Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Zdravotnictví

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
CBG/GENE Genetika Zimní Čeština 2  
CBG/HŠZ Hygiena a školní zdravotnictví Zimní a letní Čeština 2  
CBG/MIKC Praktikum z mikrobiologie Zimní a letní Čeština 2  
CBG/MIKP Mikrobiologie Zimní a letní Čeština 3  
CBG/9HŠZ Hygiena a školní zdravotnictví Zimní Čeština 2  
KAZ/ACH Analytická chemie Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/AIR1 Angiografie a intervenční radiologie 1 Zimní Čeština 2  
KAZ/AIR2 Angiografie a intervenční radiologie 2 Letní Čeština 2  
KAZ/ANG1 Angiografie 1 Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/ANG2 Angiografie 2 Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/APE Aplikace v energetice Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/ARIP Anesteziologie, resus. a intenzivní péče Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/ARO Anesteziologie Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/BFPAS Biofyzika Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/BFY Biofyzika Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/BFYF Biofyzika Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/BFYFN Biofyzika Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/BFYK Biofyzika Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/BFYL Fyzika a biofyzika Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/BFYR Biofyzika Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/BFYRK Biofyzika Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/BFYZ Biofyzika Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/BFYZK Biofyzika Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/BFYZO Biofyzika Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/BHPAS Biochemie a hematologie Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/BCH Biochemie Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/BIHE Biochemie a hematologie Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/BIHEK Biochemie a hematologie Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/BIO Metodika odběru bioptického materiálu Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/BLG Biologie a lékařská genetika Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/BP Bakalářská práce Letní Čeština 10 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/BPO Bakalářská práce Letní Čeština 10 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/BPR Bakalářská práce Letní Čeština 10 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/CNPZ Civilizační nemoci a podpora zdraví Zimní a letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/CT1 Výpočetní tomografie 1 Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/CT1N Výpočetní tomografie 1 Zimní Čeština 2  
KAZ/CT2 Výpočetní tomografie 2 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/DEMOG Demography Zimní a letní Angličtina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/EH Epidemiologie a hygiena Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/ELA Řízení a ekonomika laboratoří Letní Čeština 1  
KAZ/ELA1 Řízení a ekonomika laboratoří I. Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/ELA2 Řízení a ekonomika laboratoří II. Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/EPH Epidemiologie a hygiena Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/EPI1 Epidemiologie 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/EPI2 Epidemiologie 2 Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/FYPR Fyziologie práce Zimní a letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/GER Geriatrie Letní Čeština 2  
KAZ/GETO Genetická toxikologie Zimní a letní Čeština 2  
KAZ/GPAS Základy genetiky Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/GYPO Gynekologie a porodnictví Letní Čeština 2  
KAZ/HDM Hygiena dětí a mladistvých Zimní a letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/HEM Hematologie Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/HEV Hygiena a ekologie vody Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/HI Histologie Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/HIS Histologie Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/HIT1 Histologická technika I. Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/HIT2 Histologická technika II. Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/HKPP Hygiena komunálního a pracovního prostře Zimní a letní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/HV Hygiena výživy Zimní a letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/HVPBU Hygiena výživy a předmětů běžného užív. Zimní a letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/HVPLP Hodnocení výsledků pracovně-lékař. péče Zimní a letní Čeština 1  
KAZ/HYPE Hygiena práce Letní Čeština 2  
KAZ/HYPR Hygiena práce Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/HZP1 Hygiena životního prostředí 1 Zimní Čeština 2  
KAZ/HZP2 Hygiena životního prostředí 2 Zimní a letní Čeština 2  
KAZ/CHIR Chirurgie Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/CHIR1 Chirurgie 1 Zimní Čeština 3  
KAZ/CHIR2 Chirurgie 2 Letní Čeština 2  
KAZ/CHP Chemie a biochemie pro protetiky Zimní Čeština 2  
KAZ/IMU Imunologie Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/IMUL1 Imunologie 1 Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/IMUL2 Imunologie 2 Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/IMU1N Imunologie 1 Zimní Čeština 4  
KAZ/IMU2N Imunologie 2 Letní Čeština 3  
KAZ/IOP1 Individuální odborná praxe 1 Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/IOP2 Individuální odborná praxe 2 Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/IRA1 Intervenční radiologie 1 Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/IRA2 Intervenční radiologie 2 Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/ITE Instrumentální technika Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/ITEN Instrumentální technika Letní Čeština 5  
KAZ/IZA Imunoanalýza Letní Čeština 3  
KAZ/IZA1 Imunoanalýza I. Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/IZA2 Imunoanalýza II. Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/KBH Klinická biochemie a hematologie Zimní a letní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/KBI1 Klinická biochemie I. Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/KBI1N Klinická biochemie I. Zimní Čeština 5  
KAZ/KBI2 Klinická biochemie II. Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/KBI2N Klinická biochemie II. Letní Čeština 5  
KAZ/KDOZ1 Klinická dozimetrie 1 Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/KDOZ2 Klinická dozimetrie 2 Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/KLR Kontrastní látky a radiofarmaka Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/KLRK Kontrastní látky a radiofarmaka Zimní Čeština 2  
KAZ/KOMU Komunikace ve zdravotnictví Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/KOM1 Komunikace 1 Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/KOM2 Komunikace 2 Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/KOST Kostní metabolismus Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/KRR Krizové řízení Letní Čeština 2  
KAZ/KRZM1 Konvenční radiologic.zobrazov. metody 1 Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/KRZM2 Konvenční radiologic.zobrazov. metody 2 Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/KRZM3 Konvenční radiologic.zobrazov. metody 3 Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/KRZM4 Konvenční radiologic.zobrazov. metody 4 Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/KRZP1 Konvenční radiolog. zobraz. postupy 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/KRZP2 Konvenční radiolog. zobraz. postupy 2 Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/KRZP3 Konvenční radiolog. zobraz. postupy 3 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/KSZ1 Krizové situace záchranáře 1 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/KSZ2 Krizové situace záchranáře 2 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/KVZ1 Komunikace ve zdravotnictví 1 Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/KVZ2 Komunikace ve zdravotnictví 2 Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/LGENR Lékařská genetika Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/LGENZ Lékařská genetika Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/LO Laboratorní obory Zimní a letní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/LSL Lékař. statistika a metod. lab. výzkumu Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/LZ Metodika práce s laboratorními zvířaty Zimní Čeština 2  
KAZ/MEDO Metody dozoru Zimní a letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/MEH Mikrobiologie, epidemiologie a hygiena Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/MEI Mikrobiologie, epidemiologie, imunologie Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/MEIK Mikrobiologie, epidemiologie, imunologie Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/MEIO Mikrobiologie, epidemiologie, imunologie Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/MEIOK Mikrobiologie, epidemiologie, imunologie Zimní a letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/MEIP Mikrobiologie, epidemiologie, imunologie Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/MEI1 Mikrobiologie 1 Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/MEI2 Mikrobiologie 2 Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/MEOD Metody odhadu a hodnocení rizika Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/MEPAS Mikrobiologie, epidemiologie, imunologie Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/MEVS Metody výzkumu a statistika Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/MIEHF Mikrobiologie, epidemiologie a hygiena Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/MIEHG Mikrobiologie, epidemiologie a hygiena Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/MIEHZ Mikrobiologie, epidemiologie a hygiena Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/MIL1 Mikrobiologie 1 Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/MIL2 Mikrobiologie 2 Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/MIL2N Mikrobiologie 2 Zimní Čeština 5  
KAZ/MKHN1 Medicína katastrof a hromad. neštěstí 1 Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/MKHN2 Medicína katastrof a hromad. neštěstí 2 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/MKHN3 Medicína katastrof a hromad. neštěstí 3 Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/MKHN4 Medicína katastrof a hromad. neštěstí 4 Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/MKHN5 Medicína katastrof a hromadných neštěstí Zimní a letní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/MR1 Magnetická rezonance 1 Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/MR2 Magnetická rezonance 2 Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/MVS Metody výzkumu, statistika Zimní Čeština 2  
KAZ/MVSR Metody výzkumu, statistika Zimní a letní Čeština 2  
KAZ/MVSZ Metody výzkumu, statistika Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/NAGE Nádorová genetika a genetic. poradenství Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/NEPOV Nemoci z povolání a jiná on.souv. s prac Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/NKPD Neodkladná péče o kriticky nemocné dítě Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/NME1 Nukleární medicína-klinická praxe 1 Zimní a letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/NME2 Nukleární medicína-klinická praxe 2 Zimní a letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/NME3 Nukleární medicína-klinická praxe 3 Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/NME4 Nukleární medicína-klinická praxe 4 Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/NMSZK Nukleární medicína Letní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/NMSZZ Nukleární medicína Letní Čeština 0  
KAZ/NPED Neonatologie a pediatrie Letní Čeština 2  
KAZ/NPIZS Neodkladná péče a IZS Letní Čeština 3  
KAZ/NPMS Neodkladná péče v modelových situacích Letní Čeština 1  
KAZ/NUME1 Nukleární medicína 1 Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/NUME2 Nukleární medicína 2 Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/NUME3 Nukleární medicína 3 Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/NUME4 Nukleární medicína 4 Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/NUM4S Nukleární medicína 4 Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/OBP Obhajoba bakalářské práce Zimní a letní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/OBPK Obhajoba bakalářské práce Zimní a letní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/ODER Ošetř. v dermatovenerologii Zimní a letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/ODPO1 Odborná praxe 1 Zimní a letní Čeština 7 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/ODPO2 Odborná praxe 2 Zimní a letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/ODPO3 Odborná praxe 3 Letní Čeština 15 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/ODPZ1 Odborná praxe 1 Zimní a letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/ODPZ2 Odborná praxe 2 Zimní a letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/ODPZ3 Odborná praxe 3 Zimní a letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/ODPZ4 Odborná praxe 4 Zimní a letní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/ODPZ5 Odborná praxe 5 Zimní a letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/OGER Ošetř. v geriatrii Letní Čeština 2  
