Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Ekonomie

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
FEK/DCJN Kompetence v akademickém odborném jazyce Zimní a letní Angličtina 10  
FEK/DKKN Kolokvium Zimní a letní Čeština 10  
FEK/DPPN1 Pedagogické působení 1 Zimní Čeština 5  
FEK/DPPN2 Pedagogické působení 2 Letní Čeština 5  
FEK/DPPN3 Pedagogické působení 3 Zimní Čeština 5  
FEK/DPPN4 Pedagogické působení 4 Letní Čeština 5  
FEK/DPPN5 Pedagogické působení 5 Zimní Čeština 5  
FEK/DPPN6 Pedagogické působení 6 Letní Čeština 5  
FEK/DVVN1 Vědecko-výzkumná činnost 1 Zimní a letní Čeština 10  
FEK/DVVN2 Vědecko-výzkumná činnost 2 Zimní a letní Čeština 15  
FEK/DVVN3 Vědecko-výzkumná činnost 3 Zimní a letní Čeština 15  
FEK/DVVN4 Vědecko-výzkumná činnost 4 Zimní a letní Čeština 30  
KAJ/AKP1 Angličtina v komerční praxi 1 Zimní Angličtina 3  
KAJ/AKP2 Angličtina v komerční praxi 2 Letní Angličtina 4  
KAJ/APIM1 Angličtina v managementu 1 Zimní Angličtina 2  
KAJ/APIM2 Angličtina v managementu 2 Letní Angličtina 2  
KAJ/INTL Videokonference Zimní a letní Angličtina 3  
KAP/AC Analytická cvičení Zimní Čeština 6  
KAP/EPEI Evropské ekon. a pol. instituce Zimní Čeština 2  
KEM/AAD Analýza dat v angličtině Letní Angličtina 6  
KEM/ADE Dynamická makroekonomie v angličtině Letní Angličtina 5  
KEM/AEKN Ekonometrie v angličtině Letní Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEM/AEK1 Mikroekonomie v angličtině Zimní Angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEM/AEK2 Makroekonomie v angličtině Letní Angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEM/AFIPV Finanční a pojistné výpočty v angličtině Letní Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEM/AIE Mezinárodní ekonomie v angličtině Zimní Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEM/AKF Kvantitativní finance v angličtině Zimní Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEM/AMFEU Monetární a fiskální politika EU v angl. Zimní a letní Angličtina 4  
KEM/AOV Operační výzkum v angličtině Zimní Angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEM/APMO Pravděpodobnostní modely v angličtině Letní Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEM/AREMU Reforma Hospodářské a měnové unie v AJ Zimní a letní Angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEM/ASTA Statistika v angličtině Zimní Angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEM/ATEU Terminologie Evropské unie v angličtině Zimní a letní Angličtina 2  
KEM/DS Diplomový seminář Zimní a letní Čeština 13  
KEM/DSSN Metody a systémy pro podporu rozhodování Zimní a letní Čeština 10  
KEM/EAE Ekonomické aplikace v excelu Zimní a letní Čeština 3  
KEM/ECHB1 Ekonomické dějiny českých zemí 1 Zimní Čeština 2  
KEM/ECHB2 Ekonomické dějiny českých zemí 2 Letní Čeština 3  
KEM/EKAP Ekonomická analýza a prognóza Zimní a letní Čeština 7  
KEM/EKN Ekonometrie Zimní a letní Čeština 5  
KEM/EK1 Mikroekonomie Zimní a letní Čeština 6  
KEM/EK2 Makroekonomie Zimní a letní Čeština 6  
KEM/EME Exaktní metody v ekonomii Zimní a letní Čeština 5  
KEM/EM1A Ekonomické minimum 1a Zimní Čeština 2  
KEM/EM1B Ekonomické minimum 1b Letní Čeština 2  
KEM/EM1C Ekonomické minimum 1c Zimní Čeština 3  
KEM/ES Ekonomická statistika Zimní a letní Čeština 5  
KEM/EVEU Ekonomická výkonnost zemí EU Zimní a letní Čeština 2  
KEM/FDE Finanční deriváty Zimní a letní Čeština 5  
KEM/FIPV1 Finanční a pojistné výpočty 1 Zimní a letní Čeština 4  
KEM/HP Hospodářská politika Zimní a letní Čeština 3  
KEM/HPO Hospodářská politika Zimní Čeština 5  
KEM/HPON Hospodářská politika Zimní Čeština 4  
