čeština 5  
KAR/APP2 Aktuální problémy archeologie pravěku 2 Zimní Čeština 5  
KAR/APR4 Archeologie pravěku 4 Letní Čeština 6  
KAR/ARSE1 Archeologie raně středověké Evropy 1 Zimní Čeština 3  
KAR/ATA1 Archeologické texty v angličtině 1 Zimní Čeština 3  
KAR/ATA2 Archeologické texty v angličtině 2 Zimní Čeština 3  
KAR/BRIT Britská archeologie Zimní Angličtina 3  
KAR/DAT Zpracování archeologických dat Zimní Čeština 4  
KAR/EV1D Empirický výzkum 1 Letní Čeština 10  
KAR/EXK Exkurze Letní Čeština 3  
KAR/KLIM Historická klimatologie Zimní Čeština 2  
KAR/KRAA1 Krajinná archeologie 1 Zimní Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAR/KRAJ Krajinná archeologie Zimní Čeština 5  
KAR/KRAJX Krajinná archeologie Zimní Čeština 6  
KAR/KRAS1 Seminář ke krajinné archeologii 1 Zimní Čeština 3  
KAR/LET Letecká archeologie Zimní Čeština 2  
KAR/LETD Soudobé problémy dálkového průzkumu Zimní a letní Čeština 5  
KAR/PAR1 Přehled archeologie 1 Zimní Čeština 2  
KAR/PHS Poznávání historických staveb Letní Čeština 4  
KAR/PHSX Poznávání historických staveb Letní Čeština 5  
KAR/PROJD Projektová příprava v archeologii Zimní a letní Čeština 4  
KAR/PROS Studium prostoru ve společenských vědách Zimní a letní Čeština 3  
KAR/SEA1 Seminář pro archeologii 1 Zimní Čeština 2  
KAR/SHP Stavebně historický průzkum Letní Čeština 2  
KAR/SMA1 Archeologický seminář 1 Zimní Čeština 3  
KAR/SMRT1 Smrt v minulosti 1 Zimní Čeština 3  
KAR/SMRT2 Smrt v minulosti 2 Letní Čeština 3  
KAR/SPA1 Seminář pro archeologii 1 Zimní Čeština 3  
KAR/STD Studie/odborný článek Zimní a letní Čeština 10  
KAR/TAM1 Teorie a metoda 1 Zimní Čeština 5  
KAR/TAM6 Teorie a metoda 6 Letní Čeština 2  
KAR/TEA Terénní aktivity Letní Čeština 5  
KAR/TEM1 Terénní metody archeologie 1 Zimní Čeština 5  
KAR/TEPS Základy technologie pravěku a středověku Zimní Čeština 4  
KAR/TEP2 Terénní praxe 2 Zimní Čeština 4  
KAR/TS3D Teoretický seminář 3 Zimní Čeština 7  
KAR/VS2D Vedení seminářů 2 Letní Čeština 5  
KAR/ZNA Znalost artefaktů Zimní Čeština 2  
KAR/ZSD Zahraniční stáž Zimní a letní Angličtina, Němčina, Polština 10  
KAR/1BRIT Britská archeologie Zimní Angličtina 3  
KAR/1KRA1 Krajinná archeologie 1 Zimní Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBS/AC Konflikty v Africe Zimní a letní Angličtina 10 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBS/AHN Subsaharská Afrika v 19. a 20. století Letní Čeština 3  
KBS/AI Antisemitismus, islamofobie Letní Čeština 3  
KBS/AL Africká literatura Zimní a letní Angličtina 10 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBS/AME Roh Afriky a BV: dějiny, kultura, nábož. Letní Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBS/AMH Afrika v 19. a 20. století Zimní a letní Angličtina 10 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBS/AMH1 Amharština 1 Zimní a letní Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBS/AMH2 Amharština 2 Zimní a letní Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBS/AMH3 Amharština 3 Zimní a letní Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBS/AMH4 Amharština 4 Zimní a letní Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBS/ANTI Antisemitismus v dějinách Zimní Čeština 4  
KBS/APHB Africké politické systémy Zimní Čeština 3  
KBS/ARPO Arabský poloostrov Letní Čeština 3  
KBS/AS Asýrie Zimní Čeština 2  
KBS/ASV Afrika a svět Zimní a letní Angličtina 10 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBS/ATP Projekt/praxe Zimní Čeština 6  
KBS/BAB Babylónie Letní Čeština 2  
KBS/BPBV Bakalářská práce Letní Čeština 12  
KBS/BPS Bakalářský seminář Letní Čeština 12  
KBS/BVA Blízký východ a Afrika Letní Čeština 3  
KBS/BVM Blízký východ - metody výzkumu Zimní Čeština 7  
KBS/BVTV Blízký východ - terénní výzkum Letní Čeština 2  
KBS/COTA1 Četba odborných textů v angličtině 1 Zimní Čeština 3  
KBS/COTA2 Četba odborných textů v angličtině 2 Letní Čeština 3  
KBS/CW Studená válka na BV a v Africe Letní Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBS/DABSZ Dějiny kulturní a sociální antropologie Letní Čeština 0  
KBS/DBHN Dějiny Berberů Letní Čeština 3  
KBS/DD Dizertační práce Letní Čeština 50  
KBS/DKBSZ Starověký Blízký Východ Letní Čeština 0  
