Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Sociální vědy

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
CBG/ETOL Etologie Zimní Čeština 1  
KAJ/AOAA1 Angličtina pro angloamerická studia 1 Zimní Angličtina 4  
KAJ/AOAA2 Angličtina pro angloamerická studia 2 Letní Angličtina 5  
KAJ/AOAA3 Angličtina pro angloamerická studia 3 Zimní Angličtina 4  
KAJ/AOAA4 Angličtina pro angloamerická studia 4 Letní Angličtina 5  
KAJ/AOBA1 Angličtina pro angloamerická studia 1 Zimní Angličtina 4  
KAJ/AOBA2 Angličtina pro angloamerická studia 2 Letní Angličtina 5  
KAJ/ARS Náboženství a spiritualita v USA Zimní a letní Angličtina 6  
KAJ/KJBSZ Kulturně-jazykové reálie Letní Čeština, Angličtina 0  
KAJ/UAS Úvod do angloamerických studií Zimní Angličtina 5  
KAJ/UBAS Úvod do angloamerických studií Zimní Angličtina 6  
KAP/ABSZ Antropologie Letní Čeština 0  
KAP/AC Analytická cvičení Zimní Čeština 6  
KAP/AMV1 Angličtina pro mezinárodní vztahy 1 Zimní Angličtina 4  
KAP/AMV2 Angličtina pro mezinárodní vztahy 2 Letní Angličtina 5  
KAP/AOP Angličtina pro politology - pokročilí Letní Angličtina 5  
KAP/AP Analýzy pro praxi Zimní Čeština 6  
KAP/APNSZ Aplikovaná politologie Letní Čeština 0  
KAP/APP Angličtina pro politology - úvod Zimní a letní Čeština 4  
KAP/APP1 Angličtina pro politology - úvod Zimní Angličtina 4  
KAP/AREG Africký regionalismus Zimní Angličtina 5  
KAP/ARS Aplikované semináře rozvojových studií Zimní a letní Angličtina 4  
KAP/ATL Problematika euroatlantismu Zimní Čeština 4  
KAP/ATV Aktuální témata výzkumu Letní Čeština 3  
KAP/AVP Analýza veřejné politiky Zimní Čeština 6  
KAP/AZAP Analýza zahraniční politiky Zimní Čeština 5  
KAP/AZP Analýza zahraniční politiky Letní Čeština 4  
KAP/AZPO Analýza zahraniční politiky Zimní Čeština 6  
KAP/BABSZ Britská a americká studia Letní Čeština 0  
KAP/BALT Region Baltského moře Letní Čeština 4  
KAP/BASZ Britská a americká studia Letní Čeština 0  
KAP/BEZP Závěrečný projekt - bezpečnostní studia Zimní a letní Čeština 3  
KAP/BP Bakalářská práce Zimní a letní Čeština 12  
KAP/BPMT Bakalářská práce Zimní a letní Čeština 12  
KAP/BPMV Bakalářská práce Zimní a letní Čeština 12  
KAP/BPP Bakalářská práce Zimní a letní Čeština 12  
KAP/BPSM Bakalářský seminář Zimní a letní Čeština 12  
KAP/BPSP Bakalářský seminář Zimní a letní Čeština 12  
KAP/BSNSZ Bezpečnostní studia Zimní a letní Čeština 0  
KAP/BYR Stát a byrokracie Zimní Čeština 6  
KAP/CAN Kanadská politika Zimní Čeština 4  
KAP/CEMP Comparative ethnic and minority politics Letní Angličtina 8  
KAP/CKT Čtení klasických sociálněvědních textů Letní Čeština 6  
KAP/COM Commonwealth: společnost a politika Zimní Čeština 4  
KAP/COMO Commonwealth a mezinárodní politika Letní Čeština 6  
KAP/CPK Česká politická kultura Zimní Čeština, Angličtina 3  
KAP/CPS Český politický systém Letní Čeština 6  
KAP/CPSV Vývoj českého politického systému Zimní Čeština 4  
KAP/CRE Politický systém České republiky Zimní a letní Angličtina 5  
KAP/CRMP ČSR a ČR v mezinárodní politice Letní Čeština, Angličtina 5  
KAP/CRMS Česká republika v mezinárodním systému Letní Čeština 3  
KAP/CSS Český stranický systém Zimní Čeština 2  
KAP/DD Doktorská dizertační práce Letní Čeština 50  
KAP/DID1 Didaktika společenských věd 1 Zimní Čeština 2  
KAP/DID2 Didaktika společenských věd 2 Letní Čeština 2  
KAP/DMNSZ Dějiny mezinárodních vztahů Zimní a letní Čeština 0  
KAP/DP Diplomová práce Zimní a letní Čeština 18  
KAP/DPM Diplomová práce Zimní a letní Čeština 18  
KAP/DPP Diplomová práce Zimní a letní Čeština 18  
KAP/DPSM Diplomový seminář Zimní a letní Čeština 18  
KAP/DPSP Diplomový seminář Zimní a letní Čeština 18  
KAP/DPT Dějiny politických teorií Zimní a letní Čeština 6  
KAP/DPT1 Dějiny politických teorií 1 Zimní Čeština 3  
KAP/DPT2 Dějiny politických teorií 2 Letní Čeština 4  
KAP/DPU Diplomová práce Letní Čeština 8  
KAP/DSU Diplomový seminář Zimní Čeština 10  
KAP/DS1D Doktorský seminář 1 Zimní Čeština 11  
KAP/DS2D Doktorský seminář 2 Letní Čeština 11  
KAP/DS3D Doktorský seminář 3 Zimní Čeština 11  
KAP/DS4D Doktorský seminář 4 Letní Čeština 11  
KAP/DTE Přechody k demokracii ve střední Evropě Zimní a letní Angličtina 5  
KAP/DVE1D Duchovní vývoj Evropy 1 Zimní a letní Čeština 5  
KAP/DVE2D Duchovní vývoj Evropy 2 Zimní a letní Čeština 5  
KAP/EB Energetická bezpečnost Letní Čeština 3  
KAP/EBD Evropská bezpečnost Zimní a letní Čeština 5  
KAP/ECE Evropeizace ve střední a východní Evropě Zimní a letní Angličtina 5  
KAP/ECPD Evropská a česká politologie Zimní a letní Čeština 5  
KAP/EFBSZ Evropská studia s francouzštinou Zimní a letní Čeština 0  
KAP/EITD Teorie evropské integrace Zimní a letní Čeština 5  
KAP/ENBSZ Evropská studia s němčinou Zimní a letní Čeština 0  
KAP/ENSZ Evropský regionalismus Zimní a letní Čeština 0  
KAP/EPEI Evropské ekon. a pol. instituce Zimní Čeština 2  
KAP/EPOS Evropské politické systémy Letní Čeština 6  
KAP/EPT Empirické politické teorie Zimní a letní Čeština 6  
KAP/ER Evropa regionů Zimní a letní Čeština 4  
KAP/ERD Evropa regionů-historicko-polit. přehled Zimní a letní Čeština 5  
KAP/ERE Evropa regionů Letní Čeština 4  
KAP/ERNSZ Evropský regionalismus Letní Čeština 0  
KAP/ERT Extremismus, radikalismus a terorismus Zimní Čeština 8  
KAP/ESE Evropská bezpečnost Zimní Angličtina 5  
KAP/ESVED Evropeizace středovýchodní Evropy Zimní a letní Čeština 5  
KAP/EU Evropská unie Zimní Čeština 4  
KAP/EZAP Evropské zahraniční politiky Letní Čeština 6  
KAP/FBSZ Filozofie Letní Čeština 0  
KAP/FILM Politika a film Zimní Čeština 6  
KAP/FMS Formování mezinárodního systému Letní Čeština 6  
KAP/FMS1 Formování mezinárodního systému 1 Letní Čeština 3  
KAP/FMS2 Formování mezinárodního systému 2 Zimní Čeština 3  
KAP/FOP Francouzština pro politology Zimní Francouzština 5  
