Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Filozofie, teologie

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
KAP/DPT Dějiny politických teorií Zimní a letní Čeština 6  
KAP/DPT1 Dějiny politických teorií 1 Zimní Čeština 3  
KAP/DPT2 Dějiny politických teorií 2 Letní Čeština 4  
KAP/DVE1D Duchovní vývoj Evropy 1 Zimní a letní Čeština 5  
KAP/DVE2D Duchovní vývoj Evropy 2 Zimní a letní Čeština 5  
KAP/FBSZ Filozofie Letní Čeština 0  
KAP/PF Politická filozofie Zimní Čeština 6  
KAP/PF1 Politická filozofie 1 Zimní Čeština 3  
KAP/PF2 Politická filozofie 2 Letní Čeština 4  
KBS/ISLA2 Islám 2 Letní Čeština 4  
KBS/ISL1 Islám 1 Zimní Čeština 4  
KBS/ISL2 Islám 2 Letní Čeština 5  
KBS/IS1 Islám 1 Zimní Čeština 7  
KBS/IS2 Islám 2 Letní Čeština 7  
KBS/JUD Judaismus Letní Čeština 5  
KBS/MI1 Moderní islám 1 Zimní Čeština 5  
KBS/MI2 Moderní islám 2 Letní Čeština 5  
KBS/PMII Podoby moderních islámských ideologií Zimní Čeština 4  
KBS/TRJ Texty rabínského judaismu Letní Čeština 3  
KBS/VKR Východní tradice křesťanství Zimní Čeština 5  
KBS/ZITI Žitý islám Zimní Čeština 6  
KBS/ZITJ Žitý judaismus Letní Čeština 6  
KBS/ZJUS Základy judaismu Letní Čeština 4  
KFI/AFF Antická filozofie Zimní Čeština 5  
KFI/AFFB Antická filozofie Zimní Čeština 6  
KFI/AFFS Antická filozofie Zimní Čeština 4  
KFI/AFNSZ Analytická filozofie Letní Čeština 0  
KFI/AIF1 Četba anglických filozofických textů 1 Zimní Čeština, Angličtina 5  
KFI/AIF2 Četba anglických filozofických textů 2 Letní Čeština, Angličtina 5  
KFI/AIF3 Četba anglických filozofických textů 3 Letní Čeština, Angličtina 5  
KFI/AKV1 Antické kořeny evropské kultury 1 Zimní Čeština 2  
KFI/AKV2 Antické kořeny evropské kultury 2 Letní Čeština 3  
KFI/AK1EN Antické kořeny evropské kultury 1 Zimní Čeština 6  
KFI/ALF Analytická filozofie Letní Čeština 5  
KFI/ANFB Analytická filozofie Zimní a letní Čeština 6  
KFI/ANFK Analytická filozofie Zimní Čeština 6  
KFI/ANHB Antické náboženství Zimní Čeština 3  
KFI/APH Angličtina pro humanistiku - úvod Zimní Čeština, Angličtina 5  
KFI/ARD Argumentační diskurz Zimní Čeština 2  
KFI/ASFH Antická a středověká filozofie Letní Čeština 5  
KFI/ASFP Antická a středověká filozofie Letní Čeština 3  
KFI/ASFS Antická a středověká filozofie Zimní a letní Čeština 4  
KFI/ATI Analýza textu a interpretace Zimní Čeština, Angličtina 5  
KFI/BFC Biomedicínské aspekty filozofie člověka Letní Čeština 2  
KFI/BP Bibliopedagogika Letní Čeština 2  
KFI/BPF Bakalářská práce Letní Čeština 12  
KFI/BPH Bakalářská práce Letní Čeština 12  
KFI/BPS1F Bakalářský seminář 1 Zimní Čeština 6  
KFI/BPS1H Bakalářský seminář 1 Zimní Čeština 6  
KFI/BPS2F Bakalářský seminář 2 Letní Čeština 6  
KFI/BPS2H Bakalářský seminář 2 Letní Čeština 6  
KFI/CAF Četba textů antické filozofie Zimní Čeština 2  
KFI/CNF Četba textů novověké filozofie Letní Čeština 2  
KFI/CRO Církevní rok Zimní Čeština 2  
KFI/CSF Četba textů středověké filozofie Letní Čeština 2  
KFI/DD Dizertační práce Letní Čeština 50  
