Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Textilní výroba a oděvnictví

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
KDE/FDNM Nauka o textilních materiálech Zimní a letní Čeština 3  
KMT/AAO Astronomie pro každého Zimní a letní Čeština 2  
KMT/AI Astronomie a internet Zimní a letní Čeština 2  
KMT/MŠTD1 Tvořivá dílna 1 Zimní Čeština 2  
KMT/MŠTD2 Tvořivá dílna 2 Letní Čeština 2  
KMT/SPRB Školní praktika B Letní Čeština 2  
KMT/TEXT Práce s textilem Zimní a letní Čeština 2