KAP/FPP Francouzština pro politology - úvod Zimní Francouzština 5  
KAP/GE Německo a Střední Evropa Zimní a letní Angličtina 5  
KAP/GEG Geopolitika a geostrategie Letní Čeština 6  
KAP/GEO Geografické aspekty politiky Zimní Čeština 6  
KAP/GEON Geografické aspekty politiky Zimní Čeština 4  
KAP/GEO1 Politická geografie 1 Zimní Čeština 3  
KAP/GEO2 Politická geografie 2 Letní Čeština 3  
KAP/GER Politika německy mluvících zemí Zimní Čeština 4  
KAP/GG Geopolitika a geostrategie Zimní Čeština 4  
KAP/GGD Geopolitika a geostrategie Zimní a letní Čeština 5  
KAP/GRI Globalizace, regionalizace a integrace Letní Čeština 8  
KAP/GRNSZ Globální svět a regiony Letní Čeština 0  
KAP/GR1 Problémy globalizace 1 Zimní Čeština 4  
KAP/GR2 Problémy globalizace 2 Letní Čeština 4  
KAP/GS Globální svět Zimní Čeština 4  
KAP/GSN Globální svět Letní Čeština 8  
KAP/GSNSZ Globální studia Zimní a letní Čeština 0  
KAP/GUNSZ Geografie Zimní a letní Čeština 0  
KAP/GV Globální vládnutí Letní Čeština 3  
KAP/GVD Geografie voleb Zimní a letní Čeština 5  
KAP/INST Problematika institucionalismu Zimní Čeština 3  
KAP/INSTD Institucionalismus Zimní a letní Čeština 5  
KAP/IOE Mezinár. a reg. organizace v Evropě Letní Angličtina 5  
KAP/IP Integrační procesy Zimní Čeština 4  
KAP/IRCE Mezinárodní vztahy ve střední Evropě Zimní a letní Angličtina 10  
KAP/ISEU Institucionální systém Evropské unie Zimní Čeština 3  
KAP/JAP Jazyk a politika Letní Čeština 5  
KAP/JAPO Jazyk a politika Letní Čeština 6  
KAP/JKBSZ Jazykově kulturní blok Letní Čeština 0  
KAP/JVE Region Jihovýchodní Evropa Zimní Čeština, Angličtina 4  
KAP/JVED Region jihovýchodní Evropa Zimní a letní Čeština 5  
KAP/JVZD Justice a vnitřní záležitosti Zimní a letní Čeština 5  
KAP/KBD Konceptualizace bezp. v mez. vztazích Zimní a letní Čeština 5  
KAP/KDS Komunální politika v demokrat. zemích Zimní Čeština 4  
KAP/KOMP Komparace demokratických systémů Zimní Čeština 6  
KAP/KORP Korporativismus Letní Čeština 3  
KAP/KPBSZ Komparativní politologie Letní Čeština 0  
KAP/KUVE Východoevropská kultura Letní Čeština 6  
KAP/LB Lidská bezpečnost Letní Čeština 3  
KAP/LOB Nátlakové skupiny a lobování Letní Čeština, Angličtina 4  
KAP/MB Mezinárodní bezpečnost Zimní Čeština 3  
KAP/MEB Mezinárodní bezpečnost Zimní Čeština 6  
KAP/MED Média v současné politice Letní Čeština 4  
KAP/MES Metodologický seminář Zimní Čeština 4  
KAP/MET Metodologický proseminář Zimní Čeština 1  
KAP/METMV Metodologický proseminář Zimní Čeština 1  
KAP/MEV Mezinárodní ekonomické vztahy Letní Čeština 5  
KAP/MEZB Mezinárodní a regionální bezpečnost Letní Čeština 8  
KAP/MID Mez. instituce a formy globál. vládnutí Zimní a letní Čeština 5  
KAP/MIN Problematika minorit v demokracii Zimní Čeština 4  
KAP/MINSZ Mikroanalytická politologie Letní Čeština 0  
KAP/MO Mezinárodní organizace a režimy Letní Čeština 4  
KAP/MPR Nové mocnosti v mezinárodní politice Letní Čeština 8  
KAP/MPT1 Moderní politologické teorie 1 Zimní Čeština 2  
KAP/MPT2 Moderní politologické teorie 2 Letní Čeština 3  
KAP/MS Moderní stát Letní Čeština 4  
KAP/MSBK Mezinárodní systém a bipolární konflikt Letní Čeština 3  
KAP/MSVE Vývoj moderních východoevropských států Zimní Čeština 5  
KAP/MS1D Metodologický seminář 1 Zimní Čeština 10  
KAP/MS2D Metodologický seminář 2 Letní Čeština 10  
KAP/MVBAS Metodologický proseminář Zimní Čeština 1  
KAP/MVBSZ Mezinárodní vztahy Letní Čeština 0  
KAP/MVMV1 Mezinárodní vztahy 1 Zimní Čeština 5  
KAP/MVMV2 Mezinárodní vztahy 2 Letní Čeština 6  
KAP/MVNSZ Mezinárodní vztahy jako sociální věda Letní Čeština 0  
KAP/MVSD Pol. geografie mez. veřejných statků Zimní a letní Čeština 5  
KAP/MVSZZ Státní závěrečná zkouška Zimní a letní Čeština 0  
KAP/MV1 Mezinárodní vztahy 1 Zimní Čeština 3  
KAP/MV2 Mezinárodní vztahy 2 Letní Čeština 4  
KAP/NAC1 Nacionalismus 1 Zimní Čeština 4  
KAP/NAC2 Nacionalismus 2 Letní Čeština 4  
KAP/NAS Nacionalismus a separatismus Zimní Čeština 6  
KAP/NDR Nedemokratické režimy Zimní Čeština 5  
KAP/NED Nedemokratické režimy Zimní Čeština 6  
KAP/NEDE Nedemokratické režimy Zimní Čeština 6  
KAP/NMMD Nové mocnosti v mezinárodní politice Zimní a letní Čeština 5  
KAP/NMP Nová média v politice Letní Čeština 3  
KAP/NOM Nová média v politice Letní Čeština 6  
KAP/NOP Němčina pro politology Zimní a letní Němčina 5  
KAP/NPP Němčina pro politology - úvod Zimní Němčina 5  
KAP/NSZZP Státní závěrečná zkouška Letní Čeština 0  
KAP/OD Obhajoba disertační práce Letní Čeština 0  
KAP/OMS Občan a moderní stát Zimní Čeština 4  
KAP/OPBSZ Obecná politologie Letní Čeština 0  
KAP/OS Občanská společnost Zimní Čeština 4  
KAP/OSN OSN v mezinárodních vztazích Zimní Čeština 4  
KAP/OZDSZ Oborový základ Zimní a letní Čeština 0  
KAP/OZZ Občan a zprostředkování zájmů Letní Čeština 8  
KAP/PA Policy analýza Letní Čeština 5  
KAP/PADE Političtí aktéři v demokracii Zimní Čeština 6  
KAP/PAF Politika a film Zimní a letní Čeština, Angličtina 3  
KAP/PAVS Politologické aspekty veřejné správy Letní Čeština 5  
KAP/PCCE Současná středoevropská politika Zimní a letní Angličtina 10  
KAP/PER Politický extremismus a radikalismus Zimní Čeština 5  
KAP/PF Politická filozofie Zimní Čeština 6  
KAP/PF1 Politická filozofie 1 Zimní Čeština 3  
KAP/PF2 Politická filozofie 2 Letní Čeština 4  
KAP/PGBV Politická geografie Blízkého východu Zimní Čeština 3  
KAP/PGED Pol. geografie Evropy a jejích regionů Zimní a letní Čeština 5  
KAP/PGPP Politická geografie postsovět. prostoru Zimní Čeština 4  
KAP/PHP Přednáška hostujícího profesora Zimní a letní Čeština 4  
KAP/PIHN Politická ideologie Zimní Čeština 3  
KAP/PIN Politická ideologie nacionalismu Letní Čeština 4  
KAP/PKD Přechody k demokracii Zimní Čeština 3  
KAP/PKON Politická komunikace Letní Čeština 6  