KBS/DKNSZ Duchovní kultura Předního východu Letní Čeština 0  
KBS/DPBV Diplomová práce Letní Čeština 18  
KBS/DPS Diplomový seminář Letní Čeština 18  
KBS/DSA Dějiny Severní Afriky Zimní a letní Angličtina 10 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBS/DSBSZ Středověký a novověký Blízký Východ Letní Čeština 0  
KBS/DSBV1 Dějiny starověkého Blízkého východu 1 Zimní Čeština 5  
KBS/DSBV2 Dějiny starověkého Blízkého východu 2 Letní Čeština 5  
KBS/DS1D Doktorský seminář 1 Zimní Čeština 8  
KBS/DS2D Doktorský seminář 2 Letní Čeština 8  
KBS/DS3D Doktorský seminář 3 Zimní Čeština 8  
KBS/EAAD Etnické a náboženské konflikty Zimní a letní Čeština 5  
KBS/EAHB Dějiny Etiopie a severovýchodní Afriky Letní Čeština 4  
KBS/EKHN Etnické konflikty Afriky Zimní Čeština 3  
KBS/EMEA Evropa, Blízký východ a Afrika Zimní a letní Angličtina 10 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBS/FBV1 Blízkovýchodní film 1 Zimní Čeština 4  
KBS/FBV2 Blízkovýchodní film 2 Letní Čeština 4  
KBS/FPR Závěrečný projekt Zimní a letní Angličtina 20 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBS/FVBSZ Form. a vývoj polit. kultury Bl. vých. Letní Čeština 0  
KBS/HSNSZ Hospodářství a spol. na Předním východě Letní Čeština 0  
KBS/IIS Úvod do izraelských studií Letní Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBS/IISL Úvod do islámu Zimní a letní Angličtina 10 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBS/IKPV Islámská kultura Předního východu Zimní Čeština 3  
KBS/IOI Indický oceán od vzniku islámu Zimní Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBS/IPBA Indie, Pákistán, Bangladéš, Afgánistán Zimní Čeština 3  
KBS/ISA Islám v subsaharské Africe Letní Čeština 3  
KBS/ISE Islám a Evropa Letní Angličtina 4  
KBS/ISPV Islám a Přední východ Zimní Čeština 6  
KBS/IZR Stát Izrael Zimní Čeština 3  
KBS/IZRA Stát Izrael Letní Čeština 2  
KBS/I1 Ivrit 1 Zimní Čeština 7  
KBS/JPHB Jazyky a písma Afriky Letní Čeština 2  
KBS/JPV Judaismus a Přední východ Zimní Čeština 6  
KBS/KDBSZ Kulturní dějiny Blízkého východu Letní Čeština 0  
KBS/KMB2 Dějiny a kultura moderního BV 2 Letní Čeština 2  
KBS/KNNSZ Kultura a náboženství Předního východu Letní Čeština 0  
KBS/KSB1 Kultura starověkého Blízkého východu 1 Zimní Čeština 6  
KBS/KSB2 Kultura starověkého Blízkého východu 2 Letní Čeština 6  
KBS/KSN2 Kultura Blízkého východu od středověku 2 Letní Čeština 5  
KBS/KTBV Kulturní tradice Blízkého východu Zimní Čeština 4  
KBS/MAD Metodologický seminář - Afrika Zimní Čeština 10  
KBS/MAHB1 Moderní dějiny Afriky 1 Zimní Čeština 3  
KBS/MAHB2 Moderní dějiny Afriky 2 Letní Čeština 3  
KBS/MBD Metodologický seminář - starověký BV Zimní Čeština 10  
KBS/MBV1 Moderní Blízký východ 1 Zimní Čeština 5  
KBS/MBV2 Moderní Blízký východ 2 Letní Čeština 5  
KBS/MCD Metodologický seminář - BV od středověku Zimní Čeština 10  
KBS/MDAD Moderní dějiny Afriky Zimní a letní Čeština 5  
KBS/MDD Metodologický seminář - současný BV Zimní Čeština 10  
KBS/NDZ Novověké dějiny Židů Letní Čeština 3  
KBS/NSB Náboženství a společnost moderního BV Zimní Čeština 4  
KBS/ODBSZ Dějiny a kultura BV od středověku Letní Čeština 0  
KBS/OZDSZ Oborový základ Zimní Čeština 0  
KBS/PBV1 Praxe bakalářská 1 Zimní Čeština 6  
KBS/PBV2 Praxe bakalářská 2 Letní Čeština 7  
KBS/PD Projekt Zimní a letní Čeština 10  
KBS/PIBV Politické ideologie na Blízkém východě Zimní Čeština 3  
KBS/PKHB Předkoloniální dějiny Afriky Letní Čeština 2  
KBS/PMG1 Praxe magisterská 1 Zimní Čeština 5  
KBS/PMG2 Praxe magisterská 2 Letní Čeština 5  
KBS/PPBSZ Politika a polit. geografie Bl. východu Letní Čeština 0  
KBS/PSDSZ Podoborová specializace Zimní Čeština 0  
KBS/PVD Prezentace výzkumu Zimní Čeština 5  
KBS/RBV Reálie Blízkého východu Zimní Čeština 2  
KBS/RD Recenze Zimní a letní Čeština 5  
KBS/SABV Severovýchodní Afrika a Blízký východ Zimní Čeština 3  
KBS/SAD Afrikanistický seminář Letní Čeština 5  
KBS/SBV1 Současný Blízký východ 1 Letní Čeština 5  
KBS/SBV2 Současný Blízký východ 2 Zimní Čeština 5  
KBS/SDZ Středověké dějiny Židů Zimní Čeština 5  
KBS/SID Islamologický seminář Letní Čeština 5  
KBS/SJD Judaistický seminář Letní Čeština 5  
KBS/SJU Současný judaismus Zimní Čeština 5  
