Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Právo, právní a veřejnosprávní činnost

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
CBG/AEK Aplikovaná ekologie krajiny Zimní Čeština, Angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FPR/9PRP1 Praktikum k rigorózní práci 1 Zimní a letní Čeština 10  
FPR/9PRP2 Praktikum k rigorózní práci 2 Zimní a letní Čeština 10  
KAP/EU Evropská unie Zimní Čeština 4  
KAP/INSTD Institucionalismus Zimní a letní Čeština 5  
KAP/ISEU Institucionální systém Evropské unie Zimní Čeština 3  
KAP/JVZD Justice a vnitřní záležitosti Zimní a letní Čeština 5  
KAP/KDS Komunální politika v demokrat. zemích Zimní Čeština 4  
KAP/MS Moderní stát Letní Čeština 4  
KAP/OMS Občan a moderní stát Zimní Čeština 4  
KAP/PAVS Politologické aspekty veřejné správy Letní Čeština 5  
KAP/PREU Politiky a rozšiřování Evropské unie Letní Čeština 4  
KAP/PRO Projektové řízení ve veřejném sektoru Letní Čeština 5  
KAP/RLZ Projektové řízení ve veřejném sektoru Zimní a letní Čeština 4  
KAP/TS Stát v politické teorii Letní Čeština 6  
KAP/TS1 Teorie státu 1 Zimní Čeština 2  
KAP/TS2 Teorie státu 2 Letní Čeština 3  
KAP/UNIE Evropská unie Zimní Čeština 6  
KEE/MOŽP Management ochrany životního prostředí Zimní Čeština 3  
KEM/AMFEU Monetární a fiskální politika EU v angl. Zimní a letní Angličtina 4  
KEM/ATEU Terminologie Evropské unie v angličtině Zimní a letní Angličtina 2  
KET/APPR Autorské a průmyslové právo Letní Čeština, Angličtina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFI/EINSZ Evropské instituce, správa a právo Zimní a letní Čeština 0  
KFI/POBSZ Politologie a veřejná správa Letní Čeština 0  
KFI/REP Religionistika pro právníky Zimní Čeština 3  
KFI/SZZE Státní závěrečná zkouška Letní Čeština 0  
KFP/AECOR Evropské a české zdanění společností Letní Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFP/AECTL Evropské a české daňové právo Zimní Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFP/AEEI Právní aspekty evr. hosp. integrace Zimní Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFP/AMSE Měnová suverenita a euro Letní Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFP/BIP Bilanční právo Zimní a letní Čeština 3  
KFP/BP Bakalářská práce Zimní a letní Čeština 7  
KFP/BPATV Právní aspekty TVS Zimní Čeština 2  
KFP/BPO Bakalářská práce - obhajoba Zimní a letní Čeština 0  
KFP/DEFI Vybrané kapitoly z dějin fin. vztahů Letní Čeština 3  
KFP/DP Diplomová práce - finanční právo Zimní a letní Čeština 18  
KFP/DPO Diplomová práce - obhajoba Zimní a letní Čeština 0  
KFP/DSCR1 Daňová soustava České republiky 1 Zimní Čeština 3  
KFP/EEI Právo EU a hospodářská integrace Zimní a letní Čeština 3  
KFP/EMU Evropská měnová unie - právní pohled Zimní a letní Čeština 3  
KFP/EPO Právní aspekty etiky v podnikání Zimní Čeština 3  
KFP/FAU Finanční účetnictví Zimní a letní Čeština 3  
KFP/FAÚS Finančněprávní aspekty územní samosprávy Letní Čeština 4  
KFP/FPVN1 Finanční právo pro Veřejnou správu 1 Zimní a letní Čeština 3  
KFP/FPVN2 Finanční právo pro Veřejnou správu 2 Zimní a letní Čeština 6  
KFP/FPVS1 Finanční právo pro Veřejnou správu I. Zimní a letní Čeština 5  
KFP/FPVS2 Finanční právo pro Veřejnou správu II. Zimní a letní Čeština 7  
KFP/FP1 Finanční právo 1 Zimní a letní Čeština 5  
KFP/FP1N Finanční právo 1 Zimní a letní Čeština 3  
KFP/FP1R Finanční právo 1 Zimní a letní Čeština 4  
KFP/FP1VR Finanční právo pro veřejnou správu 1 Zimní a letní Čeština 4  
KFP/FP2 Finanční právo 2 Zimní a letní Čeština 7  
KFP/FP2N Finanční právo 2 Zimní a letní Čeština 6  
KFP/FP2R Finanční právo 2 Zimní a letní Čeština 5  
KFP/FP2VR Finanční právo pro Veřejnou správu 2 Zimní a letní Čeština 5  
KFP/PAE Právo a ekonomie Zimní a letní Čeština 5  
KFP/PAE1 Právo a ekonomie 1 Zimní a letní Čeština 4  
KFP/PAE2 Právo a ekonomie 2 Zimní a letní Čeština 5  
KFP/PAFIK Právní aspekty finančních krizí Zimní a letní Čeština 3  