KEM/KF Kvantitativní finance Zimní a letní Čeština 5  
KEM/MAKR2 Makroekonomie 2 Zimní a letní Čeština 4  
KEM/MFIN Mezinárodní finance Zimní a letní Čeština 5  
KEM/MIKR2 Mikroekonomie 2 Zimní a letní Čeština 4  
KEM/OV Operační výzkum Zimní a letní Čeština 6  
KEM/PEK1 Principy ekonomie 1 Zimní a letní Čeština 2  
KEM/PMO Pravděpodobnostní modely Zimní a letní Čeština 5  
KEM/PP Předdiplomní praxe Zimní a letní Čeština 5  
KEM/RPFP Řízení privátních financí v praxi Zimní a letní Čeština 3  
KEM/SBZEK Bakalářská státní zkouška z ekonomie Zimní a letní Čeština, Angličtina 0  
KEM/SEMEK Seminář z ekonomie Zimní a letní Čeština 2  
KEM/STA Statistika Zimní a letní Čeština 6  
KEM/SZEK Státní zkouška z ekonomie Zimní a letní Čeština 0  
KEM/TCE Transformace české ekonomiky Zimní a letní Čeština 2  
KEM/ZAKT Základy analýzy kapitálových trhů Zimní a letní Čeština 4  
KEM/ZMA Základy makroekonomie Zimní a letní Čeština 2  
KEM/ZMI Základy mikroekonomie Zimní a letní Čeština 2  
KEM/ZOET Základy obecné ekonomické teorie Zimní a letní Čeština 3  
KEM/9EK1 Mikroekonomie Zimní a letní Čeština 6  
KEM/9EK2 Makroekonomie Zimní a letní Čeština 6  
KEM/9MAKR Makroekonomie 2 Zimní a letní Čeština 4  
KEM/9MIKR Mikroekonomie 2 Zimní a letní Čeština 4  
KEM/9OV Operační výzkum Zimní a letní Čeština 6  
KEM/9STA Statistika Zimní a letní Čeština 6  
KFI/ETP Inženýrská etika Zimní a letní Čeština 2  
KFP/AEEI Právní aspekty evr. hosp. integrace Zimní Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFP/AMSE Měnová suverenita a euro Letní Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFP/EEI Právo EU a hospodářská integrace Zimní a letní Čeština 3  
KFP/EMU Evropská měnová unie - právní pohled Zimní a letní Čeština 3  
KFP/PAE Právo a ekonomie Zimní a letní Čeština 5  
KFP/PAE1 Právo a ekonomie 1 Zimní a letní Čeština 4  
KFP/PAE2 Právo a ekonomie 2 Zimní a letní Čeština 5  
KFP/ZFP Základy finančního práva a finanční vědy Zimní Čeština 4  
KFP/ZNH Základy národního hosp. a finanční vědy Zimní Čeština 4  
KFU/AFIM Finanční informace pro management v AJ Zimní a letní Angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFU/AFRPO Finanční řízení podniku v angličtině Letní Angličtina 7 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFU/AFU Finanční účetnictví v angličtině Letní Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFU/AMUC Manažerské účetnictví v angličtině Zimní Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFU/BPP1 Bankovní produkty v praxi 1 Zimní a letní Čeština 4  
KFU/CONTR Controlling Zimní a letní Čeština 6  
KFU/DEFF Ekonomické a finanční řízení firmy Zimní a letní Čeština 0  
KFU/DEFFN Ekonomické a finanční řízení firmy Zimní a letní Čeština 15  
KFU/EEM Ekonomie a management ŽP Letní Čeština 5  
KFU/EM2A Ekonomické minimum 2a Letní Čeština 2  
KFU/EM2B Ekonomické minimum 2b Zimní Čeština 2  
KFU/FISY Finanční systém Zimní a letní Čeština 6  
KFU/FRPO Finanční řízení podniku Zimní a letní Čeština 8  
KFU/FVS Financování veřejného sektoru Zimní a letní Čeština 4  
KFU/PF Podnikové finance Zimní a letní Čeština 5  
KFU/PRX Odborná praxe Zimní a letní Čeština 5  
KFU/SBP Seminář k bakalářské práci Zimní a letní Čeština 12  
KFU/SBZFU Bak. st. zkouška z financí a účetnictví Zimní a letní Čeština 0  
KFU/VF Veřejné finance Zimní a letní Čeština 5  
KFU/9BPP1 Bankovní produkty v praxi 1 Zimní a letní Čeština 4  
KFU/9CONT Controlling Zimní a letní Čeština 6  
KFU/9FISY Finanční systém Zimní a letní Čeština 6  
KFU/9FRPO Finanční řízení podniku Zimní a letní Čeština 8  
KFU/9FVS Financování veřejného sektoru Zimní a letní Čeština 4  