KBS/SKBV Současné křesťanství na Blízkém východě Zimní Čeština 5  
KBS/SMD Seminář k dějinám BV od středověku Letní Čeština 5  
KBS/SND Seminář k nejnovějším dějinám BV Letní Čeština 5  
KBS/SNNSZ Dějiny a kultura BV od středověku Letní Čeština 0  
KBS/SNSZ Dějiny a kultura BV ve starověku Letní Čeština 0  
KBS/SSBV1 Studium starověkého Blízkého východu 1 Zimní Čeština 6  
KBS/SSBV2 Studium starověkého Blízkého východu 2 Letní Čeština 6  
KBS/SSD Seminář ke starověkým dějinám BV Letní Čeština 5  
KBS/STBSZ Společnost a kultura na starověkém BV Letní Čeština 0  
KBS/STNSZ Společnost a kultura na starověkém BV Letní Čeština 0  
KBS/ST1D Studie 1 Zimní a letní Čeština 10  
KBS/ST2D Studie 2 Zimní a letní Čeština 10  
KBS/ST3D Studie 3 Zimní a letní Čeština 10  
KBS/SZZB Státní závěrečná zkouška Letní Čeština 0  
KBS/SZZBV Státní závěrečná zkouška Letní Čeština 0  
KBS/SZZD Státní doktorská zkouška Zimní Čeština 0  
KBS/SZZN Státní závěrečná zkouška Letní Čeština 0  
KBS/TUR Turecko Zimní Čeština 4  
KBS/UDA Úvod do dějin Afriky Zimní a letní Angličtina 10 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBS/UKD Účast na konferenci Zimní a letní Čeština 8  
KBS/UMSN Umění středověk. a novověk. Bl. východu Letní Čeština 4  
KBS/UMST Umění starověkého Blízkého východu Letní Čeština 3  
KBS/VEBSZ Dějiny a kultura BV ve starověku Letní Čeština 0  
KBS/VKBV Válečné konflikty na Blízkém východě Letní Čeština 3  
KBS/VOST Vybrané otázky ze starověku Letní Čeština 4  
KBS/VS1D Vedení seminářů 1 Zimní Čeština 5  
KBS/VS2D Vedení seminářů 2 Letní Čeština 5  
KBS/WEWS Západ a Východ ve světovém systému Zimní a letní Angličtina 10 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBS/ZIM Židovští myslitelé v dějinách Zimní Čeština 2  
KBS/ZJ1 Dějiny Židů - Judaismus 1 Zimní Čeština 5  
KBS/ZJ2 Dějiny Židů - Judaismus 2 Letní Čeština 5  
KBS/ZPD Zahraniční pobyt Zimní a letní Čeština 10  
KBS/1AC Konflikty v Africe Zimní a letní Angličtina 10 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBS/1AME Roh Afriky a BV: dějiny, kultura, nábož. Letní Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBS/1AMH Afrika v 19. a 20. století Zimní a letní Angličtina 10 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBS/1ASV Afrika a svět Zimní a letní Angličtina 10 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBS/1CW Studená válka na BV a v Africe Letní Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBS/1EMEA Evropa, Blízký východ a Afrika Zimní a letní Angličtina 10 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBS/1IIS Úvod do izraelských studií Letní Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBS/1IISL Úvod do islámu Zimní a letní Angličtina 10 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBS/1IOI Indický oceán od vzniku islámu Zimní Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBS/1PRO Závěrečný projekt Zimní a letní Angličtina 20 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBS/1UDA Úvod do dějin Afriky Zimní a letní Angličtina 10 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBS/1WEWS Západ a Východ ve světovém systému Zimní a letní Angličtina 10 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEM/ECHB1 Ekonomické dějiny českých zemí 1 Zimní Čeština 2  
KEM/ECHB2 Ekonomické dějiny českých zemí 2 Letní Čeština 3  
KFI/BPH Bakalářská práce Letní Čeština 12  
KFI/CDBSZ České dějiny v evropském kontextu Letní Čeština 0  
KFI/SHFA Historie a filozofie fyziky Zimní Čeština 2  
KFI/SHFB Historie a filozofie biologie Letní Čeština 2  
KFI/SHFBL Historie a filozofie biologie Letní Čeština 3  
KFI/SHFC Historie a filozofie chemie Letní Čeština 3  
KFI/SHFF Historie a filozofie fyziky Letní Čeština 3  
KFI/SHFCH Historie a filozofie chemie Zimní Čeština 2  
KFI/SHFM Historie a filozofie matematiky Letní Čeština 3  
KFI/SHFMD Seminář historie a filozofie matematiky Zimní a letní Čeština 5  
KFI/SHFM1 Historie a filozofie matematiky 1 Zimní Čeština 2  
KFI/SHFM2 Historie a filozofie matematiky 2 Letní Čeština 2  
KFI/SHFM3 Historie a filozofie matematiky 3 Zimní Čeština 2  
KFI/SVSD Srovnání výzkumu přírody a společnosti Zimní a letní Čeština 5  
KFI/VTHB Dějiny vědy a techniky Letní Čeština 3  