KAZ/OINT1 Ošetřovatelství v interních oborech 1 Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/OINT2 Ošetřovatelství v interních oborech 2 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/OME1 Ochrana veř. zdraví a vyš. metody 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/OME2 Ochrana veř. zdraví a vyš. metody 2 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/ONEU Ošetř. v neurologii Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/ONP Ošetřovatelství v neodkladné péči Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/ONP1 Ošetřovatelství v neodkladné péči Letní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/OOP Odborná ošetřov. praxe Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/OPED Ošetřovatelství v pediatrii Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/OPSY Ošetř. v psychiatrii Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/OP1 Odborná praxe v klinické laboratoři 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/OP1N Odborná praxe v klinické laboratoři 1 (m Zimní Čeština 3  
KAZ/OP2 Odborná praxe v klinické laboratoři 2 Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/OP2N Odborná praxe v klinické laboratoři 2 (h Letní Čeština 5  
KAZ/OP3 Odborná praxe v klinické laboratoři 3 Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/OP4 Odborná praxe v klinické laboratoři 4 Letní Čeština 11 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/OP4N Odborná praxe v klinické laboratoři 4 Letní Čeština 13  
KAZ/ORLO Ošetř. v ORL Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/OSE1 Ošetřovatelství 1 Zimní Čeština 2  
KAZ/OSE2 Ošetřovatelství 2 Letní Čeština 2  
KAZ/OSCH1 Ošetřovatelství v chirurgic. oborech 1 Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/OSCH2 Ošetřovatelství v chirurgic. oborech 2 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/OSPNP Ošetřovatelské postupy v neodkladné péči Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/OSPZ Ošetřovatelské postupy Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/OSPZN Ošetřovatelské postupy Zimní Čeština 3  
KAZ/OSTO Ošetřovatelství ve stomatologii Zimní a letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/OTP Ošetřovatelské techniky v praxi Letní Čeština 1  
KAZ/OVZD Ochrana veřejného zdraví Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/OVZDK Ochrana veřejného zdraví Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/OVZPA Ochrana veřejného zdraví Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/PARAZ Parazitologie Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/PARL Parazitologie Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/PBU Předměty běžného užívání Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/PDZ1 Praxe v diagnostickém zobrazování 1 Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/PDZ2 Praxe v diagnostickém zobrazování 2 Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/PDZ3 Praxe v diagnostickém zobrazování 3 Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/PDZ4 Praxe v diagnostickém zobrazování 4 Zimní a letní Čeština 3  
KAZ/PDZ5 Praxe v diagnostickém zobrazování 5 Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/PHHSP Public Health, Health and Social Polic Zimní a letní Angličtina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/PCHT Psychiatrie Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/PLZA1 Plánování léčby zářením 1 Zimní Čeština 1  
KAZ/PLZA2 Plánování léčby zářením 2 Letní Čeština 1  
KAZ/PLZ1N Plánování léčby zářením 1 Zimní Čeština 1  
KAZ/PLZ2N Plánování léčby zářením 2 Letní Čeština 1  
KAZ/PNN Prevence nozokomiálních nákaz Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/POME Popáleninová medicína Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/POZ Péče o občany v zahraničí Zimní Čeština 1  
KAZ/PPD Právní problematika dozoru Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/PPFE První pomoc Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/PPMD1 Právní problematika a metody dozoru 1 Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/PPMD2 Právní problematika a metody dozoru 2 Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/PPME První pomoc a metodologie první pomoci Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/PPZ Péče o pracovníky v zahraničí Zimní a letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/PRL Pracovní lékařství Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/PRS Profesní sebeobrana Zimní a letní Čeština 2  
KAZ/PRSK Profesní sebeobrana Letní Čeština 2  
KAZ/PSP Problematika sociální práce Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/PSPNM Pravidla siln. provozu, navig., místop. Letní Čeština 2  
KAZ/PSYCH Psychiatrie Zimní Čeština 2  
KAZ/PTNP Postupy a techniky v neodkl. péči Letní Čeština 2  
KAZ/RAB1 Radiobiologie 1 Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/RAB2 Radiobiologie 2 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/RAD Radiologie Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/RADK Radiologie Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/RADN Radiologie Zimní Čeština 1  
KAZ/RAEQ1 Radiological Equipment 1 Zimní a letní Angličtina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/RAEQ2 Radiological Equipment 2 Zimní a letní Angličtina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/RAF1 Radiologická fyzika 1 Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/RAF2 Radiologická fyzika 2 Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/RAN1 Rentgenová anatomie 1 Zimní a letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/RAN2 Rentgenová anatomie 2 Zimní a letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/RAN3 Rentgenová anatomie 3 Zimní a letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/RAO Radiační ochrana Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/RAOCH Radiační ochrana Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/RAOZ Radiační ochrana Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/RAPR1 Radiologické přístroje 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/RAPR2 Radiologické přístroje 2 Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/RAP1N Radiologické přístroje 1 Zimní Čeština 2  
KAZ/RDEK Radioekologie Letní Čeština 2  
KAZ/RDSZK Radiodiagnostika Letní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/RDSZZ Radiodiagnostika Letní Čeština 0  
KAZ/REQK1 Radiological Equipment 1 Zimní a letní Angličtina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/REQK2 Radiological Equipment 2 Zimní a letní Angličtina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/ROKL1 Radiační onkologie-klinická praxe 1 Zimní a letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/ROKL2 Radiační onkologie-klinická praxe 2 Zimní a letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/ROKL3 Radiační onkologie-klinická praxe 3 Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/ROKL4 Radiační onkologie-klinická praxe 4 Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/RON1 Radiační onkologie 1 Zimní a letní Čeština 3  
KAZ/RON2 Radiační onkologie 2 Zimní a letní Čeština 3  
KAZ/RON3 Radiační onkologie 3 Zimní Čeština 3  
KAZ/RON4 Radiační onkologie 4 Zimní a letní Čeština 3  
KAZ/RON5 Radiační onkologie 5 Zimní a letní Čeština 3  
KAZ/ROSZK Radiační onkologie Letní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/ROSZZ Radiační onkologie Letní Čeština 0  
KAZ/RO1 Radiační ochrana 1 Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/RO2 Radiační ochrana 2 Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/RZOP1 Radiologické zobraz. postupy-cvičení 1 Zimní a letní Čeština 1  
KAZ/RZOP2 Radiologické zobraz. postupy-cvičení 2 Letní Čeština 1  
KAZ/RZOP3 Radiologické zobraz. postupy-cvičení 3 Zimní a letní Čeština 2  
KAZ/RZOP4 Radiologické zobraz. postupy-cvičení 4 Zimní a letní Čeština 2  
KAZ/RZOP5 Radiologické zobraz. postupy-cvičení 5 Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/RZOP6 Radiologické zobraz. postupy-cvičení 6 Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/SBPL Seminář k bakalářské práci Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/SBPO1 Seminář k bakalářské práci 1 Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/SBPO2 seminář k bakalářské práci 2 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/SBPR Seminář k bakalářské práci Zimní Čeština 2  
KAZ/SBPR1 Seminář k bakalářské práci 1 Zimní a letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/SBPR2 Seminář k bakalářské práci 2 Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/SBPZ1 Seminář k bakalářské práci 1 Zimní a letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/SBPZ2 Seminář k bakalářské práci 2 Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/SITNP Spojová a informační technika v NP Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/SLEK Soudní lékařství pro zdravotníky Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/STAPL Statistika a pracovní lékařství Zimní a letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/SZZP Praktická státní závěrečná zkouška Letní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/SZZPK Praktická státní závěrečná zkouška Letní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/TOSE Teorie ošetřovatelství Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/TOX Toxikologie Zimní Čeština 3  
KAZ/TOXŽP Toxikologie život. a pracov. prostředí Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/TOX1 Toxikologie I. Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/TOX2 Toxikologie II. Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/TPZDZ Tělesná příprava pro ZDZ Zimní Čeština 2  
KAZ/TRA Imunohematologie a transfuzní služba Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/TRAKN Traumatologie Zimní Čeština 2  
KAZ/TRAN Imunohematologie a transfuzní služba Zimní Čeština 4  
KAZ/TRAU Traumatologie Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/TRME Transplantační medicína Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/TRZP Tvorba a řízení zdravotnických programů Zimní a letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/TZPP Toxikologie životního a pracovního prost Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/UDPP Ultrazvuk. diagnostika v prenatální péči Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/UDPPK Ultrazvuková diagnostika v prenat. péči Letní Čeština 2  
KAZ/ULT Ultrazvuk Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/URM1 Urgentní medicína 1 Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/URM2 Urgentní medicína 2 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/URM3 Urgentní medicína 3 Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/URM4 Urgentní medicína 4 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/URM5 Urgentní medicína 5 Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/URM6 Urgentní medicína 6 Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/URM7 Urgentní medicína Zimní a letní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/VEZ Veřejné zdravotnictví Zimní a letní Čeština 2  
KAZ/VEZK Veřejné zdravotnictví Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/VEZZ Veřejné zdravotnictví Zimní Čeština 1  
KAZ/VCHIR Válečná chirurgie Letní Čeština 2  
KAZ/VIR Virtuální radiologie a 3D rekonstrukce Zimní Čeština 2  
KAZ/VIRK Virtuální radiologie a 3D rekonstrukce Zimní Čeština 2  
KAZ/VKFK1 Vybrané kapitoly aplikované fyziky 1 Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/VKFK2 Vybrané kapitoly aplikované fyziky 2 Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/VKFY1 Vybrané kapitoly aplikované fyziky 1 Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/VKFY2 Vybrané kapitoly aplikované fyziky 2 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/VKHS Výcvikový kurz u horské služby Letní Čeština 2  
KAZ/VKO Vybrané klinické obory Letní Čeština 2  
KAZ/VKZO Výchova ke zdraví Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/VKZZR Podpora zdraví Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/VLG Vyšetřovací metody v lékařské genetice Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/VLGN Vyšetřovací metody v lékařské genetice Zimní Čeština 4  
KAZ/VLO Vnitřní lékařství Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/VLOB Vybrané lékařské obory Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/VLR Vnitřní lékařství Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/VMPLP Vyšetřovací metody v prac. lékařské péči Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/VNL1 Vnitřní lékařství 1 Zimní Čeština 3  
