Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Stavebnictví, geodézie a kartografie

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
KAR/SHP Stavebně historický průzkum Letní Čeština 2  
KAR/STAV Středověké stavební dílo Letní Čeština 2  
KDE/UR Urbanismus Zimní a letní Čeština 3  
KEE/EZ Technické zařízení budov EZ Zimní Čeština 3  
KEE/OSV Osvětlení Letní Čeština 2  
KEE/PIR Projekt. instalací a el. rozvodů Zimní Čeština 5  
KEE/TZB2 Technická zařízení budov 2 Zimní Čeština 3  
KFI/ETP Inženýrská etika Zimní a letní Čeština 2  
KFY/FYSV Fyzika pro stavitelství Zimní Čeština 5  
KGE/EG Ekonomická geografie Zimní Čeština 5  
KGE/EGP Ekonomická geografie Letní Čeština 8  
KGE/GEMO Geografie malé oblasti Zimní a letní Čeština 3  
KGE/GISB1 Geografické informační systémy 1. Letní Čeština 4  
KGE/GISHG GIS v humánní geografii Zimní Čeština 4  
KGE/GJPP Geografie jádrových a perifer. prostorů Letní Čeština 5  
KGE/KT Kartografie a topografie Letní Čeština 5  
KGE/REPO Regionální politika Evropské unie Zimní Čeština 6  
KGE/URBIO Geografie města Zimní a letní Čeština 3  
KGM/BZGE Bakalářská zkouška Letní Čeština 0  
KGM/FGM Fotogrammetrie Letní Čeština 5  
KGM/GEA Kosmická geodézie Zimní a letní Čeština 6  
KGM/GENM Geodézie - terénní měření Letní Čeština 4  
KGM/GENMB Geodézie B - terénní měření Letní Čeština 4  
KGM/GEN1 Geodézie 1 Zimní Čeština 6  
KGM/GEN2 Geodézie 2 Letní Čeština 5  
KGM/GEO Geodézie Letní Čeština 0  
KGM/GES Geodézie pro stavitelství Letní Čeština 6  
KGM/GE1 Geodézie 1 Letní Čeština 4  
KGM/GE1B Geodézie 1B Letní Čeština 4  
KGM/GE2 Geodézie 2 Zimní Čeština 4  
KGM/GE2B Geodézie 2B Zimní Čeština 4  
KGM/GKMZD Kartografické metody zpracování geodat Zimní a letní Čeština 4  
KGM/GPS Navigační systémy v geodézii Zimní Čeština 3  
KGM/GW GeoWeb Zimní Čeština 6  
KGM/HMM Historie map a mapování Zimní Čeština 3  
KGM/KAG Kartografie Letní Čeština 0  
KGM/KN Katastr nemovitostí Zimní Čeština 5  
KGM/MAP Mapování Zimní Čeština 4  
KGM/MFG Matematická a fyzikální geodézie Zimní a letní Čeština 5  
KGM/MFGM Matematická a fyzikální geodézie - terén Letní Čeština 2  
KGM/MK1 Matematická kartografie 1 Zimní Čeština 3  
KGM/MK2 Matematická kartografie 2 Letní Čeština 3  
KGM/OPX Odborná praxe - kartografie Zimní Čeština 2  
KGM/POK Počítačová kartografie Zimní Čeština 3  
KGM/PRJ1 Projekt 1 Zimní Čeština, Angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KGM/TKA Tematická kartografie Zimní Čeština 4  
KGM/TOKN Tech. a org. aspekty katast. nemovitostí Zimní a letní Čeština 5  
KGM/TOMA Topografické mapování Zimní a letní Čeština 5  
KGM/VP1 Vyrovnávací počet 1 Zimní a letní Čeština 3  
KGM/VP2 Vyrovnávací počet 2 Zimní a letní Čeština 4  
KIV/VID Vizualizace dat Zimní a letní Čeština 6  
KIV/VINF Vizualizace informací Zimní a letní Čeština 6  
KIV/ZPG Základy počítačové grafiky Zimní Čeština 6  
KKS/TTD Tvorba technické dokumentace Zimní Čeština 2  
KMA/AGE Aplikovaná geometrie - SZZ Zimní a letní Čeština 0  
KMA/MAB Matematika a byznys Zimní a letní Čeština 4  
KMA/MM Matematické modelování Zimní Čeština 5  