KFI/DEK1 Evropská kinematografie 1 Zimní Čeština 2  
KFI/DEK2 Evropská kinematografie 2 Letní Čeština 2  
KFI/DFBSZ Dějiny filozofie Letní Čeština 0  
KFI/DFT Dějiny a filozofie techniky Zimní a letní Čeština 2  
KFI/DK Dějiny knihoven a knihovnictví Letní Čeština 2  
KFI/DKNSZ Dějiny evropské kultury Zimní a letní Čeština 0  
KFI/DN Dějiny náboženství Zimní Čeština 3  
KFI/DNH Dějiny náboženství Zimní a letní Čeština 3  
KFI/DPE Diplomová práce Zimní a letní Čeština 18  
KFI/DPN Diplomová práce Letní Čeština 18  
KFI/DPSK Diplomový seminář Letní Čeština 18  
KFI/DPS1E Diplomový seminář 1 Zimní Čeština 6  
KFI/DPS2E Diplomový seminář 2 Letní Čeština 12  
KFI/DPT Diplomová práce Letní Čeština 18  
KFI/DS1D Doktorský seminář 1 Zimní Čeština 10  
KFI/DS2D Doktorský seminář 2 Letní Čeština 10  
KFI/DS3D Doktorský seminář 3 Zimní a letní Čeština 10  
KFI/DS4D Doktorský seminář 4 Zimní a letní Čeština 10  
KFI/DTT Technická tvořivost Zimní a letní Čeština 5  
KFI/DUNSZ Dějiny evropského umění Letní Čeština 0  
KFI/DVAD Dějiny antické a středověké vědy Zimní a letní Čeština 5  
KFI/DVE1 Duchovní vývoj Evropy 1 Zimní Čeština 5  
KFI/DVMD Dějiny vědy v moderní době Zimní a letní Čeština 5  
KFI/DVND Dějiny novověké vědy Zimní a letní Čeština 5  
KFI/DVNSZ Dějiny vědy Letní Čeština 0  
KFI/DVO Dějiny volnomyšlenkářství Zimní Čeština 2  
KFI/EBSZ Estetika Letní Čeština 0  
KFI/ED Evropské divadlo Letní Čeština 2  
KFI/EHD Estetika hudebního díla Zimní Čeština 2  
KFI/EKVM Evropská kultura a východní myšlení Letní Čeština 2  
KFI/ELT Estetika literárního textu Letní Čeština 2  
KFI/EPBSZ Epistemologie Letní Čeština 0  
KFI/EPF Epistemologie Zimní Čeština 5  
KFI/EPFB Epistemologie Zimní Čeština 6  
KFI/EPU Etika pro učitele Zimní a letní Čeština 2  
KFI/ESBSZ Estetika Letní Čeština 0  
KFI/ESF Estetika Letní Čeština 5  
KFI/ESFB Estetika Zimní a letní Čeština 6  
KFI/ETBSZ Etika Letní Čeština 0  
KFI/ETF Etika Letní Čeština 5  
KFI/ETFB Etika Zimní a letní Čeština 6  
KFI/ETH Etika Zimní a letní Čeština 4  
KFI/ETIP Etika Zimní a letní Čeština 3  
KFI/ETPR Etické problémy Letní Čeština 3  
KFI/ETU1 Estetika a teorie umění 1 Zimní Čeština 2  
KFI/ETU2 Estetika a teorie umění 2 Letní Čeština 3  
KFI/EVNSZ Evropská věda a filozofie Zimní a letní Čeština 0  
KFI/FAF Filozofická antropologie Zimní Čeština 5  
KFI/FAFB Filozofická antropologie Zimní Čeština 6  
KFI/FAU Filozofie a umění Zimní a letní Čeština 2  
KFI/FAUD Filozofická analýza uměleckého díla Zimní Čeština 2  
KFI/FAV1 Věda v antice a středověku Zimní Čeština 5  
KFI/FAV2 Věda v renesanci a novověku Letní Čeština 5  
KFI/FAV3 Filozofie a věda Zimní a letní Čeština, Angličtina 5  
KFI/FBSZ Filozofie Letní Čeština 0  
KFI/FCLO Filozofie člověka Zimní a letní Čeština 2  
KFI/FCLU Filozofická problematika člověka Zimní Čeština 3  
KFI/FD Filozofie dějin Zimní a letní Čeština 2  
KFI/FDF Filozofie dějin Letní Čeština 4  
KFI/FDP1 Filozofie dějin 1 Zimní Čeština 4  
KFI/FDP2 Filozofie dějin 2 Letní Čeština 3  
KFI/FETR Filozofie a etika ve zdravotnictví Letní Čeština 2  
KFI/FETZ Filozofie a etika Zimní Čeština 2  
KFI/FFIL Filozofie pro filologické obory Zimní a letní Čeština 5  
KFI/FFV Filozofie výchovy Zimní a letní Čeština 2  
KFI/FHF Fenomenologie a hermeneutika Zimní Čeština 5  
KFI/FHFB Fenomenologie a hermeneutika Zimní Čeština 6  
KFI/FIAH Filozofická antropologie Zimní Čeština 4  
KFI/FIF1 Četba francouzských filozofických textů1 Zimní Čeština, Francouzština 5  
KFI/FIF2 Četba francouzských filozofických textů2 Letní Čeština, Francouzština 5  
KFI/FIF3 Četba francouzských filozofických textů3 Letní Čeština, Francouzština 5  
KFI/FI1HB Filozofie 1 Zimní Čeština 2  
KFI/FI2HB Filozofie 2 Letní Čeština 3  
KFI/FJAZ Filozofie jazyka Zimní a letní Čeština 2  
KFI/FJF Filozofie jazyka Letní Čeština 5  
KFI/FJK Filozofie jazyka Letní Čeština 6  
KFI/FJNSZ Filozofie jazyka Letní Čeština 0  
KFI/FK Filozofie komunikace Zimní Čeština 5  
KFI/FKNSZ Filozofie a komunikace Letní Čeština 0  
KFI/FLF Filozofická logika Letní Čeština 5  
KFI/FLH Filozofická logika Zimní Čeština 3  
KFI/FLHK Filozofická logika Zimní a letní Čeština 6  
KFI/FM Filozofie mysli Letní Čeština 5  
KFI/FMPV Filozofie a metodologie přírodních věd Letní Čeština 2  
KFI/FMVD Metodologie vědy 20. století Zimní a letní Čeština 5  
KFI/FN Fenomenologie náboženství Letní Čeština 4  
KFI/FNB Filozofie náboženství Zimní Čeština 3  
KFI/FNF Filozofie náboženství Zimní Čeština 4  
KFI/FPJ Filozofie přirozeného jazyka Zimní a letní Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFI/FPJK Filozofie přirozeného jazyka Letní Čeština 6  
KFI/FRF Filozofie přírody Zimní Čeština 4  
KFI/FRP Filozofická reflexe přírody Zimní a letní Čeština 3  
KFI/FSF Filozofie osvícenství Letní Čeština 5  
KFI/FSL Filozofie a světová literatura Letní Čeština 2  
KFI/FSM Formální sémantika Zimní Čeština 2  
KFI/FSP Filozofický seminář Zimní Čeština 3  
KFI/FTAFB Anglická filozofická terminologie Zimní Čeština, Angličtina 6  
KFI/FTFFB Francouzská filozofická terminologie Zimní Čeština, Francouzština 6  
KFI/FTLFB Latinská filozofická terminologie Zimní Čeština 6  
KFI/FTNFB Německá filozofická terminologie Zimní Čeština, Němčina 6  
KFI/FTRFB Řecká filozofická terminologie Zimní Čeština 6  
KFI/FVBSZ Dějiny filozofie a filozofie vědy Letní Čeština 0  
KFI/FVF Filozofie vědy Zimní Čeština 5  
KFI/FVFB Filozofie vědy Zimní a letní Čeština 6  
KFI/FVNSZ Filozofie vědy Letní Čeština 0  
KFI/FVOD Filozofické aspekty vědy o vědomí Zimní a letní Čeština 5  
KFI/FV1 Filozofie vědy 1 Zimní Čeština 4  
KFI/FV1D Filozofie vědy pro doktorandy 1 Zimní a letní Čeština 5  
KFI/FV2 Filozofie vědy 2 Letní Čeština 5  
KFI/FV2D Filozofie vědy pro doktorandy 2 Zimní a letní Čeština 5  
KFI/FV3 Filozofie vědy 3 Zimní Čeština 3  
KFI/FXIX Filozofie XIX. století Zimní Čeština 5  
KFI/FZG Filozofie a zkušenost gestaltu Zimní a letní Čeština 2  
KFI/F1HB Filozofie 1 Zimní Čeština 3  
KFI/F19FB Filozofie XIX. století Zimní Čeština 6  
KFI/GBSZ Gnozeologie Letní Čeština 0  
KFI/HEM Hermeneutika a teorie interpretace Zimní a letní Čeština 6  
KFI/HVVD Historie vědeckých vizualizací Zimní a letní Čeština 5  
KFI/IFT Interpretace filozofického textu Letní Čeština 2  
KFI/IFTP Interpretace filozofického textu Letní Čeština 3  
KFI/IFTS Interpretace filozofického textu (Šj) Zimní a letní Čeština, Španělština 5  
KFI/INSZ Technologie pro informační společnost Letní Čeština 0  
KFI/ITAFB Interpretace anglických textů Letní Čeština, Angličtina 6  
KFI/ITA1 Interpretace textů - antika 1 Zimní Čeština 3  
KFI/ITA2 Interpretace textů - antika 2 Letní Čeština 3  
KFI/ITA3 Interpretace textů - antika 3 Zimní Čeština 3  
KFI/ITA4 Interpretace textů - antika 4 Letní Čeština 3  
KFI/ITFFB Interpretace francouzských textů Letní Čeština, Francouzština 6  
KFI/ITLFB Interpretace latinských textů Letní Čeština 6  
KFI/ITM1 Interpretace textů - moderní filozofie 1 Zimní Čeština 3  
KFI/ITM2 Interpretace textů - moderní filozofie 2 Letní Čeština 3  
KFI/ITM3 Interpretace textů - moderní filozofie 3 Zimní Čeština 3  
KFI/ITM4 Interpretace textů - moderní filozofie 4 Letní Čeština 3  
KFI/ITNFB Interpretace německých textů Letní Čeština, Němčina 6  
KFI/ITN1 Interpretace textů - novověk 1 Zimní Čeština 3  
KFI/ITN2 Interpretace textů - novověk 2 Letní Čeština 3  
KFI/ITN3 Interpretace textů - novověk 3 Zimní Čeština 3  
KFI/ITN4 Interpretace textů - novověk 4 Letní Čeština 3  
KFI/ITPFB Interpretace filozofických textů P Zimní a letní Čeština 3  
KFI/ITQFB Interpretace filozofických textů Q Zimní a letní Čeština 3  
KFI/ITRFB Interpretace řeckých textů Letní Čeština 6  
KFI/ITWFB Interpretace filozofických textů W Zimní a letní Čeština 3  
KFI/ITXFB Interpretace filozofických textů X Zimní a letní Čeština 3  
KFI/ITYFB Interpretace filozofických textů Y Zimní a letní Čeština 3  
KFI/ITZFB Interpretace filozofických textů Z Zimní a letní Čeština 3  
KFI/JNSZ Jazyk a komunikace Letní Čeština 0  
KFI/KDBSZ Péče o kulturní dědictví Letní Čeština 0  
KFI/KKNSZ Křesťanské kořeny Evropy Zimní a letní Čeština 0  
KFI/KKO Kognice a komunikace Letní Čeština 6  
KFI/KOKY Komunikace v kyberprostoru Letní Čeština 6  
KFI/KPP Kulturní profil příhraničí Zimní Čeština, Němčina 3  
KFI/KPX Komunikační praxe v příhraničí Letní Čeština, Němčina 3  
KFI/KRKE Křesťanské kořeny Evropy Zimní Čeština 5  
KFI/KRKEN Křesťanské kořeny Evropy Zimní Čeština 6  
KFI/KRST1 Křesťanství v životě Evropy 1 Letní Čeština 4  
KFI/KRST2 Křesťanství v životě Evropy 2 Zimní Čeština 5  
KFI/KR1EN Křesťanství v životě Evropy 1 Letní Čeština 6  
KFI/KR2EN Křesťanství v životě Evropy 2 Zimní Čeština 6  
KFI/KSK Kultura společenské komunikace Zimní a letní Čeština 2  
KFI/KSKH Kultura společenské komunikace Zimní a letní Čeština 3  
KFI/LBSZ Logika Letní Čeština 0  
KFI/LEM Logika a evropská racionalita Zimní Čeština 2  
KFI/LJNSZ Lingvistika, analýza přirozeného jazyka Letní Čeština 0  
KFI/LMM Logos, mythos, mimésis v antické tradici Zimní Čeština 2  