KAZ/VNL2 Vnitřní lékařství 2 Letní Čeština 2  
KAZ/VP Výživové poradenství Zimní Čeština 2  
KAZ/VZL Veř. zdravotnictví a zdr. soc. politika Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/VZO Veřejné zdravotnictví Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/WSUR War surgery Zimní a letní Angličtina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/ZAG Základy genetiky Zimní a letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/ZAGK Základy genetiky Zimní a letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/ZAJ Zabezpečování jakosti Zimní Čeština 1  
KAZ/ZBM Základy biometrie Zimní a letní Čeština 2  
KAZ/ZBMB Základy buněčné a molekulární biologie Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/ZBMN Základy buněčné a molekulární biologie Zimní Čeština 3  
KAZ/ZDE Základy demografie Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/ZEKG Základy EKG Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/ZGE Základy genetiky Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/ZGEK Základy genetiky Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/ZGL Základy genetiky Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/ZPP Základy první pomoci Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/ZPPO Základy první pomoci Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/ZPSY Zdravotnická psychologie Zimní Čeština 2  
KAZ/ZRAO Zajištění radiační ochrany Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAZ/ZVZFE Základy veřejného zdravotnictví Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/AKP Adjuvatika Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/ARTE Arteterapie Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/AT Alternativní techniky Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/BAL Balneologie Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/BALP Balneoprovozy Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/BKP Bezbariérové přístupy a kompenz. pomůcky Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/BP Bakalářská práce Letní Čeština 10 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/BS Bazální stimulace Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/BZP Bezbariérové životní prostředí Zimní Čeština, Němčina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/CF Cvičení z fyzioterapie Letní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/CFS Cvičení z fyzioterapie Letní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/CF1 Cvičení z fyzioterapie 1 Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/CF2 Cvičení z fyzioterapie 2 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/CF3 Cvičení z fyzioterapie 3 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/CF4 Cvičení z fyzioterapie 4 Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/CF5 Cvičení z fyzioterapie 5 Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/CLE1 Cvičení z léčebné ergoterapie 1 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/CLE2 Cvičení z léčebné ergoterapie 2 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/CLE3 Cvičení z léčebné ergoterapie 3 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/CLE4 Cvičení z léčebné ergoterapie 4 Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/CLE5 Cvičení z léčebné ergoterapie 5 Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/COP1 Cvičení z ortotiky a protetiky 1 Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/COP2 Cvičení z ortotiky a protetiky 2 Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/COP3 Cvičení z ortotiky a protetiky 3 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/COP4 Cvičení z ortotiky a protetiky 4 Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/COP5 Cvičení z ortotiky a protetiky 5 Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/EBP Ergoterapie - biomechanické přístupy Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/EG1 Ergoterapie v geriatrii 1 Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/EG2 Ergoterapie v geriatrii 2 Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/EKO Ergoterapie v klinických oborech Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/EKOS Ergoterapie v klinických oborech Letní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/EKP Ergoterapie u kognitivních poruch Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/EMP Ergoterapie u mentálního postižení Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/EN Ergoterapie v neurorehabilitaci Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/ENP Ergoterapie - neurovývojové přístupy Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/EPI Epitetika Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/EPP Ergoterapie - psychosociální přístupy Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/EPRE Ergodiagnostika a pracovní rehabilitace Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/EPRF Ergodiagnostika a pracovní rehabilitace Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/EP1 Ergoterapie v pediatrii 1 Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/EP2 Ergoterapie v pediatrii 2 Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/ER Ergoterapie v revmatologii Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/ERG Ergoterapie Zimní a letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/ERGK Ergoterapie Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/ERGO Ergonomie pro ergoterapeuty Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/ERGP Ergoterapie Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/ERGS Ergoterapie pro sestry Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/EVK Ergoterapie a využití komun. technologie Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/EZK Ergoterapie - zásady práce s klientem Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/FIT Chybné pohybové stereotypy při posilován Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/FP Fitness a posilování Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/FSP Fyzioterapie ve sportovní přípravě Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/FTF1 Fyzikální terapie 1 Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/FTF2 Fyzikální terapie 2 Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/FTF3 Fyzikální terapie 3 Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/FTF4 Fyzikální terapie 4 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/FTF5 Fyzikální terapie 5 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/FTF6 Fyzikální terapie 6 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/FTS Fyzikální terapie Letní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/FT1 Fyzikální terapie 1 Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/FT2 Fyzikální terapie 2 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/FT3 Fyzikální terapie 3 Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/FT4 Fyzikální terapie 4 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/FT5 Fyzikální terapie 5 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/GER Geriatrie Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/GYP Gynekologie a porodnictví Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/HRY Hry v ergoterapii Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/HYDRO Hydrokinesioterapie Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/HYDRP Hydrokinesioterapie Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/CHTOS Chirurgie, traumat., ortopedie a ortoped Letní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/CHTO1 Chir., ort., traum. a ort. protetika 1 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/CHTO2 Chir., ort., traum. a ort. protetika 2 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/CHTO3 Chir., ort., traum. a ort. protetika 3 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/CHTO4 Chir., ort., traum. a ort. protetika 4 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/CHTO5 Chir., ort., traum. a ort. protetika 5 Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/CHT1 Chirurgie, traumatologie, ortopedie 1 Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/CHT2 Chirurgie, traumatologie, ortopedie 2 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/CHT3 Chirurgie, traumatologie, ortopedie 3 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/JOG Jóga Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/JOGM Jóga Zimní Čeština 2  
KFE/KIP1 Kineziologie a patokineziologie 1 Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/KIP1E Kineziologie a patokineziologie 1 Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/KIP2 Kineziologie a patokineziologie 2 Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/KIP2E Kineziologie a patokineziologie 2 Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/KOF1 Korekce funkčních systémů 1 Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/KOF2 Korekce funkčních systémů 2 Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/KOS Klinické obory Letní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/KRHCS Komprehenzivní rehabilitace Letní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/KS Komunikace se seniory Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/KT Kreativní techniky Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/LE1 Cvičení z léčebné ergoterapie 1 Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/LE2 Cvičení z léčebné ergoterapie 2 Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/LE3 Cvičení z léčebné ergoterapie 3 Zimní a letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/LE4 Cvičení z léčebné ergoterapie 4 Zimní a letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/LOG Logopedie Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/LTVF1 Léčebná tělesná výchova 1 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/LTVF2 Léčebná tělesná výchova 2 Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/LTVF3 Léčebná tělesná výchova 3 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/LTVF4 Léčebná tělesná výchova 4 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/LTV1 Léčebná tělesná výchova 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/LTV2 Léčebná tělesná výchova 2 Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/LTV3 Léčebná tělesná výchova 3 Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/LTV4 Léčebná tělesná výchova 4 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/LTV5 Léčebná tělesná výchova 5 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/LTV6 Léčebná tělesná výchova 6 Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/LVS1 Léčebná výchova k soběstačnosti 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/LVS2 Léčebná výchova k soběstačnosti 2 Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/MATER Materiály pro výrobu ortotických pomůcek Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/MMTB Měkké a mobilizační techniky Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/MMT1 Měkké a mobilizační techniky 1 Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/MMT2 Měkké a mobilizační techniky 2 Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/MOP Masáže v ošetřovatelské praxi Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/MT1 Měkké a mobilizační techniky 1 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/MT2 Měkké a mobilizační techniky 2 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/MT3 Měkké a mobilizační techniky 3 Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/MUZ Muzikoterapie Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/NEUR1 Neurologie 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/NEUR2 Neurologie 2 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/NEUR3 Neurologie 3 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/NEUSZ Neurologie Zimní a letní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/NEU1 Neurologie 1 Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/NEU2 Neurologie 2 Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/NEU3 Neurologie 3 Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/NEU4 Neurologie 4 Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/NW Nordic Walking Letní Čeština, Angličtina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/NWM Nordic walking Letní Čeština 2  