KFI/VTCHB Dějiny vědy a techniky v českých zemích Letní Čeština 3  
KFI/ZEVD Základní etapy vývoje evropské vědy Zimní a letní Čeština 5  
KFP/DEFI Vybrané kapitoly z dějin fin. vztahů Letní Čeština 3  
KGE/GISB1 Geografické informační systémy 1. Letní Čeština 4  
KGE/GISZ GIS ve škole Zimní a letní Čeština 2  
KGE/HIG Historická geografie Letní Čeština 2  
KGE/HIGE Historická geografie Zimní a letní Čeština 3  
KGS/EXBA Exkurze do česko-bavorského pohraničí Letní Němčina 2  
KGS/KPR Kulturněhistorický přehled Zimní Ruština 2  
KGS/KRBSZ Kulturně historický přehled Ruska Zimní a letní Ruština 0  
KGS/RD Osobnosti ruské literatury 19. století Zimní Čeština 3  
KGS/RLDR Osobnosti ruské literatury 20. století Letní Čeština 4  
KHI/ABV Antika a Blízký východ Zimní a letní Čeština 2  
KHI/ARCZČ Architektura západních Čech Zimní a letní Čeština 2  
KHI/ATR 20. století: věk autoritativních režimů Zimní a letní Čeština 2  
KHI/BAP1 Bakalářská práce 1 Zimní a letní Čeština 6  
KHI/BAP2 Bakalářská práce 2 Zimní a letní Čeština 6  
KHI/CEPR Česká krajní pravice v historii Zimní a letní Čeština 2  
KHI/CSSRR Český stát a Svatá říše římská Zimní a letní Čeština 2  
KHI/ČNO1H České dějiny novověku (17. stol-1918) Zimní a letní Čeština 3  
KHI/ČNO2H České dějiny novověku (17. stol-1918) 2 Zimní a letní Čeština 3  
KHI/ČSNN Československé dějiny 1918 - 1945 Zimní Čeština 3  
KHI/ČST1H České dějiny středověku (do 17. stol.) 1 Letní Čeština 3  
KHI/ČST2H České dějiny středověku (do 17. stol.) 2 Zimní Čeština 3  
KHI/ČS45 Československé dějiny od roku 1945 Zimní a letní Čeština 3  
KHI/DAN Didaktická aplikace novověku Zimní a letní Čeština 3  
KHI/DAND Didaktická aplikace nejnovějších dějin Zimní a letní Čeština 4  
KHI/DAPR Didaktická aplikace pravěku Zimní a letní Čeština 3  
KHI/DAS Didaktická aplikace starověku Zimní a letní Čeština 3  
KHI/DASTŘ Didaktická aplikace středověku Zimní a letní Čeština 3  
KHI/DC Dějiny civilizací Zimní Čeština 3  
KHI/DDCJ Didaktika dějepisu v cizím jazyce Zimní a letní Čeština 4  
KHI/DĚJZČ Regionální dějiny západních Čech Zimní Čeština 2  
KHI/DĚLÉK Dějiny lékařství Zimní a letní Čeština 2  
KHI/DFRA Dějiny Francie Zimní a letní Čeština 2  
KHI/DHIV1 Didaktika historických věd 1 Zimní Čeština 3  
KHI/DHIV2 Didaktika historických věd 2 Zimní a letní Čeština 4  
KHI/DHIV3 Didaktika historických věd 3 Zimní a letní Čeština 3  
KHI/DHP Didaktika humanitních předmětů Zimní Čeština 1  
KHI/DID1Z Didaktika dějepisu 1 Zimní Čeština 3  
KHI/DID2Z Didaktika dějepisu 2 Letní Čeština 3  
KHI/DID3Z Didaktika dějepisu 3 Zimní Čeština 3  
KHI/DID4Z Didaktika dějepisu 4 Letní Čeština 4  
KHI/DJPRA Dějiny pravěku Zimní Čeština 3  
KHI/DJST1 Dějiny starověku 1 Zimní a letní Čeština 3  
KHI/DJST2 Dějiny starověku 2 Zimní a letní Čeština 3  
KHI/DMP Dějiny města Plzně Zimní a letní Čeština 2  
KHI/DSS2 Diplomový seminář 2 Zimní a letní Čeština 12  
KHI/DSŽ Dějiny Sudetoněmecké župy Zimní a letní Čeština 3  
KHI/DS1 Diplomový seminář 1 Zimní a letní Čeština 6  
KHI/DS2 Diplomový seminář 2 Zimní a letní Čeština 12  
KHI/DVLAS Didaktika vlastivědy-dějepisné poznatky Zimní Čeština 3  
KHI/DVTZ Dějiny vědy a techniky ve světě Zimní a letní Čeština 2  
KHI/EXKZA Výběrová zahraniční exkurze Letní Čeština 2  
KHI/EXZH Výběrová exkurze (pětidenní) Letní Čeština 4  
KHI/EX1H Pětidenní exkurze 1. ročníku Letní Čeština 2  
KHI/EX3H Pětidenní exkurze 3. ročníku Zimní a letní Čeština 4  
KHI/HIPO1 Historiografie pro učitele 1 Zimní a letní Čeština 2  
KHI/HIPO2 Historiografie pro učitele 2 Zimní a letní Čeština 2  
KHI/HIS Historiografie Zimní a letní Čeština 3  
KHI/HISND Historiografie novověku Zimní a letní Čeština 3  
KHI/HISS Historiografický seminář Zimní a letní Čeština 2  
KHI/HISST Historiografie st. dějin pro učitele SŠ Zimní a letní Čeština 3  
KHI/HKH Historická koncepce historiografie Zimní a letní Čeština 2  
KHI/HM Historiografie moderní Zimní Čeština 3  
KHI/HN Historiografie novověku Zimní Čeština 3  
KHI/HS Historiografie starověku Zimní a letní Čeština 3  
KHI/HSTŘ Historiografie středověku Letní Čeština 3  
KHI/HU Historie umění Zimní a letní Čeština 2  
KHI/HUS Husitství a jeho odkaz Zimní Čeština 2  
KHI/JAK Jan Amos Komenský - život, dílo, odkaz Zimní a letní Čeština 3  