KFP/PIR Podnikavost, inovace a regionální rozvoj Zimní a letní Čeština 3  
KFP/PKT Právo kapitálového trhu Letní Čeština 3  
KFP/PLEK Právo a legislativa Zimní Čeština 3  
KFP/PRZO Právo ve zdrav. a oš. péči Zimní a letní Čeština 2  
KFP/PRZOK Právo ve zdrav.a oš. péči Zimní a letní Čeština 3  
KFP/PRZON Právo ve zdrav. a oš. péči Zimní a letní Čeština 3  
KFP/ZAOFP Záv. zkouška - CP - Apl. otázky fin. pr. Zimní a letní Čeština 0  
KFP/ZFP Základy finančního práva a finanční vědy Zimní Čeština 4  
KFP/ZNH Základy národního hosp. a finanční vědy Zimní Čeština 4  
KFP/ZPLE Zdravotnické právo a legislativa Letní Čeština 2  
KFP/ZPLK Zdravotnické právo a legislativa Zimní Čeština 1  
KFP/ZPLN Zdravotnické právo a legislativa Zimní a letní Čeština 2  
KFP/ZPL1 Zdravotnické právo a legislativa 1 Zimní Čeština 2  
KFP/ZPL2 Zdravotnické právo a legislativa 2 Letní Čeština 1  
KGE/MMR Management měst a regionů Zimní a letní Čeština 5  
KGE/PMR Plánování měst a regionů Zimní Čeština 6  
KGE/PMRP Plánování měst a regionů Zimní Čeština 8  
KGE/REE Regionální ekonomika Zimní a letní Čeština 4  
KGE/REG1 Regionální ekonomika a reg. politika Zimní a letní Čeština 3  
KGE/SSG Socioekonomická a správní geografie Zimní Čeština 4  
KGM/KN Katastr nemovitostí Zimní Čeština 5  
KGM/PVN Právní aspekty katastru nemovitostí Zimní a letní Čeština 0  
KGM/TOKN Tech. a org. aspekty katast. nemovitostí Zimní a letní Čeština 5  
KGS/OT2N Odborný text v němčině 2 Zimní Němčina 3  
KHI/EX1H Pětidenní exkurze 1. ročníku Letní Čeština 2  
KHK/OHZ1 Organizace hudebního života 1 Zimní Čeština 2  
KHK/OHZ3 Organizace hudebního života 3 Zimní Čeština 2  
KMP/AIIL Úvod do mezinárodního práva Zimní Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMP/DP Diplomová práce - mezinárodní právo Zimní a letní Čeština 18  
KMP/DPO Diplomová práce - obhajoba Zimní a letní Čeština 0  
KMP/MPE Mezinárodní právo ekonomické Zimní a letní Čeština 3  
KMP/MPS1 Mezinár. právo soukr. a obchodní 1 Zimní a letní Čeština 3  
KMP/MPS2 Mezinár. právo soukr. a obchodní 2 Zimní a letní Čeština 5  
KMP/MPS2N Mezinár. právo soukr. a obchodní 2 Zimní Čeština 6  
KMP/MPS2R Mezinár. právo soukr. a obchodní 2 Zimní a letní Čeština 4  
KMP/MPV1 Mezinárodní právo veřejné 1 Zimní Čeština 3  
KMP/MPV2 Mezinárodní právo veřejné 2 Letní Čeština, Angličtina 5  
KMP/MPV2N Mezinárodní právo veřejné 2 Letní Čeština 6  
KMP/MPV2R Mezinárodní právo veřejné 2 Zimní a letní Čeština 4  
KMP/PMD Právo mezinárodní říční dopravy Zimní Čeština 3  
KMT/AAO Astronomie pro každého Zimní a letní Čeština 2  
KMT/AI Astronomie a internet Zimní a letní Čeština 2  
KNJ/DPUV Dějiny pražské univ. (česko-něm. vztahy) Letní Čeština 2  
KOP/AP1 Advokátní praktikum 1 Zimní Čeština 3  
KOP/AP2 Advokátní praktikum 2 Letní Čeština 3  
KOP/AS Akciová společnost Zimní a letní Čeština 3  
KOP/BP Bakalářská práce Zimní a letní Čeština 7  
KOP/BPO Bakalářská práce - obhajoba Zimní a letní Čeština 0  
KOP/DOK Obchodní korporace Zimní a letní Čeština 10  
KOP/DP Diplomová práce - obchodní právo Zimní a letní Čeština 18  
KOP/DPO Diplomová práce - obhajoba Zimní a letní Čeština 0  
KOP/DRP Relativní práva Zimní a letní Čeština 10  
KOP/DVB Družstevní a vlastnické bydlení Zimní a letní Čeština 3  
KOP/DZ1 Zivilrecht 1 Zimní a letní Němčina 5  
KOP/DZ2 Zivilrecht 2 Zimní a letní Němčina 10  
KOP/ILB Introduction to Law for Business Letní Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOP/INSP Insolvenční právo Zimní a letní Čeština 3  
KOP/IPL Intellectual Property Law Letní Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOP/LBS Law of Business Contracts Letní Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOP/OPPS Přípravný seminář ke státní zkoušce Zimní a letní Čeština 2  
KOP/OPSZ Obchodní právo - státní zkouška Zimní a letní Čeština 0  
KOP/OP1 Obchodní právo 1 Letní Čeština 6  
KOP/OP1N Obchodní právo 1 Letní Čeština 3  