KFE/OBP Obhajoba bakalářské práce Zimní a letní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/ORT Ortotika Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/ORTP Ortopedická protetika Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/ORTS Ortotika Letní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/ORT1 Ortotika 1 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/ORT2 Ortotika 2 Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/ORT3 Ortotika 3 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/ORT4 Ortotika 4 Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/ORT5 Ortotika 5 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/PAR Pohybové aktivity v rehabilitaci Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/PAS1 Pohybové aktivity seniorů 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/PAS2 Pohybové aktivity seniorů 2 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/PAZP Pohybové aktivity zdravotně postižených Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/PA1 Pohybové aktivity 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/PA2 Pohybové aktivity 2 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/PDF Palpační dovednosti pro fyzioterapeutick Zimní a letní Čeština, Angličtina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/PDT Využití přístrojů v diagnostice a terapi Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/PED Pediatrie Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/PED1 Pediatrie 1 Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/PED2 Pediatrie 2 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/PO Protetika, ortotika Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/PROTS Protetika Letní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/PROT1 Protetika 1 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/PROT2 Protetika 2 Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/PROT3 Protetika 3 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/PROT4 Protetika 4 Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/PROT5 Protetika 5 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/PS Projektový seminář Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/REG Regenerační procedury sportovní medicíny Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/REHK Rehabilitační ošetřovatelství Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/REHO Rehabilitační ošetřovatelství Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/REHOK Rehabilitační ošetřovatelství Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/REHP Rehabilitační ošetřovatelství Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/REHPF Rehabilitační propedeutika Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/REO Rehabilitační ošetřovatelství Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/RP Rehabilitační propedeutika Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/RTP Relaxační techniky a psychohygiena Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/RTPK Relaxační techniky a psychohygiena Zimní Čeština 2  
KFE/SBP Seminář k bakalářské práci Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/SBPE Seminář k bakalářské práci Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/SBPF Seminář k bakalářské práci Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/SCH Škola chůze Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/SCHP Škola chůze Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/SMT Speciální mobilizační techniky Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/SOPE1 Souvislá odborná praxe 1 Zimní a letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/SOPE2 Souvislá odborná praxe 2 Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/SOPE3 Souvislá odborná praxe 3 Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/SOPE4 Souvislá odborná praxe 4 Zimní a letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/SOPF1 Souvislá odborná praxe 1 Zimní a letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/SOPF2 Souvislá odborná praxe 2 Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/SOPF3 Souvislá odborná praxe 3 Zimní a letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/SOPF4 Souvislá odborná praxe 4 Zimní a letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/SOPP1 Souvislá odborná praxe 1 Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/SOPP2 Souvislá odborná praxe 2 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/SOPP3 Souvislá odborná praxe 3 Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/SOPP4 Souvislá odborná praxe 4 Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/SPOM Sportovní masáž Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/SRE Sociální rehabilitace Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/SRF Sociální rehabilitace Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/SZ Škola zad Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/SZLTV Léčebná tělesná výchova Letní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/SZM Škola zad Zimní Čeština 2  
KFE/SZZLE Cvičení z léčebné ergoterapie Letní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/TCT1 Terapeutické činnosti a techniky 1 Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/TCT2 Terapeutické činnosti a techniky 2 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/TCT3 Terapeutické činnosti a techniky 3 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/TCT4 Terapeutické činnosti a techniky 4 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/TCT5 Terapeutické činnosti a techniky 5 Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/TCT6 Terapeutické činnosti a techniky 6 Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/TE Teorie ergoterapie Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/TECT1 Terapeutické činnosti a techniky 1 Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/TECT2 Terapeutické činnosti a techniky 2 Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/TEPR Teorie ergoter. a pracovní rehab. Letní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/TEPR1 Teorie ergoter. a pracovní rehab. 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/TEPR2 Teorie ergoter. a pracovní rehab. 2 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/TEPR3 Teorie ergoter. a pracovní rehab. 3 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/TEPR4 Teorie ergoter. a pracovní rehab. 4 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/TEPR5 Teorie ergoter. a pracovní rehab. 5 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/TEPR6 Teorie ergoter. a pracovní rehab. 6 Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/TPF Teorie a principy fyzioterapeutických me Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/TRE Trénink paměti v ergoterapii Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/TVZP Tělesná výchova zdravotně postižených Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/UE Úvod do ergoterapie Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/UMN Úvod do metodik na neurofyz. podkladě Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/VKE Využití komunikace v ergoterapii Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/VLFE Vnitřní lékařství Zimní a letní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/VLFE1 Vnitřní lékařství 1 Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/VLFE2 Vnitřní lékařství 2 Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/VLFE3 Vnitřní lékařství 3 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/VLFE4 Vnitřní lékařství 4 Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/VL1 Vnitřní lékařství 1 Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/VL2 Vnitřní lékařství 2 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/VME1 Vyšetřovací metody hybného systému 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/VME2 Vyšetřovací metody hybného systému 2 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/VME3 Vyšetřovací metody hybného systému 3 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/VME4 Vyšetřovací metody hybného systému 4 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/VMF1 Vyšetřovací metody hybného systému 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/VMF2 Vyšetřovací metody hybného systému 2 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/VMF3 Vyšetřovací metody hybného systému 3 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/VMF4 Vyšetřovací metody hybného systému 4 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/VM1E Vyšetřovací metody 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/VM1F Vyšetřovací metody 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/VM1P Vyšetřovací met.h.s. a protetometrie 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/VM2E Vyšetřovací metody 2 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/VM2F Vyšetřovací metody 2 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/VM2P Vyšetřovací met.h.s. a protetometrie 2 Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/VM3E Vyšetřovací metody 3 Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/VM3F Vyšetřovací metody 3 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/VM3P Vyšetřovací met.h.s. a protetometrie 3 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/VM4E Vyšetřovací metody 4 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/VM4F Vyšetřovací metody 4 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/VS Výcvik soběstačnosti Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/ZFY Základy fyzioterapie Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/ZFYP1 Základy fyzioter. a kompreh. rehab. 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/ZFYP2 Základy fyzioter. a kompreh. rehab. 2 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/ZFYP3 Základy fyzioter. a kompreh. rehab. 3 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/ZFYP4 Základy fyzioter. a kompreh. rehab. 4 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/ZFYZ1 Základy z fyzioterapie 1 Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/ZFYZ2 Základy z fyzioterapie 2 Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/ZFYZ3 Základy z fyzioterapie 3 Zimní a letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/ZFYZ4 Základy z fyzioterapie 4 Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/ZF1 Základy fyzioterapie 1 Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/ZF2 Základy fyzioterapie 2 Letní Čeština, Angličtina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/ZME Základy masáže Zimní a letní Čeština, Angličtina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/ZMEK Základy masáže Letní Čeština 2  
KFE/ZOP Základy ortotiky a protetiky Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/ZV Život na vozíku Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFI/FEPAS Filosofie a etika Zimní Čeština 1  
KFI/FETI Filosofie a etika Zimní Čeština 1  
KFI/FETIK Filosofie a etika Zimní Čeština 1  
KFI/FETRK Filozofie a etika ve zdravotnictví Letní Čeština 2  
KFP/PLE Právo a legislativa Zimní a letní Čeština 2  
KFP/PLEK Právo a legislativa Zimní Čeština 3  
KFP/PLEO Právo a legislativa Letní Čeština 2  
KFP/PN Právní nauky Zimní Čeština 2  
KFP/PNE Právní nauky Zimní Čeština 2  
KFP/ZPL Zdravotnické právo a legislativa Zimní Čeština 1  
KFP/ZPLE Zdravotnické právo a legislativa Letní Čeština 2  
KFP/ZPLK Zdravotnické právo a legislativa Zimní Čeština 1  
KFP/ZPPAS Zdravotnické právo a legislativa Zimní Čeština 1  
KFU/ZUO Základy účetnictví - ošetřovatelství Zimní Čeština 2  
KFY/VKAF1 Vybrané kapitoly z aplikované fyziky 1 Zimní Čeština 1  
KFY/VKAF2 Vybrané kapitoly z aplikované fyziky 2 Letní Čeština 1  
KCH/BCHE Biochemie Zimní a letní Čeština 1  
KCH/BCHEK Biochemie Zimní a letní Čeština 2  
KCH/LT Laboratorní technika Zimní Čeština 2  
KCH/LTOP Lab.tech. v ochr. živ. a prac.prostředí Zimní Čeština 2  
KCH/VKCHB Vybrané kapitoly z chemie a biochemie Zimní Čeština 3  
KCH/VKCHO Vybrané kapitoly z chemie a biochemie Zimní Čeština 3  
KCH/9BCHE Biochemie Zimní a letní Čeština 2  
KKY/BIO Biokybernetika Zimní a letní Čeština 4  
KMA/ADZ Analýza dat pro zdravotníky Zimní a letní Čeština 3  
KMO/MSO Marketing služeb - ošetřovatelství Zimní a letní Čeština 2  
KMT/AAO Astronomie pro každého Zimní a letní Čeština 2  
KMT/AI Astronomie a internet Zimní a letní Čeština 2  