KHI/KCER J. A. Komenský: cesty evropské reformace Zimní a letní Čeština 2  
KHI/KDE30 Kapitoly z dějin třicetileté války Zimní Čeština 3  
KHI/KOMUN Černá kniha komunismu Zimní Čeština 3  
KHI/KVR Kulturní vývoj regionu Letní Čeština 2  
KHI/MPOD Metodologické problémy obecných dějin Zimní a letní Čeština 2  
KHI/MPTR Metodologické problémy totalit. režimů Zimní a letní Čeština 2  
KHI/NASPD Náslechová praxe - navazující Zimní a letní Čeština 1  
KHI/NDEU Nejnovější dějiny pro učitele Zimní a letní Čeština 4  
KHI/NOU Novověk pro učitele Zimní a letní Čeština 3  
KHI/ODN1H Obecné dějiny novověku (17. st.-1918) Zimní a letní Čeština 3  
KHI/ODN2H Obecné dějiny novověku (17. st.-1918) 2 Letní Čeština 3  
KHI/ODS1H Obecné dějiny středověku 1 Zimní a letní Čeština 3  
KHI/ODS2H Obecné dějiny středověku 2 Zimní a letní Čeština 3  
KHI/OD18 Obecné dějiny (1918 - 1945) Zimní Čeština 3  
KHI/PAL Cvičení z paleografie Letní Čeština 2  
KHI/POHP1 Orální historie v praxi 1 Zimní a letní Čeština 3  
KHI/POHP2 Orální historie v praxi 2 Zimní a letní Čeština 3  
KHI/PP Památková péče Zimní a letní Čeština 2  
KHI/PROP Propaganda Třetí říše Zimní a letní Čeština 3  
KHI/PRU Pravěk pro učitele Zimní a letní Čeština 3  
KHI/PVH1 Pomocné vědy historické 1 Zimní Čeština 3  
KHI/PVH2 Pomocné vědy historické 2 Letní Čeština 4  
KHI/REF68 Československá reforma 1968-1969 Zimní a letní Čeština 2  
KHI/RMVD Ruská myšlenka v dějinách Zimní a letní Čeština 3  
KHI/SD45 Obecné dějiny od r. 1945 Letní Čeština 3  
KHI/STAU Starověk pro učitele Zimní a letní Čeština 3  
KHI/STŘU Středověk pro učitele Zimní a letní Čeština 3  
KHI/TZTŘ Tajemství a záhady Třetí říše Zimní a letní Čeština 2  
KHI/ÚČRD Úvod do českých a regionálních dějin Zimní Čeština 3  
KHI/ÚČRDA Introduction to Czech history Zimní Čeština 5  
KHI/ÚSD Úvod do světových dějin Zimní Čeština 3  
KHI/ÚVOD Úvod do studia dějepisu Zimní a letní Čeština 3  
KHI/VKND Vybrané kapitoly z dějin Německa Letní Čeština 2  
KHI/VKRN Vybrané kapitoly z raného novověku Zimní Čeština 2  
KHI/VLAST Vlastivěda/dějepisné poznatky pro 1. st. Zimní Čeština 3  
KHI/VLA1 Vlastivěda/dějepisné poznatky pro 1.st. Zimní Čeština 4  
KHI/VLA2 Vlastivěda, dějepisné poznatky Zimní a letní Čeština 6  
KHI/VZD Vzdělanost v českých zemích Zimní Čeština 2  
KHI/ZHS Základy historických studií Zimní Čeština 2  
KHI/ZO Zámořské objevy Zimní a letní Čeština 2  
KHI/9VLAR Vlastivěda/dějepisné poznatky pro 1. st. Zimní Čeština 1  
KHK/DEH1 Dějiny hudby 1 Zimní Čeština 5  
KHK/DEH2 Dějiny hudby 2 Letní Čeština 2  
KHK/DEH3 Dějiny hudby 3 Zimní Čeština 3  
KHK/HHAR1 Historie hudebních aktivit v regionu 1 Zimní Čeština 5  
KHK/HHAR2 Historie hudebních aktivit v regionu 2 Letní Čeština 4  
KHK/HHAR3 Historie hudebních aktivit v regionu 3 Zimní Čeština 4  
KHK/HHAR4 Historie hudebních aktivit v regionu 4 Letní Čeština 4  
KHK/HSO Hudební sondy Letní Čeština 2  
KHK/HUF2 Hudební formy 2 Letní Čeština 3  
KHV/ADHB Vybrané kapitoly z anglických dějin Letní Čeština 3  
KHV/AJPHB Angličtina pro Historická studia - úvod Zimní a letní Angličtina 5  
KHV/ARHB Archivní praxe Zimní Čeština 5  
KHV/AS Afrika a svět Zimní a letní Angličtina 10  
KHV/AZHB Dějiny anglofonních zemí Letní Čeština 6  
KHV/BAHB Moderní dějiny Balkánu Zimní Čeština 3  
KHV/BDHN Britské dějiny v 20. století Letní Čeština 3  
KHV/BDN Britské dějiny v 20. století Letní Čeština 3  
KHV/BHB Bakalářská práce Letní Čeština 10  
KHV/BPHB Bakalářská práce Letní Čeština 12  
KHV/BPS Bakalářský seminář Letní Čeština 10  
KHV/CDSB České dějiny v 19. a 20. století Letní Čeština 5  
KHV/CMTN Totalitarismus a Střední Evropa Zimní Angličtina 7  
KHV/CNSZ Moderní československé dějiny Letní Čeština 0  
KHV/CSHB Česká společnost na přelomu 19. a 20. st Zimní Čeština 3  
KHV/CVHN České země v první světové válce Zimní Čeština 3  
KHV/DBHN Dějiny Berberů Zimní Čeština 4  
KHV/DD Disertační práce Letní Čeština 50  
KHV/DDHB Úvod do dějin dějepisectví Zimní Čeština 5  
KHV/DDHB1 Úvod do dějin dějepisectví 1 Zimní Čeština 6  
KHV/DDHB2 Úvod do dějin dějepisectví 2 Letní Čeština 7  
KHV/DDHN1 Vybrané problémy z dějin 19. století 1 Zimní Čeština 5  