KFU/9PF Podnikové finance Zimní a letní Čeština 5  
KFU/9VF Veřejné finance Zimní a letní Čeština 5  
KGE/EEG Environmentální ekonomická geografie Letní Čeština 5  
KGE/EG Ekonomická geografie Zimní Čeština 5  
KGE/EGIS Geoinformační technologie pro ekonomy Letní Čeština 4  
KGE/EGP Ekonomická geografie Letní Čeština 8  
KGE/EG1 Ekonomická geografie 1 Zimní Čeština 4  
KGE/EXKM Exkurze z krajinného managementu Letní Čeština 3  
KGE/GEMO Geografie malé oblasti Zimní a letní Čeština 3  
KGE/GVC Geografie volného času a cest. ruchu Zimní a letní Čeština 3  
KGE/MMR Management měst a regionů Zimní a letní Čeština 5  
KGE/PMR Plánování měst a regionů Zimní Čeština 6  
KGE/PMRP Plánování měst a regionů Zimní Čeština 8  
KGE/PREG Terénní praxe z regionální ekonomiky Zimní Čeština 3  
KGE/REG1 Regionální ekonomika a reg. politika Zimní a letní Čeština 3  
KGE/RMM Regionální a městský management a mtg. Zimní a letní Čeština 4  
KGE/ÚP Územní plánování a urbanismus Zimní a letní Čeština 5  
KGE/URBIO Geografie města Zimní a letní Čeština 3  
KGE/VMEGS Výchova k myšlení v glob. souvislostech Letní Čeština 2  
KGS/NKP1 Němčina v komerční praxi 1 Zimní Němčina 2  
KGS/NKP2 Němčina v komerční praxi 2 Letní Němčina 2  
KHV/EDHB1 Ekonomické dějiny 1 Zimní a letní Čeština 2  
KHV/EDHB2 Ekonomické dějiny 2 Letní Čeština 3  
KIV/DBM2 Databázové systémy a metody zprac.inf.2 Zimní Čeština 6  
KIV/EPMM Ekonomie, právo, matematické modely Letní Čeština 0  
KIV/ERM Ekonomie, řízení, matematické metody Letní Čeština 0  
KIV/MAF Modely analýzy a syntézy plánů Letní Čeština 6  
KIV/MRF Modely řízení ve firmě Zimní Čeština 6  
KIV/VINF Vizualizace informací Zimní a letní Čeština 6  
KIV/ZTI Základy teorie informace Zimní Čeština 6  
KKY/ISF Identifikace systémů a filtrace Letní Čeština 6  
KKY/UI Umělá inteligence Zimní Čeština, Angličtina, Francouzština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMA/BPFIS Bakalářská práce FIS Letní Čeština 12  
KMA/BZFIS Bakalářská zkouška FIS Letní Čeština 0  
KMA/FIM Finanční matematika Zimní a letní Čeština 0  
KMA/FIPM Finanční a pojistná matematika Zimní a letní Čeština 5  
KMA/FM Finanční matematika Zimní a letní Čeština 4  
KMA/MAB Matematika a byznys Zimní a letní Čeština 4  
KMA/MAE Matematická ekonomie Letní Čeština 6  
KMA/MAE2 Matematická ekonomie 2 Zimní a letní Čeština 5  
KMA/MFM Matematické a finanční modelování Zimní a letní Čeština 0  
KMA/MME Matematické modely v ekonometrii Zimní Čeština, Angličtina 4  
KMA/MME-A Matematické modely v ekonometrii Zimní Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMA/MMM2 Metody matematického modelování 2 Letní Čeština 5  
KMA/MNO Metody numerické optimalizace Zimní Čeština 4  
KMA/PM Pojistná matematika Zimní Čeština 3  
KMA/PMO Pravděpodobnostní modely Zimní a letní Čeština 5  
KMA/PRM Pravděpodobnostní modely Zimní a letní Čeština 6  
KMA/PSA Pravděpodobnost a statistika A Zimní a letní Čeština 5  
KMA/PSA-A Pravděpodobnost a statistika A Zimní Angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMA/PSF Pravděpodobnost, statistika a finance Letní Čeština 0  
KMA/SA1 Statistická analýza 1 Zimní Čeština 5  
KMA/SA2 Statistická analýza 2 Letní Čeština 5  
KMA/SF Stochastické finance Letní Čeština, Angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMA/SFU Statistika a finance - učitelství Letní Čeština 0  
KMA/SSF Statistika a stochastické finance Zimní a letní Čeština 0  
KMA/VSM Vybrané statistické metody Zimní a letní Čeština 5  
KMA/ZM2 Základy matematiky 2 Zimní a letní Čeština 3  