KOS/AKPP Akutní stavy a první pomoc v porodnictví Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/AKSK Akutní a kritické stavy v oše.péči Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/AKSP Ak. a krit. stavy v oš. péči a por. as. Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/AKSS Akutní a kritické stavy v oše.péči Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/AKSSK Akutní a kritické stavy v oš. péči Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/AKUS Akutní a kritické stavy v oše. péči Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/ALIM Oš. péče u alergických a imunolog. onem. Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/AMP Alternativní metody v porodnictví Zimní a letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/BP Bakalářská práce Letní Čeština 10 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/CYKL Oš. péče u žen s poruchou cyklu Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/DEJ Dějiny porodní asistence Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/DLZK Specifika oš. péče o dial. pacienta Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/DOK Oš. péče o nem. v STO, OFT, DER, ORL Letní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/DOP1 Didaktika ošetřovatelských předmětů 1 Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/DOP2 Didaktika ošetřovatelských předmětů 2 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/DOS Oš. péče o nem. v STO, OFT, DER, ORL Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/DOSK Oš. péče o nem. v STO, OFT, DER, ORL Letní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/DPA1 Dovednosti v porodní asistenci 1 Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/DPA2 Dovednosti v porodní asistenci 2 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/DUP Oš. péče o nem. s duševními poruchami Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/DUPK Oš. péče o nem. s duševními poruchami Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/ECIS Edukační činnost sestry Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/ECP Edukační činnost porodní asistentky Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/ECPA Edukační činnost porodní asistentky Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/ECS Edukační činnost sestry Zimní a letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/ECSK Edukační činnost sestry Zimní a letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/END Oš. péče o nem. s endokrin. chorobami Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/ENDK Oš. péče o nem. s endokrin. chorobami Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/ENDO Oš. péče o nem. s endokrinolog. chor. Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/ENDOK Oš. péče o nem. s endokrinolog. chor. Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/EOP Etika v ošetřovatelské péči Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/EOPK Etika v ošetřovatelské péči Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/EPA Etika v porodní asistenci Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/ETI Etika Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/ETIK Etika Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/FYZP Oš. péče o těh. ženu při fyzio. porodu Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/FYZP1 Oš.péče o těh.ženu při fyziolog. por. 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/FYZP2 Oš.péče o těh.ženu při fyziolog. por. 2 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/GER Ošetřovatelská péče o seniory Zimní a letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/GERIK Ošetřovatelská péče o seniory Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/GERK Ošetřovatelská péče pro seniory Zimní a letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/GERS Ošetřovatelská péče o seniory Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/GFE Gynekologie Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/GIT Oš.péče o nemocné s chorobami GIT Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/GITK Oš.péče o nemocné s chorobami GIT Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/GITS Oš. péče o nem. s chorobami GIT Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/GYN Gynekologie Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/HEO Oš. péče o nem. hematoonkolog. chorobami Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/HEOK Oš. péče o nem. hematoonkolog. chorobami Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/HOCH Oš.péče o nem. s hematoonkol. chorobami Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/HOCHK Oš.péče o nem. s hematoonkol. chorobami Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/HOSP Paliativní a hospicová péče Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/HOSPK Paliativní a hospicová péče Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/CHIRO Chirurgické ošetřovatelství Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/CHOSE Chirurgické ošetřovatelství Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/INF Oš. péče o nem. s infekč. onemoc.a s HIV Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/INFE Oš. péče o nem. s infekčním onem. Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/INFEK Oš. péče o nem. s infekčním onem. Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/INFK Oš. péče o nem. s infekč. onemoc.a s HIV Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/INFL Infekční lékařství Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/INO Interní ošetřovatelství Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/INT1 Int.a oš.péče v koj.,škol.a dorost.věku Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/INT2 Int.a oš.péče v koj., škol.a dorost.věku Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/IPD Interpersonální dovednosti v ošet. Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/IPDK Interpersonální dovednosti v ošet. Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/KARD Oš. péče o nem. s chorobami srdce a cév Zimní a letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/KARDK Oš. péče o nem. s chorobami srdce a cév Zimní a letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/KARDS Oš. péče o nem. s chor. srdce a cév Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/KARK Oš, péče o nem. s chor. srdce a cév Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/KMS1K Komunikace 1 Zimní a letní Čeština 2  
KOS/KMS2K Komunikace 2 Zimní a letní Čeština 2  
KOS/KNF Komunikace s nemocným Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/KNL Komunikace s nemocným Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/KNS1K Komunikace s nemocným 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/KNS2K Komunikace s nemocným 2 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/KN1 Komunikace s nemocným 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/KN2 Komunikace s nemocným 2 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/KOMPA Komunikace 2 Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/KOMP1 Komunikace 1 Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/KOMP2 Komunikace 2 Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/KOMS1 Komunikace 1 Zimní a letní Čeština 1  
KOS/KOMS2 Komunikace 2 Zimní a letní Čeština 1  
KOS/KOM1K Komunikace 1 Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/KOM2K Komunikace 2 Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/KOS1 Komunikace 1 Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/KOS2 Komunikace 2 Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/KP Komunitní péče v porodní asistenci Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/KPPA Komunitní péče v porodní asistenci Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/KSZZH Humanitní vědy Zimní a letní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/KSZZK Ošetřovatelská péče v klinických oborech Zimní a letní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/KSZZO Ošetřovatelství Zimní a letní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/LAK Laktační poradenství Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/LGZ Logistika ve zdravotnictví Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/MASC1 Oše. péče u akutních stavů v chirurgii Zimní a letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/MASC2 Oše. péče u akutních stavů v chirurgii 2 Zimní a letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/MASV1 Oše. péče u akut. stavů ve vnitř.lék.1 Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/MASV2 Oše. péče u akut. stavů ve vnitř.lék.2 Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/MDS Diplomový seminář Zimní a letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/MHPPP Hygiena práce a pracovního prostředí Zimní a letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/MCHPA Oše.p. v chir. a onem. pohyb. ap. u dětí Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/MKBV Kojenecký, batolecí a předškolní věk Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/MKDP Oš.proces v komunitní a domácí péči Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/MKRM Krizový management Zimní a letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/MKTP Komunikační techniky v praxi Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/MMEO Problematika menšin a oše. péče Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/MMO Vybrané kapitoly z onkologického oše. Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/MMVO Metodologie výzkumu v ošetřovatelství Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/MNGB Management bolesti Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/MNGBK Management bolesti Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/MNGBS Management bolesti Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/MOCGT Oše. péče o nemocné s chir. onem. GIT Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/MOCGV Oše. péče o nem. s chir. onem. GIT Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/MODP Obhajoba diplomové práce Zimní a letní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/MOGTV Oše. péče o nem. s onem. GIT Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/MOKAV Ošetřovatelská péče v kardiologii Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/MOKCV Oše. péče v kardiochirurgii Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/MOKCH Oše. péče v kardiochirurgii Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/MOMSV Oše. péče o nem. s onem. moč. systému Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/MOPDS Oše. péče o nem. s onem. dých. systému Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/MOPGI Oše. péče o nem. s onem. GIT Zimní a letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/MOPI Ošetřovatelská praxe individuální Zimní a letní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/MOPKA Oše. péče v kardiologii Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/MOPKH Oše. péče o N s chir. onem. krku a hrud. Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/MOPK1 Oš.péče o N s onem. krve a krvetvorby Zimní a letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/MOPK2 Oše. péče o N s onem. krve a krvetvorby Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/MOPMS Oše. péče o nem. s onem . moč. systému Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/MOPNC Ošetřovatelská péče v neurochirurgii Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/MOPO Ošetřovatelská péče v ortopedii Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/MOPOV Oše. péče o nemocného v ortopedii Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/MOPPA Oš. péče o N s onem. pohyb. aparátu Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/MOPPÚ Oše. p. o N s onem. pohyb. ústrojí Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/MOPT Ošetřovatelská péče v traumatologii Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/MOPU Oše. péče v urologii Zimní a letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/MOPVP Oš. péče o N s poruch. vnitř. prostředí Zimní a letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/MOPVS Oš.p. o N s on. žl. s vn.sekr. met a výž Zimní a letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/MOP1 Ošetřovatelská praxe 1 Zimní a letní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/MOP2 Ošetřovatelská praxe 2 Zimní a letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/MOP3 Ošetřovatelská praxe 3 Zimní a letní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/MPEPR Pedagogická praxe Zimní a letní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/MPHJ Péče o handicapovaného jedince Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/MPOJ Pojišťovnictví Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/MPPO Vybrané psychol.-psychiatr.problémy v oš Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/MRP Metodika rodinné péče Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/MSDV Školní a dorostový věk Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/MSP Sociální pediatrie Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/MSZZC Klin. ošetřovatelství - chirurgické oše. Zimní a letní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/MSZZD Klin. ošetřovatelství - pediatrické oše. Zimní a letní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/MSZZI Klinické ošetřovatelství - interní oše. Zimní a letní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/MSZZP Pedagogika Zimní a letní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/MSZZV Vedení a řízení v oblasti oše. péče Zimní a letní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/MTKO Multikulturní ošetřovatelství Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/MTKOK Multikulturní ošetřovatelství Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/MTKOZ Multikulturní ošetřovatelství Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/MULO Multikulturní ošetřovatelství Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/MULOK Multikulturní ošetřovatelství Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/MULOS Multikulturní ošetřovatelství Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/MVKO Vybrané kapitoly z ošetřovatelství Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/MVOM Vybrané ošetřovatelské modely Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/MZOS Management zdrav. a oš. služeb Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/NACK1 Akutní stavy v chirurgických oborech 1 Zimní a letní Čeština 3  