KAP/PM Politický marketing Zimní Čeština 3  
KAP/PMA Politický marketing Letní Čeština 6  
KAP/PMBSZ Politika a média Zimní a letní Čeština 0  
KAP/POBSZ Politologie Letní Čeština 0  
KAP/POL1 Politologie 1 Zimní a letní Čeština 3  
KAP/POL2 Politologie 2 Letní Čeština 3  
KAP/POM Mezinárodní pomoc v současném světě Letní Čeština 3  
KAP/POS1 Politické systémy 1 Zimní a letní Čeština 4  
KAP/POS2 Politické systémy 2 Zimní a letní Čeština 4  
KAP/POS3 Politické systémy 3 Zimní a letní Čeština 4  
KAP/POS4 Politické systémy 4 Zimní a letní Čeština 4  
KAP/PPP Politika v postsovětském prostoru Letní Čeština 4  
KAP/PP1 Politologie 1 Zimní Čeština 5  
KAP/PP2 Politologie 2 Letní Čeština 5  
KAP/PRA Praxe Zimní a letní Čeština 5  
KAP/PRAXE Souvislá praxe Letní Čeština 10  
KAP/PREU Politiky a rozšiřování Evropské unie Letní Čeština 4  
KAP/PRNSZ Politologie a rozvojová studia Letní Čeština 0  
KAP/PRO Projektové řízení ve veřejném sektoru Letní Čeština 5  
KAP/PROJ Projekty a odborné texty v politologii Zimní Čeština 4  
KAP/PROP Politická propaganda Zimní Čeština 6  
KAP/PSAZ Politické systémy anglosaských zemí Zimní Čeština 6  
KAP/PSBSZ Politika a stát Zimní a letní Čeština 0  
KAP/PSBV Politické systémy Blízkého východu Zimní Čeština 3  
KAP/PSCR Politický systém České republiky Letní Čeština 4  
KAP/PSDSZ Podoborová specializace Zimní a letní Čeština 0  
KAP/PSED Politické strany v Evropě Zimní a letní Čeština 5  
KAP/PSP Problémy současné politiky Zimní Čeština 2  
KAP/PSSV Politický systém Sovětského svazu Zimní Čeština 5  
KAP/PT Soudobé politické teorie Zimní Čeština 6  
KAP/PUNSZ Pedagogicko-psychologická průprava Zimní a letní Čeština 0  
KAP/PVE Politika východní Evropy Zimní Čeština 6  
KAP/RBK Regionální bezpečnostní komplexy Letní Čeština 6  
KAP/RE Region Evropa Zimní Čeština 3  
KAP/RECD Recenze Zimní a letní Čeština 5  
KAP/REGE Regionální politiky států Evropské unie Letní Čeština 8  
KAP/RET Řešení extrémismu a terorismu Letní Čeština 8  
KAP/RI Ruská identita Letní Čeština 3  
KAP/RIS Obecná politologie Zimní Čeština 4  
KAP/RK Řešení konfliktů v mez. vztazích Letní Čeština 4  
KAP/RKD Řešení konfliktů v mezinár. vztazích Zimní a letní Čeština 5  
KAP/RKH Rusko a východní Evropa ve filmu a hudbě Letní Čeština 6  
KAP/RKP Regionalismus v komparativní perspektivě Zimní Čeština 3  
KAP/RLZ Projektové řízení ve veřejném sektoru Zimní a letní Čeština 4  
KAP/RM Média a rozvoj Zimní Čeština 3  
KAP/RMP Rozvoj a ekonomické problémy světa Zimní Čeština 3  
KAP/RMV1 Ruština pro mezinárodní vztahy 1 Zimní Čeština 6  
KAP/RMV2 Ruština pro mezinárodní vztahy 2 Letní Čeština 4  
KAP/RMV3 Ruština pro mezinárodní vztahy 3 Zimní Čeština 4  
KAP/RMV4 Ruština pro mezinárodní vztahy 4 Letní Čeština 5  
KAP/ROP Ruština pro politology Zimní Čeština 5  
KAP/RPE Rozvojové politiky států Evropské unie Zimní Čeština 8  
KAP/RPP Rusko a postsovětský prostor Letní Čeština 6  
KAP/RRH Rozvojové regiony v mezinárodní politice Letní Čeština 8  
KAP/RSED Region střední Evropa Zimní a letní Čeština 5  
KAP/RSNSZ Regionální studia Letní Čeština 0  
KAP/RSSZ Ruská studia Letní Čeština 0  
KAP/RS1 Rozvojová studia 1 Zimní Čeština, Angličtina 4  
KAP/RS2 Rozvojová studia 2 Letní Angličtina 5  
KAP/RUBSZ Ruská studia Letní Čeština 0  
KAP/RVE1 Reálie východní Evropy 1 Letní Čeština 4  
KAP/RVE2 Reálie východní Evropy 2 Zimní Čeština 5  
KAP/R1D Recenze 1 Zimní a letní Čeština 5  
KAP/R2D Recenze 2 Zimní a letní Čeština 5  
KAP/SADP Sběr dat a práce s daty v polit. a MV Zimní Čeština 6  
KAP/SBSZ Sociologie Letní Čeština 0  
KAP/SD Studie/odborný článek Zimní a letní Čeština 10  
KAP/SE Střední Evropa a Pobaltí Letní Čeština 4  
KAP/SHS Strategické hry a simulace Letní Čeština, Angličtina 3  
KAP/SKP Současná komparativní politologie Letní Čeština 4  
KAP/SMS Soudobý mezinárodní systém Letní Čeština 5  
KAP/SMSN Soudobý mezinárodní systém Letní Čeština 8  
KAP/SOK Současné ozbrojené konflikty Zimní Čeština 5  
KAP/SOP Španělština pro politology Zimní Čeština 5  
KAP/SP Stáže a projekty v politologii a MV Zimní Čeština 9  
KAP/SPID Současné politické ideologie Zimní a letní Čeština 5  
KAP/SPP Španělština pro politology - úvod Zimní Čeština 5  
KAP/SR Současné Rusko Letní Čeština 4  
KAP/SRS Slabé a rozpadlé státy Zimní Čeština 4  
KAP/SSPD Slabé státy a protektoráty Zimní a letní Čeština 5  
KAP/SSSR Politický systém SSSR Zimní Čeština 4  
KAP/STAT Stát a státnost v politologii a MV Zimní Čeština 6  
KAP/STM Region Středomoří Letní Čeština 4  
KAP/STR Politické strany a stranické systémy Letní Čeština 8  
KAP/STR1 Politické strany a stranické systémy 1 Zimní Čeština 2  
KAP/STR2 Politické strany a stranické systémy 2 Letní Čeština 3  
KAP/ST1 Současné teorie mezinárodních vztahů 1 Zimní Čeština 3  
KAP/ST2 Současné teorie mezinárodních vztahů 2 Letní Čeština 4  
KAP/ST2D Studie/odborný článek 2 Zimní a letní Čeština 10  
KAP/SVE Region Severní Evropa Letní Čeština 4  
KAP/SVED Komparativní pol. středovýchodní Evropy Zimní a letní Čeština 5  
KAP/SZZD Státní doktorská zkouška Zimní a letní Čeština 0  
KAP/SZZM Státní závěrečná zkouška Letní Čeština 0  
KAP/SZZMT Státní závěrečná zkouška Zimní a letní Čeština 0  
KAP/SZZMV Státní závěrečná zkouška Letní Čeština 0  
KAP/SZZP Státní závěrečná zkouška Letní Čeština 0  
KAP/SZZU Státní závěrečná zkouška Zimní a letní Čeština 0  
KAP/S1D Studie/odborný článek 1 Zimní a letní Čeština 5  
KAP/S2D Studie/odborný článek 2 Zimní a letní Čeština 5  
KAP/S3D Studie/odborný článek 3 Zimní a letní Čeština 10  
KAP/TD Teorie demokracie Zimní Čeština 3  
KAP/TDD Decentralizace v současné politologii Zimní a letní Čeština 5  
KAP/TER Terorismus Letní Čeština 4  
KAP/TI Tvorba identit Letní Čeština, Angličtina 3  
KAP/TK Teorie konfliktu Zimní Čeština 3  
