Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Obchod

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
KAJ/AKP1 Angličtina v komerční praxi 1 Zimní Angličtina 3  
KAJ/AKP2 Angličtina v komerční praxi 2 Letní Angličtina 4  
KAJ/CE Obchodní angličtina Zimní Angličtina 2  
KAJ/KO1 Obchodní korespondence v angličtině 1 Zimní Angličtina 3  
KAJ/KO1A Obchodní korespondence v angličtině 1 Zimní Čeština 2  
KAJ/KO2A Obchodní korespondence v angličtině 2 Letní Angličtina 2  
KAJ/KO3A Obchodní korespondence v angličtině 3 Zimní a letní Angličtina 3  
KAJ/OABSZ Obchodní korespondence v angličtině Letní Angličtina 0  
KEM/AMFEU Monetární a fiskální politika EU v angl. Zimní a letní Angličtina 4  
KEM/AOV Operační výzkum v angličtině Zimní Angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEM/OV Operační výzkum Zimní a letní Čeština 6  
KEM/VLS Výrobní a logistické systémy Zimní a letní Čeština 6  
KEM/9OV Operační výzkum Zimní a letní Čeština 6  
KGE/EGIS Geoinformační technologie pro ekonomy Letní Čeština 4  
KGS/KOR1R Ruská obchodní korespondence 1 Letní Ruština 2  
KGS/KOR2R Ruská obchodní korespondence 2 Zimní Ruština 3  
KGS/ORBSZ Obchodní korespondence v ruštině Letní Ruština 0  
KHI/EX1H Pětidenní exkurze 1. ročníku Letní Čeština 2  
KMA/MAB Matematika a byznys Zimní a letní Čeština 4  
KMA/MNO Metody numerické optimalizace Zimní Čeština 4  
KMO/AGCR Geografie cestovního ruchu v angličtině Zimní Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMO/AMINT Marketing na internetu v angličtině Zimní Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMO/AMSCR Marketing služeb CR v angličtině Letní Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMO/AMTGB Marketingové aplikace v angličtině Letní Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMO/CR Cestovní ruch Zimní a letní Čeština 4  
KMO/CRM Řízení vztahů se zákazníky Zimní a letní Čeština 4  
KMO/CRM2 Řízení vztahů se zákazníky 2 Zimní a letní Čeština 5  
KMO/ELM Obchodní jednání v angličtině Zimní Angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMO/GCR Geografie cestovního ruchu Zimní a letní Čeština 4  
KMO/KK Komerční komunikace Zimní a letní Čeština 6  
KMO/MINT Marketing na internetu Zimní a letní Čeština 4  
KMO/MINT2 Marketing na internetu 2 Letní Čeština 4  
KMO/MMO Marketing a management obchod. podniků Zimní Čeština 4  
KMO/MPCR Management podniků a destinací CR Zimní a letní Čeština 5  
KMO/MRP Marketingové řízení podniku Zimní a letní Čeština 6  
KMO/MSA Marketingové studie a analýzy Zimní a letní Čeština 3  
KMO/MSCR Marketing služeb CR Zimní a letní Čeština 4  
KMO/MTGB Marketingové aplikace Zimní a letní Čeština 4  
KMO/NGK Obchodní jednání v němčině Zimní a letní Němčina 3  
KMO/NMTGA Základy marketingu v němčině Zimní a letní Němčina 4  
KMO/OL Obchodní logistika Zimní a letní Čeština 5  
KMO/ORO Organizace a řízení obchodu Zimní a letní Čeština 5  
KMO/OS Obchod a služby Letní Čeština 4  
KMO/OVO Obchodní vztahy a operace Zimní a letní Čeština 4  
KMO/PROMO Marketingový projekt Zimní a letní Čeština, Angličtina 4  
KMO/PS Projektový seminář KMO Zimní a letní Čeština, Angličtina, Němčina 3  
KMO/SOS Ochrana spotřebitele Zimní a letní Čeština 3  
KMO/TOJ Trénink obchodního jednání Zimní a letní Čeština 4  
KMO/9ELM Obchodní jednání v angličtině Zimní a letní Angličtina 3  
KMO/9KK Komerční komunikace Zimní a letní Čeština 6  
KMO/9MRP Marketingové řízení podniku Zimní a letní Čeština 6  
KMO/9OVO Obchodní vztahy a operace Zimní a letní Čeština 4  
KMP/MPS1 Mezinár. právo soukr. a obchodní 1 Zimní a letní Čeština 3  
KMP/MPS2 Mezinár. právo soukr. a obchodní 2 Zimní a letní Čeština 5  
KMP/MPS2N Mezinár. právo soukr. a obchodní 2 Zimní Čeština 6  
KMT/AI Astronomie a internet Zimní a letní Čeština 2  
KOP/DP Diplomová práce - obchodní právo Zimní a letní Čeština 18  
KOP/OOS Osobní obchodní společnosti Letní Čeština 3  
KOP/OPSZ Obchodní právo - státní zkouška Zimní a letní Čeština 0  
KOP/OP1 Obchodní právo 1 Letní Čeština 6  
KOP/OP1N Obchodní právo 1 Letní Čeština 3  
KOP/OP2 Obchodní právo 2 Zimní Čeština 5  
KOP/OP2N Obchodní právo 2 Zimní a letní Čeština 4  
KOP/OP3 Obchodní právo 3 Letní Čeština 7  
KOP/OP3N Obchodní právo 3 Zimní a letní Čeština 6  
KOP/OP4 Obchodní právo 4 Zimní Čeština 5  
KOP/ÚOP Úvod do obchodního práva Zimní a letní Čeština, Angličtina 3  
KPM/AIB Podnik v mezinárodním prostředí v AJ Letní Angličtina 4  
KPO/DP Diplomová práce - občanské právo Zimní a letní Čeština 18  
KPP/DP Diplomová práce - pracovní právo Zimní a letní Čeština 18  
KRO/KO1F Obchodní korespondence ve francouzštině1 Zimní a letní Francouzština 2  
KRO/KO2F Obchodní korespondence ve francouzštině2 Zimní a letní Francouzština 2  
KRO/KO3F Obchodní korespondence ve francouzštině3 Zimní Francouzština 3  
KRO/OFBSZ Obchodní korespondence ve francouzštině Letní Francouzština 0  
UJP/EBC Angličtina v obchodní komunikaci Zimní a letní Angličtina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům