Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Ekonomika a administrativa

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
FEK/DKKN Kolokvium Zimní a letní Čeština 10  
FEK/DPPN1 Pedagogické působení 1 Zimní Čeština 5  
FEK/DPPN2 Pedagogické působení 2 Letní Čeština 5  
FEK/DPPN3 Pedagogické působení 3 Zimní Čeština 5  
FEK/DPPN4 Pedagogické působení 4 Letní Čeština 5  
FEK/DPPN5 Pedagogické působení 5 Zimní Čeština 5  
FEK/DPPN6 Pedagogické působení 6 Letní Čeština 5  
KEE/EŽP Ekonomika životního prostředí Letní Čeština 3  
KEE/MMEE Management a mark. v EE Letní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEM/AEK1 Mikroekonomie v angličtině Zimní Angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEM/AMFEU Monetární a fiskální politika EU v angl. Zimní a letní Angličtina 4  
KEM/AOV Operační výzkum v angličtině Zimní Angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEM/ATEU Terminologie Evropské unie v angličtině Zimní a letní Angličtina 2  
KEM/EAE Ekonomické aplikace v excelu Zimní a letní Čeština 3  
KEM/EK1 Mikroekonomie Zimní a letní Čeština 6  
KEM/EM1A Ekonomické minimum 1a Zimní Čeština 2  
KEM/EM1B Ekonomické minimum 1b Letní Čeština 2  
KEM/EM1C Ekonomické minimum 1c Zimní Čeština 3  
KEM/EPO Elektronické podnikání Letní Čeština 5  
KEM/HP Hospodářská politika Zimní a letní Čeština 3  
KEM/OF Osobní finance Zimní a letní Čeština 4  
KEM/OV Operační výzkum Zimní a letní Čeština 6  
KEM/PRX Odborná praxe Zimní a letní Čeština 5  
KEM/SBP Seminář k bakalářské práci Zimní a letní Čeština 12  
KEM/SOS Sociální statistika Zimní a letní Čeština 5  
KEM/SZD Statistické zpracování dat Zimní a letní Čeština 5  
KEM/SZIM Státní zkouška IM Zimní a letní Čeština 0  
KEM/VLS Výrobní a logistické systémy Zimní a letní Čeština 6  
KEM/9EK1 Mikroekonomie Zimní a letní Čeština 6  
KEM/9OF Osobní finance Zimní a letní Čeština 4  
KEM/9OV Operační výzkum Zimní a letní Čeština 6  
KEM/9VLS Výrobní a logistické systémy Zimní a letní Čeština 6  
KET/INA Interní audit Zimní a letní Čeština 3  
KFP/BIP Bilanční právo Zimní a letní Čeština 3  
KFU/AEAP Ekonomická analýza v podniku v AJ Zimní a letní Angličtina 4  
KFU/AFIM Finanční informace pro management v AJ Zimní a letní Angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFU/AFRPO Finanční řízení podniku v angličtině Letní Angličtina 7 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFU/AFU Finanční účetnictví v angličtině Letní Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFU/AMUC Manažerské účetnictví v angličtině Zimní Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFU/AMUS Mezinárodní účetní systémy v angličtině Zimní Angličtina 7  
KFU/AZUC Základy účetnictví v angličtině Zimní a letní Angličtina 3  
KFU/BPP2 Bankovní produkty v praxi 2 Zimní a letní Čeština 4  
KFU/DAN Daně Zimní a letní Čeština 5  
KFU/DEFF Ekonomické a finanční řízení firmy Zimní a letní Čeština 0  
KFU/DEFFN Ekonomické a finanční řízení firmy Zimní a letní Čeština 15  
KFU/DS Diplomový seminář Zimní a letní Čeština 13  
KFU/EEM Ekonomie a management ŽP Letní Čeština 5  
KFU/EM2A Ekonomické minimum 2a Letní Čeština 2  
KFU/EM2B Ekonomické minimum 2b Zimní Čeština 2  
KFU/FA Finanční audit Zimní a letní Čeština 5  
KFU/FDS Finance a daňový systém Zimní Čeština 4  
KFU/FISY Finanční systém Zimní a letní Čeština 6  
KFU/FRPO Finanční řízení podniku Zimní a letní Čeština 8  
KFU/FVS Financování veřejného sektoru Zimní a letní Čeština 4  
KFU/MUC Manažerské účetnictví Zimní a letní Čeština 5  