KAP/TKD Teorie koalic:Multidimenzionální přístup Zimní a letní Čeština 5  
KAP/TMNSZ Teorie mezinárodních vztahů Zimní a letní Čeština 0  
KAP/TMV Soudobé teorie mezinárodních vztahů Zimní Čeština 6  
KAP/TMVD Teorie mezinárodních vztahů Zimní Čeština 5  
KAP/TNAC Teorie a teoretici nacionalismu Zimní Čeština 8  
KAP/TS Stát v politické teorii Letní Čeština 6  
KAP/TS1 Teorie státu 1 Zimní Čeština 2  
KAP/TS2 Teorie státu 2 Letní Čeština 3  
KAP/TTMV Témata výzkumu a teorie oboru Zimní Čeština 6  
KAP/TVPD Teorie vnitřní periferie Zimní a letní Čeština 5  
KAP/UES Úvod do evropských studií Zimní Čeština 6  
KAP/UMET Úvod do metodologie politické vědy Zimní Čeština 6  
KAP/UMV Úvod do mezinárodních vztahů Zimní Čeština 7  
KAP/UNIE Evropská unie Zimní Čeština 6  
KAP/UPZ Úvod do praktické žurnalistiky Letní Čeština 5  
KAP/UROZ Úvod do rozvojových studií Zimní Čeština 8  
KAP/URS Úvod do ruských studií Zimní Čeština 6  
KAP/USA Zahraniční politika USA Letní Čeština 5  
KAP/USP Úvod do sociologie politiky Letní Čeština 3  
KAP/USZP Zahraniční politika USA Letní Čeština 6  
KAP/UVES Úvod do studia východní Evropy Zimní Čeština 3  
KAP/UVOD Úvod do metodologie politické vědy Zimní Čeština 5  
KAP/VAN Volby a volební analýza Letní Čeština 4  
KAP/VB Velká Británie a mezinárodní systém Zimní Čeština 5  
KAP/VBMS Velká Británie a mezinárodní systém Zimní Čeština 6  
KAP/VE Region Východní Evropa a Rusko Letní Čeština 4  
KAP/VEBSZ Východoevropská studia Letní Čeština 0  
KAP/VEI Vývoj evropské integrace Letní Čeština 3  
KAP/VEKH Východní Evropa v kinematografii a hudbě Zimní Čeština 4  
KAP/VOL Volby a volební systémy Zimní Čeština 4  
KAP/VOLB Volby a volební systémy Letní Čeština 6  
KAP/VP Veřejné politiky Letní Čeština 6  
KAP/VPE Veřejné politiky Evropské unie Zimní Čeština 8  
KAP/VPED Evropský integrační proces Zimní a letní Čeština 5  
KAP/VPID Vývoj a proměny evr. integr. procesu Zimní a letní Čeština 5  
KAP/VPSD Vývoj a proměny státu Zimní a letní Čeština 5  
KAP/VRPS Vývoj ruské politiky a společnosti Letní Čeština 6  
KAP/VRPS1 Vývoj ruské politiky a společnosti 1 Zimní Čeština 3  
KAP/VRPS2 Vývoj ruské politiky a společnosti 2 Letní Čeština 4  
KAP/VSP Volební studia Letní Čeština 8  
KAP/VS1D Vedení seminářů 1 Zimní Čeština 5  
KAP/VS2D Vedení seminářů 2 Letní Čeština 5  
KAP/VS3D Vedení seminářů 3 Zimní Čeština 5  
KAP/VZSD Vznik a zánik státu Zimní a letní Čeština 5  
KAP/ZAP Zahraniční politika Zimní Čeština 5  
KAP/ZBE Zahraniční politiky států EU Letní Čeština 8  
KAP/ZE Region Západní Evropa Letní Čeština 4  
KAP/ZP Základy politologie Zimní Čeština 7  
KAP/ZPCŽ Závěrečná práce certifik. studia žurnal. Zimní a letní Čeština 3  
KAP/ZUNSZ Základy společenských věd Zimní a letní Čeština 0  
KAP/ŽURN Problémy praktické žurnalistiky Letní Čeština 2  
KAP/1IRCE Mezinárodní vztahy ve střední Evropě Zimní a letní Angličtina 10 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAP/1PCCE Současná středoevropská politika Zimní a letní Angličtina 10 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAP/1PRO Závěrečný projekt Zimní a letní Angličtina 20 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAP/9CEPA Central European Politics Academy Zimní a letní Angličtina 5  
KAR/ADV Archeologie digitálního věku Zimní Čeština 5  
KAR/APR4 Archeologie pravěku 4 Letní Čeština 6  
KAR/PROS Studium prostoru ve společenských vědách Zimní a letní Čeština 3  
KAR/SMRS1 Seminář k funerální archeologii 1 Zimní Čeština 3  
KAR/SMRT1 Smrt v minulosti 1 Zimní Čeština 3  
KAR/SMRT2 Smrt v minulosti 2 Letní Čeština 3  
KAR/ZNA Znalost artefaktů Zimní Čeština 2  
KBS/APHB Africké politické systémy Zimní Čeština 3  
KBS/DS1D Doktorský seminář 1 Zimní Čeština 8  
KBS/DS2D Doktorský seminář 2 Letní Čeština 8  
KBS/DS3D Doktorský seminář 3 Zimní Čeština 8  
KBS/EA Etnologie Afriky Zimní Čeština 4  
KBS/EAHB Dějiny Etiopie a severovýchodní Afriky Letní Čeština 4  
KBS/EKHN Etnické konflikty Afriky Zimní Čeština 3  
KBS/MAD Metodologický seminář - Afrika Zimní Čeština 10  
KBS/MBD Metodologický seminář - starověký BV Zimní Čeština 10  
KBS/MCD Metodologický seminář - BV od středověku Zimní Čeština 10  
KBS/MDD Metodologický seminář - současný BV Zimní Čeština 10  
KBS/OZDSZ Oborový základ Zimní Čeština 0  
KBS/PD Projekt Zimní a letní Čeština 10  
KBS/PKHB Předkoloniální dějiny Afriky Letní Čeština 2  
KBS/PSDSZ Podoborová specializace Zimní Čeština 0  
KBS/PVD Prezentace výzkumu Zimní Čeština 5  
KBS/RD Recenze Zimní a letní Čeština 5  
KBS/SMD Seminář k dějinám BV od středověku Letní Čeština 5  
KBS/SND Seminář k nejnovějším dějinám BV Letní Čeština 5  
KBS/ST1D Studie 1 Zimní a letní Čeština 10  
KBS/ST2D Studie 2 Zimní a letní Čeština 10  
KBS/ST3D Studie 3 Zimní a letní Čeština 10  
KBS/SZZD Státní doktorská zkouška Zimní Čeština 0  
KBS/UKD Účast na konferenci Zimní a letní Čeština 8  
KBS/VS1D Vedení seminářů 1 Zimní Čeština 5  
KBS/VS2D Vedení seminářů 2 Letní Čeština 5  
KBS/ZPD Zahraniční pobyt Zimní a letní Čeština 10  
KEM/AMFEU Monetární a fiskální politika EU v angl. Zimní a letní Angličtina 4  
KEM/ATEU Terminologie Evropské unie v angličtině Zimní a letní Angličtina 2  
KEM/SOS Sociální statistika Zimní a letní Čeština 5  
KFI/ABSZ Antropologie Letní Čeština 0  
KFI/BPH Bakalářská práce Letní Čeština 12  
KFI/KSK Kultura společenské komunikace Zimní a letní Čeština 2  
KFI/KSKH Kultura společenské komunikace Zimní a letní Čeština 3  
KFI/PKJ1 Přístupy k jazyku 1 Zimní Čeština 5  
KFI/PKJ2 Přístupy k jazyku 2 Letní Čeština 5  
KFI/POBSZ Politologie a veřejná správa Letní Čeština 0  
KFI/SBSZ Sociologie Letní Čeština 0  
KGE/EGP Ekonomická geografie Letní Čeština 8  
KGE/GVC Geografie volného času a cest. ruchu Zimní a letní Čeština 3  
KGE/HGCRS Humánní a regionální geografie ČR Zimní Čeština 4  
KGE/HGCRZ Humánní a regionální geografie ČR Zimní Čeština 4  
KGE/HMG1 Humánní geografie 1 Letní Čeština 4  
KGE/MMR Management měst a regionů Zimní a letní Čeština 5  
KGE/PMR Plánování měst a regionů Zimní Čeština 6  
KGE/PMRP Plánování měst a regionů Zimní Čeština 8  
KGE/REE Regionální ekonomika Zimní a letní Čeština 4  
KGE/REG1 Regionální ekonomika a reg. politika Zimní a letní Čeština 3  
KGE/RMM Regionální a městský management a mtg. Zimní a letní Čeština 4  
KGE/ÚP Územní plánování a urbanismus Zimní a letní Čeština 5  
KGE/URBIO Geografie města Zimní a letní Čeština 3  
KGS/ČTJR Četba textů v ruštině Zimní a letní Ruština 2  
KGS/KPR Kulturněhistorický přehled Zimní Ruština 2  
KGS/PHP Přednáška hostujícího profesora Zimní a letní Čeština 4  
KGS/RBEU Role Bavorska při rozšiřování EU Letní Čeština 2  
KGS/REAR Ruské reálie Letní Ruština 4  
KGS/ROBA Role Bavorska v rámci SRN a EU Letní Němčina 4  
KGS/R1D Ruština pro doktorandy 1 Zimní a letní Ruština 8  
KGS/R2D Ruština pro doktorandy 2 Zimní a letní Ruština 8  
KGS/VSF Východoslovanský folklór Zimní a letní Ruština 2  
KHK/HUF2 Hudební formy 2 Letní Čeština 3  
KHV/CMT Moderní totalitarismus a Střední Evropa Zimní a letní Angličtina 10  
KHV/CMTN Totalitarismus a Střední Evropa Zimní Angličtina 7  
KHV/DVHB Dálný východ v 19. století Zimní Čeština 3  
KHV/GHCE Obecné dějiny střední Evropy Zimní a letní Angličtina 10  
KHV/HIHB Historická antropologie Zimní a letní Čeština 3  
KHV/JAHB Moderní dějiny Jižní Afriky Zimní Čeština 3  
KHV/KDE1 Kulturní dějiny Evropy 1 Letní Čeština 5  
KHV/KDE2 Kulturní dějiny Evropy 2 Zimní Čeština 5  
KHV/KCHN Komunismus v Československu 1948 až 1968 Letní Čeština 5  
KHV/KOHB Koloniální dějiny Zimní Čeština 3  
KHV/OKE Ohniska etnických konfliktů v Evropě Zimní Čeština 2  
KHV/PJHN Projekt Zimní Čeština 5  
KHV/PSHN Proměny postkoloniálního světa Letní Čeština 3  
KHV/PSN Proměny postkoloniálního světa Letní Čeština 4  
KHV/SDHN Seminář k metodologii odborné práce Letní Čeština 3  
KHV/SKC Střet kultur a civilizací Letní Čeština 3  
KHV/SMHN Seminář k metodologii odborné práce Letní Čeština 2  
KHV/S3D Studie/odborný článek 3 Zimní a letní Čeština 10  
KHV/THN2 Totalitarismus 2 Letní Čeština 7  
KHV/TN2 Totalitarismus 2 Zimní a letní Čeština 5  
KHV/ZVSE Západní, východní a střední Evropa Letní Čeština 4  
KMT/AAO Astronomie pro každého Zimní a letní Čeština 2  
KMT/AI Astronomie a internet Zimní a letní Čeština 2  
KMT/SOCT Lidé a technika Zimní Čeština 2  
KPF/SPS Sociální psychologie pro právníky Zimní a letní Čeština 3  
KPG/MSPR Metody sociální práce Letní Čeština 5  
KPG/OASR Osobnostní a sociální rozvoj Zimní a letní Čeština 2  
KPG/OSR Osobnostní a sociální rozvoj Zimní a letní Čeština 2  
KPG/RET Rétorika Zimní a letní Čeština 2  
KPG/RTF Rétorika - prohloubený kurz Zimní a letní Čeština 2  
KPG/SPEMS Sociální práce s etnickými a menšinovými Zimní Čeština 3  
KPG/SPO Sociální poradenství Letní Čeština 2  
KPG/SPRA Sociální práce A (teorie, metody) Zimní Čeština 4  
KPG/SPT Sociální patologie Zimní a letní Čeština 2  
KPG/SPT2 Sociální patologie 2 Letní Čeština 3  
KPG/SZZSH Metody a přístupy v sociální práci Zimní a letní Čeština 0  
KPG/SZZSP Řízení a zpracovávání koncepcí v sociáln Zimní a letní Čeština 0  
KPG/SZZZP Metody a přístupy v sociální práci se zd Zimní a letní Čeština 0  
KPG/VVSK Výchova a vzdělávání v sociál. kontextu Zimní a letní Čeština 3  
KPG/VYVSK Výchova a vzdělávání v sociál. kontextu Zimní a letní Čeština 2  
KPM/APKV Podniková kultura a výkonnost v angl. Zimní Angličtina 5  
KPM/MNV Management NNO a VS Zimní a letní Čeština 3  
KPM/MOPJ Motivace v řízení pracovních činností Zimní a letní Čeština 4  
KPM/MRK Manažerská komunikace Zimní a letní Čeština 4  
KPM/MSS Management sociálních služeb Zimní a letní Čeština 6  
KPM/PKV Podniková kultura a výkonnost Zimní a letní Čeština 6  
KPM/PSM Personální management Zimní a letní Čeština 4  
KPM/PSYCH Psychologie v ekonomické praxi Zimní a letní Čeština 4  
KPM/SOC Sociologie v ekonomické praxi Zimní a letní Čeština 4  
KPM/SOMAD Rozvíjení sociálních a manaž. dovedností Zimní a letní Čeština 4  
KPM/TPČ Tvořivost v prac. a podnikat.činnostech Zimní a letní Čeština 5  
KPM/9PSM Personální management Zimní a letní Čeština 4  
KPM/9PSY Psychologie v ekonomické praxi Zimní a letní Čeština 4  
KPP/PO1 Pracovní právo 1 Letní Čeština 3  
KPP/PO2 Pracovní právo 2 Zimní Čeština 6  
KPP/PO2N Pracovní právo 2 Zimní Čeština 6  
KPP/PO2VS Pracovní právo 2 pro veř. spr. Zimní a letní Čeština 4  
KPS/ROPCH Rozvoj prosociálního chování Zimní a letní Čeština 2  
KPS/RSOPS Sociální psychologie Zimní a letní Čeština 3  
KPS/SIK Sociální interakce a komunikace Letní Čeština 2  
KPS/SIKN Sociální interakce a komunikace Zimní a letní Čeština 2  
KPS/SOCPS Sociální psychologie Zimní a letní Čeština, Angličtina, Ruština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPS/SOPS Sociální psychologie Zimní a letní Čeština 2  
KPS/SOPSA Sociální psychologie A Zimní a letní Čeština 2  
KPS/SOPSB Sociální psychologie B Zimní a letní Čeština 5  
KPS/SPT Sociálně psychologické techniky Zimní a letní Čeština 3  
KPS/SPVA Sociálně psychologický výcvik Zimní a letní Čeština 2  
KPS/SPVB Sociálně psychologický výcvik Zimní a letní Čeština 1  
KPS/SPVM Sociálně psycholog. výcvik s metodikou Zimní Čeština 2  
KRO/JAKO Jazyk a kognice, kognitivní lingvistika Zimní Čeština 3  
KRO/PRGR Pragmalingvistika a rétorika Zimní Čeština 5  
KSA/AAV Zpracování dat antropologických výzkumů Zimní Čeština 4  
KSA/AAV1 Zpracování dat 1 Zimní Čeština 5  
KSA/AAV2 Zpracování dat 2 Letní Čeština 5  
KSA/AAV2X Zpracování dat 2 Zimní Čeština 4  
KSA/ABUL Antropologie Bulharska Letní Čeština 3  