KOS/NACK2 Akutní stavy v chirurgických oborech 2 Zimní a letní Čeština 4  
KOS/NAEO Andragogika a edukace v ošetřovatelství Zimní a letní Čeština 2  
KOS/NAEOK Andragogika a edukace v ošetřovatelství Zimní a letní Čeština 2  
KOS/NAEP Aktuální etické problémy v ošetřovatelst Zimní a letní Čeština 2  
KOS/NAEPK Aktuální etické problémy v ošetřovatelst Zimní a letní Čeština 2  
KOS/NASC1 Akutní stavy v chirurgických oborech 1 Zimní a letní Čeština 3  
KOS/NASC2 Akutní stavy v chirurgických oborech 2 Zimní a letní Čeština 4  
KOS/NASI1 Akutní stavy v inter. oborech 1 Zimní a letní Čeština 4  
KOS/NASI2 Akutní stavy v inter. oborech 2 Zimní a letní Čeština 3  
KOS/NASK1 Akutní stavy v inter. oborech 1 Zimní a letní Čeština 4  
KOS/NASK2 Akutní stavy v inter. oborech 2 Zimní a letní Čeština 3  
KOS/NCG Chirurgické onemocnění GIT Zimní a letní Čeština 2  
KOS/NCGK Chirurgické oinemocnění GIT Zimní a letní Čeština 2  
KOS/NDOP1 Didaktika ošetřovatelských předmětů 1 Zimní a letní Čeština 2  
KOS/NDOP2 Didaktika ošetřovatelských předmětů 2 Zimní a letní Čeština 2  
KOS/NDSK1 Diplomový seminář 1 Zimní a letní Čeština 1  
KOS/NDSK2 Diplomový seminář 2 Zimní a letní Čeština 1  
KOS/NDS1 Diplomový seminář 1 Zimní a letní Čeština 1  
KOS/NDS2 Diplomový seminář 2 Zimní a letní Čeština 1  
KOS/NEP Oš. péče o těh. ženu při neprav. porodu Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/NEPS Oš.péče v dětské neurologii, psychiatrii Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/NERV Oš. péče o nem. s postiž. nerv. systémem Zimní a letní Čeština 3  
KOS/NERVK Oš. péče o nem. s postiž. nerv. systémem Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/NERVS Oš. péče o nem. s chor. nervového systém Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/NESEX Nemoc a sexualita Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/NEUK Oš. péče o nem. s chor. nervov. systému Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/NEURO Ošetřovatelská péče v neurologii Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/NGT Nemocní s onemocněním GIT Zimní a letní Čeština 2  
KOS/NGTK Nemocní s onemocněním GIT Zimní a letní Čeština 2  
KOS/NHPP Hygiena práce a pracovního prostředí Zimní a letní Čeština 2  
KOS/NHPPK Hygiena práce a pracovního prostředí Zimní a letní Čeština 2  
KOS/NKA Ošetřovatelská péče v kardiologii Zimní a letní Čeština 2  
KOS/NKAK Ošetřovatelská péče v kardiologii Zimní a letní Čeština 2  
KOS/NKC Ošetřovatelská péče v kardiochirurgii Zimní a letní Čeština 2  
KOS/NKCK Ošetřovatelská péče v kardiochirurgii Zimní a letní Čeština 2  
KOS/NKDP OŠE proces o N v komunitní a domácí péči Zimní a letní Čeština 2  
KOS/NKDPK OŠE proces o N v komunitní a domácí péči Zimní a letní Čeština 2  
KOS/NKO Vybrané kapitoly z onkologického ošet. Zimní a letní Čeština 2  
KOS/NKOK Vybrané kapitoly z onkologického ošet. Zimní a letní Čeština 2  
KOS/NKRM Krizový management ve zdravotnictví Zimní a letní Čeština 2  
KOS/NKRMK Krizový management ve zdravotnictví Zimní a letní Čeština 2  
KOS/NKRO Krizová intervence v ošetřovatelské prax Zimní a letní Čeština 2  
KOS/NKROK Krizová intervence v ošetřovatelské prax Zimní a letní Čeština 2  
KOS/NKTP Komunikační techniky v praxi Zimní a letní Čeština 2  
KOS/NKTPK Komunikační techniky v praxi Zimní a letní Čeština 2  
KOS/NLB Léčba bolesti Zimní a letní Čeština 2  
KOS/NLBK Léčba bolesti Zimní a letní Čeština 2  
KOS/NLP Laktační poradenství Zimní a letní Čeština 2  
KOS/NLPK Laktační poradenství Zimní a letní Čeština 2  
KOS/NMEO Problematika menšin a ošetřovatelské péč Zimní a letní Čeština 3  
KOS/NMEOK Problematika menšin a ošetřovatelské péč Zimní a letní Čeština 3  
KOS/NMKZ Management kvality ve zdravotnictví Zimní a letní Čeština 3  
KOS/NMKZK Management kvality ve zdravotnictví Zimní a letní Čeština 3  
KOS/NMVO Metodologie výzkumu v ošetřovatelství Zimní a letní Čeština 4  
KOS/NMVOK Metodologie výzkumu v ošetřovatelství Zimní a letní Čeština 4  
KOS/NMZS Management zdravotnických a ošetřovatels Zimní a letní Čeština 3  
KOS/NMZSK Management zdravotnických a ošetřovatels Zimní a letní Čeština 3  
KOS/NNF OŠE péče o N s nefrolog. onem. Zimní a letní Čeština 2  
KOS/NNFK OŠE péče o N s nefrolog. onem. Zimní a letní Čeština 2  
KOS/NOCG Oše.péče-chirurg.onemocnění GIT Zimní a letní Čeština 3  
KOS/NOCGK Oše.péče-chirurg.onemocnění GIT Zimní a letní Čeština 3  
KOS/NODS Ošetřovatelská péče-dýchací systém Zimní a letní Čeština 2  
KOS/NODSK Ošetřovatelská péče-dýchací systém Zimní a letní Čeština 2  
KOS/NOGI Ošetřovatelská péče - GIT Zimní a letní Čeština 2  
KOS/NOGIK Ošetřovatelská péče - GIT Zimní a letní Čeština 2  
KOS/NOKA Ošetřovatelská péče v kardiologii Zimní a letní Čeština 2  
KOS/NOKC Ošetřovatelská péče v kardiochirurgii Zimní a letní Čeština 4  
KOS/NOKCK Ošetřovatelská péče v kardiochirurgii Zimní a letní Čeština 4  
KOS/NOKH Oše.péče-chir.onem.krku a hrudníku Zimní a letní Čeština 3  
KOS/NOKHK Oše.péče-chir.onem.krku a hrudníku Zimní a letní Čeština 3  
KOS/NONC Ošetřovatelská péče v neurochirurgii Zimní a letní Čeština 2  
KOS/NONCK Ošetřovatelská péče v neurochirurgii Zimní a letní Čeština 2  
KOS/NONF Ošetřovatelská péče v nefrologii Zimní a letní Čeština 2  
KOS/NONFK Ošetřovatelská péče v nefrologii Zimní a letní Čeština 2  
KOS/NONR Ošetřovatelská péče v neurologii Zimní a letní Čeština 3  
KOS/NONRK Ošetřovatelská péče v neurologii Zimní a letní Čeština 3  
KOS/NOOP Ošetřovatelská péče v onkologii Zimní a letní Čeština 3  
KOS/NOOPK Ošetřovatelská péče v onkologii Zimní a letní Čeština 3  
KOS/NOPA Ošetřovatelská péče-nemoci pohyb.aparátu Zimní a letní Čeština 2  
KOS/NOPAK Ošetřovatelská péče-nemoci pohyb.aparátu Zimní a letní Čeština 2  
KOS/NOPD Ošetřovatelská péče v diabetologii Zimní a letní Čeština 3  
KOS/NOPDK Ošetřovatelská péče v diabetologii Zimní a letní Čeština 3  
KOS/NOPG Ošetřovatelská péče v geriatrii Zimní a letní Čeština 4  
KOS/NOPGK Ošetřovatelská péče v geriatrii Zimní a letní Čeština 4  
KOS/NOPI Praxe ošetřovatelská individuální Zimní a letní Čeština 6  
KOS/NOPK Ošetřovatelská péče-poruchy krve Zimní a letní Čeština 1  
KOS/NOPKK Ošetřovatelská péče-poruchy krve Zimní a letní Čeština 1  
KOS/NOPK1 Didaktika ošetřovatelských předmětů 1 Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/NOPK2 Didaktika ošetřovatelských předmětů 2 Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/NOPO Ošetřovatelská péče v ortopedii Zimní a letní Čeština 3  
KOS/NOPOK Ošetřovatelská péče v ortopedii Zimní a letní Čeština 3  
KOS/NOPT Ošetřovatelská péče v traumatologii Zimní a letní Čeština 4  
KOS/NOPTK Ošetřovatelská péče v traumatologii Zimní a letní Čeština 4  
KOS/NOP1 Praxe ošetřovatelská 1 Zimní a letní Čeština 4  
KOS/NOP2 Praxe ošetřovatelská 2 Zimní a letní Čeština 6  
KOS/NOP3 Praxe ošetřovatelská 3 Zimní a letní Čeština 4  
KOS/NORAK Ošetřovatelská péče v kardiologii Zimní a letní Čeština 2  
KOS/NOVK Novorozenecký věk Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/NOVP Ošet. péče-poruchy vnitřního prostředí Zimní a letní Čeština 3  
KOS/NOVPK Ošet. péče-poruchy vnitřního prostředí Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/NOVS Onemocnění žláz s vnitřní sekrecí... Zimní a letní Čeština 1  
KOS/NOVSK Onemocnění žláz s vnitřní sekrecí... Zimní a letní Čeština 1  
KOS/NPA Onemocnění pohybového aparátu Zimní a letní Čeština 2  
KOS/NPAK Onemocnění pohybového aparátu Zimní a letní Čeština 2  
KOS/NPER Perioperační péče Zimní a letní Čeština 5  
KOS/NPERK Perioperační péče Zimní a letní Čeština 5  
KOS/NPHJ Péče o handicapovaného jedince Zimní a letní Čeština 2  
KOS/NPHJK Péče o handicapovaného jedince Zimní a letní Čeština 2  
KOS/NPIK Praxe ošetřovatelská individuální Zimní a letní Čeština 6  
KOS/NPK Praxe ošetřovatelská 1 Zimní a letní Čeština 4  
KOS/NPK1 Praxe ošetřovatelská 1 Zimní a letní Čeština 4  
KOS/NPK2 Praxe ošetřovatelská 2 Zimní a letní Čeština 6  
KOS/NPK3 Praxe ošetřovatelská 3 Zimní a letní Čeština 4  
KOS/NPO Ošetřovatelská péče v ortopedii Zimní a letní Čeština 2  
KOS/NPOI Praxe ošetřovatelská individuální Zimní a letní Čeština 6  
KOS/NPOIK Praxe ošetřovatelská individuální Zimní a letní Čeština 6  
KOS/NPOK Ošetřovatelská péče v ortopedii Zimní a letní Čeština 2  
KOS/NPOK1 Praxe ošetřovatelská 1 Zimní a letní Čeština 4  
KOS/NPOK2 Praxe ošetřovatelská 2 Zimní a letní Čeština 6  
KOS/NPOK3 Praxe ošetřovatelská 3 Zimní a letní Čeština 4  
KOS/NPOP Psychoterapie v ošetřovatelské praxi Zimní a letní Čeština 2  
KOS/NPOPK Psychoterapie v ošetřovatelské praxi Zimní a letní Čeština 2  
KOS/NPO1 Praxe ošetřovatelská 1 Zimní a letní Čeština 4  
KOS/NPO2 Praxe ošetřovatelská 2 Zimní a letní Čeština 6  
KOS/NPO3 Praxe ošetřovatelská 3 Zimní a letní Čeština 4  
KOS/NPP Péče o pečující Zimní a letní Čeština 3  
KOS/NPPK Péče o pečující Zimní a letní Čeština 3  
KOS/NPPO Interpersonální dovednosti v oše. péči Zimní a letní Čeština 3  
KOS/NPPOK Interpersonální dovednosti v oše.péči Zimní a letní Čeština 3  
KOS/NPPR Pedagogická praxe pro zdravotníky Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/NPPRK Pedagogická praxe pro zdravotníky Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/NPVT Práce s vědeckými a technickými informac Zimní a letní Čeština 2  
KOS/NPVTK Práce s vědeckými a technickými informac Zimní a letní Čeština 2  
KOS/NPZP Preventivní zdravotnické programy Zimní a letní Čeština 1  
KOS/NPZPK Preventivní zdravotnické programy Zimní a letní Čeština 1  
KOS/NUGP Urologie, gynekologie a porodnictví Zimní a letní Čeština 3  
KOS/NUGPK Urologie, gynekologie a porodnictví Zimní a letní Čeština 3  
KOS/NVCO Vybrané kapitoly z chirurgického ošet. Zimní a letní Čeština 3  
KOS/NVCOK Vybrané kapitoly z chirurgického ošet. Zimní a letní Čeština 3  
KOS/NVIO Vybrané kapitoly z interního ošet. Zimní a letní Čeština 3  
KOS/NVIOK Vybrané kapitoly z interního ošet. Zimní a letní Čeština 3  
KOS/NVKO Vybrané kapitoly z ošetřovatelství Zimní a letní Čeština 2  
KOS/NVKOK Vybrané kapitoly z ošetřovatelství Zimní a letní Čeština 2  
KOS/NVKT Vybrané kapitoly z transplantologie Zimní a letní Čeština 2  
KOS/NVKTK Vybrané kapitoly z transplantologie Zimní a letní Čeština 2  
KOS/NVOM Vybrané ošetřovatelské modely Zimní a letní Čeština 3  
KOS/NVOMK Vybrané ošetřovatelské modely Zimní a letní Čeština 3  
KOS/NZAP Základy anesteziologické péče Zimní a letní Čeština 2  
KOS/NZAPK Základy anesteziologické péče Zimní a letní Čeština 2  
KOS/NZAS Základní postupy řešení akutních stavů Zimní a letní Čeština 2  
KOS/NZASK Základní postupy řešení akutních stavů Zimní a letní Čeština 2  
KOS/NZRP Základy resuscitační péče Zimní a letní Čeština 2  
KOS/NZRPK Základy resuscitační péče Zimní a letní Čeština 2  
KOS/OBP Obhajoba bakalářské práce Zimní a letní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/ODPS1 Odborná praxe 1 Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/ODPS2 Odborná praxe 2 Zimní a letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/ODPS3 Odborná praxe 3 Zimní a letní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/ODPS4 Odborná praxe 4 Zimní a letní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/ODPS5 Odborná praxe 5 Zimní a letní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/ODPS6 Odborná praxe 6 Zimní a letní Čeština 12 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/OFTO Ošetřovatelství v oftalmologii Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/OGY Ošetřovatelská péče v gynekologii Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/OGYP Ošetřovatelství v gynekol. a porodnictví Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/OGYPS Ošetřovatelství v gynekol. a porodnictví Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/OCHR Ošetřování chronických ran Zimní a letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/OCHRK Ošetřování chronických ran Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/OCHRP Ošetřování chronických ran Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/OCHRS Ošetřování chronických ran Zimní a letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/ONEP Oš. péče o těh. ženu při neprav. porodu Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/ONKO Oš. péče o nem. s nádorovým onemocněním Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/ONKOK Oš. péče o nem. s nádorovým onemocněním Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/OPD Ošetřovatelství v domácí péči Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/OPDIK Ošetřovatelská péče o dítě Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/OPDK Ošetřovatelství v domácí péči Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/OPDS Ošetřovatelství v domácí péči Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/OPED Ošetřovatelská péče o dítě Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/OPEDK