KFI/LOF Logika Zimní Čeština 5  
KFI/LOFB Logika Zimní a letní Čeština 6  
KFI/LOGH Logika Zimní a letní Čeština 5  
KFI/LOS Logika a sémantika přirozeného jazyka Zimní Čeština 4  
KFI/LTF Latinská filozofická terminologie Letní Čeština 3  
KFI/MANSZ Filozofie, metodologie matematiky Letní Čeština 0  
KFI/MEVD Mediální historie a epistemologie vědy Zimní a letní Čeština 5  
KFI/MFM Moderní filozofické myšlení Letní Čeština 5  
KFI/MFMP Moderní filozofické myšlení Letní Čeština 3  
KFI/MFMS Moderní filozofické myšlení Letní Čeština 4  
KFI/MHV Metodologie humanitních věd Zimní a letní Čeština 3  
KFI/MKNSZ Filozofie mysli a kognitivní vědy Letní Čeština 0  
KFI/MNSZ Mediální komunikace Letní Čeština 0  
KFI/MSD Metodologický seminář pro doktorandy Zimní Čeština 10  
KFI/MVF Metodika vědecké práce Letní Čeština 5  
KFI/NAF1 Analytická filozofie 1 Zimní Čeština 7  
KFI/NAF2 Analytická filozofie 2 Letní Čeština 7  
KFI/NFHB Náboženský fundamentalismus Letní Čeština 3  
KFI/NFV1 Filozofie vědy 1 Zimní Čeština 7  
KFI/NFV2 Filozofie vědy 2 Letní Čeština 7  
KFI/NIF1 Četba německých filozofických textů 1 Zimní Čeština, Němčina 5  
KFI/NIF2 Četba německých filozofických textů 2 Letní Čeština, Němčina 5  
KFI/NIF3 Četba německých filozofických textů 3 Letní Čeština, Němčina 5  
KFI/NLG1 Logika pro filozofii 1 Zimní Čeština 5  
KFI/NLG2 Logika pro filozofii 2 Letní Čeština 5  
KFI/NOS2 Oborový seminář 2 Letní Čeština 4  
KFI/NOS3 Oborový seminář 3 Zimní Čeština 4  
KFI/NOS4 Oborový seminář 4 Letní Čeština 4  
KFI/NOS5 Oborový seminář 5 Zimní Čeština 4  
KFI/NOS6 Oborový seminář 6 Letní Čeština 4  
KFI/NPS1 Proseminář 1 Zimní Čeština 2  
KFI/NPS2 Proseminář 2 Letní Čeština 2  
KFI/OBSZ Ontologie Letní Čeština 0  
KFI/OCF Osobnosti české filozofie Letní Čeština 5  
KFI/OLM Od logu k mýtu Zimní Čeština 2  
KFI/ONF Ontologie Zimní Čeština 5  
KFI/ONFB Ontologie Zimní a letní Čeština 6  
KFI/ONKFB Osvícenství a německá klasická filozofie Letní Čeština 6  
KFI/OSF Osobnosti české filozofie Zimní a letní Čeština 2  
KFI/OZDSZ Oborový základ Letní Čeština 0  
KFI/PCK Prameny české kultury Letní Čeština 2  
KFI/PFBSZ Problémy filozofie XX. a XXI. století Letní Čeština 0  
KFI/PLT Platón Zimní Čeština 3  
KFI/PRO Praxe/projekt Zimní a letní Čeština 10  
KFI/PRP Praxe/projekt Zimní a letní Čeština 7  
KFI/PSDSZ Podoborová specializace Letní Čeština 0  
KFI/PUT Teorie umění 20. století Letní Čeština 4  
KFI/PVNSZ Filozofie, metodologie přírodních věd Letní Čeština 0  
KFI/RAR Rozum a racionalita Letní Čeština 2  
KFI/RBSZ Religionistika Letní Čeština 0  
KFI/RE Religionistika Zimní a letní Čeština 5  
KFI/REL Religionistika Zimní a letní Čeština 4  
KFI/REP Religionistika pro právníky Zimní Čeština 3  
KFI/RIF1 Četba ruských filozofických textů 1 Zimní Čeština, Ruština 5  
KFI/RIF2 Četba ruských filozofických textů 2 Letní Čeština, Ruština 5  
KFI/RIF3 Četba ruských filozofických textů 3 Letní Čeština, Ruština 5  