KOP/OP1R Obchodní právo 1 Zimní a letní Čeština 4  
KOP/OP2 Obchodní právo 2 Zimní Čeština 5  
KOP/OP2N Obchodní právo 2 Zimní a letní Čeština 4  
KOP/OP2R Obchodní právo 2 Zimní a letní Čeština 5  
KOP/OP3 Obchodní právo 3 Letní Čeština 7  
KOP/OP3N Obchodní právo 3 Zimní a letní Čeština 6  
KOP/OP3R Obchodní právo 3 Zimní a letní Čeština 7  
KOP/OP4 Obchodní právo 4 Zimní Čeština 5  
KOP/PD1 Podnikatelské dovednosti 1 Zimní a letní Čeština 3  
KOP/PD2 Podnikatelské dovednosti 2 Zimní a letní Čeština 3  
KOP/SME Směnečné právo Zimní a letní Čeština 3  
KOP/SRO Společnost s ručením omezeným Zimní a letní Čeština 3  
KOP/ÚOP Úvod do obchodního práva Zimní a letní Čeština, Angličtina 3  
KOP/ZP Zdravotnické právo Zimní a letní Čeština 3  
KOP/9PD1 Podnikatelské dovednosti 1 Zimní Čeština 3  
KOP/9PD2 Podnikatelské dovednosti 2 Letní Čeština 3  
KPD/ALHC1 Dějiny práva ve střední Evropě 1 Zimní Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPD/ALHC2 Dějiny práva ve střední Evropě 2 Letní Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPD/BPO Bakalářská práce - obhajoba Zimní a letní Čeština 0  
KPD/ČDDZ České a českosl. právní děj. - soub. zk. Zimní Čeština 0  
KPD/ČDSZ České a českosl. právní děj. - st. zk. Zimní a letní Čeština 0  
KPD/ČD1 České a československé právní dějiny 1 Zimní Čeština 3  
KPD/ČD1VS České a československé právní dějiny 1 Zimní Čeština 3  
KPD/ČD2 České a československé právní dějiny 2 Zimní a letní Čeština 6  
KPD/ČD2VR České a československé právní dějiny 2 Zimní a letní Čeština 4  
KPD/ČD2VS České a československé právní dějiny 2 Letní Čeština 6  
KPD/DDC1 Droit civil 1 Zimní a letní Francouzština 5  
KPD/DDC2 Droit civil 2 Zimní a letní Francouzština 10  
KPD/DDIC1 Diritto civile 1 Zimní a letní Italština 5  
KPD/DDIC2 Diritto civile 2 Zimní a letní Italština 10  
KPD/DP Diplomová práce - právní dějiny Zimní a letní Čeština 18  
KPD/DPO Diplomová práce - obhajoba Zimní a letní Čeština 0  
KPD/DVS Dějiny veřejné správy v českých zemích Letní Čeština 3  
KPD/EVRMS Exekuce a výkon rozhodnutí v min. a souč Zimní Čeština 3  
KPD/HSČN Historie a současnost českého notářství Zimní Čeština 3  
KPD/KA1 Kanonické právo 1 Zimní Čeština 3  
KPD/KA2 Kanonické právo 2 Letní Čeština 3  
KPD/KO Konfesní právo Zimní Čeština 3  
KPD/MPPA Min., přít. a perspektivy advokacie Letní Čeština 3  
KPD/OD1 Obecné dějiny státu a práva 1 Zimní Čeština 3  
KPD/OD2 Obecné dějiny státu a práva 2 Zimní a letní Čeština 6  
KPD/OD2R Obecné dějiny státu a práva 2 Zimní a letní Čeština 4  
KPD/PDMZ1 Právní dějiny mimoevropských zemí 1 Zimní Čeština 3  
KPD/PDMZ2 Právní dějiny mimoevropských zemí 2 Letní Čeština 3  
KPD/PDZBS Právní dějiny zemí bývalého SSSR Zimní Čeština 3  
KPD/ŘPDZ Římské právo - dílčí část soub. zk. Zimní Čeština 0  
KPD/ŘPO Římské právo obligační Letní Čeština 3  
KPD/ŘPST Římské právo ve středověku Letní Čeština 3  
KPD/ŘPSZ Římské právo - státní zkouška Zimní a letní Čeština 0  
KPD/ŘP1 Římské právo 1 Zimní a letní Čeština 3  
KPD/ŘP1VS Římské právo 1 pro veřejnou správu Zimní Čeština 3  
KPD/ŘP2 Římské právo 2 Zimní a letní Čeština 6  
KPD/ŘP2VR Římské právo 2 pro veřejnou správu Zimní a letní Čeština 4  
KPD/ŘP2VS Římské právo 2 pro veřejnou správu Letní Čeština 6  
KPD/SDSE Srovn. dějiny veř. práva ve stř. Evropě Letní Čeština 3  
KPD/TPHV Trestní právo v historickém vývoji Zimní Čeština 3  
KPD/VEN Vývoj evidence nemovitostí Letní Čeština 3  
KPD/VKŘP Vybrané kapitoly z římského práva Zimní Čeština 3  
KPD/ZKNP Záv. zkouška-CP-Náboženské právo Zimní a letní Čeština 0  
KPD/9ČD1 České a československé právní dějiny 1 Zimní a letní Čeština 3  
KPD/9ČD2N České a československé právní dějiny 2 Letní Čeština 6  
KPD/9ČD2R České a čs. právní dějiny 2 Letní Čeština 4  
KPD/9NOD1 Obecné dějiny státu a práva 1 Zimní Čeština 3  
KPD/9OD2 Obecné dějiny státu a práva 2 Zimní a letní Čeština 6  
KPD/9OD2R Obecné dějiny státu a práva 2 Letní Čeština 4  
