Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Farmaceutické vědy

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
CBG/FABO Farmaceutická botanika Zimní Čeština 3  
KMA/MM Matematické modelování Zimní Čeština 5  
KMT/AAO Astronomie pro každého Zimní a letní Čeština 2  
KMT/AI Astronomie a internet Zimní a letní Čeština 2