Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Architektura

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
KDE/APN Prostorové navrhování Zimní a letní Čeština 4  
KFI/OEA1 Ohniska evropské architektury 1 Zimní Čeština 3  
KFI/OEA2 Ohniska evropské architektury 2 Letní Čeština 3  
KGE/GISB1 Geografické informační systémy 1. Letní Čeština 4  
KGE/GISZ GIS ve škole Zimní a letní Čeština 2  
KGE/GMO Geografie malé oblasti Zimní Čeština 2  
KGE/MMR Management měst a regionů Zimní a letní Čeština 5  
KGE/PMR Plánování měst a regionů Zimní Čeština 6  
KGE/PMRP Plánování měst a regionů Zimní Čeština 8  
KGE/PREG Terénní praxe z regionální ekonomiky Zimní Čeština 3  
KGE/REE Regionální ekonomika Zimní a letní Čeština 4  
KGE/REG1 Regionální ekonomika a reg. politika Zimní a letní Čeština 3  
KGE/RMM Regionální a městský management a mtg. Zimní a letní Čeština 4  
KGE/ÚP Územní plánování a urbanismus Zimní a letní Čeština 5  
KGE/URBIO Geografie města Zimní a letní Čeština 3  
KGM/STKP1 Krajina v územním plánování 1 Zimní Čeština 3  
KGM/STKP2 Krajina v územním plánování 2 Letní Čeština 2  
KHI/ARCZČ Architektura západních Čech Zimní a letní Čeština 2  
KHI/EX1H Pětidenní exkurze 1. ročníku Letní Čeština 2  
KHI/KVR Kulturní vývoj regionu Letní Čeština 2  
KIV/VINF Vizualizace informací Zimní a letní Čeština 6  
KKS/TTD Tvorba technické dokumentace Zimní Čeština 2  
KME/FM1 Facility management I. Letní Čeština 4  
KME/FM2 Facility management II. Zimní Čeština 5  
KME/KTFM Komunikační technologie ve facility mana Zimní Čeština 3  
KME/POS Pozemní stavby Letní Čeština 7  
KME/PSFM Případová studie - facility management Letní Čeština 3  
KME/PSSD Případová studie - stavební development Letní Čeština 4  
KME/SN Správa nemovitostí Zimní Čeština 7  
KME/TFA2 Technicko-fyzikální analýza 2 Zimní Čeština 3  
KME/TZB Technická zařízení budov Zimní Čeština 5  
KMT/AAO Astronomie pro každého Zimní a letní Čeština 2  
KMT/AI Astronomie a internet Zimní a letní Čeština 2  
KMT/DETEM Dějiny techniky Zimní a letní Čeština 2  
KNJ/DPUV Dějiny pražské univ. (česko-něm. vztahy) Letní Čeština 2  
KNJ/EJPDI Práce s Evropským jazykovým portfoliem Zimní Čeština 2  
KPM/ZMS Základy managementu ve stavebnictví Zimní a letní Čeština 3  
KTV/DIPRA Didaktika rekreačněpohybových aktivit Letní Čeština 2