Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Speciální a interdisciplinární obory

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
CBG/DSGN Design a funkční morfologie organismů Letní Čeština 3  
CBG/PSYZ Přírodní systémy Země Zimní Čeština 2  
KEE/BIE Bioenergetika Zimní Čeština 3  
KEE/EKO2 Ekologie 2 Letní Čeština 4  
KEE/EŽP Ekonomika životního prostředí Letní Čeština 3  
KEE/MOŽP Management ochrany životního prostředí Zimní Čeština 3  
KEE/POŽ Projektování s ohledem na ŽP Letní Čeština 2  
KEM/AOV Operační výzkum v angličtině Zimní Angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEM/OV Operační výzkum Zimní a letní Čeština 6  
KEM/VLS Výrobní a logistické systémy Zimní a letní Čeština 6  
KEM/9OV Operační výzkum Zimní a letní Čeština 6  
KEM/9VLS Výrobní a logistické systémy Zimní a letní Čeština 6  
KET/LMT Lékařská měřicí technika Letní Čeština 5  
KET/MSTP Modelování a simulace technolog. procesů Letní Čeština 5  
KET/PDR Průmyslový design a reklama Letní Čeština 3  
KET/ZNEX Znalectví a expertizy Letní Čeština 2  
KGS/PBAS Projekty a česko-bavorská spolupráce Letní Němčina 2  
KGS/PIBA Praxe v kulturní instituci Zimní Němčina 4  
KGS/PKBA Praxe v komerční sféře Zimní Němčina 4  
KHI/EX1H Pětidenní exkurze 1. ročníku Letní Čeština 2  
KHI/PAL Cvičení z paleografie Letní Čeština 2  
KHI/PVH1 Pomocné vědy historické 1 Zimní Čeština 3  
KHI/PVH2 Pomocné vědy historické 2 Letní Čeština 4  
KHK/DIMŠ2 Didaktika předškolní HV Letní Čeština 2  
KHK/DIMŠ3 Didaktika předškolní HV Zimní Čeština 3  
KHK/HAK1 Hudební aktivity 1 Letní Čeština 1  
KHK/KHP1 Kreativní Hv praktikum 1 Letní Čeština 2  
KHK/KHP2 Kreativní Hv praktikum 2 Zimní Čeština 2  
KIV/VID Vizualizace dat Zimní a letní Čeština 6  
KIV/ZPG Základy počítačové grafiky Zimní Čeština 6  
KKY/SZPJ Strojové zpracování přirozeného jazyka Letní Čeština 6  
KMA/MM Matematické modelování Zimní Čeština 5  
KMA/MNO Metody numerické optimalizace Zimní Čeština 4  
KME/BIM Biomechanika Letní Čeština 6  
KME/BMECH Biomechanika Zimní Čeština 1  
KME/DPBI Diplomová práce - BIML Letní Čeština 18  
KME/DSBI Odborný seminář BIML Zimní Čeština 4  
KME/MNK Mechanika nenewtonských kapalin Letní Čeština 5  
KME/OBIML Obhajoba DP - biomechanika Letní Čeština 0  
KME/TVJ Tepelné výpočty jaderně-energ. zařízení Zimní a letní Čeština 5  
KME/UBI Úvod do biomechaniky Letní Čeština 2  
KME/UMM Úvod do modelování v mechanice Zimní a letní Čeština, Angličtina 3  
KMT/AAO Astronomie pro každého Zimní a letní Čeština 2  
KMT/AI Astronomie a internet Zimní a letní Čeština 2  
KNJ/MED Média ve výuce cizích jazyků Letní Čeština 2  
KNJ/MED1 Internet ve výuce cizích jazyků Letní Čeština 2  
KPM/APM Projektový management v angličtině Zimní Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPM/PM Projektový management Zimní a letní Čeština 5  
KPM/SMP Strategický management podniku Zimní a letní Čeština 8  
KPM/SPM Systémové přístupy v managementu Zimní a letní Čeština 4  
KPM/9SMP Strategický management podniku Zimní a letní Čeština 8  
KPS/OČMU Ochrana za mimořádných událostí Zimní a letní Čeština 4  
KPV/PMA Základy podnik. managementu pro techniky Zimní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPV/PRT Plánovací a rozhodovací techniky Zimní Čeština 4  
KTO/ERG Ergonomie Letní Čeština 2  
KTO/KER Kvalita, ergonomie a racionalizace práce Zimní Čeština 4  
KTO/PAM Praktické aplikace metrologie Letní Čeština 6  
KTO/ŘJ Řízení jakosti Zimní Čeština, Angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTO/TP Technika prostředí Letní Čeština 4  
KTO/ZZC Závěrečná zkouška cert. studia jakosti Letní Čeština 0  
KTO/9KER Kvalita, ergonomie a racionalizace práce Zimní Čeština 4