KPD/9ŘP1 Římské právo 1 Zimní a letní Čeština 3  
KPD/9ŘP2 Římské právo 2 Letní Čeština 6  
KPF/PPP Psychopatologie pro právníky Letní Čeština 3  
KPF/SPS Sociální psychologie pro právníky Zimní a letní Čeština 3  
KPG/SPPR Správní právo Zimní a letní Čeština 3  
KPG/VOVS Vybrané otázky veřejné správy Zimní Čeština 2  
KPM/MNV Management NNO a VS Zimní a letní Čeština 3  
KPM/MUP Management ukončení činností podniku Zimní a letní Čeština 4  
KPM/SPOL Politika a praxe zaměstnanosti Zimní a letní Čeština 4  
KPO/BP Bakalářská práce Zimní a letní Čeština 7  
KPO/BPO Bakalářská práce - obhajoba Zimní a letní Čeština 0  
KPO/DAP Absolutní práva Zimní a letní Čeština 10  
KPO/DDD Disertační práce 1 Zimní a letní Čeština 40  
KPO/DGP1 Graždanskoe pravo 1 Zimní a letní Ruština 5  
KPO/DGP2 Graždanskoe pravo 2 Zimní a letní Ruština 10  
KPO/DKT Koncept tezí disertační práce Zimní a letní Čeština 10  
KPO/DOČ1 Odborný článek 1 Zimní a letní Čeština 5  
KPO/DOČ2 Odborný článek 2 Zimní a letní Čeština 5  
KPO/DOČ3 Odborný článek 3 Zimní a letní Čeština 5  
KPO/DOČ4 Odborný článek 4 Zimní a letní Čeština 5  
KPO/DOČ5 Odborný článek 5 Zimní a letní Čeština 5  
KPO/DOČ6 Odborný článek 6 Zimní a letní Čeština 5  
KPO/DOČ7 Odborný článek 7 Zimní a letní Čeština 5  
KPO/DOČ8 Odborný článek 8 Zimní a letní Čeština 5  
KPO/DOD Osnova disertační práce Zimní a letní Čeština 5  
KPO/DODP Disertační práce 2 Zimní a letní Čeština 0  
KPO/DOH Teoretické základy občanského práva Zimní a letní Čeština 10  
KPO/DOP1 Odborný příspěvek 1 Zimní a letní Čeština 5  
KPO/DOP2 Odborný příspěvek 2 Zimní a letní Čeština 5  
KPO/DOP3 Odborný příspěvek 3 Zimní a letní Čeština 5  
KPO/DOP4 Odborný příspěvek 4 Zimní a letní Čeština 5  
KPO/DOP5 Odborný příspěvek 5 Zimní a letní Čeština 5  
KPO/DOP6 Odborný příspěvek 6 Zimní a letní Čeština 5  
KPO/DP Diplomová práce - občanské právo Zimní a letní Čeština 18  
KPO/DPČJ Pedagogická činnost jednorázová 1 Zimní a letní Čeština 5  
KPO/DPČJ2 Pedagogická činnost jednorázová 2 Zimní a letní Čeština 5  
KPO/DPČP Pedagogická činnost pravidelná 1 Zimní a letní Čeština 15  
KPO/DPČP2 Pedagogická činnost pravidelná 2 Zimní a letní Čeština 15  
KPO/DPD1 Příprava disertační práce 1 Zimní a letní Čeština 5  
KPO/DPD2 Příprava disertační práce 2 Zimní a letní Čeština 5  
KPO/DPO Diplomová práce - obhajoba Zimní a letní Čeština 0  
KPO/DPR Občanské právo procesní Zimní a letní Čeština 10  
KPO/DSD1 Sepisování disertace 1 Zimní a letní Čeština 10  
KPO/DSD2 Sepisování disertace 2 Zimní a letní Čeština 10  
KPO/DSZK Státní doktorská zkouška z obč. práva Zimní a letní Čeština 0  
KPO/DSZ1 Stáž zahraniční 1 Zimní a letní Čeština 10  
KPO/DSZ2 Stáž zahraniční 2 Zimní a letní Čeština 10  
KPO/DS1 Stáž 1 Zimní a letní Čeština 5  
KPO/DS2 Stáž 2 Zimní a letní Čeština 5  
KPO/DTD Teze disertační práce Zimní a letní Čeština 15  
KPO/KLP Klinická právní praxe Zimní a letní Čeština 3  
KPO/LEM Legal Entities and Their Members - Selec Letní Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPO/NÚ Náhrada majetkové a nemajetkové újmy Zimní a letní Čeština 3  
KPO/OHG4 Občanské právo hmotné pro geomatiku 4 Zimní a letní Čeština 4  
KPO/OHSZ Občanské právo hmotné - státní zkouška Zimní a letní Čeština 0  
KPO/OH1 Občanské právo hmotné 1 Letní Čeština 4  
KPO/OH1N Občanské právo hmotné 1 Zimní Čeština 3  
KPO/OH1R Občanské právo hmotné 1 Zimní a letní Čeština 4  
KPO/OH2 Občanské právo hmotné 2 Zimní a letní Čeština 4  
KPO/OH2N Občanské právo hmotné 2 Letní Čeština 4  
KPO/OH3 Občanské právo hmotné 3 Zimní a letní Čeština 4  
KPO/OH3N Občanské právo hmotné 3 Zimní Čeština 4  
KPO/OH4 Občanské právo hmotné 4 Zimní a letní Čeština 6  
KPO/OH4N Občanské právo hmotné 4 Letní Čeština 6  
KPO/OH4R Občanské právo hmotné 4 Zimní a letní Čeština 8  
KPO/PAS Právo a sport Zimní a letní Čeština 3  
KPO/PNS Právo k nehmotným statkům Zimní a letní Čeština 3  
KPO/POJ Pojistné právo Zimní a letní Čeština 3  