KSA/ACEU Antropologie střední a východní Evropy Zimní a letní Angličtina 10  
KSA/AG Antropologie genderu Zimní Čeština 4  
KSA/AGED Antropologie genderu Zimní a letní Čeština 5  
KSA/AGSW Antropologie genderu a sociálních sítí Letní Čeština 5  
KSA/AGSY Antropologie genderu a sociálních sítí Letní Čeština 6  
KSA/AID Interdisciplinární diskurz Letní Čeština 4  
KSA/AJA Antropologie jazyka Zimní Čeština 4  
KSA/AMAK Antropologie materiální kultury Zimní Čeština 4  
KSA/AMID Antropologie, moc a ideologie Zimní a letní Čeština 5  
KSA/ASA Aplikovaná antropologie Zimní Čeština 4  
KSA/AUNSZ Antropol. komplex. spol. a aplik. antr. Letní Čeština 0  
KSA/AVD Antropologie jako vědecký diskurz Zimní a letní Čeština 5  
KSA/BAPX Balkán v antropologické perspektivě Zimní Čeština 4  
KSA/BP Bakalářská práce Letní Čeština 12  
KSA/BPS Bakalářský seminář Letní Čeština 12  
KSA/BRD Balkán a romistika Zimní a letní Čeština 5  
KSA/CSAT Četba současných antropologických textů Zimní Čeština 3  
KSA/CSATX Četba antropologických textů Zimní Čeština 4  
KSA/DENSZ Dějiny etnologie Letní Čeština 0  
KSA/DKBSZ Dějiny antropologie Letní Čeština 0  
KSA/DPSAN Diplomový seminář Letní Čeština 18  
KSA/DPSKA Diplomová práce Letní Čeština 18  
KSA/DSH3 Dějiny antropologie pro humanisty 3 Zimní Čeština 3  
KSA/DSK1 Dějiny antropologie 1 Zimní Čeština 4  
KSA/DSK2 Dějiny antropologie 2 Letní Čeština 5  
KSA/DSK3 Dějiny antropologie 3 Zimní Čeština 3  
KSA/DSK4 Dějiny antropologie 4 Letní Čeština 3  
KSA/DS1D Doktorský seminář 1 Zimní Čeština 10  
KSA/DS2D Doktorský seminář 2 Letní Čeština 10  
KSA/DS3D Doktorský seminář 3 Zimní Čeština 10  
KSA/DS4D Doktorský seminář 4 Zimní a letní Čeština 10  
KSA/EHED Etnická hudba Evropy Zimní a letní Čeština 5  
KSA/EKA Etnologie kulturních areálů Letní Čeština 3  
KSA/EME Etnická mapa Evropy Letní Čeština 3  
KSA/EPS Etnické procesy v bývalém SSSR Zimní Čeština 4  
KSA/ESE Etnografie střední Evropy Zimní a letní Ruština 10  
KSA/ESK Etnografie socialistické každodennosti Letní Čeština 3  
KSA/ESKX Etnografie socialistické každodennosti Letní Čeština 4  
KSA/ETAR Etnoarcheologie Letní Čeština 4  
KSA/ETARX Etnoarcheologie Letní Čeština 3  
KSA/ETV Etnografický výzkum Letní Čeština 7  
KSA/FOLS Folkloristický seminář Zimní Čeština 5  
KSA/FORD Lidová kultura v novověku Zimní a letní Čeština 5  
KSA/HUR Humanitární a rozvojová intervence Zimní a letní Čeština 3  
KSA/KLTX Komunikace a lidské tělo Zimní Čeština 3  
KSA/KOA Kognitivní antropologie Letní Čeština 4  
KSA/KOX Antropologie komplexních společností Letní Čeština 5  
KSA/KRA Kriminalita z antropologického hlediska Zimní Čeština 4  
KSA/KSA Antropologie Zimní a letní Čeština 3  
KSA/KSAP Antropologie pro politology Letní Čeština 6  
KSA/KUL Kulturní antropologie a ekologie Zimní Čeština 4  
KSA/MAPA Metody aplikované antropologie Letní Čeština 5  
KSA/MED Metodologické problémy výzkumu etnik Zimní a letní Čeština 5  
KSA/MENSZ Metody antropologie a antr. výzkumu Letní Čeština 0  
KSA/MES Metodologický seminář Letní Čeština 6  
KSA/MLR Migrace, lidská práva a rozvoj Zimní Čeština 4  
KSA/MSD Metodologický seminář Zimní Čeština 10  
KSA/MTK Multikulturalismus Zimní Čeština 4  
KSA/MTV1 Metody terénního výzkumu1 Zimní Čeština 3  
KSA/MTV2X Metody terénního výzkumu 2 Letní Čeština 4  
KSA/MZAN Muzejnictví antropologických sbírek Zimní Čeština 2  
KSA/NAEX Národy a etnika Evropy Zimní Čeština 5  
KSA/NES Občanský sektor Letní Čeština 3  
KSA/NESO Nestátní neziskový sektor Zimní a letní Čeština 3  
KSA/OMI Migrace a integrace Letní Čeština 3  
KSA/OTAD Otázky taneční antropologie Zimní a letní Čeština 5  
KSA/OZDSZ Oborový základ Letní Čeština 0  
KSA/PBSZ Politologie Letní Čeština 0  
KSA/PLEX Praktická lekce Zimní Čeština 3  
KSA/PRAX Praxe Zimní a letní Čeština 3  
KSA/PSA Problémy současné antropologie Letní Čeština 4  
KSA/PSDSZ Podoborová specializace Letní Čeština 0  
KSA/PSE Perspektivy středoevropské etnologie Zimní a letní Němčina 10  
KSA/RAP Rozvojová antropologie Zimní Čeština 4  
KSA/RBSZ Rozvojová studia Letní Čeština 0  
KSA/REA Romové v antropologické perspektivě Letní Čeština 3  
KSA/RESX Romové jako etnická skupina? Zimní a letní Čeština 4  
KSA/ROD Rodina v antropologické perspektivě Zimní Čeština 4  
KSA/R1D Recenze 1 Zimní a letní Čeština 5  
KSA/R2D Recenze 2 Zimní a letní Čeština 5  
KSA/SA Symbolická antropologie Zimní Čeština 3  
KSA/SBSZ Sociologie Letní Čeština 0  
KSA/SEX Sociální exkluze Zimní a letní Čeština 4  
KSA/SO Sociální organizace Letní Čeština 3  
KSA/SPHN Sport v antropologické perspektivě Zimní Čeština 3  
KSA/SPR Sociální projekty v antropologii Letní Čeština 3  
KSA/ST1D Studie 1 Zimní a letní Čeština 5  
KSA/ST2D Studie 2 Zimní a letní Čeština 10  
KSA/ST3D Studie 3 Zimní a letní Čeština 10  
KSA/SZZ Státní závěrečná zkouška Letní Čeština 0  
KSA/SZZAN Státní závěrečná zkouška Letní Čeština 0  
KSA/SZZD Státní doktorská zkouška Letní Čeština 0  
KSA/SZZM Státní závěrečná zkouška Letní Čeština 0  
KSA/TASX Teorie a analýza sociálních sítí Letní Čeština 4  
KSA/TEPX Terénní praxe Zimní a letní Čeština 3  
KSA/TES Ekonomická antropologie Zimní Čeština 4  
KSA/TEZ Terénní výzkum Zimní Čeština 4  
KSA/TKX Teorie kultury a etnicity Zimní Čeština 4  
KSA/TNI Teorie náboženství a ideologie Zimní a letní Čeština 4  
KSA/TP Teorie příbuzenství Zimní Čeština 4  
KSA/TPNSZ Teorie,pojmy a metody antr. a antr. výz. Letní Čeština 0  
KSA/TPS Politická antropologie Zimní Čeština 4  
KSA/TRD Neverbální komunikace Zimní Čeština 5  
KSA/TVBSZ Teorie a výzkum v antropologii Letní Čeština 0  
KSA/TVNSZ Teorie a vývoj sociální a kulturní antr. Letní Čeština 0  
KSA/UAAX Urbánní antropologie a její aplikace Zimní Čeština 5  
KSA/UAD Urbánní antropologie, etnicita, migrace Zimní a letní Čeština 5  