KFU/MUS Mezinárodní účetní systémy Zimní a letní Čeština 7  
KFU/PF Podnikové finance Zimní a letní Čeština 5  
KFU/POPN Podnikatelské praktikum pro neekonomy Letní Čeština 4  
KFU/PP Předdiplomní praxe Zimní a letní Čeština 5  
KFU/PRX Odborná praxe Zimní a letní Čeština 5  
KFU/SAP SAP Zimní a letní Čeština 6  
KFU/SBP Seminář k bakalářské práci Zimní a letní Čeština 12  
KFU/SBZFU Bak. st. zkouška z financí a účetnictví Zimní a letní Čeština 0  
KFU/SBZPE Bakalářská státní zkouška PEM Zimní a letní Čeština 0  
KFU/SZPE Státní zkouška oborová - PE Zimní a letní Čeština 0  
KFU/UC1 Účetnictví 1 Zimní a letní Čeština 5  
KFU/UC2 Účetnictví 2 Zimní a letní Čeština 5  
KFU/UIS Účetní informační systém Zimní a letní Čeština 3  
KFU/UISY Účetní informační systém Zimní a letní Čeština 4  
KFU/US Účetní systém Zimní a letní Čeština 6  
KFU/VF Veřejné finance Zimní a letní Čeština 5  
KFU/ZUC Základy účetnictví Zimní a letní Čeština 3  
KFU/9DAN Daně Zimní a letní Čeština 5  
KFU/9FA Finanční audit Zimní a letní Čeština 5  
KFU/9FISY Finanční systém Zimní a letní Čeština 6  
KFU/9FRPO Finanční řízení podniku Zimní a letní Čeština 8  
KFU/9FVS Financování veřejného sektoru Zimní a letní Čeština 4  
KFU/9MUS Mezinárodní účetní systémy Zimní a letní Čeština 7  
KFU/9PF Podnikové finance Zimní a letní Čeština 5  
KFU/9SAP SAP Zimní a letní Čeština 6  
KFU/9UC1 Účetnictví 1 Zimní a letní Čeština 5  
KFU/9UC2 Účetnictví 2 Zimní a letní Čeština 5  
KFU/9US Účetní systém Zimní a letní Čeština 6  
KFU/9VF Veřejné finance Zimní a letní Čeština 5  
KFU/9ZUC Základy účetnictví Zimní a letní Čeština 3  
KGE/EU Evropská unie Letní Čeština 2  
KGE/MMR Management měst a regionů Zimní a letní Čeština 5  
KGE/PREG Terénní praxe z regionální ekonomiky Zimní Čeština 3  
KGE/REE Regionální ekonomika Zimní a letní Čeština 4  
KGE/REG1 Regionální ekonomika a reg. politika Zimní a letní Čeština 3  
KGE/RMM Regionální a městský management a mtg. Zimní a letní Čeština 4  
KGE/RPEU Region. politika a region. rozvoj EU Letní Čeština 3  
KGE/RPRZ Regionální politika a regionální rozvoj Letní Čeština 3  
KGE/URBIO Geografie města Zimní a letní Čeština 3  
KGS/OKN Obchodní korespondence v němčině Zimní a letní Němčina 3  
KGS/OK1N Obchodní korespondence v němčině 1 Zimní Němčina 2  
KGS/OK2N Obchodní korespondence v němčině 2 Letní Němčina 2  
KGS/OT1N Odborný text v němčině 1 Letní Němčina 2  
KGS/PK1N Překlad v komerční praxi 1 Zimní Němčina 2  
KGS/PK2N Překlad v komerční praxi 2 Letní Němčina 2  
KMA/MNO Metody numerické optimalizace Zimní Čeština 4  
KME/FM1 Facility management I. Letní Čeština 4  
KME/FM2 Facility management II. Zimní Čeština 5  
KMO/AGCR Geografie cestovního ruchu v angličtině Zimní Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMO/AMINT Marketing na internetu v angličtině Zimní Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMO/AMSCR Marketing služeb CR v angličtině Letní Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMO/AMTGA Základy marketingu v angličtině Zimní Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMO/AMTGB Marketingové aplikace v angličtině Letní Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMO/CR Cestovní ruch Zimní a letní Čeština 4  
KMO/CRM Řízení vztahů se zákazníky Zimní a letní Čeština 4  
KMO/CRM2 Řízení vztahů se zákazníky 2 Zimní a letní Čeština 5  
KMO/DS Diplomový seminář Zimní a letní Čeština, Angličtina 13  
KMO/EBU E-Business Zimní a letní Čeština 4  
KMO/EEI Evropská ekonomická integrace Zimní a letní Čeština 3  