KHV/DDHN2 Vybrané problémy z dějin 19. století 2 Letní Čeština 5  
KHV/DEHB Dějiny 20. století (obecné) Letní Čeština 5  
KHV/DEHN1 Moderní dějiny střední Evropy 1 Zimní Čeština 5  
KHV/DEHN2 Moderní dějiny střední Evropy 2 Letní Čeština 2  
KHV/DHB Dějiny 19. století (obecné) Zimní Čeština 8  
KHV/DHBSZ České dějiny v 19. století Letní Čeština 0  
KHV/DHBX Dějiny 19. století (obecné) Zimní Čeština 6  
KHV/DCHB Dějiny 19. století v českých zemích Zimní Čeština 5  
KHV/DCHN Problémy z dějin Číny ve 20. století Zimní Čeština 3  
KHV/DIHB Moderní dějiny Itálie Zimní a letní Čeština 4  
KHV/DISHN Dějiny industriálních a soc. vztahů Zimní Čeština 6  
KHV/DK1EN Dějiny kultury 1 Zimní Čeština 6  
KHV/DK2EN Dějiny kultury 2 Letní Čeština 6  
KHV/DMHB Dějiny mezinárodních vztahů do roku 1914 Letní Čeština 3  
KHV/DNHB Moderní dějiny Německa Zimní Čeština 5  
KHV/DNHN Problémy z dějin Německa ve 20. století Zimní Čeština 3  
KHV/DNOB Dějiny novověku 1648-1815 Letní Čeština 4  
KHV/DOHB Dějiny 19. století (obecné) Zimní Čeština 5  
KHV/DPHN Diplomová práce Letní Čeština 18  
KHV/DPN Diplomová práce Letní Čeština 16  
KHV/DPS Diplomový seminář Letní Čeština 16  
KHV/DRHN Dějiny Rakouska 1933 až 1938 Letní Čeština 3  
KHV/DRNB Dějiny raného novověku (do 1648) Zimní Čeština 4  
KHV/DSHB Dějiny Středomoří Zimní a letní Čeština 4  
KHV/DSHN Druhá světová válka Letní Čeština 5  
KHV/DSN Druhá světová válka Letní Čeština 5  
KHV/DSVB Dějiny střední a východní Evropy Zimní Čeština 5  
KHV/DS1D Doktorský seminář 1 Zimní Čeština 10  
KHV/DS2D Doktorský seminář 2 Letní Čeština 10  
KHV/DS3D Doktorský seminář 3 Zimní Čeština 10  
KHV/DS4D Doktorský seminář 4 Letní Čeština 10  
KHV/DVHB Dálný východ v 19. století Zimní Čeština 3  
KHV/DVN Dálný východ v 19. a 20. století Letní Čeština 5  
KHV/DZHB Dějiny 20. století v českých zemích Letní Čeština 5  
KHV/EDB Diktatury na Balkáně v letech 1918-1945 Zimní Angličtina 10 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHV/EDHB1 Ekonomické dějiny 1 Zimní a letní Čeština 2  
KHV/EDHB2 Ekonomické dějiny 2 Letní Čeština 3  
KHV/EHBSZ České dějiny ve středověku Letní Čeština 0  
KHV/EHN Problémy z dějin Evropy ve 20. století Zimní Čeština 3  
KHV/EMV Evropa mezi válkami Zimní a letní Čeština 3  
KHV/EZD Evropa a zámoří Zimní a letní Čeština 5  
KHV/FLHB Francie za vlády Ludvíka XIV. Zimní Čeština 3  
KHV/FOHB Francouzština pro Historická studia Zimní a letní Francouzština 5  
KHV/FPHB Francouzština pro Historická studia-úvod Zimní Francouzština 5  
KHV/FSSD Formování světového systému Zimní a letní Čeština 5  
KHV/GBHB Moderní dějiny Velké Británie Letní Čeština 4  
KHV/GHCE Obecné dějiny střední Evropy Zimní a letní Angličtina 10  
KHV/GKHN Genocidy a etnické konflikty Letní Čeština 5  
KHV/HCZ Dějiny Československa ve 20. století Letní Němčina 10 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHV/HDEB Hospodářské dějiny Zimní Čeština 4  
KHV/HFE Dějiny Dálného východu Zimní a letní Angličtina, Angličtina 10 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHV/HIHB Historická antropologie Zimní a letní Čeština 3  
KHV/HMHB1 Dějiny habsburské monarchie 1 Zimní Čeština 4  
KHV/HMHB2 Dějiny habsburské monarchie 2 Letní Čeština 4  
KHV/HPHB1 Historický proseminář 1 Zimní Čeština 4  
KHV/HPHB2 Historický proseminář 2 Letní Čeština 4  
KHV/HSHB1 Habsburská monarchie a svět 1 Zimní Čeština 3  
KHV/HSHB2 Habsburská monarchie a svět 2 Letní Čeština 3  
KHV/HVHN Problémy historické vědy Letní Čeština 3  
KHV/CHBSZ České dějiny Letní Čeština 0  
KHV/CHN Československo 1948 - 1989 Zimní Čeština 5  
KHV/CHNSZ Moderní české dějiny Letní Čeština 0  
KHV/IHBSZ Metodologie a teorie hist. a antr. věd Letní Čeština 0  
KHV/IHNSZ Metodologie a teorie hist. a antr. věd Letní Čeština 0  
KHV/INSZ Metodologie a teorie moderních dějin Letní Čeština 0  
KHV/IOHB Italština pro Historická studia Zimní a letní Čeština 5  
KHV/IPHB Italština pro Historická studia - úvod Zimní Čeština 5  
KHV/JAHB Moderní dějiny Jižní Afriky Zimní Čeština 3  
KHV/JKHN Japonská kultura v globálním kontextu Zimní Čeština 3  
KHV/JKN Soc. a kultur. dějiny moderního Japonska Zimní Čeština 3  
KHV/JTHN Japonský totalitarismus 1868-1945 Letní Čeština 3  