KPO/POPR Právní vztahy k nemovitým věcem Letní Čeština 4  
KPO/PPJ Právnické profese v justici Zimní a letní Čeština 3  
KPO/PRSZ Občanské právo procesní - státní zkouška Zimní a letní Čeština 0  
KPO/PR1 Občanské právo procesní 1 Zimní a letní Čeština 4  
KPO/PR1N Civilní proces 1 Letní Čeština 3  
KPO/PR2 Občanské právo procesní 2 Zimní a letní Čeština 4  
KPO/PR2N Civilní proces 2 Zimní a letní Čeština 4  
KPO/PR3 Občanské právo procesní 3 Zimní a letní Čeština 6  
KPO/PR3N Civilní proces 3 Zimní a letní Čeština 6  
KPO/PVSS Partnerství veřejného a soukr. sektoru Zimní Čeština 3  
KPO/ROP Rodinné právo Zimní Čeština 3  
KPO/SIMP Simulovaný proces Zimní Čeština 3  
KPO/SOE Soudní exekuce Zimní Čeština 3  
KPO/SOX1 Soudní praxe 1 Zimní Čeština 3  
KPO/SOX2 Soudní praxe 2 Letní Čeština 3  
KPO/USPN Úvod do studia práva pro nepráníky Zimní Čeština 3  
KPO/VPR Věcná práva Letní Čeština 3  
KPO/ZSP Základy soukromého práva Zimní a letní Čeština 5  
KPO/ZSPN Základy soukromého práva Zimní a letní Čeština 4  
KPO/9USPN Úvod do studia práva pro neprávníky Zimní Čeština 3  
KPP/BP Bakalářská práce Zimní a letní Čeština 7  
KPP/BPO Bakalářská práce - obhajoba Zimní a letní Čeština 0  
KPP/DP Diplomová práce - pracovní právo Zimní a letní Čeština 18  
KPP/DPO Diplomová práce - obhajoba Zimní a letní Čeština 0  
KPP/DPP Právo při výkonu práce Zimní a letní Čeština 10  
KPP/IPP Internetové a počítačové právo Zimní a letní Čeština 3  
KPP/PO1 Pracovní právo 1 Letní Čeština 3  
KPP/PO1R Pracovní právo 1 Zimní a letní Čeština 4  
KPP/PO2 Pracovní právo 2 Zimní Čeština 6  
KPP/PO2N Pracovní právo 2 Zimní Čeština 6  
KPP/PO2R Pracovní právo 2 Zimní a letní Čeština 5  
KPP/PO2VS Pracovní právo 2 pro veř. spr. Zimní a letní Čeština 4  
KPP/PPA Pracovněprávní vztahy v advokacii Letní Čeština 3  
KPP/PPEU Pracovní právo v EU Zimní a letní Čeština 3  
KPP/PZ Právo sociál. zabezpečení Zimní a letní Čeština 6  
KPP/PZN Právo sociál. zabezpečení Zimní a letní Čeština 4  
KPP/PZR Právo sociál. zabezpečení Zimní a letní Čeština 5  
KPP/SZEU Sociální zabezpečení v EU Zimní a letní Čeština 3  
KPS/PPPR Psychopatologie pro právníky Letní Čeština 3  
KPS/ZPS Základy psychologie pro právníky Zimní Čeština, Ruština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSP/ASP Aplikace správního práva pro VS Zimní Čeština 4  
KSP/BP Bakalářská práce Zimní a letní Čeština 7  
KSP/BPO Bakalářská práce - obhajoba Zimní a letní Čeština 0  
KSP/DP Diplomová práce - správní právo Zimní a letní Čeština 18  
KSP/DPO Diplomová práce - obhajoba Zimní a letní Čeština 0  
KSP/DUS Demokracie a územní samospráva Zimní a letní Čeština 3  
KSP/KMP Komunální právo Zimní a letní Čeština 3  
KSP/POPK Právo ochrany přírody a krajiny Zimní a letní Čeština 3  
KSP/PŽP Právo životního prostředí Zimní a letní Čeština 4  
KSP/PŽPR Právo životního prostředí Zimní a letní Čeština 5  
KSP/SJS Soudní judikatura ve věcech správních Zimní Čeština 3  
KSP/SPPS Přípravný seminář ke státní zkoušce Zimní a letní Čeština 2  
KSP/SPR Správní procesy dle správního řádu Zimní a letní Čeština 3  
KSP/SPSZ Správní právo - státní závěrečná zkouška Zimní a letní Čeština 0  
KSP/SP1 Správní právo 1 Letní Čeština 4  
KSP/SP1N Správní právo 1 Letní Čeština 3  
KSP/SP1R Správní právo 1 Zimní a letní Čeština 4  
KSP/SP2 Správní právo 2 Zimní a letní Čeština 5  
KSP/SP2N Správní právo 2 Zimní Čeština 4  
KSP/SP3 Správní právo 3 Zimní a letní Čeština 7  
KSP/SP3N Správní právo 3 Letní Čeština 4  
KSP/SP4 Správní právo 4 Zimní Čeština 6  
KSP/SP4R Správní právo 4 Zimní a letní Čeština 8  
KSP/SSCR Správní soudnictví v ČR Zimní a letní Čeština 3  
KSP/TPVS Tvorba práva v činnosti VS Letní Čeština 4  
KSP/ÚŽP Úvod do práva životního prostředí Zimní a letní Čeština 3  
KSP/VNS Vnitřní správa Letní Čeština 3  
KSP/VZK Veřejné zakázky a koncese Zimní Čeština 3  
KSP/ZCHLP Zemědělské, chovatelské a lovecké právo Letní Čeština 3  