Ošetřovatelská péče o dítě Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/OPEDS Ošetřovatelská péče o dítě Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/OPER Oš.péče u žen v perioperačním období Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/OPFN Oše. péče o fyziologického novorozence Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/OPHK Ošt. péče-onemocnění hlavy a krku Zimní a letní Čeština, Angličtina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/OPIP1 Odborná praxe individuální 1 Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/OPIP2 Odborná praxe individuální 2 Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/OPIS1 Odborná praxe individuální 1 Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/OPIS2 Odborná praxe individuální 2 Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/OPKS1 Odborná praxe a klinické semináře 1 Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/OPKS2 Odborná praxe a klinické semináře 2 Zimní a letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/OPKS3 Odborná praxe a klinické semináře 3 Zimní a letní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/OPKS4 Odborná praxe a klinické semináře 4 Zimní a letní Čeština 8 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/OPKS5 Odborná praxe a klinické semináře 5 Zimní a letní Čeština 8 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/OPKS6 Odborná praxe a klinické semináře 6 Zimní a letní Čeština 12 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/OPL1 Odborná praxe individuální 1 Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/OPL1K Odborná praxe individuální 1 Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/OPL2 Odborná praxe individuální 2 Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/OPL2K Odborná praxe individuální 2 Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/OPNP Oš. péče v neonatologii a pediatrii Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/OPO1K Ošetřovatelské postupy 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/OPO2K Ošetřovatelské postupy 2 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/OPPK Ošetřovatelství v primární péči Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/OPR Ošetřovatelský proces Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/OPRIM Ošetřovatelství v primární péči Zimní a letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/OPRK Ošetřovatelský proces Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/OPSY Ošetřovatelská péče v psychiatrii Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/OPS1 Odborná praxe 1 Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/OPS1K Odborná praxe 1 Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/OPS2 Odborná praxe 2 Letní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/OPS2K Odborná praxe 2 Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/OPS3 Odborná praxe 3 Zimní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/OPS3K Odborná praxe 3 Zimní a letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/OPS4 Odborná praxe 4 Letní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/OPS4K Odborná praxe 4 Zimní a letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/OPS5 Odborná praxe 5 Zimní Čeština 7 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/OPS5K Odborná praxe 5 Zimní a letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/OPS6 Odborná praxe 6 Letní Čeština 7 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/OPS6K Odborná praxe Zimní a letní Čeština 7 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/OP1K Odborná praxe 1 Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/OP2K Odborná praxe 2 Letní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/OP3K Odborná praxe 3 Zimní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/OP4K Odborná praxe 4 Letní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/OP5K Odborná praxe 5 Zimní Čeština 7 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/OP6K Odborná praxe 6 Letní Čeština 7 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/ORS1 Oš.péče u dětí s on.jednotl.org.systémů1 Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/ORS2 Oš.péče u dětí s on.jednotl.org.systémů2 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/ORT Oš. péče o nem. s chor. pohyb. aparátu Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/ORTK Oš. péče o nem. s chor. pohyb. aparátu Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/ORTOK Oš. péče o nem. s chor. pohyb. aparátu Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/ORTS Oš. péče. o nem. s chor. poh.ap. Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/ORTZ Oš. péče o nem. s chor. pohyb. aparátu Letní Čeština 2  
KOS/OSEGS Oš. péče o nem. s gyn. chorobami Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/OSEGY Oš.péče o nemocné s gyn. chorobami Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/OSEK Ošetřovatelství Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/OSEP Ošetřovatelství Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/OSES Ošetřovatelství Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/OSE1 Ošetřovatelství 1 Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/OSE1K Ošetřovatelství 1 Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/OSE2 Ošetřovatelství 2 Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/OSE2K Ošetřovatelství 2 Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/OSGK Oš.péče o nemocné s gyn. chorobami Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/OSGYK Oš. péče o nem. s gyn. chorobami Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/OSP Ošetřovatelské postupy Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/OSPK Ošetřovatelské postupy Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/OSPO1 Ošetřovatelské postupy 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/OSPO2 Ošetřovatelské postupy 2 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/OTEH Ošetřovatelská péče u těhotných žen Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/OZS Oš. péče o ženy se záněty a sex. n. Zimní a letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/PAL Paliativní a hospicová péče Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/PALK Paliativní a hospicová péče Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/PLFK Oš. péče o nem. s chor. dých. cest Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/PLIC Oš. péče o nem. s chorobami dých. cest Zimní a letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/PLICK Oš. péče o nem. s chorobami dých. cest Zimní a letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/PLICS Oš. péče o nem. s chor. dých. cest Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/PMPA Přirozené metody v porodní asistenci Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/POP Péče o pečující Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/POPK Péče o pečující Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/PORO1 Porodnictví 1 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/PORO2 Porodnictví 2 Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/POR1 Porodnictví 1 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/POR2 Porodnictví 2 Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/PPK První pomoc Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/PPP Primární a prenatální péče v porodní as. Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/PPPA První pomoc Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/PPS První pomoc Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/PRIMK Ošetřovatelství v primární péči Zimní a letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/PRIMS Ošetřovatelství v primární péči Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/PRO Plánované rodičovství Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/PROP Klin. prop. v chir. a int. oborech Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/PROPK Klin. prop. v chir. a int. oborech Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/PSC1K Oš.péče o nemocné s duševními poruchami1 Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/PSC2K Oš.péče o nemocné s duševními poruchami2 Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/PSCHP Oš.péče o nemocné s duševními poruchami Zimní a letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/PSCH1 Oš.péče o nemocné s duš. poruchami 1 Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/PSCH2 Oš.péče o nemocné s duševními poruchami2 Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/PSYT Psychoterapeutické techniky v práci PAS Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/PTKP Příprava těhotné k porodu Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/PTP Příprava těhotné k porodu Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/PVTI Práce s vědeckými a technickými inform. Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/PVTIN Práce s vědeckými a technickými informac Zimní a letní Čeština 1  
KOS/PVTKN Práce s vědeckými a technickými informac Zimní a letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/PVY Poruchy výživy Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/PVYK Poruchy výživy Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/PVYS Poruchy výživy Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/PZP Preventivní zdravotnické programy Zimní a letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/REO Repetitorium ošetřovatelství Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/REOK Repetitorium k SZZ Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/REP Repetitorium porodní asistence Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/REPA Repetitorium porodní asistence Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/REPK Repetitorium ošetřovatelství Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/RIZI Oš. péče o těh. ženu s riz. těhotenstvím Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/RIZT Oš.péče o těh.ženu s rizikovým těhoten. Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/RZI Reprodukční zdraví Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/SBPK1 Seminář k BP pro komb. formu - I. Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/SBPK2 Seminář k BP pro komb. formu - II. Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/SBPP1 Seminář k bakalářské práci 1 Zimní a letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/SBPP2 Seminář k bakalářské práci 2 Zimní a letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/SBPS1 Seminář k bakalářské práci 1 Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/SBPS2 Seminář k bakalářské práci 2 Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/SEBK1 Seminář k bakalářské práci 1 Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/SEBK2 Seminář k bakalářské práci 2 Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/SEBP1 Seminář k bakalářské práci 1 Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/SEBP2 Seminář k bakalářské práci 2 Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/SEBS1 Seminář k bakalářské práci 1 Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/SEBS2 Seminář k bakalářské práci 2 Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/SES Ošetřovatelská péče o šestinedělku Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/SKN1K Specifika komunikace s nemocným 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/SKN2K Specifika komunikace s nemocným 2 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/SOCPP Sociálně pat. jevy a por. asistence Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/SZZH Humanitní vědy Zimní a letní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/SZZHV Humatitní vědy Zimní a letní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/SZZK Ošetřovatelská péče v klinických oborech Zimní a letní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/SZZO Ošetřovatelství Zimní a letní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/SZZOK Ošetřovatelství Letní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/SZZOS Ošetřovatelství Letní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/SZZPA Porodní asistence Letní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/SZZPO Porodní asistence Zimní a letní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/SZZPZ Základy klinických oborů Letní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/SZZSK Základy klinických oborů Letní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/SZZTP Teorie porodní asistence Zimní a letní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/SZZVS Základy klinických oborů Letní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/TVT Tělesná výchova v těhotenství Letní Čeština 2  
KOS/TVVT Tělesná výchova v těhotenství Letní Čeština, Angličtina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/URO Oš.péče o nem. s chor. ledvin a moč.cest Zimní a letní Čeština 2  
KOS/UROK Oš.péče o nem. s chor. ledvin a moč.cest Zimní a letní Čeština 3  