KHV/KCHN Komunismus v Československu 1948 až 1968 Letní Čeština 5  
KHV/KOHB Koloniální dějiny Zimní Čeština 3  
KHV/KSDB Kulturní a sociální dějiny Zimní Čeština 4  
KHV/LHB Moderní dějiny Latinské Ameriky Zimní Čeština 5  
KHV/MDHB Dějiny mezinárodních vztahů 20. století Zimní Čeština 3  
KHV/MDHN1 Moderní dějiny střední Evropy 1 Zimní Čeština 3  
KHV/MDHN2 Moderní dějiny střední Evropy 2 Letní Čeština 3  
KHV/MET Metternich a jeho doba Zimní a letní Angličtina 10 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHV/MHBSZ Moderní české dějiny Letní Čeština 0  
KHV/MHNSZ Moderní dějiny Letní Čeština 0  
KHV/MNHB Moderní dějiny Německa Zimní Čeština 3  
KHV/MNSZ Moderní světové dějiny Letní Čeština 0  
KHV/MSHB1 Metodologický seminář 1 Zimní Čeština 4  
KHV/MSHB2 Metodologický seminář 2 Letní Čeština 2  
KHV/MS1D Metodologický seminář 1 Zimní Čeština 10  
KHV/MS2D Metodologický seminář 2 Letní Čeština 10  
KHV/MVHB Dějiny mezinárodních vztahů 20. století Zimní Čeština 4  
KHV/NCZB Raný novověk v českých zemích, 1526-1792 Zimní Čeština 4  
KHV/NHB Novověk v českých zemích Letní Čeština 6  
KHV/NHBSZ Světové dějiny v novověku Letní Čeština 0  
KHV/NCHB Novověk v českých zemích Letní Čeština 4  
KHV/NCHN Normalizace v ČSSR 1969 až 1989 Zimní Čeština 5  
KHV/NJOHB Němčina pro Historická studia Zimní a letní Němčina 5  
KHV/NMHN Národnostní menšiny v Československu Letní Čeština 3  
KHV/NMN Národnostní menšiny v ČSR Zimní Čeština 3  
KHV/NOHB Novověk (obecný) Letní Čeština 5  
KHV/NPHB Němčina pro Historická studia- úvod Zimní a letní Němčina 5  
KHV/OHBSZ Obecné dějiny Letní Čeština 0  
KHV/OKE Ohniska etnických konfliktů v Evropě Zimní Čeština 2  
KHV/ONHN Období nesvobody 1938 až 1968 Zimní Čeština 5  
KHV/OSDSZ Oborová specializace Zimní a letní Čeština 0  
KHV/OZDSZ Oborová specializace Letní Čeština 0  
KHV/PBHB Britská zahraniční politika 1879 až 1901 Letní Čeština 3  
KHV/PČD1 Přehled českých dějin 1 Letní Čeština 3  
KHV/PČD2 Přehled českých dějin 2 Zimní Čeština 4  
KHV/PDHB Dějiny Plzně Letní Čeština 3  
KHV/PDHN1 Vybrané problémy z dějin 20. století 1 Zimní Čeština 5  
KHV/PDHN2 Vybrané problémy z dějin 20. století 2 Letní Čeština 5  
KHV/PGHN Projekt k výzkumné činnosti Zimní Čeština 2  
KHV/PJHN Projekt Zimní Čeština 5  
KHV/POD1 Přehled obecných dějin 1 Letní Čeština 3  
KHV/POD2 Přehled obecných dějin 2 Zimní Čeština 4  
KHV/PSDSZ Podoborová specializace Letní Čeština 0  
KHV/PSHB1 Společnost v pravěku a starověku 1 Zimní Čeština 7  
KHV/PSHB2 Společnost v pravěku a starověku 2 Letní Čeština 7  
KHV/PSHN Proměny postkoloniálního světa Letní Čeština 3  
KHV/PSN Proměny postkoloniálního světa Letní Čeština 4  
KHV/PVHB Pomocné vědy historické Zimní Čeština 5  
KHV/PVHN První světová válka Zimní Čeština 7  
KHV/PVN První světová válka Zimní Čeština 5  
KHV/RHBSZ České dějiny v raném novověku Letní Čeština 0  
KHV/R1D Recenze 1 Zimní a letní Čeština 5  
KHV/R2D Recenze 2 Zimní a letní Čeština 5  
KHV/SDHN Seminář k metodologii odborné práce Letní Čeština 3  
KHV/SD1 Studie/odborný článek 1 Zimní Čeština 10  
KHV/SD2 Studie/odborný článek 2 Letní Čeština 10  
KHV/SD3 Studie/odborný článek 3 Zimní a letní Čeština 10  
KHV/SHB Starověk Letní Čeština 7  
KHV/SHBSZ Moderní světové dějiny Letní Čeština 0  
KHV/SHB1 Dějiny světového systému 1 Letní Čeština 5  
KHV/SHHB Úvod do studia historických věd Zimní Čeština 3  
KHV/SHNSZ Moderní světové dějiny Letní Čeština 0  
KHV/SCHB Středověk v českých zemích Zimní a letní Čeština 5  
KHV/SMHN Seminář k metodologii odborné práce Letní Čeština 2  
KHV/SMHNX Seminář k metodologii odborné práce Letní Čeština 3  
KHV/SSHB1 Dějiny světového systému 1 Letní Čeština 3  
KHV/SSHB2 Dějiny světového systému 2 Zimní Čeština 3  
KHV/SVHB Středověk (obecný) Zimní a letní Čeština 5  
KHV/SVHN Studená válka Zimní a letní Čeština 3  
KHV/SZZD Státní doktorská zkouška Letní Čeština 0  
KHV/SZZHB Státní závěrečná zkouška Letní Čeština 0  
KHV/SZZHN Státní závěrečná zkouška Letní Čeština 0  
KHV/S1D Studie/odborný článek 1 Zimní a letní Čeština 10  
KHV/S1DX Studie/odborný článek 1 Zimní a letní Čeština 5  
KHV/S2D Studie/odborný článek 2 Letní Čeština 10  
KHV/S2DX Studie/odborný článek 2 Zimní a letní Čeština 5  