KSR/BP Bakalářská práce Zimní a letní Čeština 7  
KSR/BPO Bakalářská práce - obhajoba Zimní a letní Čeština 0  
KSR/BPR Seminář k bakalářské práci Zimní a letní Čeština 5  
KSR/BPS Seminář k bakalářské práci Zimní Čeština 3  
KSR/BZSGR Bak. zkouška z regionalistiky Zimní a letní Čeština 0  
KSR/BZSP Bakalářská zkouška ze správního práva Zimní a letní Čeština 0  
KSR/BZVS Bakalářská zkouška z veřejné správy Zimní a letní Čeština 0  
KSR/DP Diplomová práce - veřejná správa Zimní a letní Čeština 18  
KSR/DPO Diplomová práce - obhajoba Zimní a letní Čeština 0  
KSR/DS Diplomový seminář Zimní Čeština 10  
KSR/DYVS Dynamika veřejné správy Zimní Čeština 4  
KSR/EÚS Evropské ústavní a správní systémy Zimní Čeština 7  
KSR/IVP Inovace a veřejná politika Zimní a letní Čeština 3  
KSR/IVT Informace ve veřejné správě Zimní a letní Čeština 4  
KSR/IVTR Informace ve veřejné správě Zimní a letní Čeština 5  
KSR/KOČR Kraj a obec jako subjekty veřejné politi Zimní a letní Čeština 3  
KSR/KVÚ Lidský faktor ve veřejné správě Zimní a letní Čeština 2  
KSR/MPPR Místní právní předpisy a jejich tvorba Zimní a letní Čeština 4  
KSR/MPPT Místní právní předpisy a jejich tvorba Zimní a letní Čeština 3  
KSR/MPRR Municipální politika a rozvoj regionů Letní Čeština 4  
KSR/MVS Moderní veřejná správa a její nástroje Letní Čeština 2  
KSR/OKSZ Územní samospráva - SZ Zimní a letní Čeština 0  
KSR/OPVR Organizační procesy ve veřejné správě Zimní a letní Čeština 5  
KSR/OPVS Organizační procesy ve veřejné správě Zimní Čeština 4  
KSR/OS Obsahový seminář Zimní Čeština 4  
KSR/OSPSZ Odvětvové správní politiky- SZ Zimní a letní Čeština 0  
KSR/OVP Občan ve veřejném prostoru Zimní a letní Čeština 3  
KSR/PAVS Prostorové aspekty veřejné správy Zimní Čeština 4  
KSR/PDS Předdiplomní stáž Letní Čeština 6  
KSR/PMVS Personální management ve VS Zimní a letní Čeština 4  
KSR/PMVSN Služební a pracovněprávní vztahy ve VS Zimní a letní Čeština 4  
KSR/PSOS Prostorová a sociální organizace společ Letní Čeština 4  
KSR/PSOSN Prostorová a sociální organizace společ Letní Čeština 5  
KSR/SF Strukturální fondy EU Zimní a letní Čeština 3  
KSR/SOV Správa v oblasti vzdělávání Zimní a letní Čeština 3  
KSR/SPA Sociálněprávní aspekty veřejné správy Zimní Čeština 4  
KSR/SPMA Spec. problémy správy městs. aglomerací Zimní Čeština 3  
KSR/SPX Správní praxe Zimní a letní Čeština 3  
KSR/SPXR Správní praxe Zimní a letní Čeština 7  
KSR/SSR Společnost, sociální rozvoj a VS Zimní Čeština 5  
KSR/SSRN Společnost, sociální rozvoj a VS Zimní Čeština 4  
KSR/SSS Stát, správa a samospráva Zimní Čeština 4  
KSR/SSSR Společnost, sociální rozvoj a VS Zimní a letní Čeština 5  
KSR/STP Stavební právo Zimní a letní Čeština 3  
KSR/SZPR Sociální a zdravotní politika a správa Zimní a letní Čeština 4  
KSR/SZPS Sociální a zdravotní politika a správa Zimní a letní Čeština 3  
KSR/TAD1 Technika administrativy 1 Zimní Čeština 2  
KSR/TAD2 Technika administrativy 2 Letní Čeština 2  
KSR/TLLP Teorie legislativy a legislativní proc. Zimní a letní Čeština 3  
KSR/UNS Právní úprava neziskového sektoru Zimní a letní Čeština 3  
KSR/ÚSP Územní správa a samospráva Zimní a letní Čeština 3  
KSR/ÚSP3R Územní správa a samospráva-3. roč. VS Zimní a letní Čeština 2  
KSR/ÚSP3V Územní správa a samospráva - 3. roč. VS Zimní a letní Čeština 3  
KSR/VPSV Odvětvové správní politiky Zimní Čeština 4  
KSR/VPVS Veřejný prostor a veřejná správa Zimní a letní Čeština 3  
KSR/VSSZ Veřejná správa - státní zkouška Zimní a letní Čeština 0  
KSR/ZSS Základy správní vědy Zimní a letní Čeština 3  
KSR/ZSV Základy správní vědy Letní Čeština 4  
KSR/9MPPR Místní právní předpisy a jejich tvorba Letní Čeština 4  
KSR/9PSON Prostorová a sociální organizace společ Letní Čeština 4  
KSR/9SSRR Společnost, sociální rozvoj a VS Zimní Čeština 5  
KSR/9SZPR Sociální a zdravotní politika a správa Zimní Čeština 4  
KSR/9SZPS Sociální a zdravotní politika a správa Zimní a letní Čeština 3  