KOS/UROL Oš. péče o nem. s ch. ledvin a moč. cest Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/USG Ultrazvuková diagnostika v prenat. péči Zimní a letní Čeština 2  
KOS/VDPK Vedení ošetřovatelské praxe Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/VOPI Ošet. postupy v intenz. a resus. péči Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/VOP1 Výzkum v ošetřovatelství a porodní as. 1 Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/VOP2 Výzkum v ošetřovatelství a porodní as. 2 Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/VOS1 Výzkum v ošetřovatelství 1 Zimní a letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/VOS1K Výzkum v ošetřovatelství 1 Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/VOS2 Výzkum v ošetřovatelství 2 Zimní a letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/VOS2K Výzkum v ošetřovatelství 2 Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/VPK Vliv práce a prac. podmínek na zdraví Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/VPZK Vliv práce a prac. podmínek na zdraví Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/VTK Výživa těhotných a kojenců Letní Čeština 2  
KOS/VYZK1 Výzkum v oše. a porodní asistenci 1 Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/VYZK2 Výzkum v oše. a porodní asistenci 2 Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/VYZP1 Výzkum v oše. a porodní asistenci 1 Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/VYZP2 Výzkum v oše. a porodní asistenci 2 Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/VYZS1 Výzkum v oše. a porodní asistenci 1 Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/VYZS2 Výzkum v oše. a porodní asistenci 2 Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/ZAS Základy anesteziologie Zimní a letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/ZASK Základy anesteziologie Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/ZKL Základy komunikace Zimní a letní Čeština 2  
KOS/ZPSP1 Zdravotnická psychologie 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/ZPSP2 Zdravotnická psychologie 2 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/ZPSY1 Zdravotnická psychologie 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/ZPSY2 Zdravotnická psychologie 2 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/ZPS1K Zdravotnická psychologie 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/ZPS2K Zdravotnická psychologie 2 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/ZTPA Základy teorie porodní asistence Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/ZUSG Základy ultrazvukové diagnostiky Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/ZVDV Zvláštnosti oš. péče v dětském věku Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/ZZSP Zdravý životní styl Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/ZZSS Zdravý životní styl Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOS/ZZSSK Zdravý životní styl Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPG/RET Rétorika Zimní a letní Čeština 2  
KPG/SEX Sexuální výchova Letní Čeština 2  
KPG/SEXP Sexuální výchova v porod. asistenci Letní Čeština 1  
KPG/SPEC Speciální pedagogika Zimní a letní Čeština 2  
KPG/SPECZ Speciální pedagogika Zimní a letní Čeština 2  
KPG/SPOK Speciální pedagogika Zimní a letní Čeština 2  
KPM/OPM Organizace práce a mzdové soustavy Letní Čeština 1  
KPM/RLZO Řízení lidských zdrojů - ošetřovatelství Zimní Čeština 2  
KPM/RLZOK Řízení lidských zdrojů - ošetřovatelství Zimní Čeština 2  
KPP/PRSZ Právo sociálního zabezpečení pro oše Letní Čeština 1  
KPS/ALTM Alternativní léčebné metody Letní Čeština 2  
KPS/KAZUS Kazuistický seminář Zimní a letní Čeština 2  
KPS/KRIOP Krizová intervence v ošetřovatel. praxi Zimní a letní Čeština 2  
KPS/PEPSZ Pedagogická psychologie Zimní a letní Čeština 2  
KPS/PCHN2 Psychologie 2 Letní Čeština 2  
KPS/PCH2 Psychologie 2 Letní Čeština 2  
KPS/PPP Praktika první pomoci Zimní a letní Čeština 2  
KPS/PPSS Pedagogická psychologie pro SŠ Zimní a letní Čeština 2  
KPS/PPSZ Pedagogická psychologie pro ZŠ Zimní a letní Čeština 2  
KPS/PSOSK Psychologie osobnosti a jejího vývoje Zimní a letní Čeština 2  
KPS/PSOSZ Psychologie osobnosti a jejího vývoje Zimní a letní Čeština 2  
KPS/PSP2 Psychologie 2 Letní Čeština 2  
KPS/PSYP1 Psychologie 1 Zimní Čeština 1  
KPS/PSYP2 Psychologie 2 Letní Čeština 2  
KPS/PSYP3 Psychologie 3 Zimní Čeština 2  
KPS/PSYP4 Psychologie 4 Letní Čeština 2  
KPS/PTE Psychoterapie Letní Čeština 2  
KPS/PTER Psychoterapie Zimní Čeština 2  
KPS/REZ Reprodukční zdraví Zimní Čeština 2  
KPS/UKPK Úvod do klinické psychologie Letní Čeština 2  
KPS/UKPPA Úvod do klinické psychologie Letní Čeština 2  
KPS/ZDPR Zdravověda a zásady první pomoci Zimní Čeština 4  
KPS/ZPSY Zdravotnická psychologie Zimní Čeština 2  
KPS/ZPTE Základy psychoterapie Zimní a letní Čeština 2  
KPS/ZPTEK Základy psychoterapie Zimní a letní Čeština 2  
KSR/SZPS Sociální a zdravotní politika a správa Zimní a letní Čeština 3  
KSR/9SZPS Sociální a zdravotní politika a správa Zimní a letní Čeština 3  
KSS/PT Sociální patologie Letní Čeština 2  
KSS/SOCO Sociologie Letní Čeština 2  
KSS/SOCOK Sociologie Letní Čeština 2  
KSS/SOCPA Sociologie Letní Čeština 2  
KSS/SOCPT Sociální patologie Zimní a letní Čeština 2  
KSS/SOCZP Sociologie životního prostředí Zimní Čeština 2  
KSS/SPOL Sociální politika Zimní Čeština 2  
KSS/SSP Sociální psychologie a sociologie Zimní Čeština 3  
KSS/SZP Sociologie životního způsobu Zimní Čeština 2  
KTB/ACH Analytická chemie Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTB/ANA Anatomie Zimní a letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTB/ANAK Anatomie Zimní a letní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTB/ANAK1 Anatomie 1 Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTB/ANAK2 Anatomie 2 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTB/ANALA Anatomie Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTB/ANAR1 Anatomie 1 Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTB/ANAR2 Anatomie 2 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTB/ANAS Anatomie Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTB/ANAZO Anatomie Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTB/ANA1 Anatomie 1 Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTB/ANA2 Anatomie 2 Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTB/ANA2N Anatomie Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTB/ANK Anatomie Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTB/BČL Biologie člověka Zimní Čeština 3  
KTB/BFPAS Biofyzika Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTB/BFY Biofyzika Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTB/BFYF Biofyzika Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTB/BFYFN Biofyzika Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTB/BFYK Biofyzika Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTB/BFYL Fyzika a biofyzika Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTB/BFYR Biofyzika Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTB/BFYRK Biofyzika Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTB/BFYZ Biofyzika Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTB/BFYZK Biofyzika Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTB/BFYZO Biofyzika Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTB/BHPAS Biochemie a hematologie Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTB/BCH Biochemie Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTB/BIHE Biochemie a hematologie Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTB/BIHEK Biochemie a hematologie Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTB/BIO Metodika odběru bioptického materiálu Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTB/BLG Biologie a lékařská genetika Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTB/BP Bakalářská práce Letní Čeština 10 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTB/DZS Dějiny zdravotnictví Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTB/EKOP Ekonomika a pojišťovnictví Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTB/EKOPK Ekonomika a pojišťovnictví Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTB/EKPAS Ekonomika a pojišťovnictví Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTB/ELA Řízení a ekonomika laboratoří Letní Čeština 1  
KTB/ELA1 Řízení a ekonomika laboratoří I. Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTB/ELA2 Řízení a ekonomika laboratoří II. Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTB/EM Elektronová mikroskopie Zimní a letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTB/EMB Embryologie Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTB/EPI1 Epidemiologie 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTB/EPI2 Epidemiologie 2 Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTB/FAR Farmakologie Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTB/FARF Farmakologie Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTB/FARK Farmakologie Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTB/FARMK Farmakologie Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTB/FARR Farmakologie Zimní Čeština 2  
KTB/FARRK Farmakologie Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTB/FARS Farmakologie Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTB/FPAS Fyziologie Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTB/FRL Úvod do farmakologie Letní Čeština 1  
KTB/FTOX1 Farmakologie a toxikologie 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTB/FTOX2 Farmakologie a toxikologie 2 Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTB/FYP Fyziologie Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTB/FYPK Fyziologie Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTB/FYP1 Fyziologie a patofyziologie 1 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTB/FYP2 Fyziologie a patofyziologie 2 Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTB/FYP2N Fyziologie a patofyziologie Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTB/FYZ Fyziologie Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTB/FYZII Fyziologie Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTB/FYZIK Fyziologie Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTB/FYZK Fyziologie Zimní a letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTB/FYZL Fyziologie Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTB/FYZO Fyziologie Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTB/FYZZ Fyziologie Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTB/GPAS Základy genetiky Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTB/HEM Hematologie Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTB/HI Histologie Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTB/HIS Histologie Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTB/HIT1 Histologická technika I. Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTB/HIT1N Histologická technika I. Zimní Čeština 3  
KTB/HIT2 Histologická technika II. Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTB/HYG Hygiena Zimní a letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTB/HYGK Hygiena Zimní a letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTB/HYGV Hygiena výživy Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTB/CHP Chemie a biochemie pro protetiky Zimní Čeština 2  
KTB/IMU Imunologie Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTB/ITE Instrumentální technika Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTB/ITEN Instrumentální technika Letní Čeština 5  
KTB/IZA Imunoanalýza Letní Čeština 3  
KTB/IZA1 Imunoanalýza I. Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTB/IZA2 Imunoanalýza II. Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTB/KBH Klinická biochemie a hematologie Zimní a letní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTB/KBI1 Klinická biochemie I. Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTB/KBI1N Klinická biochemie I. Zimní Čeština 5  
KTB/KBI2 Klinická biochemie II. Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTB/KBI2N Klinická biochemie II. Letní Čeština 5  
KTB/KLNA Klinika nemocí A Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTB/KLNB Klinika nemocí B Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTB/KLP Klinická propedeutika Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTB/KLPZ Klinická propedeutika Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTB/KOST Kostní metabolismus Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTB/KPRK Klinická propedeutika Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTB/LGENR Lékařská genetika Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTB/LGENZ Lékařská genetika Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTB/LGERK Lékařská genetika Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTB/LO Laboratorní obory Zimní a letní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTB/LSL Lékař. statistika a metod. lab. výzkumu Letní Čeština 2 Předmět je nabízen př