KMO/FNC Obchodní jednání ve francouzštině Zimní a letní Francouzština 3  
KMO/FREU Financování a rozpočet EU Zimní a letní Čeština 2  
KMO/GCM Grafika a copywriting pro marketing Zimní a letní Čeština 4  
KMO/GCR Geografie cestovního ruchu Zimní a letní Čeština 4  
KMO/KK Komerční komunikace Zimní a letní Čeština 6  
KMO/MANS Management služeb Zimní a letní Čeština 3  
KMO/MINT2 Marketing na internetu 2 Letní Čeština 4  
KMO/MMO Marketing a management obchod. podniků Zimní Čeština 4  
KMO/MPCR Management podniků a destinací CR Zimní a letní Čeština 5  
KMO/MRP Marketingové řízení podniku Zimní a letní Čeština 6  
KMO/MSA Marketingové studie a analýzy Zimní a letní Čeština 3  
KMO/MSCR Marketing služeb CR Zimní a letní Čeština 4  
KMO/NMTGA Základy marketingu v němčině Zimní a letní Němčina 4  
KMO/OVO Obchodní vztahy a operace Zimní a letní Čeština 4  
KMO/PP Předdiplomní praxe Zimní a letní Čeština 5  
KMO/PS Projektový seminář KMO Zimní a letní Čeština, Angličtina, Němčina 3  
KMO/SBZMO Bakalářská státní zkouška MOČ Zimní a letní Čeština, Angličtina 0  
KMO/SE Světová ekonomika a EU Zimní a letní Čeština 4  
KMO/SOS Ochrana spotřebitele Zimní a letní Čeština 3  
KMO/SPZD Studium a práce se zdroji Zimní a letní Čeština 3  
KMO/SZPE Státní zkouška oborová - PE Zimní a letní Čeština 0  
KMO/VT Výzkum trhu Zimní a letní Čeština 6  
KMO/9FNC Obchodní jednání ve francouzštině Zimní a letní Francouzština 3  
KMO/9KK Komerční komunikace Zimní a letní Čeština 6  
KMO/9MANS Management služeb Zimní a letní Čeština 3  
KMO/9MRP Marketingové řízení podniku Zimní a letní Čeština 6  
KMO/9OVO Obchodní vztahy a operace Zimní a letní Čeština 4  
KMO/9SE Světová ekonomika a EU Zimní a letní Čeština 4  
KMO/9SPZD Studium a práce se zdroji Zimní a letní Čeština 3  
KMO/9VT Výzkum trhu Zimní a letní Čeština 6  
KMT/AAO Astronomie pro každého Zimní a letní Čeština 2  
KMT/AI Astronomie a internet Zimní a letní Čeština 2  
KPM/AIB Podnik v mezinárodním prostředí v AJ Letní Angličtina 4  
KPM/AKIM Znalostní management a inovace v angl. Letní Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPM/APKV Podniková kultura a výkonnost v angl. Zimní Angličtina 5  
KPM/APM Projektový management v angličtině Zimní Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPM/APP Analýza podnikových procesů Zimní a letní Čeština 5  
KPM/APRM Management v angličtině Zimní Angličtina 5  
KPM/APROM Procesní management v angličtině Letní Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPM/AROP Rozpočtování projektů v angličtině Letní Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPM/ASMA Strategický management v angličtině Zimní Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPM/BMM Management, marketing Zimní Čeština 5  
KPM/BZEU Základy ekonomiky a účetnictví Letní Čeština 5  
KPM/CPEU Metodika čerpání prostředků EU Zimní a letní Čeština 5  
KPM/DS Diplomový seminář Zimní a letní Čeština 13  
KPM/ES Ekonomika stavebnictví Zimní a letní Čeština 5  
KPM/KIM Znalostní management a inovace Zimní a letní Čeština 5  
KPM/KPM Komerční činnosti v projektovém řízení Zimní a letní Čeština 4  
KPM/MNV Management NNO a VS Zimní a letní Čeština 3  
KPM/MOPJ Motivace v řízení pracovních činností Zimní a letní Čeština 4  
KPM/MRK Manažerská komunikace Zimní a letní Čeština 4  
KPM/NPK Nákup, prodej, kooperace Zimní a letní Čeština 3  
KPM/NPM Němčina pro personální management Zimní a letní Němčina 3  
KPM/OMP Operativní management podniku Zimní a letní Čeština 6  
KPM/ON Oceňování nemovitostí Zimní Čeština 5  