KSR/9ÚS3R Územní správa a samospráva - 3. roč. VS Letní Čeština 2  
KSR/9ZSS Základy správní vědy Zimní Čeština 3  
KTB/PNA Právní nauky Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTO/DM Dílenská metrologie Zimní a letní Čeština, Angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTO/KER Kvalita, ergonomie a racionalizace práce Zimní Čeština 4  
KTO/PAM Praktické aplikace metrologie Letní Čeština 6  
KTO/ŘJ Řízení jakosti Zimní Čeština, Angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTO/9KER Kvalita, ergonomie a racionalizace práce Zimní Čeština 4  
KTP/AULP Úvod do studia lidských práv Zimní a letní Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTP/BP Bakalářská práce Zimní a letní Čeština 7  
KTP/BPO Bakalářská práce - obhajoba Zimní a letní Čeština 0  
KTP/DFP Dějiny právní filozofie Zimní a letní Čeština 3  
KTP/DP Diplomová práce - teorie práva Zimní a letní Čeština 18  
KTP/DPO Diplomová práce - obhajoba Zimní a letní Čeština 0  
KTP/DTP1 Teoretické základy právní vědy 1 Zimní a letní Čeština 5  
KTP/DTP2 Teoretické základy právní vědy 2 Zimní a letní Čeština 10  
KTP/PIN Právní informatika Zimní a letní Čeština 3  
KTP/PMET Právní metodologie Zimní a letní Čeština 3  
KTP/PRE Právní etika Letní Čeština 3  
KTP/SO Sociálněprávní studia Zimní a letní Čeština 3  
KTP/TPDZ Teorie práva - dílčí část souborné zk. Zimní Čeština 0  
KTP/TPH1 Teorie práva 1 Zimní Čeština 2  
KTP/TPSZ Teorie práva - státní zkouška Zimní a letní Čeština 0  
KTP/TP1 Teorie práva 1 Zimní Čeština 4  
KTP/TP1R Teorie práva 1 - právní propedeutika Zimní a letní Čeština 4  
KTP/TP2 Teorie práva 2 Letní Čeština 5  
KTP/TP2N Teorie práva 2 - právní metodologie Letní Čeština 4  
KTP/TP2R Teorie práva 2 - právní metodologie Zimní a letní Čeština 5  
KTP/TP3 Teorie práva 3 Zimní Čeština 7  
KTP/TP3N Teorie práva 3 - dějiny právního myšlení Zimní Čeština 6  
KTP/TP3R Teorie práva 3 - dějiny právního myšlení Zimní a letní Čeština 7  
KTP/ULP Úvod do studia lidských práv Zimní a letní Čeština 3  
KTP/ULPO Úvod do studia lidských práv pro nepr. Zimní a letní Čeština 2  
KTP/ÚSI Úloha ÚS při interpr. a dotváření práva Zimní a letní Čeština 3  
KTP/VKZIP Vybr. kap. židovského a islámského pr. Zimní a letní Čeština 3  
KTP/ZL Základy legislativy Zimní a letní Čeština 4  
KTP/9TP1N Teorie práva 1 - právní propedeutika Zimní Čeština 4  
KTP/9TP1R Teorie práva 1 - právní propedeutika Zimní Čeština 4  
KTP/9TP2N Teorie práva 2 - právní metodologie Letní Čeština 5  
KTP/9TP2R Teorie práva 2 - právní metodologie Letní Čeština 5  
KTR/AUTR1 Úvod do trestního práva 1 Zimní Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTR/AUTR2 Úvod do trestního práva 2 Letní Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTR/DP Diplomová práce - trestní právo Zimní a letní Čeština 18  
KTR/DPO Diplomová práce - obhajoba Zimní a letní Čeština 0  
KTR/KRA Kriminalistika Zimní Čeština 3  
KTR/KRI Kriminologie Zimní Čeština 3  
KTR/NMD Násilná, mravnost. a drogová kriminalita Zimní a letní Čeština 3  
KTR/SL Soudní lékařství Zimní a letní Čeština 3  
KTR/TRSZ Trestní právo - státní zkouška Zimní a letní Čeština 0  
KTR/TR1 Trestní právo 1 Zimní a letní Čeština 5  
KTR/TR1R Trestní právo 1 Zimní a letní Čeština 4  
KTR/TR2 Trestní právo 2 Zimní a letní Čeština 4  
KTR/TR3 Trestní právo 3 Zimní a letní Čeština 7  
KTR/TR4 Trestní právo 4 Letní Čeština 6  
KTR/TR4R Trestní právo 4 Zimní a letní Čeština 8  
KTR/9KRA1 Kriminalistika 1 Zimní Čeština 3  
KTR/9KRA2 Kriminalistika 2 Letní Čeština 4  
KTR/9KRI Kriminologie Zimní Čeština 4  
KTR/9MHTČ Majetkové a hospodářské trestné činy Letní Čeština 3  
KTR/9NMD Násilná, mravnost. a drogová kriminalita Letní Čeština 3  
KTR/9TRH Trestní právo hmotné Zimní Čeština 6  
KTR/9TRP Trestní právo procesní Letní Čeština 6  
KTV/BPATV Právní aspekty TVS Zimní Čeština 2  
KÚP/ACCL Základy ústavního práva ČR Zimní Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KÚP/AELLP Evropské právo v praxi Zimní Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KÚP/AEUL1 Základy práva EU 1 Zimní Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KÚP/AEUL2 Základy práva EU 2 Letní Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KÚP/ALPM Lidská práva,menšiny, zákaz diskriminace Zimní Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KÚP/AMOF Pohyby a svobody v právu EU Letní Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KÚP/APEUL Procesní práva v právu EU Letní Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KÚP/ASÚS1 Středoevropské ústavní systémy 1 Zimní Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KÚP/ASÚS2 Středoevropské ústavní systémy 2 Letní Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KÚP/BP Bakalářská práce Zimní a letní Čeština 7  
KÚP/CS1 Případové studie 1 Zimní Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KÚP/CS2 Případové studie 2 Letní Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KÚP/DCL1 Civil Law 1 Zimní a letní Angličtina 5  
KÚP/DCL2 Civil Law 2 Zimní a letní Angličtina 10  
KÚP/DP Diplomová práce - ústavní právo Zimní a letní Čeština 18  
KÚP/DPO Diplomová práce - obhajoba Zimní a letní Čeština 0  
KÚP/EPIP Evropské právo v informační praxi Zimní a letní Čeština 3  
KÚP/EPPP Evropské právo v právní praxi Zimní Čeština 3  
KÚP/ESP Evropské správní právo Zimní Čeština 4  
KÚP/JESLP Judikatura ESLP Zimní a letní Čeština 3  
KÚP/JÚS Judikatura Ústavního soudu ČR Letní Čeština 3  
KÚP/LPM Lidská práva a menšiny Zimní a letní Čeština 3  
KÚP/LPS Lidská práva a ústavní systém ČR Zimní a letní Čeština 3  
KÚP/LPT Ústava a právo na informace Zimní a letní Čeština 3  
KÚP/PEUF1 Právo Evropské unie (FF) 1 Zimní a letní Čeština 2  
KÚP/PEUF2 Právo Evropské unie (FF) 2 Zimní a letní Čeština 5  
KÚP/PEU1 Právo Evropské unie 1 Zimní Čeština 3  
KÚP/PEU1R Právo Evropské unie 1 Zimní a letní Čeština 2  
KÚP/PEU2 Právo Evropské unie 2 Letní Čeština 7  
KÚP/PEU2N Právo Evropské unie 2 Letní Čeština 6  
KÚP/PEU2R Právo Evropské unie 2 Zimní a letní Čeština 5  
KÚP/SÚS Ústavní systémy - srovn. úst. pr. Letní Čeština 3  
KÚP/SV Státověda Zimní Čeština 3  
KÚP/SVR Státověda Zimní a letní Čeština 4  
KÚP/ÚBP1 Úvod do britského práva 1 Zimní Angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KÚP/ÚBP2 Úvod do britského práva 2 Letní Angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KÚP/ÚNOP Úvod do německého občanského práva Letní Němčina 4  
KÚP/ÚNPP Úvod do německého pracovního práva Letní Němčina 4  
KÚP/ÚNP1 Úvod do německého práva 1 Zimní a letní Němčina 3  
KÚP/ÚNP2 Úvod do německého práva 2 Zimní a letní Němčina 3  
KÚP/ÚNTP Ústavní aspekty něm. trestního práva Zimní Němčina 4  
KÚP/ÚNÚP Úvod do německého ústavního práva Zimní Němčina 4  
KÚP/ÚP1 Ústavní právo 1 Zimní Čeština 3  
KÚP/ÚP1N Ústavní právo 1 Zimní Čeština 3  
KÚP/ÚP1R Ústavní právo 1 Zimní a letní Čeština 2  
KÚP/ÚP1Z Ústavní právo 1 Zimní Čeština 3  
KÚP/ÚP2 Ústavní právo 2 Letní Čeština 5  
KÚP/ÚP2N Ústavní právo 2 Letní Čeština 6  
KÚP/ÚP2R Ústavní právo 2 Zimní a letní Čeština 5  
KÚP/ÚS Ústavní soudnictví Zimní Čeština 4  
KÚP/ÚSR Ústavní soudnictví Zimní a letní Čeština 5  
KÚP/ZESP Záv. zkouška - CP - Evr. soukr. právo Zimní a letní Angličtina 0  
KÚP/ZIP Židovské právo Zimní a letní Čeština 3  
KÚP/ZSZIP Zimní škola - Stát, náboženství a právo Letní Čeština 3  
KÚP/ZZNP Záv. zkouška - CP - Zákl. něm. práva Zimní a letní Němčina 0  
KÚP/9SVR Státověda Zimní Čeština 4  
KÚP/9ÚP1N Ústavní právo 1 Zimní Čeština 2  
KÚP/9ÚP1R Ústavní právo 1 Zimní Čeština 2  
KÚP/9ÚP1Z Ústavní právo 1 Zimní Čeština 3  
KÚP/9ÚP2N Ústavní právo 2 Letní Čeština 5  
KÚP/9ÚP2R Ústavní právo 2 Letní Čeština 5  
KÚP/9Ú1ZV Ústavní právo 1 Zimní Čeština 3  
KVU/APODZ Ochrana designu, ochranné známky Zimní a letní Čeština 5  
KVU/APU Autorské právo v umění Zimní a letní Čeština 5