KSA/UEE Úvod do evropské etnologie Zimní Čeština 4  
KSA/UFO Úvod do folkloristiky Zimní Čeština 4  
KSA/USA1 Úvod do studia antropologie 1 Zimní Čeština 5  
KSA/USA1X Úvod do studia antropologie 1 Zimní Čeština 6  
KSA/USA2 Úvod do studia antropologie 2 Letní Čeština 6  
KSA/USA2X Úvod do studia antropologie 2 Letní Čeština 7  
KSA/VAM1 Vývoj antropologického myšlení 1 Zimní Čeština 4  
KSA/VAM1X Vývoj antropologického myšlení 1 Zimní Čeština 5  
KSA/VAM2 Vývoj antropologického myšlení 2 Letní Čeština 4  
KSA/VAM2X Vývoj antropologického myšlení 2 Letní Čeština 5  
KSA/VAM3 Vývoj antropologického myšlení 3 Zimní Čeština 5  
KSA/VAM4 Vývoj antropologického myšlení 4 Letní Čeština 5  
KSA/VIA Vizuální antropologie Letní Čeština 3  
KSA/VIAD Vizuální etnografie Zimní a letní Čeština 5  
KSA/VKM Antropologické myšlení Letní Čeština 3  
KSA/VKMX Antropologické myšlení Letní Čeština 4  
KSA/VPE Vybrané problémy evropské etnologie Letní Čeština 4  
KSA/1ACEU Antropologie střední a východní Evropy Zimní a letní Angličtina 10 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSA/1ESE Etnografie střední Evropy Zimní a letní Ruština 10  
KSA/1KSA Sociální a kulturní antropologie Zimní a letní Angličtina 10 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSA/1MAP Marginalizace a chudoba Zimní a letní Angličtina 10 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSA/1PSE Perspektivy středoevropské etnologie Zimní a letní Němčina 10 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSR/BZSB Bakalářská zkouška ze sociálního bloku Zimní a letní Čeština 0  
KSR/BZSGR Bak. zkouška z regionalistiky Zimní a letní Čeština 0  
KSR/OPVS Organizační procesy ve veřejné správě Zimní Čeština 4  
KSR/SOK Správa v oblasti kultury Zimní a letní Čeština 4  
KSR/SZPS Sociální a zdravotní politika a správa Zimní a letní Čeština 3  
KSR/9SZPS Sociální a zdravotní politika a správa Zimní a letní Čeština 3  
KSS/AKDD Analýza kvantitativních dat Letní Čeština 5  
KSS/ASD Analýza sociologických dat Zimní a letní Čeština 4  
KSS/ASDY Analýza sociologických dat Zimní a letní Čeština 7  
KSS/ASV Aplikovaný sociologický výzkum Zimní a letní Čeština 10  
KSS/AVY Aplikovaný sociologický výzkum Zimní a letní Čeština 6  
KSS/BIOS Biografická sociologická data Zimní a letní Čeština 7  
KSS/BYO Sociologie byrokracie a organizace Letní Čeština 7  
KSS/CAS Člověk v biokulturní perspektivě Zimní a letní Čeština 2  
KSS/CKA1 Kvantitativní cvičení 1 Letní Angličtina 2  
KSS/CKA1A Practicum in quantitative sociology 1 Zimní a letní Angličtina 10  
KSS/CMK1 Člověk, média, komunikace 1 Zimní Čeština 5  
KSS/CMM Cvičení integrovaného výzkumu Letní Čeština 2  
KSS/CST Čtení vybraných sociologických textů Zimní a letní Čeština 5  
KSS/CVP Cvičení k výzkumným projektům Zimní Čeština 2  
KSS/DEM Základy demografie Letní Čeština 4  
KSS/DEMY Základy demografie Zimní a letní Čeština 5  
KSS/DEV Sociologie deviantního chování Letní Čeština 4  
KSS/DI Dilemata teoretické sociologie Zimní Čeština 6  
KSS/DIA Kritická diskursivní analýza Zimní a letní Čeština 10  
KSS/DS1 Dějiny sociologie 1 Zimní Čeština 5  
KSS/DS2 Dějiny sociologie 2 Letní Čeština 5  
KSS/EGO Etnografie organizací Zimní a letní Čeština 10  
KSS/EO Etnografie organizací Zimní a letní Čeština 6  
KSS/ETN Sociologie a etnografie Zimní Čeština 6  
KSS/FT Feministické teorie Letní Čeština 4  
KSS/FTY Feministické teorie Letní Čeština 6  
KSS/FUSOC Úvod do sociologie Zimní a letní Francouzština 2  
KSS/GAZ Gender a zdraví Zimní a letní Čeština 10  
KSS/GE Sociologie genderu Zimní Čeština 5  
KSS/GES Gender a sociální instituce Letní Čeština 5  
KSS/GR Genderová rovnost v praxi Zimní a letní Čeština 4  
KSS/GSI Gender a sociální instituce Letní Čeština 4  
KSS/GZ Gender a zdraví Zimní a letní Čeština 6  
KSS/HEP Kurz hostujícího profesora - empirie Zimní a letní Angličtina 5  
KSS/HTP Kurz hostujícího profesora - teorie Zimní a letní Angličtina 5  
KSS/HTS Historická sociologie Letní Čeština 5  
KSS/CHUS Chudoba a sociální vyloučení Zimní a letní Čeština 10  
KSS/IND Instituce, stratifikace, demografie Zimní a letní Čeština 10  
KSS/JES Jednání a sociální struktura Zimní a letní Čeština 10  
KSS/KAN Kvantitativní sociologie 2 Zimní a letní Čeština 10  
KSS/KAT Kapitoly ze sociologické teorie Zimní a letní Čeština 5  
KSS/KATY Kapitoly ze sociologické teorie Zimní a letní Čeština 6  
KSS/KA1 Kvantitativní sociologie 1 Letní Čeština 7  
KSS/KLAS Kvalitativní sociologická data Zimní Čeština 7  
KSS/KME Komparativní metodologie Letní Čeština 4  
KSS/KOL Výzkumné kolokvium Zimní a letní Čeština 3  
KSS/KOV Klasické sociologické výzkumy Letní Čeština 5  
KSS/KPS Klasická sociologie Zimní Čeština 3  
KSS/KST Klasické sociologické teorie Letní Čeština 3  
KSS/KSZ Sociální změna a sociální hnutí Letní Čeština 6  
KSS/KVAS Kvantitativní sociologická data Zimní a letní Čeština 7  
KSS/KVASA Kvantitativní sociologická data Zimní a letní Angličtina 10  
KSS/MAS Etnografie marginálních skupin Zimní a letní Čeština 10  
KSS/MBSZ Mediální studia Zimní a letní Čeština 0  
KSS/MCS Sociální struktura české společnosti Zimní Čeština 3  
KSS/MDN Sociologie medicíny Letní Čeština 6  
KSS/MEG Socializace a mediální gramotnost Zimní Čeština 4  
KSS/MEM Metody analýzy médií Letní Čeština 7  
KSS/MEMA Metody analýzy médií Zimní a letní Angličtina 10  
KSS/MM Smíšené způsoby sběru dat Letní Čeština 6  
KSS/MOP Moderní a postmoderní teorie společnosti Zimní Čeština 7  
KSS/MS Teorie modernizace a sekularizace Zimní Čeština 6  
KSS/MSV Metody sociologického výzkumu Letní Čeština 2  
KSS/MVT Metody výzkumu trhu Zimní a letní Čeština 5  
KSS/MV1 Metody výzkumu 1 Zimní Čeština 5  
KSS/MV1Y Metody výzkumu 1 Zimní a letní Čeština 7  
KSS/MV2 Metody výzkumu 2 Letní Čeština 5  