KHV/S3D Studie/odborný článek 3 Zimní a letní Čeština 10  
KHV/THBSZ Světové dějiny ve starověku Letní Čeština 0  
KHV/THNSZ Dějiny totalitních hnutí Letní Čeština 0  
KHV/THN1 Totalitarismus 1 Zimní a letní Čeština 7  
KHV/THN2 Totalitarismus 2 Letní Čeština 7  
KHV/TN2 Totalitarismus 2 Zimní a letní Čeština 5  
KHV/UAPB Úvod do archeologie, pravěká společnost Zimní Čeština 3  
KHV/UDSB Úvod do dějin starověku Letní Čeština 3  
KHV/USHB Dějiny USA Letní Čeština 4  
KHV/USHN Kapitoly z dějin USA ve 20. století Letní Čeština 4  
KHV/VDHB Dálný východ ve 20. století Letní Čeština 3  
KHV/VHBSZ Světové dějiny ve středověku Letní Čeština 0  
KHV/VKCD Vybrané kapitoly z dějin 20. století Zimní a letní Čeština 5  
KHV/VKDD Vybrané kapitoly z dějin 19. století Zimní a letní Čeština 5  
KHV/VKMD Vybrané kapitoly z dějin moderní doby Zimní a letní Čeština 5  
KHV/VKND Vybrané kapitoly z dějin novověku Zimní a letní Čeština 5  
KHV/VKSD Vybrané kapitoly z dějin středověku Zimní a letní Čeština 5  
KHV/VRHN Výmarská republika 1918 až 1933 Zimní Čeština 3  
KHV/VS1D Vedení seminářů 1 Zimní Čeština 8  
KHV/VS2D Vedení seminářů 2 Letní Čeština 8  
KHV/VS3D Vedení seminářů 3 Zimní Čeština 8  
KHV/VVPD Vědecký a výzkumný projekt Zimní a letní Čeština 5  
KHV/ZEHN Západní Evropa mezi válkami Letní Čeština 3  
KHV/1EDB Diktatury na Balkáně v letech 1918-1945 Zimní Angličtina 10 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHV/1HCZ Dějiny Československa ve 20. století Letní Němčina 10 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHV/1HFE Dějiny Dálného východu Zimní a letní Angličtina 10 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHV/1MET Metternich a jeho doba Zimní a letní Angličtina 10 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/HICH Historie a současnost chemie Zimní a letní Čeština 2  
KIV/ZIHB Základy informatiky pro historické vědy Zimní Čeština 4  
KMA/HIM Historie matematiky Zimní a letní Čeština 2  
KMT/AAO Astronomie pro každého Zimní a letní Čeština 2  
KMT/AI Astronomie a internet Zimní a letní Čeština 2  
KMT/DETEM Dějiny techniky Zimní a letní Čeština 2  
KMT/HF Historie fyziky Zimní Čeština 2  
KMT/TVPS Základy technické výchovy Zimní a letní Čeština 2  
KNJ/DPUČN Dějiny UK z pohledu č.-něm. vztahů Zimní a letní Čeština 2  
KNJ/DPUV Dějiny pražské univ. (česko-něm. vztahy) Letní Čeština 2  
KNJ/HKNO Historie němec. obyv. v záp. Čechách Zimní a letní Čeština 2  
KNJ/HPSG Historický proseminář pro germanisty Zimní a letní Čeština 2  
KNJ/NPG Novověká paleografie pro germanisty Zimní a letní Čeština 2  
KNJ/PDNZ Přehled dějin německy mluvících zemí Zimní a letní Čeština 3  
KNJ/RHPG Reg.-hist. proseminář pro germanisty Letní Čeština 2  
KNJ/UDČN Úvod do dějin německo-českých vztahů Zimní Čeština 2  
KPD/HSČN Historie a současnost českého notářství Zimní Čeština 3  
KPD/OD1 Obecné dějiny státu a práva 1 Zimní Čeština 3  
KPD/OD2 Obecné dějiny státu a práva 2 Zimní a letní Čeština 6  
KPD/PDZBS Právní dějiny zemí bývalého SSSR Zimní Čeština 3  
KPD/VEN Vývoj evidence nemovitostí Letní Čeština 3  
KPD/9NOD1 Obecné dějiny státu a práva 1 Zimní Čeština 3  
KPD/9OD2 Obecné dějiny státu a práva 2 Zimní a letní Čeština 6  
KRO/FAS1 Francouzština pro Africká studia 1 Zimní a letní Angličtina, Francouzština 5  
KRO/FAS2 Francouzština pro Africká studia 2 Zimní a letní Angličtina, Francouzština 5  
KRO/FAS3 Francouzština pro Africká studia 3 Zimní a letní Angličtina, Francouzština 5  
KRO/FAS4 Francouzština pro Africká studia 4 Zimní a letní Angličtina, Francouzština 5  
KRO/KFBSZ Kulturněhistorický přehled Letní Francouzština 0  
KSA/AAH Antropologické aspekty hudby Zimní Čeština 3  
KSA/ABSZ Archeologie Letní Čeština 0  
KSA/CNV Etnografie česko německých vztahů Zimní a letní Čeština 4  
KSA/DD Dizertační práce Letní Čeština 50  
KSA/EHA Etnografie a historická antropologie Zimní Čeština 4  
KSA/ETNSZ Etnografie a historická antropologie Letní Čeština 0  
KSA/KDBA Kulturní dědictví v č-b pohraničí Letní Čeština 3  
KSS/HTS Historická sociologie Letní Čeština 5  
KSS/KOV Klasické sociologické výzkumy Letní Čeština 5  
KTV/HITK Historie tělesné kultury Zimní Čeština 2  
KVK/HKVV Historie a současné koncepce VV Zimní a letní Čeština 2