KFI/RNF Renesanční a novověká filozofie Zimní Čeština 5  
KFI/RNFB Renesanční a novověká filozofie Zimní Čeština 6  
KFI/RNFH Renesanční a novověká filozofie Zimní Čeština 5  
KFI/RNFP Renesanční a novověká filozofie Zimní Čeština 3  
KFI/RNFS Renesanční a novověká filozofie Zimní Čeština 4  
KFI/ROH Ruština pro humanistiku Zimní a letní Čeština, Ruština 5  
KFI/RPH Ruština pro humanistiku, úvod Zimní Čeština, Ruština 5  
KFI/RTF Řecká filozofická terminologie Zimní Čeština 3  
KFI/SEMD Sémiotika pro doktorandy Zimní a letní Čeština 5  
KFI/SEMK Sémiotika kultury Letní Čeština 6  
KFI/SEM1 Sémiotika 1 Zimní Čeština 4  
KFI/SEM1K Sémiotika 1 Zimní Čeština 5  
KFI/SEM2 Sémiotika 2 Letní Čeština 5  
KFI/SEM2K Sémiotika 2 Letní Čeština 5  
KFI/SFF Středověká filozofie Letní Čeština 5  
KFI/SFFB Středověká filozofie Letní Čeština 6  
KFI/SFFS Středověká filozofie Letní Čeština 4  
KFI/SFH Systematická filozofie Zimní a letní Čeština 5  
KFI/SFJD Seminář z filozofie jazyka a komunikace Zimní a letní Čeština 5  
KFI/SFLD Seminář z filozofické logiky Zimní a letní Čeština 5  
KFI/SHFA Historie a filozofie fyziky Zimní Čeština 2  
KFI/SHFB Historie a filozofie biologie Letní Čeština 2  
KFI/SHFBL Historie a filozofie biologie Letní Čeština 3  
KFI/SHFC Historie a filozofie chemie Letní Čeština 3  
KFI/SHFF Historie a filozofie fyziky Letní Čeština 3  
KFI/SHFCH Historie a filozofie chemie Zimní Čeština 2  
KFI/SHFM Historie a filozofie matematiky Letní Čeština 3  
KFI/SHFMD Seminář historie a filozofie matematiky Zimní a letní Čeština 5  
KFI/SHFM1 Historie a filozofie matematiky 1 Zimní Čeština 2  
KFI/SHFM2 Historie a filozofie matematiky 2 Letní Čeština 2  
KFI/SHFM3 Historie a filozofie matematiky 3 Zimní Čeština 2  
KFI/SIEK Slovanská idea Letní Čeština 2  
KFI/SJNSZ Sémiotika a přístupy k jazyku Letní Čeština 0  
KFI/SKEN Sémiotika kultury Zimní a letní Čeština 3  
KFI/SMS Sémantika možných světů Letní Čeština 2  
KFI/SOH Španělština pro humanistiku Zimní a letní Čeština, Španělština 5  
KFI/SPH Španělština pro humanistiku - úvod Zimní Čeština, Španělština 5  
KFI/STF Strukturalismus a postmodernismus Zimní a letní Čeština 5  
KFI/STFB Strukturalismus a postmodernismus Zimní a letní Čeština 6  
KFI/STK Spirituální tradice křesťanského Západu Zimní Čeština 2  
KFI/STV Současné teorie vědomí Zimní Čeština 4  
KFI/SVNSZ Filozofie, metodologie společenských věd Letní Čeština 0  
KFI/SVSD Srovnání výzkumu přírody a společnosti Zimní a letní Čeština 5  
KFI/SZZ Státní závěrečná zkouška Letní Čeština 0  
KFI/SZZD Státní doktorská zkouška Letní Čeština 0  
KFI/SZZE Státní závěrečná zkouška Letní Čeština 0  
KFI/SZZF Státní závěrečná zkouška Letní Čeština 0  
KFI/SZZN Státní závěrečná zkouška Letní Čeština 0  
KFI/SZZT Státní závěrečná zkouška Letní Čeština 0  
KFI/TAN Teologická antropologie Letní Čeština 2  
KFI/TAR Teorie argumentace Letní Čeština 2  
KFI/TDEN Teorie divadla Zimní Čeština 3  
KFI/THEN Teoretické přístupy k hudbě Letní Čeština 3  