KSS/MV2Y Metody výzkumu 2 Zimní a letní Čeština 7  
KSS/NEM Německé sociální myšlení Letní Čeština 7  
KSS/NSP Nerovnost, spravedlnost, politika Zimní a letní Čeština 10  
KSS/OAD Sociální organizace a disorganizace Zimní a letní Čeština 3  
KSS/OBM Obecná sociologická metodologie Zimní Čeština 5  
KSS/OBMY Obecná sociologická metodologie Zimní a letní Čeština 7  
KSS/OBT Obecná teorie společnosti Letní Čeština 6  
KSS/PAS Populace a společnost ve střední Evropě Zimní a letní Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/PCS Problém času v sociologii Letní Čeština 3  
KSS/PES Perspektivy současné sociologie Zimní Čeština 5  
KSS/POP Populační studia Zimní Čeština 4  
KSS/PRO Sociologie profesí Zimní Čeština 4  
KSS/PST Populační stárnutí a sociologie Letní Čeština 5  
KSS/PT Sociální patologie Letní Čeština 2  
KSS/RIS Obecná sociologie Letní Francouzština 4  
KSS/RSZ Rodina a sociální změna Zimní a letní Čeština 10  
KSS/SAŽ Sociologické aspekty života člověka Zimní Čeština 2  
KSS/SCSAY Současná česká společnost Zimní a letní Angličtina 10  
KSS/SCSY Současná česká společnost Zimní a letní Čeština 5  
KSS/SČS Současná česká společnost Zimní a letní Čeština 2  
KSS/SDI Seminář k teoretickým dilematům Zimní Čeština 2  
KSS/SDK Sociologie deviace Zimní Čeština 3  
KSS/SESOS Seminář ze soudobé sociologie Zimní a letní Čeština 4  
KSS/SET Seminář sociologie a etnografie Zimní Čeština 2  
KSS/SGN Seminář k sociologii genderu Zimní Čeština 3  
KSS/SGNY Seminář k sociologii genderu Zimní a letní Čeština 4  
KSS/SKV Seminář sociologie komunikace Letní Čeština 3  
KSS/SKZ Seminář sociální změna Letní Čeština 2  
KSS/SMI Sociologie migrace Zimní a letní Čeština 7  
KSS/SMS Seminář modernizace a sekularizace Zimní Čeština 2  
KSS/SNB Sociologie náboženství Letní Čeština 5  
KSS/SNC Výzkumy v sociologii náboženství Zimní a letní Čeština 10  
KSS/SNH Sociologie a nová náboženská hnutí Zimní Čeština 5  
KSS/SNS Sociální nerovnosti a struktury Letní Čeština 4  
KSS/SOC Sociologie Zimní a letní Čeština 3  
KSS/SOCE Sociologie Letní Čeština 2  
KSS/SOCP Sociologie Zimní Čeština 4  
KSS/SOCPT Sociální patologie Zimní a letní Čeština 2  
KSS/SOCR Sociologie ve zdravotnictví Zimní Čeština 2  
KSS/SOCZP Sociologie životního prostředí Zimní Čeština 2  
KSS/SOF Sociologie profesí Zimní Čeština 6  
KSS/SOG Sociologie globalizace Zimní Angličtina 7  
KSS/SOH Sociologie Zimní a letní Čeština 4  
KSS/SOM Sociologie města Zimní a letní Čeština 6  
KSS/SOR Sociologie rodiny Zimní Čeština 6  
KSS/SOS Sociální nerovnosti a struktury Letní Čeština 3  
KSS/SPOL Sociální politika Zimní Čeština 2  
KSS/SPOLY Sociální politika Zimní a letní Čeština 5  
KSS/SRO Sociologie rozvoje Letní Čeština 7  
KSS/SROA Sociologie rozvoje Zimní a letní Čeština 8  
KSS/SROF Sociologie rozvoje Zimní a letní Angličtina, Angličtina 8  
KSS/SSG Sociologie sexuality a genderu Zimní Čeština 4  
KSS/SSGY Sociologie sexuality a genderu Zimní Čeština 6  
KSS/SSS Seminář ze soudobé sociologie Zimní a letní Čeština 5  
KSS/SS1 Současná sociologie 1 Zimní Čeština 2  
KSS/SS2 Současná sociologie 2 Letní Čeština 3  
KSS/STV Sociologická teorie v současnosti Zimní Čeština 5  
KSS/STVY Sociologická teorie v současnosti Zimní a letní Čeština 6  
KSS/SZC Sociologie životního cyklu Letní Čeština 6  
KSS/SZP Sociologie životního způsobu Zimní Čeština 2  
KSS/S2SŠO Sociologie 2 Zimní Čeština 4  
KSS/S3 Sociologie 3 Letní Čeština 2  
KSS/TMK1 Teorie masové komunikace 1 Zimní Čeština 3  
KSS/TMK1Y Teorie masové komunikace 1 Zimní a letní Čeština 4  
KSS/TMK1Z Teorie masové komunikace 1 Zimní a letní Čeština 6  
KSS/TMK2 Teorie masové komunikace 2 Letní Čeština 4  
KSS/TPK Sociologie politické komunikace Letní Čeština 4  
KSS/TPKY Sociologie politické komunikace Letní Čeština 6  
KSS/TRS Trendy v sociální teorii Zimní a letní Čeština 10  
KSS/TSS Teorie sociální stratifikace Zimní Čeština 6  
KSS/URB Urbánní sociologie Zimní Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/USO Urbánní sociologie Zimní Angličtina 10  
KSS/USV Úvod do studia sociálních věd Zimní Čeština 5  
KSS/VAD Vícerozměrná analýza sociologických dat Zimní Čeština 5  
KSS/VEM Výzkum veřejného mínění Letní Čeština 5  
KSS/VM Veřejné mínění Letní Čeština 4  
KSS/VMV Vybrané metody sociologického výzkumu Zimní a letní Čeština 4  
KSS/VP Metodologie výzkumných projektů Zimní Čeština 6  
KSS/VYP Výzkumné projekty v sociologii Letní Čeština 3  
KSS/ZDN Sociologie zdraví a nemoci Zimní a letní Angličtina 10  
KSS/ZESV Základy empirických sociálních výzkumů Zimní a letní Čeština 2  
KSS/ZS1 Základy sociologie 1 Letní Čeština 5  
KSS/ZS1Y Základy sociologie 1 Zimní a letní Čeština 7  
KSS/ZS2 Základy sociologie 2 Zimní Čeština 5  
KSS/ZS2Y Základy sociologie 2 Zimní a letní Čeština 7  
KSS/ZZD Základy zpracování kvantitativních dat Zimní Čeština 6  
KSS/1CKA1 Practicum in quantitative sociology 1 Zimní a letní Angličtina 10  
KSS/1KVAS Kvantitativní sociologická data Zimní a letní Angličtina 10  
KSS/1MEMA Metody analýzy médií Zimní a letní Angličtina 10  
KSS/1SCSA Současná česká společnost Zimní a letní Angličtina 10  
KSS/1SOGY Sociologie globalizace Zimní a letní Angličtina 10  
KSS/1USO Urbánní sociologie Zimní Angličtina 10  
KSS/1ZDN Sociologie zdraví a nemoci Zimní a letní Angličtina 10  
KTO/KER Kvalita, ergonomie a racionalizace práce Zimní Čeština 4  
KTO/9KER Kvalita, ergonomie a racionalizace práce Zimní Čeština 4  
KTV/BDPR Didaktika pohybové rekreace Letní Čeština 5  
KTV/PMNSP Psychomotorika NŠSP Letní Čeština 2  
KTV/PSMT Psychomotorika Letní Čeština 2  
KTV/REKR Rekreologie Zimní a letní Čeština 4  
KTV/ZRTV Zdravotně regenerační tělesná výchova Zimní Čeština 3  
KVK/ZVG Základy vizuální gramotnosti Zimní a letní Čeština 4