KMA/MNO Metody numerické optimalizace Zimní Čeština 4  
KMA/PDR-A Parciální diferenciální rovnice Zimní Angličtina 7 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMA/SDR Seminář diferenciálních rovnic Zimní a letní Čeština 2  
KME/BPS Bakalářská práce stavitelství Letní Čeština 12  
KME/CVP CAD systémy ve stavitelství Zimní Čeština 3  
KME/CVP1 CAD systémy ve stavitelství 1 Zimní Čeština 2  
KME/CVP2 CAD systémy ve stavitelství 2 Letní Čeština 2  
KME/DA Dějiny stavění a architektury Letní Čeština 2  
KME/DPS Diplomová práce stavitelství Zimní a letní Čeština 18  
KME/DR Dřevěné konstrukce 1 Letní Čeština 5  
KME/DR1 Dřevěné konstrukce 1 Letní Čeština 4  
KME/DR2 Dřevěné konstrukce II Zimní Čeština 3  
KME/DYN Dynamika stavebních konstrukcí Letní Čeština 3  
KME/EES Energetické a ekologické stavby Letní Čeština 3  
KME/FM1 Facility management I. Letní Čeština 4  
KME/FM2 Facility management II. Zimní Čeština 5  
KME/GEO Stavební geologie Letní Čeština 3  
KME/INS Inženýrské stavby Letní Čeština 3  
KME/INS1 Inženýrské stavby 1 Letní Čeština 3  
KME/KTFM Komunikační technologie ve facility mana Zimní Čeština 3  
KME/MA Stavební materiály 1 Zimní Čeština 5  
KME/MEN Management staveb Zimní Čeština 5  
KME/MOS Modelování stavebních konstrukcí Letní Čeština 3  
KME/MSK Modelování stavebních konstrukcí Letní Čeština 2  
KME/NS Navrhování staveb Zimní Čeština 4  
KME/OC Ocelové konstrukce 1 Zimní Čeština 5  
KME/OC2 Ocelové konstrukce 2 Letní Čeština 3  
KME/ODPS Obhajoba diplomové práce Stavitelství Zimní a letní Čeština 0  
KME/OK2 Ocelové a ocelo-betonové konstrukce Zimní Čeština 4  
KME/OP Obnova památek Zimní Čeština 3  
KME/PB Požární bezpečnost staveb Zimní Čeština 3  
KME/PORS Mech. pošk. a poruš. stav. konstrukcí Zimní Čeština 5  
KME/POS Pozemní stavby Letní Čeština 7  
KME/PPST Příprava a provádění staveb Letní Čeština 4  
KME/PPS1 Pružnost a pevnost S1 Zimní Čeština 5  
KME/PPS2 Pružnost a pevnost S2 Zimní Čeština 5  
KME/PR Stavební praxe 4 týdny Zimní a letní Čeština 4  
KME/PRJS Projekt S Zimní Čeština 5  
KME/PRJS1 Projekt S1 Zimní Čeština 5  
KME/PRJS2 Projekt S2 Letní Čeština 6  
KME/PRJS3 Projekt S3 Zimní Čeština 6  
KME/PRO Projektování staveb Zimní Čeština 2  
KME/PRS Příprava a řízení staveb Letní Čeština 6  
KME/PŘS Příprava a řízení staveb Letní Čeština 4  
KME/PSFM Případová studie - facility management Letní Čeština 3  
KME/PSSD Případová studie - stavební development Letní Čeština 4  
KME/RS Rekonstrukce a diagnostika staveb Letní Čeština 5  
KME/RSM Rekonstrukce staveb M Zimní Čeština 4  
KME/RS2 Rekonstrukce staveb II Zimní Čeština 4  
KME/SBS2 Spolehlivost staveb a staveb. konstrukcí Letní Čeština 5  
KME/SN Správa nemovitostí Zimní Čeština 7  
KME/SPR Projekt 2 Zimní Čeština 4  
KME/SPR1 Stavební projekt 1/1 Zimní Čeština 4  
KME/SPR2 Stavební projekt 1/2 Letní Čeština 4  
KME/SST2 Seminář statika 2 Letní Čeština 2  
KME/STA1 Stavitelství1A Zimní Čeština 4  
KME/STA2 Stavitelství2A Letní Čeština 4  
KME/STA3 Stavitelství 3A Zimní Čeština 3  
KME/STA4 Stavitelství 4 Letní Čeština 4  
KME/STA5 Stavitelství 5 Zimní Čeština 5  
KME/STA6 Stavitelství 6 Letní Čeština 4  
KME/STCH Stavební chemie Zimní Čeština 3  
KME/STCH1 Stavební chemie 1 Zimní Čeština 3  
KME/STS1 Stavitelství S1 - Systémy staveb Letní Čeština 4  
KME/STS3 Stavitelství S3 - Stavební fyzika Letní Čeština 5  
KME/STS4 Stavitelství S4 - Kompletační konstrukce Zimní Čeština 4  
KME/STS5 Stavitelství S5 - Halové a výšk. stavby Letní Čeština 4  
KME/STS6 Stavitelství S6 - Požární bezpeč. staveb Zimní Čeština 3  
KME/STS7 Stavitelství 7 - Montované konstrukce Letní Čeština 4  
KME/ST1 Statika 1 Zimní Čeština 4  
KME/ST2 Statika 2 Letní Čeština 5  
KME/SZZK SZZ-konstrukce pozemních staveb Zimní a letní Čeština 0  
KME/SZZNS SZZ-nosné konstrukce a statika Zimní a letní Čeština 0  
KME/SZZT SZZ - Techn., přípr. a realizace staveb Zimní a letní Čeština 0  
KME/TEBE Technologie betonu Zimní Čeština 2  
KME/TES1 Technologie staveb 1 Zimní Čeština 4  
KME/TES2 Technologie staveb 2 Zimní Čeština 4  
KME/TFA Technicko-fyzikální analýza Zimní Čeština 2  
KME/TYS Typologie staveb Letní Čeština 3  
KME/TZB Technická zařízení budov Zimní Čeština 5  
KME/UDS Úvod do stavitelství Zimní Čeština 3  
KME/VPMS Výpočtové metody ve stavitelství Zimní Čeština 5  
KME/VŽP Vliv staveb na životní prostředí Zimní a letní Čeština 4  
KME/ZA Zakládání staveb 1 Letní Čeština 5  
KME/ZAK Zakládání staveb Zimní Čeština 4  
KME/ZAS Zatížení a spolehlivost konstrukcí Letní Čeština 2  
KME/ZDK Zděné konstrukce Zimní Čeština 4  
KME/ZDR Technické zařízení budov ZDR Zimní a letní Čeština 4  
KME/ZNS Zdravotní nezávadnost staveb Letní Čeština 2  
KME/ZPRS Základy projekt. řízení ve stavebnictví Zimní Čeština 3  
KME/ZSK Zatížení a spolehlivost konstrukcí Letní Čeština 3  
KME/ZSTS Základy statického software Zimní Čeština 2  
KME/ZTM1 Základy technické mechaniky 1 Letní Čeština 4  
KME/ŽBK Železobetonové konstrukce 1 Letní Čeština 6  
KME/ŽBK1 Železobetonové konstrukce 1 Letní Čeština 4  
KME/ŽBK2 Železobetonové konstrukce 2 Zimní Čeština 4  
KME/ŽB2 Železobetonové konstrukce II Zimní Čeština 5  
KMT/AAO Astronomie pro každého Zimní a letní Čeština 2  
KMT/AI Astronomie a internet Zimní a letní Čeština 2  
KMT/STAV Stavebnice konstrukční a elektro Zimní a letní Čeština 1  
KPM/APM Projektový management v angličtině Zimní Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPM/ES Ekonomika stavebnictví Zimní a letní Čeština 5  
KPM/ZM Základy managementu Zimní a letní Čeština 6  
KPM/ZMS Základy managementu ve stavebnictví Zimní a letní Čeština 3  
KPM/9ZM Základy managementu Zimní a letní Čeština 6  
KPV/MNT Manažerské techniky Letní Čeština 5  
KPV/ORP Organizace řízení podniků Letní Čeština 4  
KPV/PRT Plánovací a rozhodovací techniky Zimní Čeština 4  
KPV/PZE Průmyslový podnik ve znalostní ekonomice Zimní Čeština 4  
KPV/SPP Strategické řízení průmyslového podniku Zimní Čeština 5  
KPV/SPPA Strategické řízení průmyslového podniku Zimní Angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSR/STP Stavební právo Zimní a letní Čeština 3