KMA/ZNP Základy náhodných procesů Zimní Čeština, Angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMA/9ZM2 Základy matematiky 2 Zimní a letní Čeština 3  
KMO/AGCR Geografie cestovního ruchu v angličtině Zimní Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMO/AICB Interkulturní komunikace v podniku Zimní a letní Angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMO/AMTGB Marketingové aplikace v angličtině Letní Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMO/CRM Řízení vztahů se zákazníky Zimní a letní Čeština 4  
KMO/EEI Evropská ekonomická integrace Zimní a letní Čeština 3  
KMO/FREU Financování a rozpočet EU Zimní a letní Čeština 2  
KMO/GCM Grafika a copywriting pro marketing Zimní a letní Čeština 4  
KMO/GCR Geografie cestovního ruchu Zimní a letní Čeština 4  
KMO/KOU Zákaznicky orientované podnikové řízení Zimní a letní Němčina 4  
KMO/MINT Marketing na internetu Zimní a letní Čeština 4  
KMO/MINT2 Marketing na internetu 2 Letní Čeština 4  
KMO/MS Marketingové studie Zimní a letní Němčina 4  
KMO/MTGB Marketingové aplikace Zimní a letní Čeština 4  
KMO/PDPP Prezentační dovednosti pro podnik. praxi Zimní a letní Čeština 2  
KMO/PROMO Marketingový projekt Zimní a letní Čeština, Angličtina 4  
KMO/PRX Odborná praxe Zimní a letní Čeština 5  
KMO/SBP Seminář k bakalářské práci Zimní a letní Čeština, Angličtina 12  
KMO/SE Světová ekonomika a EU Zimní a letní Čeština 4  
KMO/TOJ Trénink obchodního jednání Zimní a letní Čeština 4  
KMO/9SE Světová ekonomika a EU Zimní a letní Čeština 4  
KMT/AAO Astronomie pro každého Zimní a letní Čeština 2  
KMT/AI Astronomie a internet Zimní a letní Čeština 2  
KPM/AIB Podnik v mezinárodním prostředí v AJ Letní Angličtina 4  
KPM/APROM Procesní management v angličtině Letní Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPM/AROP Rozpočtování projektů v angličtině Letní Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPM/ASMA Strategický management v angličtině Zimní Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPM/ASME Specifika podnikání v MSP v angličtině Letní Angličtina 5  
KPM/KPM Komerční činnosti v projektovém řízení Zimní a letní Čeština 4  
KPM/PEP Personalistika Zimní a letní Čeština 2  
KPM/PEPL2 Počítače v ekonomickém plánování 2 Zimní a letní Čeština 5  
KPM/PPM Řízení portfolia projektů Letní Čeština 5  
KPM/PRX Odborná praxe Zimní a letní Čeština 5  
KPM/RMP Risk management podniku Zimní a letní Čeština 7  
KPM/ROP Rozpočtování projektů Zimní a letní Čeština 4  
KPM/SBZSP Státní bakalářská zkouška SPŘ Zimní a letní Čeština 0  
KPM/SMP Strategický management podniku Zimní a letní Čeština 8  
KPM/SMSP Specifika MSP Zimní a letní Čeština 4  
KPM/SOMAD Rozvíjení sociálních a manaž. dovedností Zimní a letní Čeština 4  
KPM/TMP Taktický management podniku Zimní a letní Čeština 6  
KPM/ZEMM Základy ekonomie, managementu a mtg. Zimní Čeština 5  
KPM/ZM Základy managementu Zimní a letní Čeština 6  
KPM/9SMP Strategický management podniku Zimní a letní Čeština 8  
KPM/9TMP Taktický management podniku Zimní a letní Čeština 6  
KPM/9ZM Základy managementu Zimní a letní Čeština 6  
KSR/BZSGR Bak. zkouška z regionalistiky Zimní a letní Čeština 0  
KSS/MVT Metody výzkumu trhu Zimní a letní Čeština 5  
KTE/UPPK Užití profesionál.progr.v komer.eltech. Zimní a letní Čeština 4  
KTO/DM Dílenská metrologie Zimní a letní Čeština, Angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/BPROJ Projektování sportovních akcí Zimní Čeština 2  
SMA/SPMU Společný projekt s Marquette University Letní Angličtina 6  
SMA/ZPRX1 Zahraniční odborná praxe 1 Zimní a letní Čeština 10  
SMA/ZPRX2 Zahraniční odborná praxe 2 Zimní a letní Čeština 20