KPM/PAPE Praktická aplikace podnikové ekonomiky Zimní a letní Čeština 4  
KPM/PEN Podniková ekonomika pro neekonomy Zimní Čeština 4  
KPM/PEPL1 Počítače v ekonomickém plánování 1 Zimní a letní Čeština 4  
KPM/PEPL2 Počítače v ekonomickém plánování 2 Zimní a letní Čeština 5  
KPM/PE1 Podniková ekonomika 1 Zimní a letní Čeština 5  
KPM/PE2 Podniková ekonomika 2 Zimní a letní Čeština 4  
KPM/PKV Podniková kultura a výkonnost Zimní a letní Čeština 6  
KPM/PM Projektový management Zimní a letní Čeština 5  
KPM/PP Předdiplomní praxe Zimní a letní Čeština 5  
KPM/PPM Řízení portfolia projektů Letní Čeština 5  
KPM/PPO Personální procesy v organizaci Zimní a letní Čeština 5  
KPM/PRX Odborná praxe Zimní a letní Čeština 5  
KPM/PSM Personální management Zimní a letní Čeština 4  
KPM/PSYCH Psychologie v ekonomické praxi Zimní a letní Čeština 4  
KPM/RMP Risk management podniku Zimní a letní Čeština 7  
KPM/ROP Rozpočtování projektů Zimní a letní Čeština 4  
KPM/RSI Řízení a strukturování investic Letní Čeština 3  
KPM/SBP Seminář k bakalářské práci Zimní a letní Čeština 12  
KPM/SBZPE Bakalářská státní zkouška PEM Zimní a letní Čeština 0  
KPM/SBZPM Bakalářská státní zkouška - PM Zimní a letní Čeština 0  
KPM/SBZSP Státní bakalářská zkouška SPŘ Zimní a letní Čeština 0  
KPM/SMP Strategický management podniku Zimní a letní Čeština 8  
KPM/SOC Sociologie v ekonomické praxi Zimní a letní Čeština 4  
KPM/SPM Systémové přístupy v managementu Zimní a letní Čeština 4  
KPM/SPOL Politika a praxe zaměstnanosti Zimní a letní Čeština 4  
KPM/SZSPR Státní zkouška SPŘ Zimní a letní Čeština 0  
KPM/TMP Taktický management podniku Zimní a letní Čeština 6  
KPM/TPČ Tvořivost v prac. a podnikat.činnostech Zimní a letní Čeština 5  
KPM/ZAP Základy podnikání Zimní a letní Čeština 4  
KPM/ZEMM Základy ekonomie, managementu a mtg. Zimní Čeština 5  
KPM/ZM Základy managementu Zimní a letní Čeština 6  
KPM/ZMS Základy managementu ve stavebnictví Zimní a letní Čeština 3  
KPM/9OMP Operativní management podniku Zimní a letní Čeština 6  
KPM/9PE1 Podniková ekonomika 1 Zimní a letní Čeština 5  
KPM/9PE2 Podniková ekonomika 2 Zimní a letní Čeština 4  
KPM/9PPO Personální procesy v organizaci Zimní a letní Čeština 5  
KPM/9PSM Personální management Zimní a letní Čeština 4  
KPM/9PSY Psychologie v ekonomické praxi Zimní a letní Čeština 4  
KPM/9SMP Strategický management podniku Zimní a letní Čeština 8  
KPM/9TMP Taktický management podniku Zimní a letní Čeština 6  
KPM/9ZM Základy managementu Zimní a letní Čeština 6  
KPS/EŘPP Ekonomika a řízení pomáhajících profesí Zimní a letní Čeština 2  
KPV/ORP Organizace řízení podniků Letní Čeština 4  
KPV/PRT Plánovací a rozhodovací techniky Zimní Čeština 4  
KSR/REE Regionální ekonomika Letní Čeština 4  
KTO/ŘJ Řízení jakosti Zimní Čeština, Angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
SMA/ZPRX1 Zahraniční odborná praxe 1 Zimní a letní Čeština 10  
SMA/ZPRX2 Zahraniční odborná praxe 2 Zimní a letní Čeština 20  
UJP/EBC Angličtina v obchodní komunikaci Zimní a letní Angličtina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UJP/FC7E Hospodářská francouzština 3 Zimní a letní Francouzština 4  
UJP/FC8E Hospodářská francouzština 4 Zimní a letní Francouzština 4  
UJP/FEV Francouzština-virtuální podnik Zimní a letní Francouzština 3  
UJP/FHT Francouzština pro cestovní ruch Zimní a letní Francouzština 2  
UJP/9FC7E Hospodářská francouzština 3 Zimní a letní Francouzština 4  
UJP/9FC8E Hospodářská francouzština 4 Zimní a letní Francouzština 4