KFI/TLEN Teoretické přístupy k literatuře Zimní a letní Čeština 3  
KFI/TNSZ Teorie a filozofie komunikace Letní Čeština 0  
KFI/UDE Úvod do epistemologie Zimní a letní Čeština 3  
KFI/UDF Úvod do filozofie Zimní a letní Čeština 2  
KFI/UE Úvod do epistemologie Zimní a letní Čeština 5  
KFI/UEHB Úvod do epistemologie Zimní a letní Čeština 4  
KFI/UFF Úvod do filozofie Zimní Čeština 5  
KFI/UKK1 Umění v kulturním kontextu 1 Letní Čeština 5  
KFI/UKK2 Umění v kulturním kontextu 2 Zimní Čeština 5  
KFI/UKV Úvod do kognitivních věd Letní Čeština 2  
KFI/UK1EN Umění v kulturním kontextu 1 Letní Čeština 6  
KFI/UK2EN Umění v kulturním kontextu 2 Zimní Čeština 6  
KFI/UNSZ Teorie a dějiny evropského umění Letní Čeština 0  
KFI/USH Úvod do studia humanitních věd Zimní a letní Čeština 4  
KFI/US1FB Úvod do studia filozofie 1 Zimní Čeština 6  
KFI/US2FB Úvod do studia filozofie 2 Letní Čeština 6  
KFI/VFU Východní filozofie a umění Letní Čeština 2  
KFI/VFZ Východní filozofické myšlení a Západ Zimní Čeština 3  
KFI/VK Věda a kultura Zimní a letní Čeština 3  
KFI/VS1D Vedení seminářů 1 Zimní Čeština 5  
KFI/VS2D Vedení seminářů 2 Letní Čeština 5  
KFI/VS3D Vedení seminářů 3 Zimní Čeština 5  
KFI/VTHB Dějiny vědy a techniky Letní Čeština 3  
KFI/VTCHB Dějiny vědy a techniky v českých zemích Letní Čeština 3  
KFI/V1EN Věda v antice a středověku Zimní Čeština 6  
KFI/V2EN Věda v renesanci a novověku Letní Čeština 6  
KFI/V3EN Filozofie a věda Zimní Angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFI/WIT1 Wittgenstein 1 Zimní Čeština 2  
KFI/WIT2 Wittgenstein 2 Letní Čeština 2  
KFI/ZEVD Základní etapy vývoje evropské vědy Zimní a letní Čeština 5  
KFI/ZF Základy filozofie Zimní a letní Čeština 5  
KFI/ZFD Zkouška z filozofie Letní Čeština 9  
KFI/ZPC Závěrečný projekt Zimní a letní Čeština 0  
KFI/ZPP Základní pojmy péče o památky Zimní Čeština 4  
KFI/ZZF Zkouška z filozofie Zimní a letní Čeština 0  
KFI/1FPJ Filozofie přirozeného jazyka Zimní a letní Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KGE/GJPPP Geografie jádrových a perifer. prostorů Letní Čeština 8  
KHI/DVTZ Dějiny vědy a techniky ve světě Zimní a letní Čeština 2  
KHK/KHP1 Kreativní Hv praktikum 1 Letní Čeština 2  
KKY/CNT Člověk a nové technologie Zimní Čeština 5  
KKY/NEUH Neuronové sítě pro humanitní studia Letní Čeština 6  
KKY/SRP Praxe stínového řečníka Letní Čeština 3  
KKY/SRU Úvod do praxe stínového řečníka Zimní Čeština 4  
KKY/ZUI Základy umělé inteligence Zimní Čeština 4  
KMT/AAO Astronomie pro každého Zimní a letní Čeština 2  
KMT/AI Astronomie a internet Zimní a letní Čeština 2  
KPS/FRVZ Filozofická reflexe výchovy ke zdraví Zimní a letní Čeština 10  
KPS/PSOS Psychologie osobnosti Zimní a letní Čeština 3  
KSA/FBSZ Filozofie Letní Čeština 0  
KSA/FIBSZ Filozofická antropologie Letní Čeština 0  
KSS/FBSZ Filozofie Zimní a letní Čeština 0  
KSS/FT Feministické teorie Letní Čeština 4  
KTO/ŘJ Řízení jakosti Zimní Čeština, Angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům